Maritime Delta blog juni: Het Maritiem TechPlatform gaat voor een opschaling

Het Maritiem Techplatform – Volle vaart vooruit! Samen innoveren in de maritieme sector.

Vanuit het Maritiem Tech Platform zitten we, ondanks de corona-crisis, niet stil. Orderportefeuilles zijn nu nog goed gevuld, maar lopen mogelijk straks terug. De opschaling subsidie aanvraag vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en de publiek private samenwerking die daaruit voortvloeit is daarmee een extra kans om bedrijven te ondersteunen in relatie tot het thema digitalisering in de Maritieme sector. Op 20 mei jl. hebben STC en Da Vinci College in samenwerking met adviesbureau Birch een succesvol webinar georganiseerd inzake digitalisering in de maritieme sector. Ruim 35 bedrijven en partners zoals overheid, brancheorganisaties en onderwijs gingen online met elkaar in gesprek over samen kansen benutten, de rol die het Maritiem Tech Platform hierin kan spelen en wie concreet een bijdrage aan deze activiteiten kan leveren. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete en mooie opbrengsten, zie onderstaande afbeelding.

Inhoudelijk zien we dat de maritieme sector voor grote veranderingen staat waarin digitalisering en automatisering een steeds belangrijkere rol spelen. Zo wordt het ontwerp en de ontwikkeling van schepen steeds vaker in de computer gedaan (digital twin); zijn alle apparatuur en machines op een schip aan elkaar gekoppeld waardoor data verzameld kan worden voor bijvoorbeeld predictive maintenance en worden vr-brillen ingezet om de monteur aan boord van een schip op afstand te helpen bij het onderhoud. Digitalisering vraagt om innovatie bij de bedrijven maar ook binnen het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om de studenten en medewerkers voor te bereiden om op een goede manier met deze ontwikkelingen om te kunnen gaan, wat ook aandacht vraagt voor de sociale competenties van zowel studenten als werknemers.

Dit leidt tot een aantal concrete ideeën om het maritieme onderwijs mee te laten innoveren met het bedrijfsleven. MTP zet met deze opschaling in op het ontwikkelen van hybride leeromgevingen en digitale leermiddelen. Bovendien willen we als platform meer bekendheid in de regio creëren zodat bedrijven ons gemakkelijker weten te vinden met hun projectvragen omdat we zien dat er nog niet voldoende bekendheid in de regio is met ons initiatief.

Ons doel voor de toekomst is dan ook dat het Maritiem Techplatform het platform wordt voor innovatieve maritieme samenwerking in de regio met als hoofdthema het vergroten van de Maritieme Digitalisering. Deze samenwerking is erop gericht om een nieuwe generatie mensen goed op te leiden voor het bedrijfsleven zodat ze in een wereld die steeds meer digitaal wordt van waarde zijn en blijven. Het platform biedt een plek waar alle betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Dit bevordert de aansluiting op het bedrijfsleven en daarmee de kwaliteit van het onderwijs en haar studenten. Het Maritiem Techplatform verbind de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Werkendam aan elkaar. Vanuit Maritiem Delta wordt dit initiatief ondersteund met een kwartiermakersbijdrage. Deze kwartiermaker gaat de uitvoering van het project en de samenwerking tussen partijen aanjagen.

We zullen u graag via deze nieuwsbrief en de site www.maritimedelta.nl op de hoogte houden. U bent van harte welkom om ons te bezoeken op het www.maritiemtechplatform.nl.

Smart Shipping Forum gaat er komen

Nationaal Forum Smart Shipping gaat er komen

Nationaal Forum Smart Shipping – In aanbouw voor heel Nederland, maar met een stevige fundatie in de Maritime Delta

Publiek private samenwerking is een manier om Smart Shipping, ofwel vergaand geautomatiseerd- of autonoom varen, in Nederland goed van de grond te krijgen. Er is kennis nodig, een economisch voordeel en er is aanpassing van regelgeving nodig. Onder andere NML, EICB, Port of Rotterdam, de gemeente Rotterdam, het ministerie van I&W, Innovation Quarter en NMT zijn bezig met de opzet van een Nationaal Forum Smart Shipping om die samenwerking tot stand te brengen.

