Blog Maritime Delta door Smart-Ship: Betekent autonoom varen onbemand varen?

Deze maand geven we het podium aan het team van Smart-Ship dat in 2018 opgezet is door Roy en Brent Kok. Deze maand sloot Jelle Tiemensma zich bij het team aan.

De transitie naar autonoom varen: betekent autonoom ook onbemand?

In vergelijking met de auto-industrie staat de transitie naar autonoom transport in de maritieme sector nog redelijk in de kinderschoenen. De drang ernaar is echter groot, zo blijkt ook uit het Ideecafé: Visie op Autonoom Varen, georganiseerd door Maritieme Delta op 19 februari 2019. Het doel is bekend, maar hoe komen we er?

In de EU hebben er tussen 2011 en 2017 meer dan 20000 ongelukken plaatsgevonden in de maritieme sector. Opmerkelijk is dat zo’n 60% van de incidenten te herleiden is naar menselijke fouten (Bron: EMSA). Maar is het wel zo makkelijk om de schuld af te schuiven op het falen van de mens? In werkelijkheid speelt het steeds drukker wordende verkeer op de binnenwateren en in/rondom de havens ook een belangrijke rol alsmede het gebrek aan goed opgeleid personeel.

Het mag duidelijk zijn wat autonoom varen op deze vlakken te bieden heeft, maar niemand lijkt de manier te weten waarop dit bereikt moet worden. Nu is de filosofie van menig autonoom varen-project dat de controle bij de mens weggenomen moet worden, aangezien een computer het toch beter zou kunnen. Echter ontstaat er ook hierover weer discussie: Wie is er verantwoordelijk als er iets misgaat? Kan de AI het werkelijk beter dan een menselijke bestuurder? Toepassing van AI zorgt dus voor vragen op het gebied van ethiek en aansprakelijkheid. Daarnaast moet veiligheid te allen tijde gegarandeerd kunnen worden aangezien kleine fouten al snel miljoenen euro’s kunnen kosten, zie bijvoorbeeld het ongeval met de Helge Ingstad waarbij voor meer dan €400 miljoen schade ontstond door communicatiefouten. Om deze redenen is het niet vreemd dat de schattingen voordat we volledig autonoom functionerende schepen in grote getalen voorbij zien komen uiteenlopen van 15 tot meer dan 25 jaar.

Er is dus nog een flinke periode te overbruggen, waarin we veiligheid en duurzaamheid niet overboord kunnen zetten. Wij bij Smart-Ship geloven niet direct in een volledig autonoom varend schip, maar eerder in een harmonieuze samenwerking tussen de mens en de machine, waarin we de rekenkracht van de computer kunnen combineren met de flexibiliteit van de menselijke bestuurder. Door informatie aan de bestuurder op een directe en intuïtieve manier te communiceren door middel van haptiek blijft de aandacht behouden en wordt de werkdruk verminderd, wat uiteindelijk resulteert in een veiligere sector. Het gebruik van krachten en trillingen voor het communiceren van informatie heeft zijn waarde al bewezen in de auto- en luchtvaartindustrie, echter valt er in de maritieme markt op dit vlak nog veel te winnen.

Kortom, de weg naar volledig autonoom varen zit dus vol onzekerheden. Ineens het roer omgooien is door al het bovengenoemde niet mogelijk, de transitie zal geleidelijk moeten verlopen en het blijkt dat er in de huidige situatie nog veel te verbeteren valt. Een blik op de horizon is goed, maar het is van belang ook van de directe omgeving bewust te zijn. Hierdoor kunnen we samen zorgen voor een veiligere maritieme industrie, nu en in de toekomst!

