Blog Maritime Delta door Lieuwe Brouwer, Adviseur energietransitie haven, Gemeente Rotterdam

(Water)stof tot nadenken

Sinds een paar jaar staat waterstof met grote letters op de maatschappelijke agenda. Deze grondstof en energiedrager kan als vervanger van fossiele brandstoffen een sleutelrol in de energietransitie vervullen. Volgens de International Energy Agency vormen havens als Rotterdam door de combinatie van industrie en logistieke ketens dé plek om de waterstofeconomie te laten ontwikkelen. Maar waar liggen de kansen met waterstof nou precies? En hoe kunnen we deze als Maritime Capital of Europe benutten?

Het is goed om te weten dat Rotterdam al veel ervaring heeft met waterstof, al klinkt het voor velen nog als een nieuwe oplossing. Zogenaamde grijze waterstof wordt al jaren uit aardgas geproduceerd in de Rotterdamse haven. Het wordt gebruikt als grondstof voor de petrochemische en chemische industrie. Ervaring leert dat het niet minder veilig is dan gebruik van fossiele brandstoffen. Er komt echter wel CO2 vrij bij de productie van grijze waterstof, en om klimaatverandering tegen te gaan wil je dat nou juist voorkomen.

In de nabije toekomst kan waterstof op twee duurzamere manieren geproduceerd worden.

 • Blauwe waterstof wordt ook van aardgas gemaakt, en maakt gebruik van hetzelfde productieproces. De CO2 die hierbij vrijkomt wordt niet uitgestoten naar de atmosfeer, maar afgevangen en vervolgens opgeslagen in lege gasvelden.
 • Groene waterstof maak je door groene stroom door water te leiden, waarmee je het water kan scheiden in waterstof en zuurstof. Voor die groene stroom is een grote groei van windparken op zee nodig. Daarmee biedt de vraag naar waterstof ook kansen voor groei in de Rotterdamse offshore-industrie.

Beide productiemethodes – voor zowel groene als blauwe waterstof – zijn nu nog niet grootschalig beschikbaar. Maar er vinden wel een aantal ontwikkeltrajecten plaats (zoals H-vision en H2.50) die moeten zorgen dat er over tien jaar grote duurzame waterstoffabrieken in de haven staan.

Die duurzaam geproduceerde waterstof is heel geschikt voor gebruik in de industrie van de Rotterdamse haven. Dan kan je denken aan het maken van chemicaliën en brandstoffen. Wanneer het verbrand wordt kan het gebruikt worden voor warmtevoorziening voor industriële processen.

Zwaar transport kan ook verduurzaamd worden met waterstof. Er zijn nu al experimenten bezig om binnenvaartschepen en de Rotterdamse watertaxi’s op waterstof te laten varen. Uiteindelijk willen we met waterstof (en met waterstof geproduceerde brandstoffen) de zeescheepvaart en de luchtvaart verduurzamen.

In de toekomst kunnen we waterstof niet alleen zelf produceren, maar ook importeren. Op dit moment speelt de haven van Rotterdam al een belangrijke rol in de energievoorziening van Noordwest-Europa. Dat doen we nu door fossiele brandstoffen te importeren, te verwerken in raffinaderijen en chemische fabrieken, en vervolgens door te voeren naar ons achterland. De haven van Rotterdam heeft nooit alleen gedraaid op Nederlandse fossiele brandstoffen; deze worden van over de hele wereld aangevoerd.

In de toekomst zouden we op een vergelijkbare manier waterstof kunnen importeren, verwerken en doorvoeren. Groene waterstof geproduceerd met zonnestroom uit Noord-Afrika of met windenergie uit Schotland kan met pijpleidingen en waterstoftankers naar Rotterdam worden gebracht. Vervolgens kunnen we deze waterstof gebruiken voor de productie van grond- en brandstoffen, of direct doorvoeren naar het achterland. Zo kan Rotterdam ook in de toekomst een energiehaven van formaat blijven, met alle overslag, commodity trade en verdere diensten die daarbij horen.

