Femke Brenninkmeijer Maritime Delta

Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC: ‘Verduurzaming van de binnenvaart gaat over meer dan schone scheepsmotoren’

Toen afgelopen zomer de Ever Given het Suezkanaal blokkeerde, hield de wereld zijn adem in. In één keer was het maatschappelijke belang van de maritieme sector duidelijk. Van Femke Brenninkmeijer mag er nog veel meer publieke aandacht uitgaan naar transport over het water. ‘Op de waterwegen is nog zat ruimte en de binnenvaart is een duurzame vorm van transport.’

Na bijna twaalf jaar bij het Amsterdamse havenbedrijf maakte Femke medio 2020, vlak voor de tweede coronagolf, de overstap naar Rotterdam. Als CEO van binnenvaartcoöperatie NPRC zet ze zich in om de binnenvaartsector op de kaart te zetten. Dat doet ze onder meer door de aandacht te richten op innovatieprojecten en de waarde van de binnenvaart in de hele maritieme keten te laten zien.

Van kunstmest tot strooizout en suikerbieten
Iedere dag zijn er in Europa minimaal tweehonderd schepen onderweg in opdracht van NPRC, de grootste coöperatieve bevrachter in de Europese binnenvaart. Het ledenbestand van 145 binnenvaartondernemers vervoert samen ruim 14 miljoen ton vracht per jaar: van staal en ijzererts tot kunstmest en van strooizout tot suikerbieten, bouwmateriaal en biomassaproducten.

Ladingstromen en vaargebieden spreiden
NPRC heeft vijf kantoren: in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Duisburg en Mannheim. ‘Van daaruit zijn we actief in alle Noordwest-Europese zeehavens om de industrie in het achterland te bevoorraden’, vertelt Femke. De strategie van de organisatie richt zich daarmee op een spreiding in ladingstromen en vaargebieden. ‘Dat heeft enorm geholpen in de coronacrisis: we bleven gewoon doorvaren ondanks dat bepaalde markten meer inzakten dan andere. Ook voor de toekomst zorgen het internationale klantbestand en onze veelzijdige vloot voor stabiliteit.’

“Op de vaarwegen is nog zat ruimte.”
– Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC

Krachten bundelen
De coöperatievorm draagt eveneens bij aan de weerbaarheid van NPRC. ‘Dat vind ik zelf heel mooi’, zegt Femke. ‘We zijn een bundeling van familiebedrijven en doen het echt met elkaar. Dat is ook de reden dat de coöperatie is opgezet. Door de krachten te bundelen sta je als binnenvaartondernemer sterker dan alleen.’

Langetermijndoelen
De coöperatie heeft de nieuwe strategie vastgesteld, met een focus op de lange termijn. Duurzaamheid speelt daarin een grote rol. ‘Dat sluit ook aan op onze cultuur. Duurzaamheid gaat over rekening houden met de volgende generaties en met je medemens: onze leden, collega’s, familie. Daarom gaat verduurzaming van de binnenvaart wat ons betreft over veel meer dan de vraag of die motor wel schoon is.’

Modal shift
Om die langetermijndoelen te behalen is volgens Femke niet alleen samenwerking binnen de sector nodig, maar ook een maatschappelijke modal shift. ‘Vanuit de overheid mag er veel meer aandacht uitgaan naar de waterwegen als alternatief voor wegtransport. De Europese Unie deelt die ambitie en wil zoveel mogelijk bulk- en containerlogistiek van de weg verplaatsen naar het water. Op de vaarwegen is nog zat ruimte.’ Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan België, vindt ze. ‘Daar is de binnenvaart een speerpunt in het mobiliteitsbeleid en bestaat er een subsidieprogramma voor de bouw van een betere infrastructuur voor de binnenvaart.’

“Het binnenvaartschip op waterstof is een van de vele routes naar verduurzaming.”
– Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC

Binnenvaartschip op waterstof
Maar ook de Nederlandse overheid ontgaat het belang van de binnenvaart niet. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kende dit jaar een flinke subsidie toe aan het consortium dat NPRC samen met chemiepartner Nobian en binnenvaartondernemer Harm Lenten vormt. De consortiumpartners ontwikkelen het eerste nieuwbouw waterstof-elektrisch aangedreven binnenvaartschip ter wereld. ‘Zo’n project kost veel tijd en energie’, reageert Femke. ‘Het vergt lef en samenwerking met de volledige keten. De subsidie bewijst het succes van die sectorbrede samenwerking.’