Smart-Ship is opgezet door Roy en Brent Kok in september 2018. De startup is ontstaan uit Roy’s ambitie de opgedane kennis uit zijn master thesis aan de TU Delft om te zetten naar een praktische toepassing. In februari is het derde lid, Jelle, aangesloten en is Smart-Ship uit honderden andere startups als één van de 8 geselecteerd om deel te nemen aan het YES!Delft Accelerator programma. Tijdens dit intensieve, 5 maanden durende programma wordt kennis opgedaan op de gebieden van ondernemerschap, sales, marketing en persoonlijke ontwikkeling door trainingen en mentorschap van (oud) ondernemers en kan er gebruik worden gemaakt van het uitgebreide netwerk dat de incubator biedt.

Meer te weten komen over Smart-Ship of tips/interesse voor een samenwerking? Neem contact op met info@smart-ship.eu of ga naar www.smart-ship.eu.

Auteurs:

Roy Kok – Founder/CEO

MSc Offshore and Dredging Engineering (TU Delft)

MSc Biomechanical Engineering (TU Delft)

BSc Aerospace Engineering (TU Delft)

 

Brent Kok – Co-Founder/CFO

MSc Student Tax Economics (Erasmus Universiteit)

BSc Tax and Business Economics (UVA)

 

Jelle Tiemensma – Co-founder/CTO

MSc Energy & Process Technology (TU Delft)

BSc Mechanical Engineering (TU Delft)

 

 

 

Terugblik op Ideecafé: Visie op Autonoom Varen

Op 19 februari vond het Ideecafé: Visie op Autonoom Varen plaats bij de STC Groep. In samenwerking met Netherlands Maritime Technology en Rotterdam Maritime Services Community werden visies op Autonoom Varen vanuit scheepsbouw, AI, verzekeraars en overheid samengebracht. Een onderwerp dat in de sector op veel belangstelling kon rekenen dus de zaal zat goed vol met ruim 70 bezoekers.

Het Ideecafé gaf een actueel blik op het onderwerp autonoom varen vanuit verschillende hoeken in de sector met als moderator Martin Bloem van Marstrat. Marnix Krikke van Netherlands Maritime Technology sprak over de verschillende lopende projecten en initiatieven op het gebied van autonoom varende schepen. Vincent Wegener, van het bedrijf Captain AI, legde uit hoe zij een algoritme kunnen laten leren van allerlei nautische situaties door middel van Machine Learning. Dit algoritme zal, op den duur, op een schip zelf besluiten kunnen nemen in ad-hoc situaties. Vanuit verzekeraar AON, onderstreepte Erwin van Geyte dat er in de juridische en verzekeringswereld nog veel vragen zijn. Is een autonoom varend schip bij wet nog wel een schip te noemen? En wie is er verantwoordelijk voor dat autonoom varend schip als er iets mis gaat? Tenslotte noemde Patrick Potgraven, namens I&W en het programma Smart Shipping NL, dat de overheid ruimte wil bieden voor autonoom varen tests in de binnenwateren.

Dat we hier nog niet over zijn uitgepraat, dat is duidelijk. Daarom wordt er al een vervolg van deze sessie gepland. Wilt u hierbij aanwezig zijn, meedenken of heeft u ideeën over autonoom varen? Dan kunt u contact opnemen met hilde.veeken@innovationquarter.nl

 

Maritime Delta Diner brengt top maritieme sector samen

Regionale samenwerking loont! Dat werd duidelijk tijdens het jaarlijkse Maritime Delta Diner met de aanwezigen executives, bestuurders en directeuren dat plaatsvond op 11 februari bij GustoMSC in Offshore Valley Schiedam.

Maritime Delta vaart een solide koers

Tijdens het jaarlijks Maritime Delta Diner kwamen meer dan 80 personen op executive level uit de maritieme sector bijeen, om terug te blikken op de successen en vooruit te kijken naar komende activiteiten en kansen. Het diner vond dit jaar plaats bij GustoMSC in Schiedam. GustoMSC is een gerenommeerd ontwerp- en ingenieursbureau in de offshore sector.