Het Forum brengt deze drie soorten partijen (overheden, bedrijven & kennis) bij elkaar in een eigen ecosysteem. De Maritieme Delta huisvest een aanzienlijk deel van dit Nederlandse ecosysteem, en het Forum zal dan ook in Rotterdam haar thuishaven hebben en nauw samenwerken met het Maritime Delta programma.

Het Forum speelt een rol door de implementatie van Smart Shipping in Nederland te bevorderen, zowel in de zeevaart als in de binnenvaart. Dat doet het forum door het bundelen van energie, maar ook door met elkaar (regionale) ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Denk daarbij aan technische aspecten (zoals technische en data standaarden, maar ook standaarden voor veiligheid), juridische en operationele aspecten, maar ook aan de sociaal-economische gevolgen van automatisering in de scheepvaart.

Halverwege dit jaar gaat het Forum haar werkzaamheden beginnen. Naast de oprichtende partijen staat deelname aan de activiteiten van het  forum open voor alle geïnteresseerde maritieme partijen in Nederland, en is er uitdrukkelijk ruimte voor nieuwe deelnemers en netwerkpartners.

We zullen u vanzelfsprekend via deze nieuwsbrief en de site www.maritimedelta.nl op de hoogte houden. Heeft u Marco Scholtens of Edward Gilding, kwartiermakers van het forum, nog niet gesproken en denkt u een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact met één van hen op.

 

Philip Roos PortXL Maritime Delta

Blog Maritime Delta door Philip Roos, Senior Acceleration Manager bij PortXL

Innovaties, ambities en aanpassingsvermogen in een roerige tijd

Wat belangrijk is in deze tijd om samen schouder aan schouder te blijven staan om ons door de coronacrisis heen te slaan. Kippenvel kreeg ik dan ook toen de haven van Rotterdam al toeterend van zich deed spreken als steunbetuiging voor de regio. In deze wereldhaven beweegt een kleine organisatie met torenhoge ambities, PortXL – de 1ste Haven & Maritieme Accelerator in de wereld.

Via het buitenland, studies in Groningen en Londen, 5 jaar werken voor Heerema Marine Contractors ben ik terug in de stad waar het voor mij allemaal begon: Rotterdam! Sinds 2 jaar werk ik voor de jonge organisatie PortXL. PortXL zoekt wereldwijd naar innovatieve startups and scale-ups die hun technologie willen ontwikkelen in de Rotterdamse haven met onze partners (Van Oord, Port of Rotterdam, Vopak, Shell etc.).

De vraag vanuit InnovationQuarter om een blog te schrijven of en hoe de coronacrisis mijn werkzaamheden beïnvloedt, had niet op een ‘beter’ moment kunnen komen. Acht maanden lang hebben we met man en macht gewerkt om 2500 innovatieve bedrijven te vinden, spreken, analyseren en uiteindelijk te selecteren om zich hier in Rotterdam te gaan vestigen. 10 startups en 17 scale-ups zouden half maart ons intensieve 3 maanden programma starten in de regio. Kort voor de start van dit programma werden ook in Nederland de eerste landelijke corona-maatregelen genomen. Een enorme domper maar de enige juiste beslissing, gezondheid gaat boven alles. In het team heb ik een enorme veerkracht en aanpassingsvermogen gezien om deze tegenslag om te zetten in nieuwe kansen. Vijf dagen na de eerste landelijke beperkingen, startte ons programma digitaal en hadden we onze eerste digitale meeting met 46 gemotiveerde ondernemers verspreid over 7 verschillende tijdszones.