Routes naar verduurzaming
Het binnenvaartschip op waterstof is een mooie illustratie van ketenintegratie, maar een oplossing voor de lange termijn, benadrukt Femke. ‘Het is een van de vele routes naar verduurzaming. Er is nog veel meer mogelijk én nodig om de Nederlandse binnenvaartvloot – de grootste van Europa – te verduurzamen.’ Alternatieven zijn elektrisch varen, slimme logistieke oplossingen, biobrandstoffen en schone scheepsmotoren. Daar wordt in de sector al aan gewerkt. En met het consortium Topsector Logistiek ontwikkelt NPRC een CO2-monitor die klanten inzicht geeft in de uitstoot per transport. ‘Door slimmer samen te werken kun je met de monitor veel winst behalen. Bijvoorbeeld door leegvaart en retourvrachten inzichtelijk te maken en op basis daarvan slimmer te plannen.’

Datagedreven sector
Voor de langetermijnstrategie vindt Femke digitalisering een belangrijke ontwikkeling. ‘De logistiek is een datagedreven sector en NPRC loopt daarin ver voorop. In verschillende platforms verzamelen we data van de ruim tienduizend transporten die we jaarlijks uitvoeren. Met die gegevens kunnen we onze supplychain efficiënter inrichten en de keten nog transparanter maken. Met realtime data kun je bijvoorbeeld beter inspelen op verwachte wachttijden bij het laden en lossen. Die tijden maken we inzichtelijk als verlies in de keten. Zo verbeteren we de keten samen met de klant, stap voor stap en op basis van data.’

Van Amsterdam naar Rotterdam
Femke werkt inmiddels ruim een jaar in de Rotterdamse haven. ‘Het was wel wennen hoor, iedere ochtend de bordjes Feyenoord volgen’, zegt ze lachend. Maar helemaal nieuw was het niet: vanuit Amsterdam werkte ze al nauw samen met Rotterdamse collega’s. ‘Zeker voor het internationale plaatje is het slim om als grote havens samen op te trekken. Daarom heb ik nu nog steeds contact met de Amsterdamse haven, daar komen onze schepen ook.’

“In Rotterdam bestaat een vruchtbare samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisorganisaties.”
– Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC

Samenwerking tussen overheid en bedrijven
Het verschil tussen beide havens merkt ze vooral in de grootte en bekendheid. ‘Je hoeft niemand uit te leggen waarom de Rotterdamse haven er is, dit is waar het gebeurt. Het havencluster is heel benaderbaar, iedereen ademt trots en werkt echt vanuit een drive. De haven wordt bovendien omarmd door de overheid.’ Dat merkt ze onder meer aan de hechte contacten met de provincie en gemeente. ‘Daardoor ontstaat een vruchtbare samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisorganisaties als InnovationQuarter en de Erasmus Universiteit. Heel mooi om te zien hoe dat allemaal samenkomt.’

Hands-on, fysiek en onmisbaar
In haar antwoorden straalt Femke die drive zelf ook uit. ‘Het mooie aan dit werk is dat het niet ophoudt bij de grens. In havens komen mensen, ideeën en goederen samen. Heel inspirerend! De sector is ook heel hands-on: je ziet dagelijks de schepen, kranen en warehouses waar het om draait. De combinatie van die fysieke omgeving, het deel uitmaken van een internationaal geheel en de onmisbaarheid van de haven voor onze economie maken dit werk zo waardevol.’

Meer weten over duurzaam varen? Bekijk de website van NPRC.

Smart Shipping Road Map Maritime Delta

SMASH! lanceert Roadmap Smart Shipping

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Maar hoe ziet smart shipping er in 2030 uit? En, waarom is het belangrijk? Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) heeft dit uitgewerkt in de digitale Roadmap Smart Shipping, die tijdens de vakbeurs Europort in Rotterdam werd gelanceerd. De roadmap is digitaal beschikbaar via de website www.smashroadmap.com.

Waarom een Roadmap Smart Shipping?
Als Nederland een rol wil blijven spelen op het internationale maritieme toneel, moet er worden ingezet op baanbrekende technologieën. Daarnaast is verregaand geautomatiseerd varen een antwoord op problemen als het groeiend personeelstekort, ontsluiten van moeilijk te bereiken gebieden en veiligheid. Smart shipping biedt de maritieme sector de oplossing. Maar deze ontwikkeling is gelijktijdig ontzettend complex. Niet alleen op technisch gebied, maar ook rondom regelgeving.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven reeds bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Om smart shipping verder te realiseren, is overzicht, strategie en samenwerking nodig. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) biedt met de digitale Roadmap Smart Shipping inzicht in de kansen en uitdagingen die de maritieme sector op het gebied van smart shipping zal tegenkomen tot 2030.