De Maritime Delta is inmiddels een begrip als de grootste maritieme regio van West-Europa met meer dan 5.000 maritieme vestigingen. En kenmerkend door wereldspelers op het gebied van onder andere offshore, scheepsbouw, en de vele toeleveranciers voor het clusters.

Daarnaast is Maritime Delta, inmiddels sinds 2012, een succesvol samenwerkingsprogramma dat zich in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, kennis-en onderwijsinstellingen en brancheorganisaties inzet voor het versterken van dit cluster. Samen met de partners wordt daarbij gewerkt aan afstemming en concrete activiteiten op het gebied van innovatie en human capital.

De oplossingen zijn in de Maritime Delta aanwezig

Twee bedrijven met wereldwijde impact, GustoMSC en GE, vertelden over hun rol in innovatie en duurzaamheid. Zo gaat GE de krachtigste windturbine ter wereld testen op de Tweede Maasvlakte en speelt GustoMSC een onmisbare rol in de ontwikkeling van offshore windparken overal ter wereld.

Wethouder van Schiedam, Fahid Minhas, benadrukte het economisch belang van Offshore Valley voor het gehele Rotterdamse havengebied. Onder de noemer Maritiem Onderwijs -en Innovatiecentrum (MOIC) ondertekenden Schiedamse bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente een intentieverklaring voor een gezamenlijke aanpak op arbeidsmarkt -en innovatievraagstukken. Doel van het MOIC is om de sterke economische positie van het havengebied te behouden, nu en in de toekomst.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Zuid-Holland voor economie en innovatie maakte tijdens de avond de investering van energie-innovatiefonds ENERGIIQ bekend in het maritieme bedrijf We4Sea. We4Sea is een Delfts bedrijf met een slimme oplossing om brandstofverbruik van schepen te monitoren.

Met de inspiratie van voorgaande sprekers in het achterhoofd, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens de negen parallelle thema-sessies, gebaseerd op actuele marktkansen, -ontwikkelingen of -hiaten. Deze sessies waren voorbereid en ingeleid door de verscheidene Maritime Delta-partners.

De thema’s waren:

  • Arbeidsmarkt branding & Leven lang Leren
  • Energie-transitie & Verduurzaming
  • Maritiem Onderwijs Innovatie Centrum
  • Binnenvaart
  • Autonoom Varen
  • Smart Productie
  • Promotie & Acquisitie
  • Financiering & Investeringen
  • Offshore Wind

Tijdens geanimeerde gesprekken aan de tafels werd gesproken over mogelijke gezamenlijk vervolgstappen. En welke acties gezamenlijk kunnen worden opgepakt tussen de partners. De komende periode worden uitkomsten verder uitgewerkt door de Maritime Delta en partners, en kunt u hier via onze mediakanalen binnenkort meer over verwachten.

Nieuwsgierig hoe de avond eruitzag? Bekijk hier de foto’s van het Maritime Delta Diner.

Innovatiesessie: Digitalisering in de Baggerindustrie

Op dinsdag 5 februari organiseerde InnovationQuarter, vanuit het samenwerkingsverband Maritime Delta, een innovatiesessie over Digitalisering in de Baggerindustrie. Met ruim 70 personen uit de baggerindustrie werd besproken hoe we digitalisering in deze industrie kunnen versnellen en wat daar voor nodig is.

De bijeenkomst ging van start met drie sprekers over de nieuwste ontwikkelingen binnen de digitalisering van de baggerindustrie. Aan het woord kwam Erwin Strik, van het jonge innovatieve bedrijf Onboard. Onboard biedt een online platform voor het verzamelen van data, op het schip maar ook aan de kade. Hij riep op tot gedeelde infrastructuren, om zo samen voordeel te halen uit digitalisering. Vanuit de corporate startup ShipSupport was Dominique van ’t Hof aanwezig om te vertellen hoe zij met een e-commerce platform het online verkopen van scheepsonderdelen simpeler willen maken en wat zij nog meer kunnen doen met data. Jorn Bertens van Van Oord sprak over het initiatief One Marine Data Standard waarmee Van Oord en andere partners uit de baggerindustrie één data standaard ontwikkelen. Dit maakt het uitwisselen van data en het gebruiken van deze data veel makkelijker.