Kortom, waterstof biedt een aantal kansen die voor de hele Maritime Capital of Europe interessant kunnen zijn. Nou zijn de partijen in de haven natuurlijk niet de enige die deze kansen zien. Ik ben enige tijd geleden in Japan geweest, en de stappen die ze daar zetten op waterstofgebied zijn indrukwekkend. Maar ook onze buurlanden zitten absoluut niet stil. We hebben door onze eerdere ervaring met waterstof, de vraag naar waterstof vanuit onze industrie en de bouw van infrastructuur voor het afvangen van CO2 en windparken op de Noordzee een goede positie om deze kansen te pakken.

Nu is het zaak om dat ook daadwerkelijk te doen. Als gemeente werken we samen met een heleboel andere partijen in het havengebied om ontwikkeltrajecten als H-Vision van de grond te krijgen, plannen te maken voor infrastructuur en om fondsen beschikbaar te krijgen voor de grote investeringen die gedaan moeten worden. Let’s make it happen!

Lieuwe Brouwer
Adviseur energietransitie haven
Gemeente Rotterdam

SAMXL Smart Advance Manuafacturing

Smart Advanced Manufacturing voor de maritieme maakindustrie bij SAM|XL

Automatisering is een veel besproken onderwerp. Vaak wordt er gesproken over de vermindering van productiekosten, of toename van output en veiligheid. Kijk bijvoorbeeld naar de automotive industrie; hierin is de automatisering in een ver ontwikkeld stadium. KuKa robots verzorgen daar geavanceerde processen ter ondersteuning van het bouwen van een auto. Deze mate van automatisering is niet vanzelfsprekend, zeker niet in specialistische sectoren zoals de maritieme sector of die van de lucht- en ruimtevaartindustrie.

In deze sectoren is het automatiseren van een productieproces met traditionele robottechnologie gewoon inefficiënt en ontzettend duur. In tegenstelling tot de auto-industrie, wordt er in genoemde specialistische sectoren vaak over kleine batches, complexe vormen en unieke producten gesproken. Het opzetten van een automatiseringsproces voor een onderdeel wat vervolgens maar 50-100 keer wordt geproduceerd is daarom ook niet rendabel.

Daarnaast is het opzetten van een valide business case erg lastig: wat is de eerste stap richting automatisering? Wat is de impact op CAPEX, vloeroppervlak, logistiek, de kennis en kunde van de workforce?

Toch is het vooruitstreven nodig. Om te blijven concurreren in een internationale sector is het nodig om innovatief te zijn. Het automatiseren van complexe, unieke en veeleisende productieprocessen is hier onderdeel van. Hoe pak je een dergelijk probleem aan? Een simpele robotarm die 10.000 keer per dag dezelfde actie uitvoert, is niet de oplossing in specialistische sectoren. De maakindustrie van een kenniseconomie vereist vaak iets anders. Dit is een probleem waar de lucht- en ruimtevaartsector afgelopen jaren tegen aan is gelopen. Hieruit is een initiatief onstaan waarin de sector zijn krachten bundelt om gezamenlijk de innovatie op het gebied van slimme productietechnieken te versnellen: Smart Advanced Manufactuting XL, oftewel SAM|XL.

SAM|XL is een non-profit fieldlab, gevestigd op de campus van de TU Delft. Een gezamelijk onderzoekscentrum waar technologie op het gebied van slimme geautomatiseerde productieprocessen wordt ontwikkeld, gedemonstreerd en gede-risked. Bij SAM|XL kan je een nieuwe productietechnologie namelijk eerst testen voordat je zelf kostbare investeringen doet in het automatiseren van je productieproces. Hierbij gaat het vooral om grote complexe producten, die in kleine batches worden geproduceerd. Slim omgaan met je middelen is dus van uiterst belang.

