Tessa Luijben en Edward Gilding werken vanuit Maritime Delta aan de ambities van de maritieme sector in Zuid-Holland

De maritieme sector kent vele kansen en uitdagingen. Vanuit het Maritime Delta programma worden onder uitvoering van Edward Gilding en Tessa Luijben met vele partners activiteiten georganiseerd en samenwerkingen gestart om ervoor te zorgen dat de maritieme sector in Zuid-Holland voorloper is én blijft. Dit gebeurt allemaal vanuit ambities die zijn samengebracht in de recent gepubliceerde Regionale Maritieme Agenda. In dit artikel stellen Edward en Tessa zich voor. Wie zijn ze en wat kan het programma betekenen voor de bedrijven uit deze sector?

Edward Gilding is als programma coördinator werkzaam voor het Maritime Delta programma. Dit doet hij al enkele jaren. Hij is daarnaast Business Developer op de maritiem en haven thema’s bij InnovationQuarter. Edward heeft altijd op het snijvlak van (technische) vernieuwing, economie en mens & organisatie gewerkt.

Tessa Luijben werkt inmiddels twee jaar voor het Maritime Delta programma en is daarnaast Business Developer bij InnovationQuarter. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoer van het programma en organiseert een groot deel van de events en de activiteiten. Tessa komt uit de ondernemerswereld. Zij heeft haar eigen startup gehad en daarvoor voor een startup gewerkt en is altijd in die hoedanigheid bezig geweest met innovatie.

Voor wie Maritime Delta niet kent: wat is Maritime Delta eigenlijk?

Edward: “Maritime Delta is een programma dat zich inzet voor het versterken van het maritieme ecosysteem in deze regio: van Tweede Maasvlakte tot Gorinchem en Werkendam. Omdat er in deze regio het meest grote en diverse maritieme cluster zit van heel Europa. Het merendeel van het Nederlandse maritieme cluster zit in deze regio. Dat is uniek. Van startups tot overheden en kennisinstellingen. Het hele spectrum van bouwers van de schepen tot de toeleveranciers en rederijen zit hier en dat is heel bijzonder. Tegelijkertijd is het belangrijk om het gebied te blijven versterken. Enerzijds om het cluster te kunnen concurreren, maar ook de grotere uitdagingen van dit moment aan te gaan. Zoals op het gebied van duurzaamheid en Human Capital.

Maritime Delta heeft daar een regionale inslag in. Maritime Delta is ooit ontstaan vanuit de Drechtsteden om als hele regio Zuid-Holland meer met elkaar af te stemmen en samen de uitdagingen aan te gaan. Daarvoor is Maritime Delta sinds 2012 actief samen met partners zoals Netherlands Maritime Technology. We organiseren allerlei activiteiten om die samenwerking en uitdagingen aan te gaan en te versterken. Het belangrijkste component is dat het met én op verzoek van de markt gebeurd. Dat is altijd ons afwegingskader.”

Tessa: “Het is zo bijzonder omdat we hier een heel compleet cluster hebben. Dat komt omdat heel veel maakbedrijven hier zitten, maar ook binnenvaart en havens. We zitten hier aan een grote binnenvaart ader, een aanvaarroute. De grootste haven van Europa zit hier. Logistiek gezien is het ook een van de belangrijkste havens. We zijn op heel veel vlakken bekend.”

Wat voor activiteiten hebben jullie in het verleden georganiseerd?

Tessa: “Heel veel! Zoals bijvoorbeeld de Maritime Delta Student Challenge en de Duurzame Tour. Dat zijn echt dingen die wij geïnitieerd hebben. We zien dat de Student Challenge meer geborgen wordt in het onderwijs.”

Edward: “Daardoor hopen we dat de studenten en werknemers met de juiste match met elkaar in contact komen, wat resulteert in een baan of stage. De duurzame tour is ook een hele waardevolle activiteit waarin we technische toeleveranciers en reders met elkaar in contact brengen.

We proberen tijdens al onze activiteiten gelijkgestemden rond een bepaald thema bij elkaar te brengen. Dat kunnen grote en kleine sessies zijn, maar waar het gaat om grote betrokkenheid van de markt. Soms proberen we dat toch een beetje te regisseren, zodat de juiste mensen elkaar spreken.”

De Regionale Maritieme Agenda (RMA) is recent naar buiten gebracht. Wat is de RMA eigenlijk?

Edward: “Voor mij is de RMA een strategie en een visie wat op verzoek en samen met de markt is ontwikkeld wat heel goed weergeeft wat de huidige uitdagingen en kansen zijn op dit moment en hoe we die vertalen naar ambities voor 2030 op de belangrijkste thema’s.”

Tessa: “De RMA is een concretisering van iets wat er in de sector al best een tijdje leefde, maar nog nooit concreet gemaakt was. Er waren al heel veel visiedocumenten en dergelijke. Daaruit kwam de vraag: wat betekend dat dan voor de maritieme sector?

“Dat is niet zo zeer een papierstuk,
maar het hele proces met sessies en verkenningen.”

Voor elk van die belangrijkste thema’s zijn ambities gedefinieerd en vervolgens welke activiteiten daarbij horen. Dit zijn initiatieven vanuit de markt, vanuit ons, vanuit onderwijs maar ook nationale inzet. Dat is denk ik heel mooi bij elkaar gekomen in wat de Regionale Maritieme Agenda is gaan heten. Dat is niet zo zeer een papierstuk, maar het hele proces met sessies en verkenningen. Juist wat nodig is om die sector zo concurrerend te houden maar ook te helpen in de route naar verduurzaming en digitalisering.”

Wat hebben ondernemers hieraan?

Edward: “Een aantal maritieme bedrijven heeft recentelijk de zorgen geuit over het vestigingsklimaat deze regio. Ze hadden behoefte aan meer industriepolitiek. Ook bedrijven onderling die de behoefte om te verduurzamen, te digitaliseren. Wat zij aan de agenda hebben is dat deze problemen gebundeld zijn als gehele sector vanuit alle verschillende kanten. Vanuit Maritime Delta hebben wij die mogelijkheid om met de juiste activiteiten gezamenlijk aan de slag te gaan. Daarom is het belangrijk dat de Regionale Maritieme Agenda gesteund wordt door zoveel mogelijk partijen, die bij kunnen dragen aan industriële activiteiten. Sommige lopen al, sommige worden opgestart en zo gaan wij het verschil maken.“

Waarom moeten wij als regio hard lopen op deze thema’s?