Tijdens drie werksessies gingen de sprekers persoonlijk in gesprek met de aanwezigen en werden de blokkades in digitalisering van de industrie geïdentificeerd. Deze hebben vooral te maken met het delen van data. De sessies gaven ook inzicht in kansen voor samenwerking met name in het delen van kennis en data. Heeft u zelf ideeën over hoe we digitalisering in de baggerindustrie kunnen versnellen? Dan kunt u contact opnemen met hilde.veeken@innovationquarter.nl

 

Blog Maritime Delta door Anne Visser: Hoe trek ik de juiste mensen aan?

Deze maand geven we het podium aan Anne Visser, Business Unit Manager Navingo en Navingo Career.

De tijd dat je een vacature plaatst en daar direct in veelvoud reactie op krijgt is ruimschoots voorbij. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Centraal staat de vraag: hoe trek ik de juiste mensen aan? En, nog belangrijker, hoe bind en boei ik nieuwe medewerkers?

Cruciaal in het aantrekken van talent is hoe een bedrijf zich presenteert. De werkzoekende van vandaag wil meer dan alleen salaris en een pensioenplan. Binnen welke markten beweegt het bedrijf zich? Is het duurzaam en maatschappelijk betrokken? Future-proof, zoals een millennial zou zeggen. Visie, managementstijl, bedrijfscultuur en doorgroeimogelijkheden. Dit zijn de speerpunten waarop young professionals een definitieve keuze baseren . Pas als dit duidelijk is voor werkzoekenden, en op de juiste manier worden gepresenteerd, biedt de werkgever een lange termijnoplossing voor het aantrekken van talent.

De bovengenoemde factoren klinken heel gemakkelijk en geloof mij als ik zeg dat de maritieme en offshore sectoren pittige markten zijn. Scherpe doelstellingen, veranderende toekomstvooruitzichten en technologische innovaties vormen slechts een aantal van de uitdagingen voor bedrijven in deze industrieën. Voeg daar de energietransitie aan toe en je beweegt als organisatie binnen een zeer interessant speelveld. De energietransitie maakt dat bedrijven anders ingericht moeten worden om klaar te zijn voor de toekomst. Een aanzienlijke uitdaging.

Ik ben overtuigd dat de uitdagingen vandaag de dag ook kansen bieden. Het besef dat een persoonlijke match tussen werknemer en werkgever essentieel is in de industrie groeit. Dit kan volgens mij gezien worden als een positieve ontwikkeling. Investeer in je bedrijfspresentatie aan zowel de markt als aan potentieel talent. In een kandidatenmarkt ben jij als werkgever aan zet.

Anne Visser is Business Unit Manager Navingo en Navingo Career. Navingo is een mediabedrijf met een breed bereik in de maritieme, offshore en energiesector. Via multimedia platforms bestaande uit internationale events, websites en print, worden (potentiële) klanten en nieuwe werknemers waar ook ter wereld bereikt.

 

 

 

Blog Maritime Delta door Erwin Strik: Innoveren doe je niet alleen

Deze maand geven we het podium aan Erwin Strik, oprichter en directeur bij maritiem platform Onboard.

Innoveren doe je niet alleen

Tijdens mijn jeugd ben ik opgegroeid als schipperszoon. Destijds voeren mijn ouders op een binnenvaartschip van L 90 x B 10,5 meter en 2.100 ton groot. Wij werkten vaak mee aan bijzondere projecten.

Eén van de bijzondere projecten die mij is bijgebleven, is zonder twijfel de Oosterscheldekering, een van de indrukwekkendste waterkerige bouwwerken van Nederland. Veel technieken waren nog nooit eerder toegepast en er bestonden nog geen schepen die geschikt waren voor de bouw van deze Oosterscheldekering. Hoewel ik alle papieren heb om te mogen varen, is tijdens deze periode mijn interesse in technieken en innovaties ontstaan.