Afgelopen maand is er naar aanleiding van een aantal vragen geconcludeerd dat de problemen waar de lucht- en ruimtevaartsector tegen aanloopt vrijwel identiek zijn aan cassuses die ook voorkomen in de maritieme sector.

Juist vanwege het grote raakvlak, is SAM|XL in samenwerking met Netherlands Maritime Technology opzoek naar een mogelijke samenwerking. Graag willen wij uitzoeken wat veel voorkomende problemen zijn in de marieteme productiesector. Waar loop jij als bedrijf tegen aan als het aankomt op automatisering? Heb je wel eens nagedacht over de mogelijkheden, en zo ja hoe zie jij automatisering in de maritieme sector voor je?

Binnenkort organiseert SAM|XL een bijeenkomst voor de marietieme sector. Tijdens deze bijeenkomst wil SAM|XL voornamelijk de mogelijkheden van SAM|XL koppelen aan de problemen die te vinden zijn bij veel automatiseringsprocessen. Hierbij is input vanuit de industrie ontzettend belangrijk. Het doel is om uiteindelijk in samenwerking met de maritieme sector een werkgroep op te zetten. Met deze werkgroep wil SAM|XL kijken wat er in de toekomst gedaan kan worden om gezamelijk de internationale concurrentie een stapje voor te kunnen blijven, en hoe slim automatiseren daarbij een rol speelt.

Wil je meer weten over het initiatief SAM|XL, en wat smart advanced manufacturing inhoudt? Binnenkort gaat de uitnoding voor het SAM|XL / maritiem event de deur uit. Indien jij deze graag wilt ontvangen neem dan contact op met d.j.vanderhorst@tudelft.nl
www.samxl.com

 

Maritime Delta Blog DOON Wim Barendregt en Berry Groenendijk

Blog Maritime Delta door Wim van Barendregt en Berry Groenendijk, van Doon

Innovatie stimuleren tussen bedrijven en studenten tijdens de Maritime Delta Student Challenge

“Gebruik het innovatieproces, het bedenken van een oplossing voor een lastig probleem, als een instrument om de 21e-eeuwse en ondernemende vaardigheden van studenten en medewerkers te ontwikkelen. Tegelijkertijd speel je daarmee als persoon, team, afdeling, organisatie, school of bedrijf in op de veranderingen die gaande zijn.” Dit is de visie van DOON!

Wij zijn een coöperatie van innovatiecoaches die zich begeeft op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven, want daar gebeurt het. Jongeren genieten van betekenisvol onderwijs waarin onderzoekend en ondernemend leren voorop staat. Bedrijven spelen in op klimaatverandering, nieuwe technologische mogelijkheden en de veranderende vraag van klanten. Jong en oud ontmoet elkaar en werkt samen aan oplossingen voor complexe uitdagingen. Door middel van het organiseren van challenges en hackathons willen wij studenten, medewerkers en bedrijven samen laten innoveren. “It takes a village to raise a child” is een bekend Afrikaans gezegde. En voor innovatie geldt eigenlijk iets soortgelijks. Innoveren en inspelen op verandering gaat het best in een lokaal ecosysteem waarin onderwijs, bedrijfsleven, de lokale overheid en de burger samenwerken.

De maritieme sector is op zoek naar hun medewerkers van de toekomst én staan voor grote uitdagingen in het innoveren van hun eigen business. Om twee vliegen in één klap te slaan, organiseren wij (NMT, Maritime Delta, DOON) op 12 december voor STC Group en het Da Vinci College de Maritime Delta Student Challenge. Tijdens de Challenge gaan 155 technische mbo studenten aan de slag met praktische maritieme uitdagingen vanuit het bedrijfsleven. 80 studenten Scheeps- en jachtbouw van het STC en 75 studenten Smart Technology van het Da Vinci College zullen aan de slag gaan met vier actuele bedrijfschallenges vanuit Damen, Feadship, Oceanco en Van der Leun. Studenten zullen worden gemixt en gelijk worden verdeeld over de vier challenges, om zo veel mogelijk te profiteren van elkaar studieachtergrond. Daarnaast zullen de bedrijven actief betrokken zijn tijdens de dag, om zo nauw samen te werken met de studenten. Ook hebben de studenten tijdens de Meet&Greet volop de gelegenheid om met de bedrijven in gesprek te gaan voor bijvoorbeeld een uitdagende maritieme stage of leerwerkplek. Wij kijken uit naar een innovatieve dag!