Wat is smart shipping?
Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Schepen krijgen bijvoorbeeld steeds vaker systemen die de schipper ondersteunen. Smart shipping gaat verder dan alleen het slimme schip: ook aan de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk te kunnen laten doen. Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland verbetert. Het draagt bij aan een duurzamere scheepvaart en ook wordt de scheepvaart veiliger door digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.

Wat doet het Nederlands Forum Smart Shipping?
Het Nederlands Forum Smart Shipping (kortweg: SMASH!) is een publiek-private samenwerking waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan smart shipping. Samen hebben zij als doel de implementatie van verregaand geautomatiseerd varen in Nederland te realiseren. Door het inzicht dat de Roadmap Smart Shipping biedt kan SMASH! de juiste partijen samenbrengen om de obstakels zoals beschreven in de Roadmap weg te nemen, partijen te informeren en projecten te initiëren ter bevordering van smart shipping.

SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, Netherlands Maritime Technology, KVNR, EICB, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, InnovationQuarter, TU Delft,MARIN, Provincie Zuid-Holland en Hive.Mobility.

Maak jij de maritieme sector slim?
We nodigen iedereen in de maritieme sector – en daarbuiten – uit om samen met ons de uitdaging aan te gaan en smart shipping te realiseren. Samen maken we Nederland hét toonaangevende land op het gebied van smart shipping.

De Roadmap Smart Shipping is te vinden via www.smashroadmap.c0m

Smart Delta Drechtsteden Maritime Delta

Smart Delta Drechtsteden: Hét nieuwe merk voor de Drechtsteden

De Drechtsteden gaan verder onder een nieuwe naam en merk: Smart Delta Drechtsteden. Smart Delta Drechtsteden staat voor een nieuwe en slimme manier van samenwerken tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid en is de gezamenlijke afzender voor de ruimtelijk-economische ambities van de regio richting professionele stakeholders. Tijdens de eerste kwartaalbijeenkomst op 2 november van Smart Delta Drechtsteden is het merk met een lasershow officieel onthuld.

Gezamenlijke opgave
De Drechtsteden vormen samen een herkenbaar stedelijk gebied aan het water, met daarin bedrijven en instellingen met een eigen karakter en als gemene deler de maritieme maakindustrie. Al meer dan 170 jaar werken zij samen om kansen te creëren en te benutten in de regio. En dat blijven ze ook doen. Vorig jaar besloten de samenwerkende overheden in de regio om die samenwerking anders vorm te geven. Wouter Kolff, regiovoorzitter Drechtsteden: “We willen slim samen vooruit. Dat willen we doen als partner van het bedrijfsleven, onderwijs, omliggende gemeenten, regio’s en andere mede-overheden. Daarvoor is het van belang om krachten in dit gebied te bundelen. Met respect voor ieders rol, positie, gelijkwaardigheid en met hetzelfde doel: de Drechtsteden klaarmaken voor de toekomst. Dat is de gezamenlijke opgave. Als wij de handen
ineenslaan kunnen we dit gebied echt verder brengen, daar ben ik van overtuigd.”

Een merk van overheid, onderwijs en bedrijfsleven
Een gezamenlijke afzender biedt kansen om deze regio -net als andere regio’s dit doen- neer te zetten als een sterk merk richting professionele stakeholders. “De behoefte hieraan bleek groot,” vertelt André Flach, portefeuillehouder Externe betrekkingen en Communicatie. Tijdens een intensief traject, met breed draagvlak, kennis en advies uit de regio, is hier afgelopen periode naartoe gewerkt. “Komende periode gaan we het merk verder ontwikkelen. Smart Delta Drechtsteden is beoogd als merk van ons allemaal: bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Drechtsteden. We gaan daarom met hen in gesprek om samen met ons het merk en de samenwerking verder inhoud te geven én uit te dragen.”

Kwartaalbijeenkomst Drechtsteden
De lancering van het nieuwe merk vond plaats tijdens de eerste bijeenkomst van de Drechtsteden ‘nieuwe stijl’ in het Energiehuis in Dordrecht. Deze kwartaalbijeenkomst is de vervanger van de Drechtraadvergaderingen (per 1-1-2022 wordt het overheidsconstruct met Drechtraad en Drechtstedenbestuur beëindigd). Tijdens deze bijeenkomsten, waar vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen, staat inspiratie, ontmoeting en verbinding
centraal. Journalist Antoin Peeters was tijdens deze editie dagvoorzitter. Naast inspiratie voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied voor de langere termijn door twee ontwerpbureaus en een paneldiscussie, sprak Jan Peter Balkenende de aanwezigen toe om ze te inspireren de opgaven voor onze regio samen op te pakken.