Tessa: “Omdat de maritieme sector en de haven en alles wat het omvat heel belangrijk is voor de regio, maar ook voor Nederland. Het is niet voor niets ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’. We kunnen niet door op de voet waarop we zitten. We moeten die energietransitie in. Als je doet wat je deed, hou je wat je hebt. Daarom moeten we ook die digitaliseringsslag maken. We moeten ook optimaler gaan produceren, groener gaan produceren. Er zit zo ontzettend veel onder wat allemaal in elkaar grijpt. We moeten echt samenwerken om dit te gaan doen, anders worden we voorbijgestreefd door andere maritieme regio’s of landen of werelddelen die hun eigen voordeel hebben. We hebben hier dat innovatieve voordeel. Van kennis van oudsher maar ook de kennis van nu. De innovatieve mindset die de sector sowieso al heeft, moeten we op de juiste manier gebruiken.”

Kunnen jullie een voorbeeld noemen, waarin wij hier in de regio vooroplopen?

Edward: “Er zijn veel subsectoren waarin we echt wereldleider zijn. Zelf denk ik bijvoorbeeld aan de offshore wind sector. We zitten hier aan de Noordzee. Er zijn veel bedrijven gespecialiseerd in installeren en onderhouden van de windparken. Zo heeft de rijksoverheid gezegd dat we het aantal windmolenparken gaan het verdubbelen ten aanzien van 2030. Dat betekent dat molens groter moeten en dat brengt uitdagingen met zich mee. Mooi dat we zowel grote als innovatieve kleine bedrijven in de regio hebben om samen te kijken naar hoe we dit gaan doen. Dat is niet vanzelfsprekend dus je moet zorgen dat de juiste partijen elkaar weten te vinden. Dat er in een vroege fase bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Dat is een mooi voorbeeld waarin we voorlopen, zowel economisch als maatschappelijk.”

“De bedrijven zitten bij elkaar om de hoek,
dus samen iets ontwikkelen lijkt een no-brainer.”

Tessa: “Ik denk dat die kracht vooral ligt in de combinatie van alles op één plek. De complexiteit daarvan en de compleetheid daarvan is zo’n ontzettende kans. De bedrijven zitten bij elkaar om de hoek, dus samen iets ontwikkelen lijkt een no-brainer.”

Welk thema spreekt jullie het meeste aan?

Edward: “Dat is voor mij de energietransitie. Opwekking en ook het gebruik van duurzame energie. Het is inspirerend om te zien dat je nu ondernemers en bedrijven hebt die hun nek uitsteken en zeggen: ondanks de onzekerheid gaan we hier iets mee doen. We moeten gewoon naar zero emissie, zoals een schip op waterstof of elektrisch varen. Het is een interessante en spannende tijd om mee te werken.”

Tessa: “Voor mij is het ook de energietransitie, maar dan de dingen die iets minder voor de hand liggen. Digitalisering is een onmisbare factor. Optimaal varen en produceren en ook kijken naar overnemen van taken van mensen, zodat we hier echt de duurzaamste blijven.”

“Daarnaast ook de aspecten van human capital die erbij gepaard gaan. Dat zijn lastige noten om te kraken, dat maakt het mega interessant. Wat ik vanuit mijn achtergrond belangrijk vind is circulariteit. Dat wordt vaak achteraf aan gedacht. Maar dat gaat over een hele grondstoffentransitie die aan de gang is.”

“Praten op thema’s is leuk, maar hoe
maken we dat concreet en hoe gaan we
de acties echt in gang zetten.”

Edward: “Het maken van impact is het meest belangrijk. Praten op thema’s is leuk, maar hoe maken we dat concreet en hoe gaan we de acties echt in gang zetten.”
“Belangrijke aandachtspunten zijn de mate van versplintering en hoe wij kunnen zorgen we dat dat verbeterd wordt. Dat bedrijven weten bij wie ze aan moeten kloppen. Daarnaast de samenwerking tussen de markt zelf. De dynamiek van grote en kleine partijen en hoe we die beter kunnen laten samenwerken. Dat zit in een vorm van leiderschap. Daar hebben we wat te winnen.”

Hoe nu verder?

Tessa: “Waar ik trots op ben, is die verdere stip op de horizon die we samen hebben kunnen zetten met partijen die dat ook willen. Op korte termijn is resultaat heel belangrijk. Daarvoor moet je die opgaven opknippen. Ook kleine opgave kunnen een grote impact hebben. Ik zou graag icoonprojecten optuigen en samen aan de slag gaan met die projecten. Misschien kan het nu nog niet, maar we willen wel. Dus hoe zorgen we ervoor dat het toch gaat lukken? Dat is het allermooist.”

“Voor het slagen van deze agenda moeten veel partijen (eigenlijk mensen) leiderschap tonen. Ondanks de uitdagingen gaan we dit samen doen. Dat is spannend, maar het moet gebeuren. Daarom interviewen we veel voorlopers die dit laten zien: we kunnen het en we doen het. We gaan gewoon zorgen dat het lukt.”

Edward: “Samenwerking is belangrijk. Zelf hebben we daar een belangrijke rol in te vervullen.”

Werk je aan een icoonproject of wil je samen iets organiseren? Neem dan contact op met Tessa.

Contactgegevens

Edward Gilding
Programma manager Maritime Delta
+31 6 12 22 71 64
edward.gilding@innovationquarter.nl

Tessa Luijben
Business Developer Maritime Delta
+31 6 490 002 18
tessa.luijben@innovationquarter.nl

In gesprek met Dominique Nieuwpoort, onze kwartiermaker Datawerf

Sinds februari van dit jaar werkt Dominique Nieuwpoort als Kwartiermaker Datawerf voor InnovationQuarter. In deze blog maken we nader kennis.

Wat is de Datawerf?

De Datawerf moet het voor MKBers in de provincie Zuid-Holland makkelijker maken om door gebruikmaking van data de bestaande bedrijfsvoering te optimaliseren of het bedrijf uit te breiden met nieuwe digitale businessmodellen. Het doel is om bedrijven sneller van ‘data-idee’ naar concreet product te helpen, zodat zij de continuïteit van hun omzet weten te garanderen en de (internationale) concurrentie voorblijven.

We brengen concrete stappen en inzichten zodat bedrijven eenvoudig en snel een nieuw datagedreven product lanceren. Een product met een goede business case en een product waar de klant ook daadwerkelijk op zit te wachten.

Aan wat voor data moeten we dan denken?

Tegenwoordig wordt bijna overal data opgeslagen in bedrijven, denk aan klantgegevens, data uit het productieproces of data uit de operatie. Daarnaast is er ook data van externe databronnen die toegankelijk is, zoals waterhoogtes, weersvoorspellingen of je kunt abonnementen afsluiten op diverse databases.

Het gaat er bij de Datawerf niet over om zoveel mogelijk data te verzamelen, maar het gaat er juist over om data te gebruiken als middel om je bedrijfsdoelen te behalen.