Benieuwd wat Doon nog meer doet? Raadpleeg dan onze website doon.nu

             Berry Groenendijk, Doon

Wim Barendregt                                   Berry Groenendijk

 

Sustainable Shipping@Sea: Zero Emission in Sight

The shipping industry has immense potential for reducing its environmental footprint. Despite the fact that transport over water is the most energy-efficient means of transportation, its environmental footprint is significant. There is an urgent need for the decarbonization of shipping. CO2 and other shipping emissions need to become ghosts of the past. The quest has begun towards sustainable shipping at sea. You are invited.

How do we build this sustainable shipping sector together? Which innovative sustainable ships are around the corner, who is ordering these ships and what is being done to incentivize and finance this transition? In this session, we will highlight what is being done on sustainable shipping in the Dutch sector, and especially in Rotterdam Maritime Capital of Europe.

You are invited to listen to expert contributions on the future of sustainability in the maritime sector, and ask your questions to learn how you can contribute to making shipping greener.

With contributions from Michael Visser, NIBC bank, Tim van Vrijaldenhoven, Thrust (Towards Hydrogen-based Renewables used for Ship Transportation) and Danny Bergakker, Elkem AS (BICEPS shippers network). Moderator: Marjolein van Noort, finance expert Royal Dutch Shippers Association.

Date: November 7th
Time: 15.30 – 16.15hrs
Place: Europort, Rotterdam Ahoy, ON STAGE (Plaza).
For more information and free registration go to europort.nl

Sustainable Shipping@Sea is a collaboration between Rotterdam Maritime Capital of Europe, Maritime Delta / Innovation Quarter and the North Sea Foundation.

Blog Maritime Delta by Wilco Stavenuiter from Tetrahedron about the Dutch maritime services shift to Offshore Wind

Three drivers why the majority of the Dutch offshore/maritime-engineers will work in offshore wind soon

1. The size does matter
A sustainable strength of offshore wind against its competitive renewable electricity sources is that size has enormous growth potential. The demand for energy transition challenged engineers to develop many ideas to produce electricity in a renewable matter. Obviously a low Levelized Cost of Energy is a must, in which offshore wind scores reasonably with LCoE of 50-75€/MWh (in the Netherlands North Sea). More important over alternative renewable energy sources, size does matter! Compared to other alternative renewable energy sources, offshore wind is unique for one thing: the possibility to size-up. The installed offshore wind power can size up that much, that it can actually replace the entire fossil fuelled electricity production in the Netherlands. Good news for the maritime cluster. In the Dutch North Sea for instance, today 1GW of offshore wind power is installed, this can be scaled to 50GW. That is an approximate 2500-5000 (of 10-20MW) turbines. A lot of work for several decennia.

2. Wanted: new technology
When a market grows in size, a fleet of diverse dedicated vessels become more cost efficient than a fleet of many oversized general-purpose vessels. Tender by tender the fleet diversification evolves. The large developed offshore oil & gas market shows that the maritime services are highly tailored on the jobs to do. Don’t you foresee a maritime service development for the offshore wind that offers tailored cost-efficient solutions?

I trust that this will happen and therefore there is large demand for offshore/maritime-engineers to develop new technologies to tailor the maritime services for offshore wind. Again a lot of work for the creative offshore/maritime-engineers for the upcoming decenniums.