Een van de krachten van PortXL is het verbinden van de verschillende partijen in het havengebied. Gedreven ondernemers en creatieve partners weten hun digitale weg heel goed te vinden met elkaar en in mogelijkheden te denken. Het is zeer inspirerend om te zien dat de eerste samenwerkingen inmiddels al getekend worden. Hoewel ook wij weten dat de huidige werkzaamheden en het operationeel houden van de haven voorrang heeft, is het mooi om te zien dat er nog steeds kansen liggen voor vernieuwing en verduurzaming. Of het nou gaat om blockchain (T-Mining), het optimaliseren van terminals (e-Yard) of het direct kunnen testen van de water kwaliteit (Water Lens) al deze mogelijkheden blijken ook in tijden van crisis interessant voor de haven. Uiteraard zien wij ook de andere kant van de medaille waarbij budgetten worden terug geschroefd, er vertraging optreedt en de moeilijkheid om de juiste experts te vinden die deze partijen echt verder kunnen helpen.

Binnen PortXL worden wij uiteraard ook geraakt door de crisis. Wij gingen ons eerste jubileum jaar in met een enorme ambitie om de innovatieve havenwereld te veroveren. Het team werd de afgelopen maanden versterkt en is gegroeid met 35% om deze ambities te laten slagen. Door de crisis moeten een aantal van deze plannen nu langer wachten. Fantastisch om te zien dat onze Rotterdamse partners ons blijven steunen en dat de eerste aflopende contracten inmiddels verlengd zullen gaan worden. Daarnaast zien wij een groeiende interesse in onze werkzaamheden van internationale havens. En ook de Europese Unie heeft inmiddels hun licht op PortXL gericht.

Wij als PortXL willen naast alle internationale interesse onze impact ook in Rotterdam vergroten. Wij ontwikkelen op dit moment verschillende mogelijkheden met (hopelijk) als eerste klapper een digitaal evenement eind juni voor maximaal 2000 man. Als u geïnspireerd wilt raken door haven innovaties en het PortXL netwerk, dan raad ik u aan om onze website (www.portxl.org) of LinkedIn pagina goed in de gaten te houden. Hier vindt u ook de informatie over onze start-ups en scale-ups van dit en voorgaande jaren.

Innovatie loont, inspireert, maakt u creatief en brengt ook zeker afdelingen bij elkaar.
Heel veel succes in deze uitdagende periode!

Philip Roos
Senior Acceleration manager

Blog Maritime Delta door Lieuwe Brouwer, Adviseur energietransitie haven, Gemeente Rotterdam

(Water)stof tot nadenken

Sinds een paar jaar staat waterstof met grote letters op de maatschappelijke agenda. Deze grondstof en energiedrager kan als vervanger van fossiele brandstoffen een sleutelrol in de energietransitie vervullen. Volgens de International Energy Agency vormen havens als Rotterdam door de combinatie van industrie en logistieke ketens dé plek om de waterstofeconomie te laten ontwikkelen. Maar waar liggen de kansen met waterstof nou precies? En hoe kunnen we deze als Maritime Capital of Europe benutten?

Het is goed om te weten dat Rotterdam al veel ervaring heeft met waterstof, al klinkt het voor velen nog als een nieuwe oplossing. Zogenaamde grijze waterstof wordt al jaren uit aardgas geproduceerd in de Rotterdamse haven. Het wordt gebruikt als grondstof voor de petrochemische en chemische industrie. Ervaring leert dat het niet minder veilig is dan gebruik van fossiele brandstoffen. Er komt echter wel CO2 vrij bij de productie van grijze waterstof, en om klimaatverandering tegen te gaan wil je dat nou juist voorkomen.

In de nabije toekomst kan waterstof op twee duurzamere manieren geproduceerd worden.