Over Smart Delta Drechtsteden
Met Smart Delta Drechtsteden willen we slim samen vooruit. Dat doen we met elkaar: bedrijven, onderwijs en overheid. Ontstaan uit de zeven Zuid-Hollandse gemeenten aan het water die samen een unieke delta vormen. Samenwerken doen ze al jaren, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Resultaatgericht, in wisselende verbanden, met respect voor elkaars identiteit, maar altijd langs de weg van een gezamenlijk punt en een plan. Koersvast en duurzaam vernieuwen de Drechtsteden zich, stap voor stap, recht op het doel af. Zo komt de regio in ruimtelijk en economisch opzicht slim samen vooruit voor de ongeveer 300.000 mensen die hier wonen.
Smart Delta Drechtsteden zit in de lift en gaat verder: handen uit de mouwen, nuchter doorgaan en bouwen. Met Smart Delta Drechtsteden gaan we voor meer woningen, extra banen, betere bereikbaarheid en nieuwe energie.

Meer weten over Smart Delta Drechtsteden? Ga naar smartdeltadrechtsteden.nl.

Uitkomsten verkenning Regionale Maritieme Agenda

Wat heeft het regionale maritieme cluster in Zuid-Holland nodig om te blijven excelleren? Als verkenner voor de Regionale Maritieme Agenda is Ben Vree, bekend gezicht in de branche, op zoek gegaan naar antwoord op die vraag. Hiervoor heeft hij de afgelopen periode meer dan 80 CEO’s, directeuren en bestuurders uit de regionale sector gesproken. Deze inzichten in de grootste belemmeringen en kansen voor de maritieme sector in Zuid-Holland zijn gebundeld en met de sector gedeeld op 4 november tijdens Europort in Rotterdam Ahoy.

Tijdens deze bijeenkomst werd stil gestaan bij actuele uitdagingen van versplintering in de sector, samenwerking tussen gevestigde grote bedrijven en het innovatieve MKB en het regionale vestigingsklimaat. Door middel van een panel gaven Jan van der Tempel (Ampelmann), Femke Brenninkmeijer (NPRC) en Jeannette Baljeu (Provincie Zuid-Holland) hun inhoudelijke reacties op de uitkomsten. Aanwezigen konden eveneens aan de hand van stellingen op de uitkomsten reageren en konden aangeven welke thema’s ze graag zouden willen prioriteren en ook welke bijdrage ze zouden willen leveren.

Femke Brenninkmeijer: “We kunnen niet wachten tot de volgende generatie de problemen gaat aanpakken. We moeten nu aan de slag!”

Ben Vree: “We hebben een icoonproject nodig.”

Jan van der Tempel: “De CEO’s van grote bedrijven moeten de telefoon opnemen als startups bellen, zij hebben de innovatie die nodig is voor de grote jongens.”

De Regionale Maritieme Agenda is opgesteld op basis van de uitkomsten van deze verkenning samen met de output van verschillende expertsessies. De agenda heeft als doel om door middel van intensievere samenwerking in Zuid-Holland de huidige voorloperspositie van de regionale maritieme sector te versterken en hiermee een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering. Verschillende activiteiten die reeds in de agenda zijn opgenomen, zoals het Maritiem Masterplan, Vijfsluizen Academy en Maritime Techplatform werden door de betrokken projectleiders op 4 november gepresenteerd.

De agenda zal de komende periode met alle aanwezigen en betrokkenen uit de regio nader worden aangescherpt om begin 2022 te worden gelanceerd. Maritime Delta, een programma dat zich sinds 2012 inzet voor het versterken van de regionale maritieme sector, zal in nauwe samenwerking met vele partners hier mee aan de slag gaan.

Klik hier om de Regionale Maritieme Agenda te bekijken.

OECC Maritime Delta

Meet&Greet Buccaneer Delft en PortXL

On 26 and 27 October 2021 the Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) takes place in Amsterdam RAI. Buccaneer Delft and PortXL have partnered together to organize a live meet & greet on Wednesday 27 October. And you’re invited!

Live from the floor: an interview with Carolien Vat and Seriena Bal

Director Carolien Vat and Seriena Bal, Managing Director at Buccaneer Delft will be interviewed at 14:45 on the exhibition floor by the event host on the topic: ‘Changemakers of innovation shaking up the industry; who’s next?’ This interview can be followed live at the exhibition floor as well as in the online platform.

