Gaan deze kleine ondernemers de baggerindustrie vernieuwen?

Op donderdagmiddag 29 november 2018 vindt het symposium ‘Toekomst van de Baggerindustrie’ plaats in Rotterdam. Naast bedrijven als Royal IHC, Van Oord, Damen Shipyards Group, DEME en Boskalis komen ook kleine innovatieve bedrijven uit de Maritime Delta regio aan het woord. Deze regio, die loopt vanaf Maasvlakte 2 tot aan Werkendam, is de thuishaven van grote gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijven, maar kent ook een rijk aanbod van kleine innovatieve bedrijven.

Zo laat het Delftse bedrijf QLayers tijdens het symposium zien hoe je ‘sharkskin’ coating aan kan brengen op schepen om brandstofverbruik te reduceren. Verder presenteert OnBoard een platformoplossing voor het verzamelen en analyseren van informatie. Dat baggerspecie waardevol materiaal is laat Netics zien. Deze ondernemers uit Alblasserdam gebruiken baggerspecie om op duurzame wijze constructies te bouwen. Het Rotterdamse Taniq toont aan hoe ze composiet gebruiken om sterkere baggerslangen te produceren.

Hoe zien de ondernemers achter deze bedrijven de toekomst van de baggerindustrie én welke innovatieve oplossingen hebben zij in huis? Onder leiding van moderator Edward Gilding (coördinator samenwerkingsverband Maritime Delta) gaan deze ondernemers in debat over vernieuwing, samenwerking en innovatie. Daarnaast tonen zij hun technologie tijdens de pauze en de netwerkborrel in de foyer van het Erasmus Paviljoen. Hier is ook een model van de ‘Robodredger’ van het bedrijf Aqitec te zien.

Meld u aan via de link aanmelden.

 

 

 

Binnenvaart Centre of Excellence ontvangt impuls voor projecten

Het in Zwijndrecht gevestigde Binnenvaart Centre of Excellence ontvangt een bijdrage uit het programma Maritime Delta. Vanuit het programma worden incidenteel kwartierbijdragen ingezet om regionale maritieme initiatieven verder  te ontwikkelen. Dit is het tweede initiatief, na het Maritiem Leer & Ontwikkelcentrum, dat een bijdrage is toegekend.

Met de bijdrage kan binnen het Binnenvaart Centre of Excellence kracht bijgezet worden om te komen tot uitvoering van innovatie projecten in de binnenvaart en verdere investeringen. Kenmerkend aan alle projecten is dat ze marktgevraagd en in samenwerking met bedrijven worden ontwikkeld.

In het Centre of Excellence wordt de excellente vakkennis van ondernemers in de sector gebundeld. Concrete vraagstukken die bij ondernemers leven worden door teams van ondernemers pragmatisch in kleine projecten opgelost. Er is een nauwe band met relevante kennisinstellingen, innovatiecentra, zoals Duurzaamheidsfabriek en brancheorganisaties. Het Centre of Excellence verbindt ondernemers onderling en verkleint de afstand naar kennisinstellingen, overheden en bedrijven.

Via 5 thema’s zijn ondernemers aangehaakt en worden verdere projecten nu ‘aangejaagd’ en opgezet. Binnen het thema ‘Duurzaam Ontwerp’ is het project ‘Futuro MK1’ een voorbeeld. Futuro MK1 betreft de ontwerp en bouw van een nieuw modulair scheepsontwerp ten behoeve van personenvervoer in de Drechtsteden door onderneming Imbarcazione Barone. Cees-Willem Koorneef, manager Binnenvaart Centre of Excellence, zal het proces begeleiden en het netwerk van toeleveranciers en kennisinstellingen managen.   Het thema ‘Big Data in de Stuurhut’ omvat de mogelijkheid om ondernemers actief te betrekken in use-cases om bijvoorbeeld blockchain toepassingen te verwezenlijken. Technology Shipping deed zo zijn bedrijfskick-off in het Centre.