Zo kan je data gebruiken om de levensduur van je producten te verlengen of te voorspellen, zodat er bijvoorbeeld minder kosten worden gemaakt tijdens een garantieperiode. Het in kaart brengen van je installed base om deze te vergelijken met de mogelijke afzetmarkt om zo je omzet te doen groeien. Of om je product beter in de markt te zetten, omdat je op basis van data kunt aantonen dat jouw performance beter is dan die van de concurrent. Of erg actueel nu, data gebruiken om brandstofbesparing te bewerkstelligen en dat niet alleen in de operatie maar ook in de fabriek. Zomaar wat voorbeelden waarbij data een rol kan spelen om zo je bedrijfsdoelen te behalen.

Waar staan jullie nu?

Momenteel bevinden we ons in de voorbereidende fase en is er officieel nog geen Datawerf programma. De komende zeven maanden richten we ons op maritieme MKB-bedrijven in de Provincie Zuid-Holland. We zijn met een klein team (Tim Franken van InnovationQuarter en Tessa Luijben van Maritime Delta) aan het testen welke service deze bedrijven het best helpt om te versnellen met data innovatie. Hiervoor voeren we veel klantgesprekken, interviews met scheepswerven, toeleveranciers en operators. Van de zomer zullen we een aantal pilots gaan draaien waar bedrijven zich voor kunnen aanmelden. Deze informatie zullen we uiteraard ook via Maritime Delta delen.

Wat heb je tot nu toe al geleerd uit de interviews?

We hebben eerst met name gekeken naar welke problemen er worden ervaren omtrent data innovatie bij het maritieme MKB. Hieruit volgden de drie meest genoemde problemen:

 • Weinig kennis van datagedreven werken – Er is weinig kennis over data-innovatie aanwezig bij MKB-bedrijven. Er is niemand structureel mee bezig en het is daardoor niet duidelijk wat de kansen zijn voor een bedrijf. Het is wel duidelijk dat er veel data is, maar niet hoe dit zou kunnen leiden tot omzetgroei.
 • Te weinig kennis om een digitale Business Case op te stellen – Het opstellen van een digitale Business case vraagt andere kennis dan voor de bestaande business. Er is onvoldoende inzicht in de omvang van de investering als wel als van de opbrengsten van een mogelijk data-idee. Een business case opstellen ligt dan voor de hand, maar daar heb je meer kennis voor nodig.
 • Geen kartrekker die deze nieuwe data innovatie uitwerkt – Stel dat er wel een idee is en een valide business case, is het ook de vraag wie dit dan gaat uitvoeren? Want als directielid zie je wel de kansen, maar kan je het niet zelf uitvoeren. Maar wie dan wel? Er is eigenlijk niemand beschikbaar die 20 uur per week kan besteden aan deze nieuwe innovatie.

Wat er dan wel gebeurd is dat men zelf binnen het bedrijf een beetje tijd beschikbaar stelt om er af en toe wat aan te werken. Er wordt gesproken met familieleden over de problemen die zij ervaren en daaruit volgens soms vervolgstappen. In sommige gevallen wordt er meegewerkt aan een studentenproject, waarbij helaas niet altijd de verwachtingen worden waargemaakt.

Het nadeel van deze alternatieve oplossingen is dat het eigenlijk te langzaam gaat en dat is dan vervolgens ook weer de kritiek ‘het gaat allemaal zo langzaam!’. Er volgt geen resultaat, er is geen product of dienst om aan de klanten aan te bieden en daarmee de omzet te doen groeien.

Zonde! Want het werken met data kan juist zorgen voor een omzet groei en betere marges. Het biedt een kans om een pro-actieve houding ten opzichte van je klant aan te nemen. Tevens kan het ook helpen bij het aantrekken van nieuw personeel, omdat ook het nieuwe personeel ziet dat het bedrijf met de tijd mee gaat.

Waarom ben je hier zo gepassioneerd over?

Het MKB is een beetje de underdog als het gaat om data innovatie. Terwijl juist zij een zeer belangrijke schakel zijn in de gehele maritieme keten. We zien dat grootbedrijven voldoende geld hebben om te investeren in digitale technologieën en in het aantrekken van de juiste mensen. Zij hebben budgetten waar de gemiddelde MKBer van droomt, digitale innovatie wordt in-house of met externe consultants ontwikkelt. Echter als grootbedrijven hun doelen willen halen hebben zij data van het MKB nodig. Het MKB kan momenteel onvoldoende aan die vraag voldoen. Aan de andere kant zie je dat startups ook nieuwe digitale diensten ontwikkelen, zij weten via subsidies of investeringen voldoende geld en de juiste mensen aan te trekken. Het probleem dat zij echter ervaren is dat zij hun diensten niet verkocht krijgen aan het MKB. Het MKB heeft onvoldoende kennis van de kansen die deze diensten kunnen brengen.

Kortom je kunt het MKB niet los zien van het innovatie succes van de gehele keten. Willen we als maritieme sector als geheel meer datagedreven werken, dan moeten we het MKB hierin meenemen. Daarom is de aandacht die de Datawerf besteed aan het MKB zo belangrijk. Hoe groot de uitdaging ook mag zijn. Voor een goede uitdaging kom ik juist mijn bed wel uit.

Hoe ga jij daaraan bijdragen?

Mijn rol als kwartiermaker Datawerf tijdens deze ontwikkelingsfase vraagt eigenlijk ook om een innovatieve houding. We zijn namelijk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe service voor de markt. Het is daarom van groot belang om in contact te staan en te blijven met maritieme MKB-bedrijven. Door middel van gesprekken en het bouwen van prototypes valideren we welke oplossing het beste aansluit bij de behoeften en waarmee we de grootste impact gaan maken.

Dus wil je ook meedenken of je mening geven, heb je een digitaal idee en weet je niet hoe je verder moet of wil je gewoon kennismaken?

Leg dan contact via LinkedIn of mail naar dominique.nieuwpoort@innovationquarter.nl.

Datawerf is een initiatief van Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Maritime Delta en InnovationQuarter. De kwartiermakers rol is mogelijk gemaakt door kwartiermakersbijdrage van Maritime Delta.

Volop interactie tussen studenten en maritieme bedrijven tijdens de Maritime Delta Student Challenge

Afgelopen maandag 14 maart vond de 2022 editie van de Maritime Delta Student Challenge plaats bij het STC College in Rotterdam. Ruim 80 2e-jaars technische mbo-studenten van STC en het Da Vinci College gingen aan de slag met challenges van Oceanco, Van der Leun en Damen Shipyards Group. Tijdens de Match&Greet konden de studenten zich bovendien oriënteren op een maritieme stageplaats. Bekijk hieronder de sfeerimpressie.

 

Wilt u meer informatie over de student challenge? Neem dan contact op met Tessa Luijben.