  • Blauwe waterstof wordt ook van aardgas gemaakt, en maakt gebruik van hetzelfde productieproces. De CO2 die hierbij vrijkomt wordt niet uitgestoten naar de atmosfeer, maar afgevangen en vervolgens opgeslagen in lege gasvelden.
  • Groene waterstof maak je door groene stroom door water te leiden, waarmee je het water kan scheiden in waterstof en zuurstof. Voor die groene stroom is een grote groei van windparken op zee nodig. Daarmee biedt de vraag naar waterstof ook kansen voor groei in de Rotterdamse offshore-industrie.

Beide productiemethodes – voor zowel groene als blauwe waterstof – zijn nu nog niet grootschalig beschikbaar. Maar er vinden wel een aantal ontwikkeltrajecten plaats (zoals H-vision en H2.50) die moeten zorgen dat er over tien jaar grote duurzame waterstoffabrieken in de haven staan.

Die duurzaam geproduceerde waterstof is heel geschikt voor gebruik in de industrie van de Rotterdamse haven. Dan kan je denken aan het maken van chemicaliën en brandstoffen. Wanneer het verbrand wordt kan het gebruikt worden voor warmtevoorziening voor industriële processen.

Zwaar transport kan ook verduurzaamd worden met waterstof. Er zijn nu al experimenten bezig om binnenvaartschepen en de Rotterdamse watertaxi’s op waterstof te laten varen. Uiteindelijk willen we met waterstof (en met waterstof geproduceerde brandstoffen) de zeescheepvaart en de luchtvaart verduurzamen.

In de toekomst kunnen we waterstof niet alleen zelf produceren, maar ook importeren. Op dit moment speelt de haven van Rotterdam al een belangrijke rol in de energievoorziening van Noordwest-Europa. Dat doen we nu door fossiele brandstoffen te importeren, te verwerken in raffinaderijen en chemische fabrieken, en vervolgens door te voeren naar ons achterland. De haven van Rotterdam heeft nooit alleen gedraaid op Nederlandse fossiele brandstoffen; deze worden van over de hele wereld aangevoerd.

In de toekomst zouden we op een vergelijkbare manier waterstof kunnen importeren, verwerken en doorvoeren. Groene waterstof geproduceerd met zonnestroom uit Noord-Afrika of met windenergie uit Schotland kan met pijpleidingen en waterstoftankers naar Rotterdam worden gebracht. Vervolgens kunnen we deze waterstof gebruiken voor de productie van grond- en brandstoffen, of direct doorvoeren naar het achterland. Zo kan Rotterdam ook in de toekomst een energiehaven van formaat blijven, met alle overslag, commodity trade en verdere diensten die daarbij horen.

Kortom, waterstof biedt een aantal kansen die voor de hele Maritime Capital of Europe interessant kunnen zijn. Nou zijn de partijen in de haven natuurlijk niet de enige die deze kansen zien. Ik ben enige tijd geleden in Japan geweest, en de stappen die ze daar zetten op waterstofgebied zijn indrukwekkend. Maar ook onze buurlanden zitten absoluut niet stil. We hebben door onze eerdere ervaring met waterstof, de vraag naar waterstof vanuit onze industrie en de bouw van infrastructuur voor het afvangen van CO2 en windparken op de Noordzee een goede positie om deze kansen te pakken.

Nu is het zaak om dat ook daadwerkelijk te doen. Als gemeente werken we samen met een heleboel andere partijen in het havengebied om ontwikkeltrajecten als H-Vision van de grond te krijgen, plannen te maken voor infrastructuur en om fondsen beschikbaar te krijgen voor de grote investeringen die gedaan moeten worden. Let’s make it happen!