Samen met Cofano wordt een project ontwikkeld met betrekking tot financiële inzichten van de onderneming onder het thema ‘Voortvarend Ondernemen’.

‘Nieuwe Energie’ is een thema waar projecten rondom nieuwe brandstoffen als methanol en waterstof, of nieuwe hybride aandrijvingen met ondernemers samen opgezet kunnen worden. Tenslotte is er innovatie gewenst op gebied van ‘Slim Sleutelen aan Competenties’; goed opgeleid personeel vinden en behouden is momenteel van de grootste uitdagingen in de binnenvaart sector.

Het Centre of Excellence is bedoeld voor-en-door ondernemers in de binnenvaart sector. Het binnenvaartschip staat centraal. Je kunt er met praktische vraagstukken terecht en je kunt er oplossingen brengen. Denk aan varende ondernemers, motorleveranciers, bevrachters, logistieke- en maritieme dienstverleners, scheepsbouwers en reparatiebedrijven. In de kern is het Binnenvaart Centre of Excellence een optelsom van innovatieprojecten. U kunt actief meewerken door problemen en oplossingen aan te dragen die u in de binnenvaart ziet. De manager is het aanspreekpunt.

Het Binnenvaart Centre of Excellence is een initiatief van de Economic Development Board Drechtsteden. In de voormalig kantine van Schokbeton aan de Lindtsedijk 14b te Zwijndrecht wordt moderne innovatie verbonden met nostalgie en trots uit het verleden.

Voor meer informatie over het CoE kunt u contact opnemen met Cees-Willem Koorneef

Contact: koorneef@edbdrechtcities.nl

Tel: +31 6 23 693 774

 

 

Blog Maritime Delta door Rachel Terry van Van Oord

Deze maand geven we het podium aan Rachel Terry van Van Oord.

‘Innovation in an established company’

Van Oord is a leading international marine contractor specialising in dredging and offshore energy. We are an independent family owned business and this year we are celebrating 150 years of marine ingenuity!

Seven years ago I started my career at Van Oord in the execution and construction of our offshore wind projects, using different innovative solutions to design and build wind farms offshore. I am now in a role as Project Manager where I contribute to our goal to come up with smart and innovative solutions which provide value and sustainability in the long term across the whole business.

The United Nations adopted a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs.). Van Oord have assessed which of these goals are closest to our business and we will contribute to meeting the below seven SDGs:

Our Offshore Wind business is contributing daily to goal number 7 “Affordable and Clean Energy” through the construction of multiple offshore wind farms generating clean energy. Our programme of continuous improvement and innovation has made it possible to reduce the cost of this source of renewable energy and the need for subsidies. The challenge is balancing a growing business in an industry which is dynamic and open to innovation with lots of opportunities. For this reason, Van Oord makes an open environment for its employees bringing together ideas, supporting each other and helping to move innovations forward.

Van Oord also rewards internally for innovation and forward thinking, and I am proud to say I have been part of a team that won the Marine Ingenuity award for the implementation of innovations on Gemini Offshore Wind Project. These innovations are driving the industry to establish proven technology and reduce overall costs. One example of these innovations was replacing the traditional grouted connection in the turbine foundations for a bolted one, which since then has become the industry standard. Van Oord has been supporting, and currently still supports certifying agency DNVGL in a Joint Industry Project to further optimise this solution.

More broadly; Van Oord is actively involved in the accelerator programme PortXL meaning that in a one hundred day period, scouted start-ups of the PortXL programme are mentored within Van Oord to become market winners. These initiatives bring new ideas into Van Oord from the market and inspire us to look at things from a new perspective.

If you would you like to know more about our innovative projects you can read about it in our online magazine or contact us directly.