 

De Duurzame Tour 2022

Tijdens de Duurzame Tour in Rotterdam en Den Helder werden op 8 maart maar liefst acht MKB-bedrijven verwelkomd bij tien reders in Zuid-Holland en Noord-Holland om hen te overtuigen van hun duurzame oplossingen. Voor de Nederlandse Zeevaart is de energietransitie een van de belangrijkste opdrachten van het moment. Een groot deel van de sector heeft zich in het Maritiem Masterplan verenigd om in 2030 de eerste zero emissie schepen in de vaart te nemen.

De Duurzame Tour werd georganiseerd om zeevarende reders kennis te laten maken met ondernemers met een duurzame oplossing. “Zodoende versnellen we de transitie naar zero emissie scheepsvaart.” Opvallend was de aanwezigheid van veel digitale oplossingen om CO2 te verminderen en inzicht te geven in de (toekomstige) energie behoefte van de schepen. De technische toeleveranciers willen samen met de reders de volgende stap zetten in de verduurzamingsopgaven en het ontwikkelen van de technologie.

In Den Helder waren reders en toeleveranciers op bezoek bij de Koninklijke Marine. EST FLoattech, MSA sevice, Techbinder en Onboard pitchten hun innovaties. De Bock Maritiem, de Koninklijke Marine, de Rijksrederij, ETA shipping en Red Wise waren aanwezig en gingen met hen in gesprek. ‘De energietransitie start bij kleine schepen’ aldus De Bock Maritiem en volgens de toeleveranciers kan verduurzaming niet zonder digitalisering!

In Rotterdam waren Eye Gauge, Finsulate, Nedstack en Smart-ship aanwezig om te vertellen over hun innovaties en de impact die ermee gemaakt wordt. Royal van Oord, ALP Maritime Services, Chemgas, Heerema Marine Contractors en Vroon waren aanwezig bij Van Oord uit interesse om hun vloot te verduurzamen. ‘Goed en inspirerend om elkaar weer live te zien en leuk om te horen waar andere reders mee bezig zijn.’ zei Robert van Heerema Marine Contractors. Rodion van Eye Gauge vond het een mooie kans om in contact te komen met de reders.

De Duurzame Tour is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology, Stichting De Noordzee, InnovationQuarter en samenwerkingsverband Maritime Delta.

Wilt u meer informatie over deze tour? Neem dan contact op met Tessa Luijben.

 

Minister Mark Harbers ontvangt de Regionale Maritieme Agenda Zuid-Holland

Minister Mark Harbers ontvangt de Regionale Maritieme Agenda Zuid-Holland

Minister Mark Harbers ontvangt de recent gepubliceerde Regionale Maritieme Agenda van Jeannette Baljeu, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland namens de regio. Mark Harbers nam de agenda in ontvangst tijdens een werkbezoek aan de haven van Rotterdam samen met Minister Rob Jetten. De agenda heeft als doel om door middel van intensievere samenwerking in Zuid-Holland de huidige voorlopers positie van de regionale maritieme sector te versterken en hiermee een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering.

Minister Mark Harbers ontvangt de Regionale Maritieme Agenda Zuid-Holland

Jeannette Baljeu: “De Regionale Maritieme Agenda laat zien waar we de komende jaren aan moeten werken om in 2030 koploper te zijn, en te blijven, in de energietransitie en in digitalisering. Een ambitie die past. Want de scheepsbouw, offshore, scheepvaart en vele andere maritieme bedrijven in Zuid Holland lopen al honderden jaren voorop in de wereld.”

Experts, kennisinstellingen en overheden uit de maritieme sector hebben samen de ambitie geformuleerd om in 2030 de koploper te zijn en te blijven in de energietransitie en digitalisering. Het cluster wil daarnaast op internationaal gebied nóg concurrerender zijn dan nu en dat op een duurzame manier. Zij willen dit bereiken met intensieve samenwerking en slimme oplossingen.

Maritime Delta heeft de agenda met verschillende partners helpen opstellen en gaat de opvolging uitvoeren. Het samenstellen van de Regionale Maritieme agenda is een omvangrijk traject geweest met tientallen sessies met experts uit de sector. Ook zijn de afgelopen periode meer dan 80 CEO’s, directeuren en bestuurders uit de regionale sector gesproken. Dit heeft geleid tot een succesvolle bijeenkomst 4 november vorig jaar tijdens Europort waarin de verkenning van en uitkomsten centraal stonden.

De Regionale Maritieme agenda is hier te bekijken en te downloaden. Vanuit Maritime Delta zullen we in samenwerking met regionale en nationale partners de agenda monitoren en deels uitvoeren. Wilt u betrokken zijn bij activiteiten of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Edward Gilding of Tessa Luijben.

InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van Maritime Delta uit.

datawerf innovationquarter maritime delta

Onderscheidend zijn door de inzet van data

De buitenlandse concurrentie is sterk en daarom moet je onderscheidend blijven. Je weet dat je iets met digitalisering moet, maar je weet ook dat dit lange en dure trajecten zijn. Tijd die je liever besteedt aan je product. Wij denken dat het anders kan!

Dagelijks zijn jullie bezig om producten op tijd en binnen budget de deur uit te krijgen. De buitenlandse concurrentie is sterk en zorgt voor prijsdruk en het is ook nog eens moeilijk om de juiste vakmensen te vinden om de klus te klaren. Om onderscheidend te blijven weten jullie dat je moet innoveren. Maar tegenwoordig gaat innoveren over buzzwords als digitalisering en data.

Jullie weten ook wel dat er iets te winnen valt, maar niet hoe je zoiets aanpakt. Ideeën genoeg, maar wat zijn de kosten en de baten? Is het wel rendabel? De juiste IT-skills zijn niet in huis, dus wie gaat het uitvoeren? Hulp is nodig, maar liever niet van dure consultants waarbij het onduidelijk is wat ze concreet opleveren. En misschien nog wel belangrijker, hoe weten we eigenlijk zeker of de klant wel op het eindproduct zit te wachten?

Herkenbaar? Vanuit InnovationQuarter zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe service. Deze service moet bedrijven sneller van digitaal idee naar concreet product helpen. Wij geloven dat je eenvoudig en snel een nieuw digitaal product kunt lanceren. Waar je klant op zit te wachten en waardoor jouw eigen concurrentiepositie verbetert.

Heb jij een digitaal idee maar lukt het je niet om dit uit te voeren?
Dan spreken we je graag of meld je direct aan voor het Datawerf prototype panel. Klik hier om je aan te melden.

Geef je op voor het Datawerf prototype panel of neem direct contact op met Dominique Nieuwpoort via email

Wij kijken uit naar je mail!