Lieuwe Brouwer
Adviseur energietransitie haven
Gemeente Rotterdam

SAMXL Smart Advance Manuafacturing

Smart Advanced Manufacturing voor de maritieme maakindustrie bij SAM|XL

Automatisering is een veel besproken onderwerp. Vaak wordt er gesproken over de vermindering van productiekosten, of toename van output en veiligheid. Kijk bijvoorbeeld naar de automotive industrie; hierin is de automatisering in een ver ontwikkeld stadium. KuKa robots verzorgen daar geavanceerde processen ter ondersteuning van het bouwen van een auto. Deze mate van automatisering is niet vanzelfsprekend, zeker niet in specialistische sectoren zoals de maritieme sector of die van de lucht- en ruimtevaartindustrie.

In deze sectoren is het automatiseren van een productieproces met traditionele robottechnologie gewoon inefficiënt en ontzettend duur. In tegenstelling tot de auto-industrie, wordt er in genoemde specialistische sectoren vaak over kleine batches, complexe vormen en unieke producten gesproken. Het opzetten van een automatiseringsproces voor een onderdeel wat vervolgens maar 50-100 keer wordt geproduceerd is daarom ook niet rendabel.

Daarnaast is het opzetten van een valide business case erg lastig: wat is de eerste stap richting automatisering? Wat is de impact op CAPEX, vloeroppervlak, logistiek, de kennis en kunde van de workforce?

Toch is het vooruitstreven nodig. Om te blijven concurreren in een internationale sector is het nodig om innovatief te zijn. Het automatiseren van complexe, unieke en veeleisende productieprocessen is hier onderdeel van. Hoe pak je een dergelijk probleem aan? Een simpele robotarm die 10.000 keer per dag dezelfde actie uitvoert, is niet de oplossing in specialistische sectoren. De maakindustrie van een kenniseconomie vereist vaak iets anders. Dit is een probleem waar de lucht- en ruimtevaartsector afgelopen jaren tegen aan is gelopen. Hieruit is een initiatief onstaan waarin de sector zijn krachten bundelt om gezamenlijk de innovatie op het gebied van slimme productietechnieken te versnellen: Smart Advanced Manufactuting XL, oftewel SAM|XL.

SAM|XL is een non-profit fieldlab, gevestigd op de campus van de TU Delft. Een gezamelijk onderzoekscentrum waar technologie op het gebied van slimme geautomatiseerde productieprocessen wordt ontwikkeld, gedemonstreerd en gede-risked. Bij SAM|XL kan je een nieuwe productietechnologie namelijk eerst testen voordat je zelf kostbare investeringen doet in het automatiseren van je productieproces. Hierbij gaat het vooral om grote complexe producten, die in kleine batches worden geproduceerd. Slim omgaan met je middelen is dus van uiterst belang.

Afgelopen maand is er naar aanleiding van een aantal vragen geconcludeerd dat de problemen waar de lucht- en ruimtevaartsector tegen aanloopt vrijwel identiek zijn aan cassuses die ook voorkomen in de maritieme sector.

Juist vanwege het grote raakvlak, is SAM|XL in samenwerking met Netherlands Maritime Technology opzoek naar een mogelijke samenwerking. Graag willen wij uitzoeken wat veel voorkomende problemen zijn in de marieteme productiesector. Waar loop jij als bedrijf tegen aan als het aankomt op automatisering? Heb je wel eens nagedacht over de mogelijkheden, en zo ja hoe zie jij automatisering in de maritieme sector voor je?

Binnenkort organiseert SAM|XL een bijeenkomst voor de marietieme sector. Tijdens deze bijeenkomst wil SAM|XL voornamelijk de mogelijkheden van SAM|XL koppelen aan de problemen die te vinden zijn bij veel automatiseringsprocessen. Hierbij is input vanuit de industrie ontzettend belangrijk. Het doel is om uiteindelijk in samenwerking met de maritieme sector een werkgroep op te zetten. Met deze werkgroep wil SAM|XL kijken wat er in de toekomst gedaan kan worden om gezamelijk de internationale concurrentie een stapje voor te kunnen blijven, en hoe slim automatiseren daarbij een rol speelt.