3. Sustainable Competitive edge of Dutch maritime cluster
Well, although I worked for six years in Asia, I truly believe the Dutch maritime cluster has a great chance for success. First of all, the Netherlands has a natural permanent strategic advantage by its coastal ports; the ports have great inland access, the muddy/sandy-soils allow easy depth-control as well as a good foundation for jack-up-vessels, the Dutch economic system is open and so on. Therefore, the Dutch ports remain a sustainable competitive ground to host offshore wind terminals. Second, on the vessel side we remain competitive. Although shipyards in Asia are tough competitors, for upgrading existing vessels with new technologies the Netherlands is a durable logic location. With respect to the new built vessels, I believe that the Dutch maritime/offshore-engineers are sustainably competitive. The main reason for that is the strength of the maritime cluster. The Netherlands maritime cluster services the offshore wind industry with: turbine designers, contractors, vessel owners, terminals, vessel designers, equipment builders, universities and conversion yards. Collaboration between the parties of the maritime cluster result in synergies that result in international competitive services. We at Tetrahedron foresee that we can even further tighten these synergies by automated engineering communication to improve the Dutch cluster competitiveness in the long term.

In a nutshell
Due to the upsizing potential of offshore wind and demand for a diverse fleet with new technologies we expect a great amount of work for offshore/maritime-engineers. The Netherlands’ geographic location and strong maritime cluster give a sustainable competitive edge in the offshore wind maritime services industry. If you are an offshore/maritime-engineer in the Netherlands and enthusiast to serve the offshore wind industry, you will probably be part of tomorrows biggest maritime service segment. The future is bright for offshore wind business.

About Tetrahedron
Tetrahedron is a technology scale-up company that develops a new type of crane (the Tetrahedron) to install the highest offshore wind turbines from a compact jack-up-vessel.

Wilco Stavenuiter
www.tetrahedron.tech

 

 

 

Duurzame Tour maritieme sector is belangrijke stap voor schonere zeevaart

Tijdens de Duurzame Tour in Rotterdam en Delfzijl werden op 10 oktober maar liefst acht MKB-bedrijven van harte verwelkomd bij zes reders in Zuid-Holland en Groningen om hen te overtuigen van hun duurzame oplossingen. De Nederlandse zeescheepvaart wil namelijk snel verduurzamen. Sneller zelfs dan wereldwijd afgesproken in de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo blijkt onder meer uit de dit jaar ondertekende Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

“We doen mee aan de Duurzame Tour omdat we een pilot of onderzoek willen starten samen met de zeescheepvaart, om de industrie te helpen verduurzamen”, aldus Ruben Geutjens van Qlayers in Zuid-Holland, waar de bedrijven Finsulate, GBM Works, Qlayers, Luijkx Ultrasound en HDM Sustainable Solutions een bezoek brachten aan de reders Jumbo Maritime, Van Oord en Vertom.

De Duurzame Tour is een kleine maar belangrijke stap in de enorme opgave waar de zeevaart voor staat. Het illustreert dat elke kleine stap bijdraagt en de opmaat kan zijn naar een doorbraak. De rol van (technologische) innovaties speelt bij het verduurzamen van de zeegaande vloot een essentiële rol. Er zijn al veel goede en realistische ideeën en tal van  maritieme toeleveranciers zoeken voor hun nieuwe duurzame oplossingen testruimte om de verduurzamingswinst van hun producten te bewijzen. En vanuit de behoefte om met behulp van technologie emissies te verminderen, kunnen reders die rol van launching customer oppakken.

In het Groningse Delfzijl pitchten de bedrijven Zepp Solutions, Marine Performance Systems en Widget Brain hun duurzame oplossing bij de reders Amasus Shipping, Koninklijke Wagenborg, en MF Shipping Group. “Dit zijn hele mooie dingen vanuit het perspectief van de reder om te kijken hoe we onze milieuprestatie kunnen verbeteren”, aldus Environmental Coordinator Bas Luurtsema van MF Shipping Group over de Duurzame Tour.