Click here for the overall programme during OEEC 2021.

Europort 2021 Rotterdam Ahoy Maritime Delta

Laatste voorbereidingen Europort in volle vaart

Europort 2021 komt snel dichterbij. Met nog maar enkele weken te gaan, wordt er in volle vaart gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor de beurs. Alle betrokkenen kijken uit naar de 40e jubileumeditie van Europort. Dé plek om relaties te ontvangen en op een veilige manier succesvol te netwerken.

Nu de regels met betrekking tot ‘physical distancing’ zijn opgeheven, kan Europort op volle capaciteit draaien. Bezoekers kunnen zich vrij over de beursvloer bewegen zonder de 1,5 meter beperkingen in acht te hoeven nemen. Bij binnenkomst in Rotterdam Ahoy wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs.

Daarnaast zijn de regels voor inkomende internationale reizigers versoepeld. Bezoekers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hoeven bijvoorbeeld niet meer in quarantaine. Dit betekent dat er weinig belemmeringen zijn om persoonlijke relaties weer aan te halen en te netwerken tijden Europort.

Het uitgebreide conferentie- en beursprogramma van Europort is opgebouwd rondom belangrijke onderwerpen voor de volle breedte van het maritieme ecosysteem: Digitalization, Energy Transition, Ship Finance en Next Generation. Naast beproefde onderdelen is het programma aangevuld met vernieuwende concepten zoals het Rising Stars Pavilion, de Innovation Stage, het Ship Finance Pavilion en de CEDA pitch talks. Bekijk het online programma.

Tot in Rotterdam Ahoy! Boek je gratis ticket nu en zorg dat je klaar bent voor persoonlijke ontmoetingen op de beursvloer.

Klik hier voor een gratis ticket.

Maritime Delta Seaqualize

Small companies with big ideas need big companies with great courage

The offshore wind industry is growing fast. It is a relatively new sector of energy production that is characterised by innovations and upscaling: the fields are increasing in size, the turbines are becoming higher, and the technical challenges are greater. Offshore oil and gas drilling has been a mature industry for a long time, but it is a really different branch and offers hardly any technical starting points to build on with offshore wind energy.

Gjalt Lindeboom is managing director of Seaqualize and explains: “To realise the ambitious growth scenarios in the field of offshore wind energy, thousands of (turbine)lifts are needed in a short period of time. This can be achieved by making more cranes suitable and extending the lifting season, both of which have a mutually reinforcing effect.”

Inline Active Heave compressor

He continues: “When lifting heavy loads and placing 2 parts on top of each other, accuracy is essential even under harsh conditions. Therefore, you must compensate the movement of the load, and it is for this reason that Seaqualize has invested in the development of an innovative product, an Inline Active Heave Compensator (AHC), which is now ready for its first offshore test. We want to speed up the process and ensure that wind turbines can be built faster, in our opinion this inline AHC, the Seaqualize Delta, can contribute to that development.”

Well known principle 

The Delta is based on the principle of spring balance, which is already more than 100 years old and well known in the application of, for example, (office) lamps. A simple system of passive springs is built into the base such that it keeps the rods and the lampshade perfectly balanced in any position. If you would move the base, the lampshade would still want to remain in position. However, there will always be a slight movement if the lampshade due to friction. Because the weight is already so well balanced, this movement can be corrected with a minimum of energy. This balancing principle has been maximised in the Seaqualize Delta, and applied to weights up to 600 tonnes. The required correction can then be carried out with a minimum of energy.

Workability

“March and April are exciting months in terms of weather, as are September and October or beyond. By being able to lift on more days with more, simple cranes, the amount of work done increases enormously. Using the Seaqualize Delta would lead to a tremendous increase in workability, even in the winter months.”

From the idea of controlling the load and weight, a small prototype was developed and then tested with increasingly larger weights.

Gjalt Lindeboom states: “We look at the vertical force (gravity) and combine passive and active compensation to control the motions. What is special is that we only use the energy of roughly ten water cookers to stabilise the 600.000 kg’s, which means that no extra power supply is needed. The patented Seaqualize technology combines a very strong passive system, keeping the full load ‘weightless’ with a small power-efficient active system that precisely positions the load and prevents accidental lift-offs or shock loads.”