 

Maritime Delta Monitor 2017 toont groei economie in de Maritime Delta aan

Nederland is een belangrijke speler in de internationale maritieme wereld en de kracht van het Nederlands maritiem cluster bevindt zich in de Maritime Delta regio. Dat blijkt uit de Maritime Delta Monitor die op vrijdag 5 oktober trots werd overhandigd door wethouder Maarten Burggraaf (gemeente Dordrecht) aan Agnes Mulder, voorzitter Tweede Kamer commissie I&W. Hoe staat de sector er voor en welke koers varen we richting de toekomst?

Maritime Delta Monitor 2017 toont groei sector

De economie van de Maritime Delta groeit. Tussen 2014 en 2016 zijn het aantal bedrijfsvestigingen, de omzet en toegevoegde waarde van het cluster gestegen. Vergeleken met 2014 is het aantal bedrijfsvestigingen in 2016 zelfs met 24% toegenomen. Ook nam de werkgelegenheid van de Maritime Delta in dezelfde periode toe terwijl deze op landelijk niveau afnam. Maar liefst 43% van alle directe maritieme werkgelegenheid in Nederland bevindt zich in deze regio.

Belangrijkste aanbieder maritiem onderwijs

Ruim 52% van alle studenten in Nederland die een opleiding volgen in de maritiem-technische of logistieke hoek, doet dit in de Maritime Delta regio. De Maritime Delta heeft daarmee een strategische rol in het opleiden van toekomstig personeel voor het maritieme cluster in Nederland. De behoefte aan hoger opgeleid en technisch personeel neemt toe en er is behoefte aan personeel met ander type vaardigheden, zoals vaardigheden in ICT, data-analyse en smart technology zoals 3D-printen, IoT en/of big data. Deze kennis wordt alleen nog onvoldoende opgenomen in de lesstof. Het is van belang dat bedrijven samenwerken met onderwijsinstellingen om goed opgeleid personeel te creëren, zoals dit nu gebeurt in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Emissievrij varen is in zicht

Vergroening is een van de belangrijkste innovatiethema’s op dit moment. Emissievrij varen wordt een steeds realistischer doel voor de Maritime Delta. Daarnaast positioneert de Maritime Delta zich als offshore wind hotspot, met een sterke profilering vanuit de haven van Rotterdam. Het cluster heeft alle kennis en kunde in huis om een grote bijdrage te leveren aan vergroening van de sector, maar ze loopt nog wel tegen belemmeringen aan zoals het ontbreken van launching customers, lange terugverdientijd en onzekere wet- en regelgeving.

Maritime Delta, Europese hotspot

Met de aanwezigheid van de Rotterdamse haven en rivieren naar het achterland is de Maritime Delta dé regio voor scheepvaart en maritieme industrie. De aanwezigheid van havens, reders, werven, toeleverende bedrijven, dienstverleners en kennis- en onderwijsinstellingen blijkt een succesfactor: er wordt vlot geschakeld bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Door haar innovatieve karakter en een sterke combinatie tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen kan de regio internationaal blijven concurreren.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie, Provincie Zuid-Holland: “Nederland is een belangrijke speler in de internationale maritieme wereld en de kracht van het cluster bevindt zich in Zuid-Holland. Iets om trots op te zijn, want deze toonaangevende maritieme delta levert al decennia indrukwekkende prestaties op het gebied van offshore en scheeps- en waterbouw.”

Bekijk hier de Maritime Delta Monitor 2017

De Maritime Delta Monitor: Iedere twee jaar maakt samenwerkingsverband Maritime Delta de stand op in maritiem Zuid-Holland en de gemeente Werkendam. Zowel harde cijfers als zachte ontwikkelingen zijn in kaart gebracht door onderzoeksbureau Ecorys in samenwerking met Netherlands Maritime Technology en Erasmus UTP.

Blog Maritime Delta door Anton Duisterwinkel, Programma Manager SMITZH

Bingo! Ze staan misschien al op uw lijstje met bullshit-bingo termen. Smart industry. Big Data. 3D-printen. Artificial Intelligence. Cobots en terabits. Industrie 4.0. Toch kunnen specialisten die hun werk omschrijven met dit vreemde jargon maritieme ondernemers helpen met de vragen van nu.