Duurzame Tour

De Duurzame Tour vond plaats op 10 oktober 2019 en viel daarmee samen met de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Doel van deze activiteit is om in Nederland maritieme bedrijven aan elkaar te koppelen vanuit een verduurzamingsbehoefte. De oplossingen, inzichten en praktijkervaring van de ondernemers brengen discussies op gang die bijdragen aan nieuwe samenwerkingen. De deelnemende toeleveranciers zijn geselecteerd op basis van een beoordelingstraject en behoefte vanuit de reders. Om ook jong maritiem talent aan te betrekken werden beide delegaties vergezeld door jongerenambassadeurs van Nederland Maritiem Land. De Duurzame Tour is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology, Stichting De Noordzee, InnovationQuarter en samenwerkingsverband Maritime Delta.

Wilt u meer informatie over deze tour? Neem dan contact op met Hilde Veeken.

Havenbedrijf Rotterdam en InnovationQuarter verwelkomen offshore wind experts op de Tweede Maasvlakte

Op 11 september kwamen verschillende partijen samen in Futureland, met uitzicht op de Tweede Maasvlakte, om de laatste ontwikkelingen in offshore wind met elkaar te delen. Met een grote afvaardiging van de TU Delft Wind Energy Institute en geïnteresseerden uit het kenniswezen en bedrijfsleven, kon het onderwerp rekenen op grote belangstelling.

De groep werd verwelkomd door Joost Eenhuizen van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij legde uit hoe het Havenbedrijf de offshore wind sector ondersteunt met een offshore wind test- en demonstratie site. Hier kunnen offshore wind bedrijven nieuwe technologieën testen en demonstreren. Een faciliteit met een cruciale functie nu dat offshore wind in opkomst is als alternatieve energiebron.

TU Delft gaf inzicht in hun activiteiten en projecten op het gebied van offshore wind. Wereldwijd is TU Delft voorloper op offshore wind technologie en de aanwezige kennis is voor het bedrijfsleven zeer relevant. Om deze kennis te delen informeerde Professor Simon Watson het publiek over de belangrijkste thema’s in offshore wind onderzoek. Daarnaast presenteerde Maxim Segeren het project ‘Gentle Driving of Piles’. Dit project wordt getest op de Tweede Maasvlakte en draagt bij aan het milieuvriendelijker en geluidsvrij heien van monopiles.

Piet Warnaar gaf inzicht in de vele offshore wind projecten waar ECN-TNO aan werk. Als kennisinstelling speelt ECN-TNO een belangrijke rol in het vertalen van fundamenteel onderzoek naar toepassingen voor de offshore wind markt. De aanwezige marktpartij GE Renewable Energy presenteerde over de offshore wind turbine die zij op de Tweede Maasvlakte bouwen. Dit is de grootste offshore wind turbine ooit met een potentiële energieopwekking van 12 MW. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 14.000 huishoudens. De turbine wordt gebouwd op de offshore wind test- en demonstratie site waar zij de ruimte en tijd hebben om deze turbine te bouwen en te testen. De aanwezigheid van de turbine geeft een impuls aan het onderzoek en bedrijvigheid op offshore wind gebied in de Maritime Delta regio.

Wilt u meer informatie over deze sessie? Neem dan contact op met Hilde Veeken.

Wilt u meer weten over de offshore wind test- en demonstratiesite? Bezoek dan de pagina van de port of rotterdam.

 

Blog Maritime Delta by Navneet Chadha – Hydrodynamic Engineer at Veth Propulsion

In the month of july 2015 I moved to the Netherlands to pursue my Masters in Mechanical engineering at TU Eindhoven and I never left since. My inclination towards engineering is partly derived from my family. All of them inspired me during my formative years and sparked my interest in science and engineering. So, it was no coincidence that when it came down to my choice of studies, the adage, “the fruit doesn’t fall far from the tree”, again rang true.