Weight of three jumbo’s

“We tested the use from the drawings to the port test, after the first model we started testing with 50 kilos and then with 2 tonnes. In July 2021, we tested the Delta in its new hometown: Rotterdam. Seaqualize held a series of tests, including test loads ranging from 100mT to eventually 660mT. To illustrate: that is the weight of three jumbo 747s that we can hold still on a moving ship. The port test produced a number of results that led to adjustments, which we will test again in early October. After that, we are going to test offshore with Van Oord by placing loads on a fixed platform, and picking up loads from a heaving supply vessel.

After the Delta 600, the plan is to start work on the Delta 1200, able to handle weights up to 1200 tonnes. This weight would target next generation wind turbine components, such as nacelles of 800mT and larger. We target the European and Asian wind farm plans, but also in the USA such tools can contribute to the solution of a practical legal problem.”

A solution for The Jones Act

The Seaqualize Delta enables safe and continuous active quick-lifting from supply barges, needed to circumvent the US Jones Act when building US offshore wind farms. The Delta inline AHC tooling can actively match the motions of a heaving supply vessel, allowing for safe and easy returning of cargo to a supply vessel from a jack-up crane of floating HLV, to free up desk space from equipment or material that is no longer needed.

Show your courage

“I would still like to call on large installation contractors to actively participate in the testing of such innovations. As a smaller company, we can think up and prepare innovations faster and more decisively, but ultimately we need to test them in practice under real conditions, the step after proof of technology.”

For that, innovators need big players in the market who are prepared to run the extra mile and bring innovation to the market by testing new techniques. “My experience is that there are too few large companies like Van Oord that have the courage to take on the challenge of developing this type of technology. Ultimately, we need a ship and a turbine component to test. I am happy with Van Oord; they are willing to take risks and carry out tests. Without such entrepreneurs, it is very challenging for big ideas to develop to great innovations.”

Futureproof maritieme maakindustrie Maritime Delta

NMT’s nieuwe sectorstrategie voor 2030 beschrijft palet aan kansen

NMT’s nieuwe sectorstrategie ‘Slim navigeren naar een futureproof maritieme maakindustrie’ beschrijft de ambities van de Nederlandse maritieme maakindustrie voor 2030. De spreekwoordelijke ‘start- en landingsbaan’ worden er uitgebreid in omschreven. De reis naar 2030 is er één met vele kansen en uitdagingen. En hoewel we soms donkere wolken moeten trotseren, ligt er een positieve glans over ons maritieme avontuur.

Met Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director bij NMT, lichten we vast een klein tipje van de sluier op. Krikke brengt ons een hoopgevend verhaal, zorgvuldig geformuleerd op basis van actuele en verwachte ontwikkelingen. Lees binnenkort het complete interview met hem in het a.s. NMT Magazine.

Door Jeanine Kwakernaak

De sectorstrategie richt zich op vijf focusgebieden. De eerste drie zijn: 1) Markt: een ijzersterke concurrentiepositie, 2) Energietransitie: bouwers van de schoonste schepen ter wereld, 3) Digitalisering: bouwers van de slimste schepen ter wereld. De ambities rond deze thema’s kunnen alleen worden behaald door inzet op de aanvullende focuspunten; 4) Human Capital: aantrekkelijke werkgever en voldoende vakmensen en 5) Ketensamenwerking: samen slim en flexibel.

Een goede visie op de toekomst opent letterlijk deuren. Krikke: “We hebben heel goed gekeken naar de maatschappelijke vraagstukken en hoe wij als sector daarin een rol kunnen spelen. Er kwamen verrassende inzichten uit. We kunnen écht het verschil maken op de gebieden duurzaam transport, voedselwinning op zee (naast visserij ook aquafarming), mineralenwinning op de zeebodem, energiewinning en energie-infrastructuur op zee, kustbescherming en veiligheid (marine & kustwacht).”

Palet aan kansen

“Er valt nog heel veel te winnen op het gebied van slim bouwen, verbeterd procesmanagement en het drastisch terugbrengen van faalkosten. We moeten efficiënt samenwerken en produceren in de complete keten. Een heel praktisch voorbeeld is inzet van robots. Circulariteit is ook een kans. Het schoner bouwen met het oog op het in de toekomst kunnen hergebruiken van de materialen. Een grotere rol spelen in de levenscyclus van een schip biedt ook interessante mogelijkheden. Het is een wens die ook steeds vaker speelt bij klanten van o.a. superjachtwerven. Leasing constructies bieden ook een kans betrokken te blijven bij de gebruiker en vormen een antwoord op het dikwijls lastige financieringsvraagstuk.” Krikke benoemt daarnaast een andere belangrijke ontwikkeling. De wereldwijde vloot is namelijk aan het verouderen. “Vanaf 2025 verwachten we een grote verduurzamingsgolf. De footprint van een schip ligt meer dan ooit onder een vergrootglas. Bouw van duurzame schepen wordt regel in plaats van uitzondering.”