Een voorbeeld. Hoe kom ik aan gekwalificeerde lassers? Antwoord: door de lasser die u al heeft met een lasrobot te laten werken en zo het werk van drie of meer te laten doen. Moet die lasser dat wel leren. Dat kan in het skills-lab automatisch lassen bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Een wat!? Een skills-lab is een praktijkomgeving waar je met nieuwe technologie om leert gaan. In een dag of twee. Vouchers beschikbaar bij SMITZH.

Tweede voorbeeld. Hoe kan in mijn toeleveranciers zover krijgen dat ze op tijd leveren wat we hebben gevraagd? Antwoord: door je inkoopsysteem digitaal te maken en via internet te delen met je toeleveranciers. Zonder dat je concurrent of je klant meekijkt, natuurlijk. En dan nog iets: help je toeleveranciers te automatiseren. Dat maakt hun kosten lagen, hun levering sneller en betrouwbaarder en hun kwaliteit hoger en consistenter. Let wel: goed voorbeeld doet goed volgen. Als je zelf automatiseert, kan dat je toeleveranciers ook overtuigen. Vouchers voor professioneel advies beschikbaar bij SMITZH.

Derde voorbeeld. Hoe kan ik steeds grotere onderdelen snel, betrouwbaar en lichtgewicht maken, zodat ze energiezuinig zijn in gebruik? Antwoord: door een snelle methode van 3D-printen die bij het RAMLAB in Rotterdam wordt ontwikkeld. Werkt dat echt? Huisman Equipment en RAMLAB onderzoeken het nu samen met het doel een haak van 4 meter doorsnede te printen. Mede gefinancierd door SMITZH.

SMITZH (spreek uit: smidse), wat is dat? Het staat officieel voor: Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Dat is een programma bedoeld om ondernemers in de maakindustrie te helpen om slimme maaktechnologie toe te passen. Door te adviseren met het maken van keuzes, opleidingen te helpen ontwikkelen en steun te bieden bij het ontwikkelen van nieuwe productietechnologie. Bullshit of bingo? Dat mag u beoordelen.

Anton Duisterwinkel, Programma Manager SMITZH, werkzaam bij InnovationQuarter en bereikbaar op telefoonnummer 06 4684 7250 of per e-mail info@smitzh.nl

 

 

Zesde blog Maritime Delta door Wouter van Reenen van Mampaey Offshore Industries

Deze maand geven we het podium aan Wouter van Reenen van Mampaey Offshore Industries. Mampaey is een toonaangevend familiebedrijf op het gebied van mooring systemen. Lees in de blog van Wouter aan welke innovatieve concepten Mampaey momenteel werkt.

‘We zien de automooring markt langzaam maar zeker en met een steeds grotere snelheid groeien.’

Mampaey is een klein, maar in de nichemarkt van quick release mooring hooks zeer belangrijk familiebedrijf. Al vanaf 1904 is de familie Mampaeij verantwoordelijk geweest voor de uitvinding van het “quick release” mechanisme voor meerhaken die sleepboten ondersteunen en meerlijnen trotseren. Het mechanisme dat er voor zorgt dat je onder hoge spanning van de lijn makkelijk de haak kan openen is een simpele, maar briljante vinding geweest, wat ertoe geleid heeft dat dit mechanisme verplicht is gesteld voor alle meerinstallaties van nieuwe olieterminals die gebouwd worden

Mampaey Offshore is dus met trots “mooring specialist” en heeft altijd het voortouw genomen in het ontwikkelen van nieuwe innovatieve concepten. Mampaey heeft na het Dynamic Oval Towing systeem (DOT360, een sleepconstructie die de sleepboot de mogelijkheid geeft om 360 graden te kunnen bewegen zonder dat de tros in de weg zit), het ambitieuze docklock project op zich genomen. Dit “automooring” project hebben wij met de VT Groep geïnitieerd vanuit een afstudeeropdracht van de Erasmus Universiteit. Gerard Mampaeij heeft zich toen aangesloten om het concept naar een marktwaardig niveau te tillen.