After my studies I began my career at Wärtsilä in Drunen. In 2018 I was offered a position of Research and Development Hydrodynamics engineer at Veth Propulsion and I took this chance. I have several roles in a single position; In my position I’m thinking along with the development of new and improved products, optimizing the flow bodies and bow thruster housings using CFD, Advising sales and customers regarding optimal installation of our products, prepare the screw calculations, determine resistance curves of ships and elaborate power/speed forecasts.

Working in Drecht Cities is so different than where I have worked in the past. Here I’m closer to water and the working culture is different. People are quite amiable at Veth and I get a lot of chances. Our Technical Director asked me if I would like to join one of the Young Professionals challenges of the Economic Development Board. I didn’t hesitate for a moment, because the Clean Rib challenge was quite an interest to me and my field of work. Together with young professionals from Iv-Groep, Oceanco, Koedood Marine Group and students from the TU Delft we designed a sustainable rigid-hulled inflatable coach boat for international top sailing, commissioned by the Dutch Olympic Sailing team and the Sailing Innovation Center.

Working in a group of counterparts from vivid companies gave me an opportunity to learn about them and their way of working. It also opened gates for future conversations. The most I remember from the challenge was the part where everyone contributed the maximum to make it a success and I am very proud of our result! I would definitely advice others to be a part of the EDB challenges as they not only groom your personally but professionally as well.

More info on the Young Professionals program and how you can join? Please contact project leader Marit van Heugten

 

 

Maritime Delta Diner

Lancering Maritime Delta bestuur; ondernemers, markt en onderwijs adviseren het programma

Op 10 september 2019 is voor de eerste maal het nieuwe bestuur van Maritime Delta bijeen gekomen bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen en brancheverenigingen. Zij zullen het programma concreet gaan adviseren over de focus en activiteiten. De eerste meeting vond plaats bij Koedood Marine Group in Hendrik-Ido-Ambacht, tevens één van de leden.

Maritime Delta, inmiddels sinds 2012, is een succesvol samenwerkingsprogramma dat zich in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, kennis-en onderwijsinstellingen en brancheorganisaties inzet voor het versterken van dit cluster. Het programma is actief van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. En werkt hierin nauw samen met landelijke netwerken & initiatievenen is ook aangesloten bij het netwerk van Rotterdam Maritime Capital of Europe. Het programma wordt gecoördineerd vanuit InnovationQuarter, regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland.

In de totstandkoming van het nieuwe programma 2019-2021 was de wens om gedurende het programma door de markt (ondernemers/bedrijven) doorlopend feedback te krijgen op de uitvoering/functioneren. Om hier mee nog beter aan te sluiten over de behoeften en vragen die er leven.

Jan van der Wouw, Directeur digital business Royal IHC, en voorzitter van Maritime Delta bestuur:

“De wereld veranderd steeds sneller. Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, digitalisering, innovatie en human capital management hebben een enorme impact op organisaties. Samenwerking is de sleutel tot blijvend succes. Leren van en met elkaar, uitwisselen van ideeën en het creëren van begrip over deze ontwikkelingen, draagt bij tot een gezonde ontwikkeling van de organisaties in de maritieme delta.”

Het bestuur zal het programma onder meer concreet adviseren over de thematiek van bijvoorbeeld ideecafés of symposia. Ook heeft besluiten ze over de inzet van kwartiermakers en uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken die door het programma worden mogelijk gemaakt.

Maritime Delta bestuur:

 • Arie Koedood   (CEO/Owner – Koedood Marine Group)
 • Angelique Heijnen   (Group Human Resources Director – Huisman Equipment BV)
 • Arjen Dekker   (Algemeen directeur – Scheepswerf Slob)
 • Fulko Roos   (CEO/Owner – Royal Roos)
 • Jan van de Wouw (vz)   (Directeur digital business – Royal IHC)
 • Astrid Kee   (Lid college van bestuur – STC Group)
 • Jan Lokker   (Lid college van bestuur – Da Vinci  College)
 • Roel de Graaf   (Managing director – Netherlands Maritime Technology)
 • Hoofd Innoveren – InnovationQuarter