Download hier het rapport Een futureproof maritieme maakindustrie.

Jan van Dinther Maritime Delta

Jong Haventalent 2021: ‘Transitie tastbaar maken voor jongeren en young professionals’

In aanloop naar de Regionale Maritieme Agenda geven maritieme koplopers uit de regio hun visie op de sector. De komende periode publiceren we verschillende van deze interviews via onze Maritime Delta-kanalen. We starten de interview reeks met Jan van Dinther op het thema human capital en digitaliseren.

‘Jíj bent de verandering die nodig is om de Rotterdamse haven te verduurzamen en de energietransitie te laten slagen.’ Die boodschap wil Jan van Dinther, Energy Transition Developer bij Siemens en Jong Haventalent 2021, uitdragen aan scholieren, studenten en young professionals.

Als ambassadeur en rolmodel wil hij jong talent laten zien welke concrete veranderingen nodig zijn. ‘Niet met een grafiek die de CO2-uitstoot van de haven weergeeft, maar door de uitdagingen van havenbedrijven tastbaar te maken. De industrie heeft de jongere generatie hard nodig om de transitie tot een succes te maken.’

Uitdagingen van de haven

‘Dat veel bedrijven werken aan CO2-reductie en duurzame businessmodellen, dat weten jongeren inmiddels wel’, zegt Jan. ‘Maar wat betekent dat nou concreet? Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij het aansluiten van een windpark in de haven, en wie houden zich daar allemaal mee bezig? Uit welke schakels bestaat de energieketen en wat doen die bedrijven nou echt? En wat maakt de onvermijdelijke verandering zo’n grote opgave?’ Als Jong Haventalent wil hij antwoord geven op zulke vragen, om zo de uitdagingen in beeld te brengen en te laten zien wat jongeren daarin kunnen betekenen.

Actie en daadkracht

In een podcastserie gaat Jan in gesprek met managers en ondernemers over hun rol in de energietransitie. Om zo een realistisch beeld te geven van wat zij dagelijks doen om de haven te verduurzamen. ‘Dat leer je niet van een grafiekje of mooi praatje in een video of vacaturetekst. Jongeren willen actie zien. Daadkracht is essentieel om deze generatie te inspireren en aan je te binden.’ Dat besef dringt nu ook door bij de havenbedrijven zelf, merkt Jan. ‘Ze zijn net als ik op zoek naar manieren om de jongere doelgroep te boeien, dus vertellen graag hun verhaal.’

“Om iets te bereiken, moet je risico’s nemen. Juist de jongere generaties kunnen daarin het verschil maken.”

– Jan van Dinther, Energy Transition Developer bij Siemens en Jong Haventalent 2021

Energie-infrastructuur digitaliseren

Bij Siemens houdt Jan zich bezig met de digitalisering van de energie-infrastructuur, een belangrijk onderdeel van de transitie in de haven. Hij ontwerpt bijvoorbeeld software waarmee netbeheerders het rendement van een investering berekenen. ‘Heel waardevol, want de energietransitie is nog heel onzeker. We hebben geen idee wat er binnen nu en 2050 gebeurt, maar wat we wel weten is dat het elektriciteits-, waterstof- en gasnet een grote rol gaan spelen. Daarom wil je robuuste investeringen doen, die ook in de toekomst van waarde blijven. Hoe die toekomst er ook uitziet.’

Morele plicht

Jans interesse in grote technische systemen ontstond tijdens zijn studie Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. ‘Ontzettend complex en interessant, zeker omdat ze zo moeilijk te veranderen zijn. De energietransitie is een goed voorbeeld: de urgentie is bekend, maar hele sectoren zoeken naar manieren om het voor elkaar te krijgen.’ Tijdens zijn afstuderen zag hij wat onder meer Shell, Van Oord en Siemens doen om de toepassing van waterstof en windenergie op grote schaal mogelijk te maken. ‘Dat gaat met name om technologische innovaties, bijvoorbeeld om de installatie van offshore-windturbines te vereenvoudigen. Ik voelde me verplicht die ervaringen te delen met leeftijdsgenoten.