Wil je meer weten over het initiatief SAM|XL, en wat smart advanced manufacturing inhoudt? Binnenkort gaat de uitnoding voor het SAM|XL / maritiem event de deur uit. Indien jij deze graag wilt ontvangen neem dan contact op met d.j.vanderhorst@tudelft.nl
www.samxl.com

 

Maritime Delta Blog DOON Wim Barendregt en Berry Groenendijk

Blog Maritime Delta door Wim van Barendregt en Berry Groenendijk, van Doon

Innovatie stimuleren tussen bedrijven en studenten tijdens de Maritime Delta Student Challenge

“Gebruik het innovatieproces, het bedenken van een oplossing voor een lastig probleem, als een instrument om de 21e-eeuwse en ondernemende vaardigheden van studenten en medewerkers te ontwikkelen. Tegelijkertijd speel je daarmee als persoon, team, afdeling, organisatie, school of bedrijf in op de veranderingen die gaande zijn.” Dit is de visie van DOON!

Wij zijn een coöperatie van innovatiecoaches die zich begeeft op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven, want daar gebeurt het. Jongeren genieten van betekenisvol onderwijs waarin onderzoekend en ondernemend leren voorop staat. Bedrijven spelen in op klimaatverandering, nieuwe technologische mogelijkheden en de veranderende vraag van klanten. Jong en oud ontmoet elkaar en werkt samen aan oplossingen voor complexe uitdagingen. Door middel van het organiseren van challenges en hackathons willen wij studenten, medewerkers en bedrijven samen laten innoveren. “It takes a village to raise a child” is een bekend Afrikaans gezegde. En voor innovatie geldt eigenlijk iets soortgelijks. Innoveren en inspelen op verandering gaat het best in een lokaal ecosysteem waarin onderwijs, bedrijfsleven, de lokale overheid en de burger samenwerken.

De maritieme sector is op zoek naar hun medewerkers van de toekomst én staan voor grote uitdagingen in het innoveren van hun eigen business. Om twee vliegen in één klap te slaan, organiseren wij (NMT, Maritime Delta, DOON) op 12 december voor STC Group en het Da Vinci College de Maritime Delta Student Challenge. Tijdens de Challenge gaan 155 technische mbo studenten aan de slag met praktische maritieme uitdagingen vanuit het bedrijfsleven. 80 studenten Scheeps- en jachtbouw van het STC en 75 studenten Smart Technology van het Da Vinci College zullen aan de slag gaan met vier actuele bedrijfschallenges vanuit Damen, Feadship, Oceanco en Van der Leun. Studenten zullen worden gemixt en gelijk worden verdeeld over de vier challenges, om zo veel mogelijk te profiteren van elkaar studieachtergrond. Daarnaast zullen de bedrijven actief betrokken zijn tijdens de dag, om zo nauw samen te werken met de studenten. Ook hebben de studenten tijdens de Meet&Greet volop de gelegenheid om met de bedrijven in gesprek te gaan voor bijvoorbeeld een uitdagende maritieme stage of leerwerkplek. Wij kijken uit naar een innovatieve dag!

Benieuwd wat Doon nog meer doet? Raadpleeg dan onze website doon.nu

             Berry Groenendijk, Doon

Wim Barendregt                                   Berry Groenendijk

 

Sustainable Shipping@Sea: Zero Emission in Sight

The shipping industry has immense potential for reducing its environmental footprint. Despite the fact that transport over water is the most energy-efficient means of transportation, its environmental footprint is significant. There is an urgent need for the decarbonization of shipping. CO2 and other shipping emissions need to become ghosts of the past. The quest has begun towards sustainable shipping at sea. You are invited.

How do we build this sustainable shipping sector together? Which innovative sustainable ships are around the corner, who is ordering these ships and what is being done to incentivize and finance this transition? In this session, we will highlight what is being done on sustainable shipping in the Dutch sector, and especially in Rotterdam Maritime Capital of Europe.