Zo zijn er voor de bouw van de Oosterscheldekering een aantal schepen ontworpen, die stuk voor stuk hoogstandjes waren, state of the art.

De Ostrea (oester), het vlaggenschip van de Delta-werken was het meest indrukwekkende schip .Met een hefvermogen van 10.000 ton plaatste dit schip op een slimme manier 18.000 ton wegende pijlers. Het duurste schip was de Cardium (kokkel) met als bijzondere taak het leggen van matten van 36 cm dik en 42 meter breed op de zeebodem.

Het Deltawerken is een mooi voorbeeld hoe de maritieme sector tot heel veel toe in staat is als we samen echt onze schouders eronder zetten. De maritieme industrie in Nederland is er één om trots op te zijn.

Maar om de Maritieme Industrie in Nederland op het gebied van innovatie en circulaire economie steviger op de kaart te zetten vraagt om creatief leiderschap, nieuwe manier van organiseren en samenwerken. Inspirerende initiatieven die binnen- en buitenland verleiden om het voorbeeld te volgen.

Nederland is hier uitstekend voor gepositioneerd. We zijn na Zwitserland het meest innovatieve land ter wereld, aldus de Global Innovation Index, mede dankzij onze kennisintensieve industrieën en goede samenwerking tussen innovatieve Start-Ups, bedrijven en universiteiten.

Zo hebben wij met Onboard het open digitale platform voor de maritieme industrie ontwikkeld. Het IoT Platform ontsluit alle informatiebronnen aan boord middels de Onboard Server en verbindt de bemanning en alle aangesloten machines, systemen en sensoren met de wal.

Om de maritieme industrie echt te digitaliseren is samenwerken een must, wij stellen ons platform hiervoor beschikbaar. Zo wordt onze Maritieme Industrie toekomst duurzaam, briljant, opwindend en vol avontuur.

 

 

Fistuca winnaar Offshore Wind Innovation Award 2018

 

Fistuca is de winnaar van de juryprijs en de publieksprijs van de Offshore Wind Innovation Award 2018. Met een innovatieve onderhoudsvrije verbindingstechniek – de Blue Wedge Connection, wist Jasper Winkes het publiek en de jury ervan te overtuigen dat de huidige problemen met bout- en groutverbindingen te omzeilen zijn. De andere finalisten waren TWD met een hangmat voor het transport van monopiles en Qlayers met een automatisch coating systeem.

De Offshore Wind Innovation Award is een initiatief van Offshore Wind Innovators om de zichtbaarheid van innovatieve startups en MKB-ondernemers te vergroten. Op 12 december mochten de drie finalisten in vijf minuten hun innovatie pitchen voor een publiek van offshore wind experts die aanwezig waren tijdens de Netherlands Offshore Wind bijeenkomst die Van Oord en Siemens elk kwartaal organiseren. In hun ogen kwam de Blue Wedge Connection als meest veelbelovend uit de bus. Met 51 procent van de stemmen mocht Fistuca zich de gelukkige winnaar noemen.

Al eerder had een vakjury, bestaande uit Edwin van de Brug van Van Oord, Tim Raaijmakers van Deltares en Caspar van der Geest van JBR zich over de aanvragen gebogen en dezelfde keuze gemaakt. Zij waren vooral gecharmeerd van het out-of-the-box concept en de potentiële impact in de offshore wind markt.

Fistuca: Onderhoudsvrije verbinding

Fistuca, bekend van de stille heihamer, heeft een wigconstructie ontwikkeld die windturbineonderdelen als monopiles en transitiestukken aan elkaar verbindt. De Blue Wedge Connection is niet alleen sneller en goedkoper dan bout- en groutverbindingen, dankzij de symmetrische krachtsverdeling is deze verbinding onderhoudsvrij en omzeilt ze de mechanische grenzen waar boutverbindingen tegenaanlopen. De jury onderkent de problemen met re-bolting programma’s en groutaanpassingen, die – soms onvoorzien – leiden tot hoge onderhoudskosten. Wat de jury aanspreekt is dat de Blue Wedge Connection zero maintenance voorstaat, de installatietijd reduceert en het staalgebruik van monopiles beperkt.