Onmisbare schakel

Om zijn doelgroep te bereiken, gaf Jan zich op als Jong Haventalent. De titel wordt jaarlijks toegekend door de Jong Havenvereniging om young professionals te inspireren. ‘Ik wil jongeren laten zien hoeveel impact ze kunnen maken, juist omdat er veel verandering nodig is’, licht Jan toe. ‘Grote, traditionele havenbedrijven gedragen zich vaak risicomijdend. Maar om te vernieuwen, moet je risico’s nemen. Jongeren kunnen daarin het verschil maken. Ze zijn een onmisbare schakel; het succes van de energietransitie hangt grotendeels van deze generatie af. Dat wil ik ze laten zien, zodat ze hun kennis en ideeën durven te laten gelden.’

“Bij de bedrijven zelf gaat de verandering niet snel genoeg.”

– Jan van Dinther, Energy Transition Developer bij Siemens en Jong Haventalent 2021

Kennis, ervaring én innovatie

Jan verwacht dat jongeren meer risico’s nemen om klimaatverandering tegen te gaan en grotere stappen zetten op het gebied van digitalisering. ‘Dat gaat vast minder gestructureerd en gepaard met wat fouten, maar dat is onvermijdelijk bij innovatie. Tot op zeker hoogte uiteraard.’ Het Jong Haventalent is zich tegelijkertijd bewust van het belang van kennis en ervaring. ‘Zonder kennis van de bedrijfsgeschiedenis kom je niet ver. Ook inhoudelijke kennis van het werk is onmisbaar. Daarin lopen oudere generatie voor op jongeren, simpelweg doordat ze meer uren hebben gemaakt.’

Mond opentrekken

Kennis mag dan belangrijk zijn, toch vindt Jan dat young professionals zich nog te snel van de wijs laten brengen door meer ervaren collega’s. ‘Heb je een beeld van hoe het beter kan, blijf daar dan in geloven. Probeer een weg te vinden om je ideeën mogelijk te maken en verzamel mensen om je heen om er samen mee aan de slag te gaan. Want bij de bedrijven zelf gaat de verandering niet snel genoeg. Als mensen zoals jij hun mond niet opentrekken, komen we er niet met z’n allen.’

Jan is nog tot en met december Jong Haventalent. Lees meer over de verkiezing op de website van de Havenvereniging Rotterdam. Meer weten over Regionale Maritieme Agenda? Neem contact op met Tessa Luijben op telefoonnummer 06 – 4900 0218 of via email

Energy Skills&Tech – Accelerating the energy transition with skills

Energy Skills&Tech

LET OP: Wegens onvoldoende aanmeldingen wordt dit evenement uitgesteld. Als je geïnteresseerd bent, registreer je dan onderaan deze pagina, dan nemen wij contact met je op zodra we een aantal data hebben geselecteerd.

Wist je dat slechts 25% van de innovaties die in Nederland slagen, wordt bepaald door R&D-investeringen en 75% door sociale innovatie? Onderzoek* laat zien dat technologische innovatie weliswaar goed is voor kenniscreatie, maar dat snelle en goede inzet en gebruik sociale innovatie en vaardigheden vereist.

In plaats van je met een andere presentatie te informeren over wat het betekent en hoe het werkt, geven we je de kans om echt te leren door te doen. In een serious game van Perspectivity werk je samen met een team aan duurzaamheids- en klimaatdoelen en ervaar je de behoefte aan soft skills. Je wordt geconfronteerd met de cruciale afweging tussen duurzaamheid op lange termijn en economische groei op korte termijn; hoe gaan we om met deze complexe situatie?

We hebben minimaal 12 mensen nodig om het spel te spelen en maximaal 30 mensen om op zijn best te spelen.

Het evenement wordt live georganiseerd in Buccaneer Delft.

Aanmelden voor dit event kan via deze link.


PLEASE NOTE: This event will be postponed due to insufficient number of registrations. We want to involve you in determining when is the best time to organize this event. So, if you are interested, please register at the bottom of this page and we’ll contact you as soon as we have some dates selected.

Did you know that only 25% of the innovations that succeed in the Netherlands are determined by R&D investments and 75% by social innovation? Research* shows us that technological innovation may be good for the creation of knowledge, but its rapid and good deployment and use requires social innovation and skills.

Instead of informing you with another presentation about what it means and how it works, we give you the opportunity to really learn by doing. In a serious game by Perspectivity you will work together with a team on sustainability and climate goals and experience the need for soft skills. You will be confronted with the crucial trade-off between long-term sustainability and short-term economic growth; how are we going to deal with this complex situation?

We need a minimum of 12 people to play the game and a maximum of 30 people to play at its best.

The event will be organized live at Buccaneer Delft.

Click here to sign up for the event.