Groet
Team Datawerf

 

Havens Werkendam Maritime Delta

Karin Struijk, programmamanager bij Werkendam Maritime Industries: ‘In mijn auto liggen een hoed en een helm’

Karin Struijk Maritime Delta

Ze is als schippersdochter geboren in de binnenvaart en altijd in de maritieme sector blijven werken. ‘Dat maakt me misschien niet zo objectief’, zegt Karin Struijk lachend. Maar wel trots. ‘De sector is er een van harde werkers: hands-on, nuchter en betrouwbaar. En altijd in beweging. Geen dag is hier hetzelfde.’

 

Als programmamanager bij Werkendam Maritime Industries (WMI) zet Karin zich in om Werkendam op de kaart te zetten als hét maritieme cluster. Dat doet ze door verbindingen te leggen tussen de vier O’s: overheid, onderwijs, ondernemers en overkant. ‘Ik match partijen uit de verschillende domeinen met elkaar, om zo gezamenlijke, innovatieve en duurzame projecten tot stand te brengen.’

Gemeente Altena
Werkendam is sinds drie jaar onderdeel van de Noord-Brabantse gemeente Altena en heeft na Zwijndrecht de grootste binnenvaarthaven van Nederland. ‘Dat komt onder meer door de gunstige ligging aan de Merwede en naast de Biesbosch’, legt Karin uit. ‘Daarmee ligt onze haven op drie Europese hoofdtransportassen, de zogeheten TEN-T-corridors van het Trans-European Transport Network. Al het binnenvaartvervoer tussen Duitsland, Antwerpen en Rotterdam komt bij ons langs. Dat maakt Werkendam een mooie onestopshop voor onderhoud en reparatie.’

“Samen bieden onze leden ruim tweeduizend directe arbeidsplaatsen. Indirect zijn dat er nog veel meer.”

– Karin Struijk, programmamanager bij Werkendam Maritime Industries

2.000 directe arbeidsplaatsen
WMI heeft momenteel een ledenbestand van ruim veertig bedrijven die zich bezighouden met scheeps-, jacht- en waterbouw, maritieme constructies, toelevering en bevrachting. ‘Werkendam is een grote speler in de maritieme sector. In 2020 werd bijna de helft van alle nieuwe schepen hier gebouwd’, zegt Karin. ‘Het Werkendamse cluster is echt een ecosysteem: alles is hier aanwezig. Bovendien werken we veel samen met bedrijven in de Drechtsteden, Gorinchem, Noord-Brabant en daarbuiten. Samen bieden onze leden ruim tweeduizend directe arbeidsplaatsen. Indirect zijn dat er nog veel meer, dankzij de partnerbedrijven van buiten de regio die hier actief zijn.’

Los zand
Het cluster bestaat inmiddels ruim dertig jaar, voorheen onder de naam Scheepsgroep Werkendam. Aanvankelijk trokken bedrijven gezamenlijk op in projecten, adverteerden samen en stonden met elkaar op beurzen. ‘In 2013 besloten de toenmalige wethouder economische zaken van Werkendam en de voorzitter van de Scheepsgroep om de samenwerking nog verder te verdiepen’, vertelt Karin. ‘Ze zagen dat er veel gebeurde in het onderwijs, bij de overheid en bij ondernemers, maar dat het allemaal los zand was. Om die domeinen met elkaar te verbinden, startten ze het programma Werkendam Maritime Industries. Ze vroegen mij om dat te ontwikkelen en uit te voeren.’

Techniekpromotie
Een van de uitdagingen van de sector is het groeiende tekort aan technisch geschoold personeel. Daarin ondersteunt Karin de bedrijven door het bemiddelen in stageplaatsen en het ontwikkelen van vraaggericht onderwijs. Zo haalde ze de training Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers naar Werkendam en laat ze bedrijven gastcolleges geven op het hbo. Een andere vorm van techniekpromotie is de jaarlijkse uitnodiging aan alle basisschoolleerlingen van Altena voor een werksafari in de haven. ‘Vorig jaar kregen we bijna negenhonderd aanmeldingen! Ook alle ondernemers staan ervoor open om te laten zien hoe leuk werken in de haven is.’

“Een van onze krachten noem ik met een mooie term ‘manuele intelligentie’. Het belang daarvan wordt nog vaak onderschat.”

– Karin Struijk, programmamanager bij Werkendam Maritime Industries

Enorme order van Shell
Door nieuwe samenwerkingen aan te jagen, bevordert Karin de innovatiekracht van het cluster. ‘Tijdens ons innovatieoverleg met regionaal samenwerkingsverband Maritime Delta presenteren leden hun projecten’, vertelt ze. ‘Daaruit ontstaan vruchtbare connecties, nieuwe leads en opdrachten.’ En gave innovaties: ‘Onze ondernemers verzinnen oplossingen voor windturbine-installaties, voor 3D-composietprinten, voor batterijvaren en varen op waterstof, voor drijvende zonnepanelen, elektrische schroeven en hybride schepen. De haven heeft nu een enorme order van Shell: veertig binnenvaarttankers op lng, vloeibaar aardgas. Een bijzonder project waar veel bedrijven aan meewerken.’

Havenuitbreiding
Met zulke orders en het snel groeiende aantal bedrijven is de haven van Werkendam inmiddels te klein geworden. Karin lobbyt daarom bij de Europese overheid, de provincie en gemeente voor uitbreiding. ‘We hebben echt ruimte te kort.’ Ze verwacht dat over hooguit tien jaar alle seinen voor een nieuwe haven op groen staan, de eerste schop in de grond is gegaan en er uitzicht is op extra havencapaciteit. ‘Anders moeten bedrijven ergens anders een plek zoeken.’ Er lopen al verschillende onderzoeken, waarbij WMI z’n expertise inbrengt. ‘De kennis en kunde voor de aanleg van een nieuwe haven hebben we in huis. Daarmee vormen we een klankbord en adviesorgaan.’

“Voor een sterk vestigingsklimaat heb je een gemeenschappelijk doel en grote organisatiekracht nodig.”

– Karin Struijk, programmamanager bij Werkendam Maritime Industries

Manuele intelligentie
Naast de innovatiekracht en saamhorigheid binnen het cluster waardeert Karin de nuchtere aanpakkersmentaliteit. ‘We staan bekend om ons goede werkethos, onze bereidheid om problemen op te lossen en service te verlenen. Een van onze krachten noem ik met een mooie term ‘manuele intelligentie’. Het belang daarvan wordt nog vaak onderschat: technische arbeidskrachten zijn onmisbaar voor de continuïteit van maakbedrijven en de verdiencapaciteit van de regio.’

Sterk vestigingsklimaat
Doordat de maritieme sector nog zoveel technisch werk heeft waar je ouderwets vieze handen van krijgt, zijn Karins dagen ontzettend afwisselend. ‘Voor een sterk vestigingsklimaat heb je een gemeenschappelijk doel en grote organisatiekracht nodig. Om dat te bereiken schakel ik als een kameleon tussen verschillende omgevingen. De ene dag lobby ik bij de overheid, de andere bezoek ik een scheepswerf. Ik zeg weleens: in mijn auto liggen een hoed en een helm. Dat maakt dit werk zo leuk.’