Qlayers: Slimme printkop voor coating

De andere finalisten kregen ook veel credits van de jury. Het handmatig of semi-automatisch coaten van windturbine onderdelen is tijdrovend en risicovol. De Delftse startup Qlayers heeft een automatisch printssysteem ontwikkeld dat volautomatisch en heel nauwkeurig de coating aanbrengt op windturbinebladen onder gecontroleerde omstandigheden. Daarmee kan tot 50 procent op verf worden bespaard. Bovenal controleert en corrigeert het systeem zichzelf met een slim feedbacksysteem. Volgens de jury raakt de innovatie van QLayers een essentiële snaar in het streven om het coaten van bladen in serieproductie efficiënter en zuiniger te maken. De jury waardeert het vooral dat het verdienmodel goed is uitgewerkt en vindt het basisprincipe om onder gecontroleerde omstandigheden met slimme feedbackgegevens het coatingverbruik omlaag te brengen, veelbelovend.

TWD: Hangmat voor monopiletransport

TWD heeft een hangmat ontworpen om monopiles naar de plek van bestemming te transporteren. Deze innovatieve Hammock Seafastening is geschikt voor verschillende diameters en verdeelt de krachten op de buis gelijkmatiger dan een vaste zadelconstructie. Hierdoor kunnen aannemers deze zeevasting voor meerdere windparken gebruiken en hoeven ze zich niet langer zorgen te maken dat de monopile indeukt. De beauty van dit concept ligt volgens de jury in zijn eenvoud. Het concept speelt in op de steeds veranderende maten van monopiles en de huidige way-of-working van op maat gemaakte staalconstructies.

Exposure

Naast de waardevolle exposure tijdens de kwartaalbijeenkomst, krijgen alledrie finalisten een eendaagse workshop om de marktintroductie te bevorderen, ondersteuning van een industriepartner en aandacht in de media.

Neem voor meer informatie contact op met Martin Weissmann.

 

 

De Nederlandse en Belgische baggerindustrie: een toekomstverkenning

Van links naar rechts: Tjeerd Roozendaal (Rijkswaterstaat), Dave Vander Heyde (Royal IHC), Paul Verheul (Royal Van Oord), Jan van den Ende (RSM Erasmus Universiteit)

Toenemend protectionisme en de opkomende concurrentie uit China brengen de huidige concurrentiepositie van de Nederlandse en Belgische baggerindustrie in gevaar. Tijdens het symposium “Toekomst van de Baggerindustrie” op 29 november in Rotterdam is een rapport gepresenteerd door Jan van den Ende, hoogleraar Management of Technology and Innovation aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De belangrijkste conclusies van het rapport zijn dat de baggerindustrie in Nederland en België internationaal nog altijd een sterke positie heeft, maar dat de visie op concurrentie en innovatie opnieuw bekeken moet worden om ook in de toekomst nog relevant te blijven.

Het rapport The Dutch and Belgian Dredging Industry: An Exploration of the Future geeft aan dat verschillende tendensen de sector verder kunnen versterken: zowel de nieuwe vraag naar baggerwerkzaamheden, bijvoorbeeld ten gevolge van klimaatverandering en verstedelijking in kustgebieden, alsmede de zoektocht naar duurzaamheid. Ondanks deze positieve vooruitzichten is de Chinese concurrentie in opkomst en deze zal in de nabije toekomst naar verwachting sterk toenemen.