Sindsdien hebben we voor de VT Groep een ship-to-ship automooring systeem gebouwd en daaropvolgend een shore-to-ship systeem voor de Woolwich ferry in Londen, een super prestigieus project met een locatie die wereldwijd in het oog staat. Door de heldere business case bij ferries hebben we onze pijlen hier nu vol op gericht. Ook zijn we onderdeel van een Horizon2020 consortium dat een protocol ontwikkelt voor autonoom varen. Eén van de concepten die we hier uitdiepen, de mooring drone, is een idee dat tijdens een Dare2Cross sessie met InnovationQuarter het levenslicht zag. Hierin speelde het vraagstuk hoe je een automooring systeem slimmer en flexibeler kon maken. Dit concept maakt het een op zichzelf staande entiteit, die met iedereen kan communiceren en overal zijn diensten (mooring) aan kan bieden. We zijn dat nu met MARIN aan het scale testen.

We zien de automooring markt langzaam maar zeker en met een steeds grotere snelheid groeien. Veel toonaangevende havens zien in de toekomst verregaande automatisering als een absolute pijler voor het behouden en uitbreiden van de huidige machtspositie. Rotterdam en Singapore zijn hier goede voorbeelden van, maar ook in Korea en China wordt hier naar gekeken en is de lange termijn visie erop afgesteld.

Automooring brengt nieuwe data, versnelt het afmeerproces en zorgt voor een veilig afmeer proces waarbij men niet meer manueel betrokken is en menselijk leed door ongelukken uitblijft. Dit zorgt niet alleen voor een efficiëntere, minder arbeidsintensieve supply chain, maar ook voor verminderd gebruik van de motor van het schip zelf of van ondersteunende schepen, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan verminderde uitstoot.

Een mooie kers op de taart van al deze ontwikkelingen is onze Technical Innovation Award tijdens de Seatrade Maritime Awards Asia in Hong Kong vorig jaar en onze nominatie voor de NMT Maritime Innovation Award 2018. Nadat we Woolwich hebben opgeleverd, staan er nog een aantal grote projecten in het verschiet, dus we kijken met enthousiasme naar de toekomst!

Meer weten? Neem dan contact op met Wouter van Reenen via w.vanreenen@mampaey.com

Vijfde blog Maritime Delta door Marije Ruysch van Aviso Instruments

De vijfde Maritime Delta blog is geschreven door Marije Ruysch van Aviso Instrument. Zij neemt ons mee in de wereld van meet- en monitoringtechniek in de maritieme sector en hoe Aviso hierop inspeelt.

‘Meten is weten’ – zo langzamerhand een redelijk cliché, maar wat als je er wel schade aan scheepsmotoren mee weet te voorkomen?

Aviso is een innovatief softwarebedrijf dat meet- en monitoringsystemen voor o.a. scheepsmotoren ontwikkelt. Met onze systemen leveren we de technische data waarop het management haar KPI’s en managementbeslissingen kan baseren. Neem nou REDS, Aviso’s motordiagnosesysteem. Het signaleert zeer nauwkeurig in een vroegtijdig stadium afwijkingen in de status en efficiëntie van motoren. Dit stelt de gebruiker in staat om op tijd passende maatregelen te nemen, om schade aan de motor en downtime te voorkomen. REDS blijkt een zeer succesvol product, waar wereldwijd grote interesse voor is, maar ook onze andere innovatieve meet- en monitoringssystemen vallen bij de maritieme industrie in goede aarde.