Meer weten over het cluster of het creëren van een sterk vestigingsklimaat? Bekijk de website van Werkendam Maritime Industries.

Peter Toxopeüs Fugro Maritime Delta

Peter Toxopeüs, Project Manager Fleet Sustainability bij Fugro: ‘Methanol als duurzame scheepsbrandstof, het kan’

Al in 2030 moet geo-dataspecialist Fugro beginnen met het kopen of bouwen van emissievrije schepen. Dat berekende Peter Toxopeüs op basis van de doelstellingen van de International Maritime Organization (IMO). ‘Een eyeopener’, zegt hij. ‘En aanleiding voor de vraag: op welke brandstof gaan we dan varen?’

 

Het afstudeeronderzoek van TU Delft-alumnus Michiel Nelissen – inmiddels Peters vaste collega als Engineering Superintendent – gaf het doorslaggevende antwoord: methanol bleek de meest duurzame brandstof voor de vloot van Fugro. ‘De meeste afstudeerrapportages belanden ergens in een la’, schetst Peter, die Michiel bij zijn afstuderen begeleidde. ‘Dat was hier wel even anders. Het topmanagement heeft de uitkomst meegenomen in de bedrijfsstrategie rondom emissiereducties. En die strategie is ambitieus.’

Vloot verduurzamen
Met bijna tienduizend werknemers wereldwijd verzamelt en analyseert Fugro informatie over de aarde en infrastructuren. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Leidschendam, beschikt over een vloot van vijfentwintig schepen. Die worden ingezet voor geologisch onderzoek op zee en ter ondersteuning van offshore projecten van onder meer aannemers, overheden en olie- en gasbedrijven. Peter is verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van duurzame scheepstechnologieën.

70 procent emissiereductie
Voorafgaand aan het afstudeeronderzoek schreef Peter een uitgebreid verduurzamingsprogramma voor Fugro. Als uitgangspunt nam hij de doelstelling van de IMO, dat door de Verenigende Naties is opgericht om de scheepvaart veiliger en milieuvriendelijker te maken: een emissiereductie van 70 procent in 2050. ‘Om daaraan te voldoen, moeten we binnen tien jaar beginnen met het kopen of bouwen van emissievrije schepen’, concludeerde Peter. ‘Een eyeopener. Iedereen vroeg zich af: op welke brandstof gaan we dan varen?’

Zes verschillende brandstoffen
Op dat vraagstuk studeerde Michiel af in de master Marine Technology. Hij beperkte zijn onderzoeksgebied tot de vloot van Fugro en zes brandstoffen: waterstof, methanol (op basis van waterstof), ammonia, synthetische LNG (liquid natural gas, vloeibaar gemaakt aardgas), DME (dimethylether, gemaakt van methanol) en synthetische diesel (van waterstof en CO2). Die stoffen vergeleek hij op basis van de kosten van de brandstof en de installatie, de veiligheid zowel aan boord als in de productieketen, en de termijn waarop de brandstof beschikbaar is. Peter: ‘Uit die puzzel bleek methanol het meest geschikt.’

“Het onderzoek is allesomvattend en geeft antwoord op de kernvragen. En daar zijn de opbrengsten ook naar.”
– Peter Toxopeüs, Project Manager Fleet Sustainability bij Fugro

Indrukwekkend en allesomvattend
Peter noemt het onderzoek zeer indrukwekkend. ‘Het is allesomvattend en geeft antwoord op de kernvragen: waar bestaat de brandstof uit, hoe wordt die gemaakt, wat is het effect op de mens en de natuur, wat vinden stakeholders ervan, hoe implementeer je de toepassing in de scheepvaart en is het rendabel? Ontzettend veel werk. En daar zijn de opbrengsten ook naar.’ Het onderzoek geeft Peter handvatten om partners en collega’s wereldwijd uit te leggen waarom het gebruik van andere brandstoffen niet loont. En daarmee methanol bekender te maken als duurzame scheepsbrandstof.

Heilige graal
Veel overheden zien waterstof tegenwoordig als dé oplossing. Maar dat gaat lang niet voor alle schepen op. Peter: ‘Voor hetzelfde bereik als bij dieselaandrijving heeft een Fugro-schip een waterstoftank van 50 meter nodig. Maar het dek is 25 meter lang. Dat past niet.’ Ammonia heeft hetzelfde probleem. ‘Dat is bijzonder giftig. Alleen een heel groot schip biedt voldoende ruimte om de bemanning te beschermen.’ De bottleneck voor synthetische diesel bleek de beschikbaarheidstermijn: ‘Het is de heilige graal van duurzame brandstoffen, maar pas beschikbaar over dertig jaar. En dan alleen nog op zeer kleine schaal.’

Ambitieuze strategie
Fugro’s topmanagement nam de onderzoeksresultaten mee in de ambitieuze bedrijfsstrategie. ‘We willen nu dat onze operaties in 2035 volledig CO2-neutraal zijn’, zegt Peter. ‘En in lijn daarmee binnen anderhalf jaar ons eerste schip ombouwen voor methanol.’ Met vierentwintig partijen uit de maritieme sector heeft hij daarvoor een subsidieaanvraag ingediend bij de RVO. Het consortium bestaat uit onder meer rederijen, ontwerpbureaus, scheepswerven, methanolleveranciers en maritieme kennisinstellingen. ‘Als we de subsidie bemachtigen en alles verloopt volgens plan, is er precies genoeg tijd voor het ombouwen, testen en optimaliseren.’

Waterstofeconomie
Peter is ervan overtuigd dat methanol op basis van waterstof voor het merendeel van de schepen de juiste oplossing is. Sowieso ontwikkelt de sector zich naar een waterstofeconomie. ‘Waterstof is óf zelf brandstof óf wordt gebruikt voor de productie van andere brandstoffen. Met een wereldwijde infrastructuur van methanol- en waterstofhubs kun je beide lokaal beschikbaar maken.’ En dat is nodig, want veel schepen, waaronder die van Fugro, komen zelden terug in dezelfde haven.

Miljardeninvestering in methanol
De uitdaging is niet zozeer de techniek, maar veel meer het bekendmaken van methanol als duurzame brandstof. ‘Fugro is maar een kleine partij in de zeevaart’, erkent Peter. ‘We moeten de politiek en internationale partners meekrijgen om de ambitie waar te maken.’ Hij is daarom blij met het Deense transportconglomeraat Maersk, dat recentelijk acht schepen op methanol heeft aangeschaft. ‘Met zo’n miljardeninvestering geven ze aan: dit is de toekomst.’