You are invited to listen to expert contributions on the future of sustainability in the maritime sector, and ask your questions to learn how you can contribute to making shipping greener.

With contributions from Michael Visser, NIBC bank, Tim van Vrijaldenhoven, Thrust (Towards Hydrogen-based Renewables used for Ship Transportation) and Danny Bergakker, Elkem AS (BICEPS shippers network). Moderator: Marjolein van Noort, finance expert Royal Dutch Shippers Association.

Date: November 7th
Time: 15.30 – 16.15hrs
Place: Europort, Rotterdam Ahoy, ON STAGE (Plaza).
For more information and free registration go to europort.nl

Sustainable Shipping@Sea is a collaboration between Rotterdam Maritime Capital of Europe, Maritime Delta / Innovation Quarter and the North Sea Foundation.

Blog Maritime Delta by Wilco Stavenuiter from Tetrahedron about the Dutch maritime services shift to Offshore Wind

Three drivers why the majority of the Dutch offshore/maritime-engineers will work in offshore wind soon

1. The size does matter
A sustainable strength of offshore wind against its competitive renewable electricity sources is that size has enormous growth potential. The demand for energy transition challenged engineers to develop many ideas to produce electricity in a renewable matter. Obviously a low Levelized Cost of Energy is a must, in which offshore wind scores reasonably with LCoE of 50-75€/MWh (in the Netherlands North Sea). More important over alternative renewable energy sources, size does matter! Compared to other alternative renewable energy sources, offshore wind is unique for one thing: the possibility to size-up. The installed offshore wind power can size up that much, that it can actually replace the entire fossil fuelled electricity production in the Netherlands. Good news for the maritime cluster. In the Dutch North Sea for instance, today 1GW of offshore wind power is installed, this can be scaled to 50GW. That is an approximate 2500-5000 (of 10-20MW) turbines. A lot of work for several decennia.

2. Wanted: new technology
When a market grows in size, a fleet of diverse dedicated vessels become more cost efficient than a fleet of many oversized general-purpose vessels. Tender by tender the fleet diversification evolves. The large developed offshore oil & gas market shows that the maritime services are highly tailored on the jobs to do. Don’t you foresee a maritime service development for the offshore wind that offers tailored cost-efficient solutions?

I trust that this will happen and therefore there is large demand for offshore/maritime-engineers to develop new technologies to tailor the maritime services for offshore wind. Again a lot of work for the creative offshore/maritime-engineers for the upcoming decenniums.

3. Sustainable Competitive edge of Dutch maritime cluster
Well, although I worked for six years in Asia, I truly believe the Dutch maritime cluster has a great chance for success. First of all, the Netherlands has a natural permanent strategic advantage by its coastal ports; the ports have great inland access, the muddy/sandy-soils allow easy depth-control as well as a good foundation for jack-up-vessels, the Dutch economic system is open and so on. Therefore, the Dutch ports remain a sustainable competitive ground to host offshore wind terminals. Second, on the vessel side we remain competitive. Although shipyards in Asia are tough competitors, for upgrading existing vessels with new technologies the Netherlands is a durable logic location. With respect to the new built vessels, I believe that the Dutch maritime/offshore-engineers are sustainably competitive. The main reason for that is the strength of the maritime cluster. The Netherlands maritime cluster services the offshore wind industry with: turbine designers, contractors, vessel owners, terminals, vessel designers, equipment builders, universities and conversion yards. Collaboration between the parties of the maritime cluster result in synergies that result in international competitive services. We at Tetrahedron foresee that we can even further tighten these synergies by automated engineering communication to improve the Dutch cluster competitiveness in the long term.

In a nutshell
Due to the upsizing potential of offshore wind and demand for a diverse fleet with new technologies we expect a great amount of work for offshore/maritime-engineers. The Netherlands’ geographic location and strong maritime cluster give a sustainable competitive edge in the offshore wind maritime services industry. If you are an offshore/maritime-engineer in the Netherlands and enthusiast to serve the offshore wind industry, you will probably be part of tomorrows biggest maritime service segment. The future is bright for offshore wind business.