We krijgen van klanten steeds vaker de vraag of onze meetsystemen ook te koppelen zijn met andere meetgegevens aan boord. Een terechte vraag, want met het toenemen van de technologische ontwikkelingen, komt er steeds meer data beschikbaar. Daarom hebben wij een open platform ontwikkeld, waarmee we niet alleen onze eigen data, maar ook de data van andere bronnen en systemen kunnen koppelen en op een overzichtelijk tailormade dashboard kunnen weergeven. Waar de complexiteit aan boord alleen maar toeneemt, biedt Aviso vooral overzicht. Wij stellen klanten in staat om in plaats van reactief te blijven handelen, steeds trendmatiger te gaan kijken en zelf te beslissen wanneer in actie te komen. Er is echt nog zo veel te winnen in het maritieme onderhoud, dat is alleen maar positief!

Big Data workshop georganiseerd door SMASH!

“Het valt op dat in de maritieme sector veel data zijn, zelfs open data, die nog nauwelijks gebruikt worden,” aldus Lucas van der Meer van big-databedrijf Landscape.

Slimme schepen vertellen ons in de toekomst alles over de lastenverdeling die ze moeten torsen en de effecten van de weersomstandigheden op hun performance. De vraag is niet of de maritieme sector de mogelijkheden van big data moet onderzoeken, maar of we er vandaag of morgen al mee beginnen. Maritime Delta organiseerde daarom een ideecafé Smart Skills waar big-databedrijf Landscape vertelde hoe we data succesvol kunnen toepassen in de maritieme sector. Smart Shipping Nederland (SMASH!, een initiatief van Rijkswaterstaat) raakte daarop enthousiast en nodigde de mannen van Landscape uit om een workshop te verzorgen aan een mix van geïnteresseerden vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de overheid en het onderwijs.

We vinden het heel mooi dat SMASH het voortouw heeft genomen om de nu nog ongebruikte data in kaart te brengen,” zegt Van der Meer van Landscape. “We hebben getoetst welke data het best geschikt zijn om de bezetting van lig- en ankerplaatsen te voorspellen. Tijdens de workshop hebben we met 15 professionals kritisch naar deze data gekeken en hebben we hem flink aangescherpt. Nu verwachten we de drukte bij ligplaatsen accuraat te kunnen voorspellen.”

Landscape, gelieerd aan de Universiteit Leiden, doet veel big-dataopdrachten voor de publieke sector. Ook SMASH is erg enthousiast. Frank van der Meer (Rijkswaterstaat):

“Data wordt steeds waardevoller voor de scheepvaart en het scheepvaartverkeersmanagement, we genereren ze continu maar maken er nog te weinig gebruik van. Dankzij de databijeenkomst weten we beter wat er allemaal mogelijk is en hoe we data in de praktijk kunnen toepassen. We kunnen onder andere betere reisinformatie afgeven en risicosituaties nauwkeuriger identificeren en voorspellen.”

Maritime Delta organiseert ongeveer vier keer per jaar een ideecafé rondom innovaties in de maritieme sector waarbij cross-sectorale samenwerking gestimuleerd wordt.

Wil je meer weten over de Big Data diensten van Landscape? Bezoek dan hun website of stuur Lucas een mail via lucas@wearelandscape.nl

 

 

Edward Gilding: Slimme samenwerking in de maritieme sector

‘Door slimme publiek-private samenwerking blijkt juist op regionaal niveau toch veel mogelijk te zijn’

Het kost €3,50 meer om een setje sneakers geheel emissieloos per containerschip vanuit China naar Rotterdam te transporteren. Een prikkelende berekening die onderzoeksinstituut MARIN presenteerde tijdens de ‘Future of the Oceans Summit’in Scheveningen. Prikkelend vanwege de concreetheid. Maar ook prikkelend omdat er meteen talloze vervolgvragen opdoemen. Is de consument bereid dit te betalen? En als dat – bij wijze van spreken – voor een kwart van de consumenten geldt, wat dan? Het schip een kwart duurzamer maken? Zijn verladers, investeerders, overheden, rederijen, havens en toeleveranciers bereid samen te werken aan die verduurzaming? En dan niet alleen in Nederland, maar óók in China?