Over het symposium

Naast de presentatie van het rapport verklaarde geschiedkundige Joke Korteweg de sterke geografische wortels van het baggercluster in Nederland en België. Verder presenteerden organisaties zoals Royal Van Oord, Royal IHC en Rijkswaterstaat hun visie op de toekomst van de baggerindustrie.

Na de pauze werd een pitchdebat georganiseerd tussen kleine, innovatieve bedrijven die gevestigd zijn in de regio Maritime Delta, een samenwerkingsprogramma gecoördineerd vanuit InnovationQuarter. Programmacoördinator Edward Gilding, moderator van het pitchdebat, merkt hierover op: “Onze regio, die het gebied tussen de Tweede Maasvlakte en Werkendam bestrijkt, is uniek. Het is niet alleen de thuishaven van grote, gevestigde Nederlandse baggerbedrijven, maar is tevens een rijke voedingsbodem voor kleine, innovatieve bedrijven.” Het in Delft gevestigde bedrijf Qlayers demonstreerde bijvoorbeeld hoe een ‘sharkskin’-coating aangebracht kan worden op schepen om het brandstofverbruik te verminderen. Daarnaast presenteerde OnBoard een platformoplossing voor het verzamelen en analyseren van informatie. Netics toonde dat baggerspecie een waardevol materiaal is, door opgebaggerd materiaal te gebruiken bij de bouw van constructies op duurzame wijze. Taniq liet zien hoe ze de productie van baggerslangen innoveren.

Het symposium sloot af met een paneldiscussie over innovatie en samenwerking binnen de sector. Als vervolg op het symposium zal de regionale economische ontwikkelingsorganisatie InnovationQuarter & Maritime Delta begin februari twee workshops organiseren over de thema’s digitalisering en duurzaamheid in de baggerindustrie. Het is al mogelijk om uw interesse in deze sessies aan te geven via deze link.

Betrokken partijen

Het onderzoek en het symposium zijn geïnitieerd door Royal Van Oord, DEME, Boskalis, Royal IHC, Damen Shipyards Group, MAN Energy Solutions en PON Power. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit, met inbreng van de Nederlandse Vereniging van Waterbouwers (International Association of Dredging Contractors – IADC), Maritime Delta, InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology (NMT). Maritime Delta, InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology waren tevens verantwoordelijk voor de organisatie van het symposium.

Vragen over Maritime Delta en het symposium kunt u richten aan Hilde Veeken, project medewerker Maritime Delta, hilde.veeken@innovationquarter.nl

Voor nadere informatie over het rapport kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, communicatiemanager voor RSM, mschouten@rsm.nl.

Blog Maritime Delta door Linda Treuman: Voordelen van (keten)samenwerking

Deze maand geven we het podium aan Linda Treuman, manager bij Rotterdam Maritime Services Community (RMSC) en onderwijsaanbieder bij Netherlands Maritime University (NMU).

Voordelen van (keten)samenwerking

Nadat de Maritime Delta mij vroeg om een column te schrijven hoefde ik niet lang na te denken over een geschikt onderwerp. De recent gepubliceerde Maritime Delta Monitor toont het belang van een (op regionaal niveau) geclusterde aanpak duidelijk aan. Gelukkig beschikt het bedrijfsleven in onze regio over een krachtige eigenschap: de natuurlijke drang om binnen de keten samen te werken met alle betrokken partijen is alom aanwezig. Maar waarom is dit eigenlijk zo?

Samenwerking binnen de keten komt geregeld terug in de lessen die ik geef op de Netherlands Maritime University (NMU). Bij het vak supply chain management bijvoorbeeld nemen we studenten mee in de keten. We laten ze direct het voordeel en impact van samenwerking tussen bedrijven binnen die keten inzien. De studenten, meestal met diverse culturele internationale achtergronden, vragen we intensief samen te werken. Zo krijgen ze inzicht in verschillen, maar vooral ook in overeenkomsten. Het wordt pas echt mooi als studenten deze inzichten gebruiken om hun perspectief bij te stellen. Juist dan zie je dat ze tot een beter resultaat komen. Prachtig om te zien hoe mensen met een compleet andere achtergrond in korte tijd zo zelf achter het belang van samenwerking binnen de maritieme en logistieke cluster komen.