“Het is technisch pionierswerk. En het vergt een lange adem, maar je levert een enorme meerwaarde en bent al snel expert in je vakgebied.”
– Peter Toxopeüs, Project Manager Fleet Sustainability bij Fugro

Onbemande schepen
Peter moedigt bedrijven in de maritieme sector aan op tijd te beginnen met verduurzamen. ‘Dát we op den duur emissievrij moeten gaan varen, staat vast. En als die eis er eenmaal is, gaan de prijzen voor duurzame oplossingen omhoog.’ Steeds meer bedrijven zien dat in, zoals blijkt uit de toenemende vraag naar duurzame scheepstechnologieën. Bijvoorbeeld tools om autonoom te varen, waar Peter zich ook mee bezighoudt. ‘Dankzij het ontbreken van bemanningsfaciliteiten en doordat ze sneller en efficiënter varen, verbruiken onbemande schepen tot 90 procent minder brandstof. Dat zal dus een enorme impact hebben op onze carbon footprint.’

Technisch pionierswerk
De komende vijftien jaar hoeft Peter zich dan ook niet te vervelen. ‘Het is technisch pionierswerk. Dat vergt een lange adem, maar je levert een enorme meerwaarde en bent al snel expert in je vakgebied.’ Het mooiste daaraan vindt hij dat zijn ideeën snel in de praktijk zichtbaar zijn. ‘Ik bezoek regelmatig onze schepen in de haven, waar ik collega’s spreek die de door mij voorgestelde technologie toepassen. Hun feedback is motiverend én waardevol voor nieuwe ontwerpen en projecten.’

Meer weten over duurzaam varen? Kijk op de website van Fugro.

Jan van de Wouw

Jan van de Wouw, Director IT bij Royal IHC: ‘Alleen een fysiek schip? De klant van nu verwacht meer’

Het kon zo niet langer, vond Jan van de Wouw een jaar of drie geleden. ‘In andere sectoren is digitalisering inmiddels common practice, maar wij waren hier nog steeds niet heel actief mee bezig. Terwijl schepen en equipment met bakken data aan boord de wereld rond varen. Om relevant te blijven, moet je daar iets mee doen.’

Met die boodschap stapte hij naar het management van scheeps- en equipmentbouwer Royal IHC, waar hij inmiddels twaalf jaar werkzaam is in verschillende functies. ‘We moeten wel’, zei hij. ‘Een fysiek schip, zonder digitale services, wordt steeds minder waardevol.’

Verandering van koers
Royal IHC werkt met ruim drieduizend specialisten aan maritieme oplossingen en is de grootste leverancier van baggerschepen en -equipment ter wereld. Maar op termijn zou naast de hardware nog weleens een andere levering van belang kunnen worden voor het bedrijf uit Kinderdijk. ‘De digitale levering is straks minstens zo essentieel’, zegt Jan. ‘Daarmee blijven we ook na de verkoop waarde toevoegen. En verandert onze businessstrategie. Een aantal jaar geleden zwaaiden we een schip uit en hoopten we er niets meer van te horen. Nu blijven we de volledige lifecycle, een periode van zo’n dertig jaar, bij het schip betrokken.’

Hardware essentieel
‘Zo drastisch als bij kranten of muziek is het hier niet’, relativeert Jan. ‘Daar heeft digitalisering de kernbusiness aangetast. Bij ons blijft hardware essentieel, maar zonder digitale services wordt het steeds moeilijker om alle waarde uit het schip te halen.’ Nu al verwachten kopers dat een schip standaard wordt geleverd met een 3D-constructiemodel en predictive maintenance tools die voorspellen wanneer een onderdeel aan onderhoud of vervanging toe is. ‘Alleen een fysiek schip, dat accepteert de klant niet meer.’

Connected vessels
De opkomst van het internet of things (IoT) vormt een belangrijke drijfveer voor de koerswijziging. Jan vertelt er enthousiast over. ‘Met connected vessel tools verbinden we onze schepen met het internet: sensoren aan boord sturen informatie naar het digitale klantportaal. Daarmee zie je vanaf je smartphone in real time waar schepen zich bevinden en wat er aan boord gebeurt.’ Onderhoudsspecialisten van Royal IHC hebben ook toegang tot de data. ‘Die analyseren we, om op basis daarvan tijdig onderhoudsservice te verlenen en klanten te adviseren over efficiënter gebruik van de apparatuur. En we optimaliseren onze producten op basis van de data-analyses.’

“Wil je relevant blijven, dan kun je er niet omheen: digitalisering is here to stay.”
– Jan van de Wouw, Director IT bij Royal IHC

Relevant blijven
Vanuit zijn persoonlijke interesse volgt Jan de technologische ontwikkelingen in andere branches. ‘Banken en verzekeraars lopen mijlenver voor op het gebied van digitalisering; de retail verzamelt al jarenlang klantgegevens en auto’s met internetverbinding zijn inmiddels vanzelfsprekend. Dat geldt niet voor schepen. Daar wil ik verandering in brengen.’ Die ambitie komt ook voort uit zijn kennis van de internationale markt. ‘Als we niets doen, worden we ingehaald door Azië, met name China. Het is noodzakelijk om te digitaliseren, net zoals we wel moeten kijken naar manieren om emissieloos te varen. Je kunt er niet omheen: digitalisering is here to stay.’

Samenwerking met klant
De grootste interne verandering in werkwijze betreft de ideeënfase. ‘Voorheen gingen we in onze eigen keuken iets roeren en presenteerden we trots het resultaat aan de klant’, vertelt Jan. ‘Tegenwoordig genereer je ideeën samen met de stakeholders: klanten en partners. We vragen wat ze dagelijks meemaken en waar ze tegenaan lopen. Dat levert veel waardevollere ideeën op. Een DevOps of leanmanager brengt tenslotte geen weken door op een schip of project.’

“De technologie zelf werkt wel. Je eigen ideeën vormen de limiet.”
– Jan van de Wouw, Director IT bij Royal IHC

 

Creativiteit en technisch inzicht
Een tweede verandering komt verrassend genoeg door de toegankelijkheid van nieuwe technologieën. Jan: ‘Vroeger had je miljoenen euro’s nodig om die aan te schaffen. Nu zijn ze betaalbaar en eenvoudig uit te proberen. De bottleneck zit ‘m in je creativiteit, technisch inzicht en vaardigheden. Je moet de mogelijkheden van de techniek snappen. Want de technologie zelf werkt wel. Je eigen ideeën, die vormen de limiet.’

Nieuw talent aantrekken
Voor de nieuwe strategie is aanwas van talent nodig, volgens Jan bij uitstek de grootste uitdaging van de sector. ‘IT’ers hebben de banen voor het uitkiezen. Ja, dan kies je niet snel voor een plaats als Papendrecht of Kinderdijk, waar de meeste maritieme bedrijven zijn gevestigd.’ Zonde, vindt hij, want juist in de maritieme sector kun je als IT’er het verschil maken. ‘Je voegt hier echt iets toe.’