Zomaar een gedachtenexperiment om te laten zien hoe complex het is om duurzame vernieuwingen daadwerkelijk te realiseren. En om te laten zien dat samenwerking een absolute must is. Binnen de sector, met kennisinstellingen én met overheden.

Vanuit mijn werk als senior business developer bij InnovationQuarter, regionaal ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, en tevens coördinator van het regionaal samenwerkingsprogramma Maritime Delta, probeer ik bedrijven te helpen met innovatie-ontwikkeling. Daar is behoefte aan. In onze regio, waar zich grofweg 45 procent van het Nederlands maritieme cluster bevindt, ervaar ik dat steeds meer ondernemers bereid zijn hun nek uit te steken. Zij verkennen bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen, walstroom, hernieuwbare energie of aquacultute.

Veel van deze ondernemers krijgen al snel te maken met het zogeheten ‘First mover disadvantage’. Concreet: het loont niet om een bepaalde vernieuwing te ontwikkelen en op de markt te brengen. Bijvoorbeeld omdat meerwaarde op maatschappelijk en sociaal vlak zich zelden terug laat rekenen in de business case. Een flink deel van ons werk zit dan ook in het puzzelen om te komen tot een geschikt business model. Daarbij kijken we ook hoe publieke en private samenwerking dit structureel kan stimuleren, bijvoorbeeld door mee te financieren of risico’s af te dekken.

Dat gaat natuurlijk vaak op een aanzienlijk kleinere schaal dan het voorbeeld waarmee ik begon. Door slimme publiek-private samenwerking blijkt juist op regionaal niveau toch veel mogelijk te zijn. Zo kunnen we, ondanks dat veel van deze ontwikkelingen op een internationaal speelveld plaatsvinden, concrete stappen maken richting een duurzame economie.

 

Edward Gilding

Coördinator Maritime Delta

Reacties zijn welkom bij edward.gilding@innovationquarter.nl of mail direct.

 

Vierde blog Maritime Delta door Josefien Groot van Qlayers

Het vierde blog van Maritime Delta is geschreven door Josefien Groot van Qlayers

Innovatie in de maritieme sector: Schepen in de 21ste eeuw zullen zich net zo snel bewegen als haaien in het water

Het is haast niet te geloven, maar het coaten van grote schepen, boten en jachten gebeurt voornamelijk nog steeds met de hand. Waar automatisatie en AI de wereld langzaam veroveren, is het huidige coating proces een chemisch, energie-intensief, onveilig, inefficiënt en langdurend proces. Om deze reden wordt het coaten van grote oppervlaktes vaak ge-outsourced naar lagelonenlanden. Dit moet toch anders kunnen? Daar komt nog bovenop dat de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart in 2030 met 40 procent verminderd moet zijn volgens de afspraken van de IMO, waar dit nog niet genoeg is om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Ik, Amber en Ruben hebben hier dé oplossing voor ontwikkeld en hebben samen Qlayers opgericht.  Samen met een team van 11 gepassioneerde technische studenten en graduates van de TU Delft, ontwikkelen wij een automatische printmethode waarmee we state-of-the-art coatings kunnen aanbrengen in een gecontroleerde omgeving. Niet alleen is onze printmethode efficiënter, hij is ook veiliger, effectiever en verf besparend (tot 50%). Naast ons geautomatiseerde printsysteem kunnen wij op microschaal structuren printen, waaronder een haaienhuid structuur. Indien deze aangebracht wordt op een groot schip leidt dit tot 8,000 ton CO2 besparing per jaar. Hiermee willen wij samen met de maritieme sector in Zuid Holland een concrete bijdrage leveren aan het verminderen van CO2 uitstoot!

Enthousiast geworden over ons bedrijf en technologie?

Neem contact via mail info@qlayers.com of ga naar www.qlayers.com