Ook bij de Rotterdam Maritime Services Community, of kortweg RMSC, komt het belang voor samenwerking vaak boven drijven. Als branchevereniging voor de maritiem zakelijke dienstverlening tracht de RMSC deze samenwerking te versterken en te faciliteren. Onder andere door het bij elkaar brengen van de spelers. Een vereniging kenmerkt zich door mensen of bedrijven met een zelfde interesse of belang. Het zakelijk succes van onze leden is mede afhankelijk van een goede samenwerking met ander spelers in de keten. Door het organiseren van evenementen samen met andere partijen en verenigingen zijn worden kruisverbanden tussen de bedrijven makkelijk zichtbaar. Als we op deze manier mensen uit de verschillende bedrijven met elkaar kunnen verbinden, maakt dat het cluster weer sterker.

Een mooi voorbeeld was het Wereldhavendagen ontbijt, waar we, onder organisatie van iTanks, gezamenlijk de innovatiekracht van de haven en maritieme sectoren lieten zien. Of het nu over personeelswerving, blockchaintechnologie of een database met het gewicht van containers gaat, we hebben er allemaal mee te maken. Ook daar zie je dat samenwerking de keten sterker en succesvoller maakt. Een ander evenement waarbij het nuttige en het aangename bij elkaar kwam, was het seminar over Brexit, waarbij Deltalinqs, de Rotterdam Port Promotion Council en de RMSC gezamenlijk optrokken.

Verder zorgt kennisdeling ook voor versterking van het cluster. Zowel bij de NMU als de RMSC is dat een van de kerndoelen. Ik ben er trots op dat ik ”mijn” studenten iets mag meegeven over voordelen van (keten)samenwerking en daarnaast als manager van de RMSC in de praktijk mijn steentje aan bij mag dragen.

Tot bij een volgend kennis- of netwerkevenement!

Linda Treuman

06-54770385

l.m.m.treuman@stc-r.nl      / info@rotterdammaritimeservices.com

 

Gaan deze kleine ondernemers de baggerindustrie vernieuwen?

Op donderdagmiddag 29 november 2018 vindt het symposium ‘Toekomst van de Baggerindustrie’ plaats in Rotterdam. Naast bedrijven als Royal IHC, Van Oord, Damen Shipyards Group, DEME en Boskalis komen ook kleine innovatieve bedrijven uit de Maritime Delta regio aan het woord. Deze regio, die loopt vanaf Maasvlakte 2 tot aan Werkendam, is de thuishaven van grote gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijven, maar kent ook een rijk aanbod van kleine innovatieve bedrijven.

Zo laat het Delftse bedrijf QLayers tijdens het symposium zien hoe je ‘sharkskin’ coating aan kan brengen op schepen om brandstofverbruik te reduceren. Verder presenteert OnBoard een platformoplossing voor het verzamelen en analyseren van informatie. Dat baggerspecie waardevol materiaal is laat Netics zien. Deze ondernemers uit Alblasserdam gebruiken baggerspecie om op duurzame wijze constructies te bouwen. Het Rotterdamse Taniq toont aan hoe ze composiet gebruiken om sterkere baggerslangen te produceren.

Hoe zien de ondernemers achter deze bedrijven de toekomst van de baggerindustrie én welke innovatieve oplossingen hebben zij in huis? Onder leiding van moderator Edward Gilding (coördinator samenwerkingsverband Maritime Delta) gaan deze ondernemers in debat over vernieuwing, samenwerking en innovatie. Daarnaast tonen zij hun technologie tijdens de pauze en de netwerkborrel in de foyer van het Erasmus Paviljoen. Hier is ook een model van de ‘Robodredger’ van het bedrijf Aqitec te zien.

Meld u aan via de link aanmelden.