Het bestuur zal halfjaarlijks bijeenkomen. Edward Gilding, programma-coördinator zal in het bestuur optreden als secretaris. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel. Neemt u dan contact op met Edward Gilding via edward.gilding@innovationquarter.nl

Blog Maritime Delta door Niklaas van Hylckama Vlieg: De wind in de zeilen met cross-sectorale innovatie

Onlangs sprak ik Maersk over hun innovatie-uitdagingen voor de toekomst. Eén daarvan is dat hun klanten willen weten op welk moment hun container(s) wordt afgeleverd. Tijdens het door subcontractors uitgevoerde waltransport is dat niet te monitoren. Een batterij gevoede GPS tracker op 20 mln containers was geen optie. Maar wat dan wel? Vanuit de KVK stelden we hen voor om op zoek te gaan naar oplossingen uit andere sectoren.

De Nederlandse maritieme sector is wereldtop. Dat realiseer ik me regelmatig als ik in Europees verband met collega’s uit andere maritieme regio’s samen werk. Tegelijkertijd zie ik dat ook andere landen steeds hoger aan de wind kunnen varen als het gaat om ‘complex specials’. De focus ligt niet meer op het meest innovatieve systeem maar op de beste integrale oplossing waarmee de klant zo goed mogelijk kan performen/concurreren en die hem maximaal ontzorgt. Daarmee komen innovatievraagstukken in toenemende mate verder buiten de gebruikelijke supply chain te liggen. En wordt cross-sectorale innovatie een steeds belangrijkere sleutel om voorop te blijven lopen.

Overigens geldt dit niet alleen voor de maritieme sector. Als KVK zien we cross-sectorale innovatie ook sterk opkomen in andere sectoren. Een Nederlandse koploper in online kleding vertelde me dat hij de principes van de online reiswereld toepast op zijn webwinkel. Door ‘yield management’ behaalt hij een optimaal commercieel resultaat met het verkopen van ‘bederfelijke’ seizoensgebonden kleding, in analogie met vliegtuigstoelen en hotelkamers. Een ander mooi voorbeeld van cross sectorale innovatie is IHC. Zij waren op zoek naar nieuwe manieren om de steeds complexer wordende bediening van hun baggerschepen te vereenvoudigen. Ze dachten aan nieuwe manieren voor visualisaties en kwamen al gauw in contact met een gaming studio en defensieonderzoekers. Contacten waar ze nog niet zo aan hadden gedacht.

En zo ging het ook met Maersk. Uiteindelijk kregen zij via het open innovatie programma KVK Business Challenge veel verfrissende ideeën aangereikt uit allerlei sectoren. Veelbelovend was het contact met een Duitse partij met satelliettechnologie waarmee nu een pilot wordt voorbereid.

Dat is waar wij ons KVK sterk voor maken: het aanjagen van die cross-sectorale open innovatie. Het programma KVK Business Challenge is daar speciaal op gericht. Dit najaar komt er,  ondersteund door Europort en NMT,  een speciale maritieme editie: KVK Business Challenge Europort.

Dus Nederlandse maritieme sector, pak de kansen van cross-sectorale innovatie en breng een challenge in of ontwikkel mee aan de challenge van een ander. Meld je hiervoor aan bij KVK Business Challenge en save the date voor het challenge event op 7 november. Kom je naar Europort: schrijf je dan ook meteen in voor de B2B matchmaking MariMatch Europort 2019

Niklaas van Hylckama Vlieg zet zich vanuit de KVK in voor innovatie en digitalisering van het brede MKB en specifiek voor de maritieme sector. Hij is voorzitter van de Sector Group Maritime Industries & Services van het Enterprise Europe Network: een groep van een 20-tal maritieme intermediairs (non profit) met als doel organisaties uit maritieme hotspots over heel Europa met elkaar te verbinden rondom technologie, innovatie en business.