CEO meekrijgen
Een andere manier om de digitalisering in de sector te versnellen, ziet Jan in het intensiveren van interne samenwerkingen. ‘Wil je digitalisering op de agenda krijgen en daar impact mee maken, dan moet je de CEO meekrijgen. Laat zien wat je van plan bent en wat de klant daarvan merkt. Dan krijg je budgetten vrij en creëer je verandering. En een cultuur waarin ruimte is voor innovatie.’

Betrokkenheid loont
Vervolgens is betrokkenheid van stakeholders essentieel. ‘Betrek klanten en scheepsbouwers bij design- en ontwikkelsessies, laat ze meetesten, input leveren en nieuwe functionaliteiten bedenken’, adviseert Jan. ‘Dan ontstaat er positieve energie: iedereen voelt zich gehoord. Die betrokkenheid kost natuurlijk tijd, maar resulteert uiteindelijk in een betere integratie van de innovatie. Daarmee verdient de tijdsinvestering zich dubbel en dwars terug.’

Zelfvarende schepen
De koerswijziging mag dan traag verlopen, Jan verwacht veel van de nabije toekomst. ‘Over een jaar of tien zijn er minder mensen aan boord van een schip. We varen dan meer remote, met elektrische en zelfvarende schepen: een stuk duurzamer én veiliger voor de klant.’ En die klant, dat is waar Jan het allemaal voor doet. ‘De crux zit ‘m in de vraag: hoe creëer je waarde uit digitalisering? Daarin onderscheiden onze innovaties zich van hobbyprojecten.’

‘We doen het om klanten op lange termijn blij te maken. Zelfs als ze niet precies weten wat ze zoeken. Wat dat betreft is digitalisering in onze sector net als met de iPhone: mensen wisten niet dat ze er een nodig hadden, tot ’ie er was.’

Meer weten over digitalisering in de maritieme sector? Bekijk de website van Royal IHC.

Shipcon Maritime Delta

Shipcon 2021 was all about energy transition, tech, diversity and a hackaton!

Shipcon 2021 was a hybrid conference organized by Youngship Rotterdam from 19th October till 5th November 2021 that was flagged off by Mr. Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority. In his key note address, Mr. Castelein set a powerful tone by highlighting the importance of embracing disruptions as opportunities rather than and the younger generation would be vital in achieving this.

The conference was built around the four pillars of Youngship Rotterdam and consisted of three key themes;

 1. Energy transition
 2. Digitalization and Technology
 3. Diversity

Each theme involved a keynote speaker or two detailing the current situation and the speaker`s perception of the future requirements for and from the industry.

Speaking on Energy Transition, it was Bjorn van de Weerdhof from Anthony Veder who made pertinent observations that climate change action is a demand of the present while being mindful of the obligation owed to the future generations. Bjorn gave an overview of the main regulatory carbon emission standards enforced thus making it amply clear the need of cleaner fuels; not just in concept but readily available to all. He was kind to share 5 action items on for energy transition –

 1. Voyage optimisation
 2. Go for energy if practically possible
 3. Future proof your vessel
 4. Invest in your knowledge on alternative fuels and other technology
 5. Talk to your customers

Speaking on Digitalization and Technology, it was Oscar Pernia Fernandez from NextPort Tech who highlighted that port are often seen as a data vacuum in the supply chain and this would have to gradually change with transparency and data standardization. Oscar gave an overview of the current industry standardization rules but also highlighted the disconnect between them to flag the difficulties faced by the industry in achieving the epitome. Moving on to his main address, Oscar gave examples how how port call optimization would yield better results for the most parties involved and a key part to play in this is asset digitalization that add data for further analysis. Through this, he created a beautiful example showing the synergy between smart ports and process orchestration.

Speaking on Diversity, it was two powerful women; Heidi Heseltine from Halcyon Recruitment and Diversity Study Group and Christel Pullens from Sea Rangers. “Invite yourself to the party for change” and “change must permeate from within” are just some of the encouraging words these speakers shared while being reminded to be open-minded and understanding and embrace the diversity around us. The speakers also highlighted the importance of identifying a mentor in one`s professional life to guide oneself. Facts still highlighted this industry is till mostly male dominated which necessitating the need of the hour to reduce this gender gap by raising awareness, moderating behaviours, speaking at panel discussions etc.

Each keynote address was followed by and elaborated upon with a panel discussion that discussed major aspects from opposing sides and fielded questions from the audience. Overall, each session resulted in an enriching experience for the audience and the members of the panel.

To keep up with the uncertainties of the pandemic and to allow for flexibility, the keynote addresses and panel discussions were held online and are still available as on-demand.

While the participants had the above going on every Tuesday and Thursday going on for the participants on Shipcon 2021, there was clearly more for them! Surely this wasn’t just one of those, screen savers conferences we have endured after work hours through the majority of 2020 and 2021 😀

That is where Shipathon comes in!

The Shipathon was a hackathon like business challenge that focusses on three important issues for the shipping industry. One challenge was focussed on shipbuilding. We need to get sustainable vessels for the energy transition, but we also need to get them in a sustainable way. Which changes to the shipbuilding process are required and how can we achieve them? The second challenges was focused on shipping, how do we transport renewable energy carriers? Offshore wind farms can produce lots of sustainable hydrogen in the future, or perhaps even ammonia. Participants were challenged to find the right fleet to transport these renewable energy carriers. The third case was focused on finance. Participants were given information on an active portfolio of aged and newer vessels and had to reason which finance options they would give to the shipowner. The extra challenge was, considering the energy transition, how to take sustainability into account when financing vessels.

These challenge questions where transformed into concrete cases by a consortium of shipyards united by Deal Drecht Cities, STC-group and NIBC Bank. Young maritime professionals and students from different backgrounds worked together in 15 teams on one of the three challenges. They made a one-page report and a 2 minute pitch on how they would solve the challenges. Top entries were invited to share their pitches live, at the Shipathon final at Europort 2021 in Rotterdam Ahoy.

The winning groups tackled the sustainable shipbuilding challenge in a holistic and well-structured manner. They divided the challenge into the sustainable supply chain, sustainable yard, sustainable vessel and the required sustainable collaboration. Many suggestions were made for each part, like using hydrogen powered equipment at yards and working together with suppliers to create circularity. Even social aspects, like only collaborating with slavery free stakeholders, were also considered.

Now having recounted what Shipcon 2021 was, I rephrase my first sentence – Shipcon 2021 was a hybrid conference organized by the young maritime professional supported by the maritime leaders of Rotterdam and great sponsors like Maritime Delta. We can’t wait for the next event, stay tuned!

Shipcon Maritime Delta

Photo Credits: Sharper