About Tetrahedron
Tetrahedron is a technology scale-up company that develops a new type of crane (the Tetrahedron) to install the highest offshore wind turbines from a compact jack-up-vessel.

Wilco Stavenuiter
www.tetrahedron.tech

 

 

 

Duurzame Tour maritieme sector is belangrijke stap voor schonere zeevaart

Tijdens de Duurzame Tour in Rotterdam en Delfzijl werden op 10 oktober maar liefst acht MKB-bedrijven van harte verwelkomd bij zes reders in Zuid-Holland en Groningen om hen te overtuigen van hun duurzame oplossingen. De Nederlandse zeescheepvaart wil namelijk snel verduurzamen. Sneller zelfs dan wereldwijd afgesproken in de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo blijkt onder meer uit de dit jaar ondertekende Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

“We doen mee aan de Duurzame Tour omdat we een pilot of onderzoek willen starten samen met de zeescheepvaart, om de industrie te helpen verduurzamen”, aldus Ruben Geutjens van Qlayers in Zuid-Holland, waar de bedrijven Finsulate, GBM Works, Qlayers, Luijkx Ultrasound en HDM Sustainable Solutions een bezoek brachten aan de reders Jumbo Maritime, Van Oord en Vertom.

De Duurzame Tour is een kleine maar belangrijke stap in de enorme opgave waar de zeevaart voor staat. Het illustreert dat elke kleine stap bijdraagt en de opmaat kan zijn naar een doorbraak. De rol van (technologische) innovaties speelt bij het verduurzamen van de zeegaande vloot een essentiële rol. Er zijn al veel goede en realistische ideeën en tal van  maritieme toeleveranciers zoeken voor hun nieuwe duurzame oplossingen testruimte om de verduurzamingswinst van hun producten te bewijzen. En vanuit de behoefte om met behulp van technologie emissies te verminderen, kunnen reders die rol van launching customer oppakken.

In het Groningse Delfzijl pitchten de bedrijven Zepp Solutions, Marine Performance Systems en Widget Brain hun duurzame oplossing bij de reders Amasus Shipping, Koninklijke Wagenborg, en MF Shipping Group. “Dit zijn hele mooie dingen vanuit het perspectief van de reder om te kijken hoe we onze milieuprestatie kunnen verbeteren”, aldus Environmental Coordinator Bas Luurtsema van MF Shipping Group over de Duurzame Tour.

Duurzame Tour

De Duurzame Tour vond plaats op 10 oktober 2019 en viel daarmee samen met de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Doel van deze activiteit is om in Nederland maritieme bedrijven aan elkaar te koppelen vanuit een verduurzamingsbehoefte. De oplossingen, inzichten en praktijkervaring van de ondernemers brengen discussies op gang die bijdragen aan nieuwe samenwerkingen. De deelnemende toeleveranciers zijn geselecteerd op basis van een beoordelingstraject en behoefte vanuit de reders. Om ook jong maritiem talent aan te betrekken werden beide delegaties vergezeld door jongerenambassadeurs van Nederland Maritiem Land. De Duurzame Tour is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology, Stichting De Noordzee, InnovationQuarter en samenwerkingsverband Maritime Delta.

Wilt u meer informatie over deze tour? Neem dan contact op met Hilde Veeken.

Havenbedrijf Rotterdam en InnovationQuarter verwelkomen offshore wind experts op de Tweede Maasvlakte

Op 11 september kwamen verschillende partijen samen in Futureland, met uitzicht op de Tweede Maasvlakte, om de laatste ontwikkelingen in offshore wind met elkaar te delen. Met een grote afvaardiging van de TU Delft Wind Energy Institute en geïnteresseerden uit het kenniswezen en bedrijfsleven, kon het onderwerp rekenen op grote belangstelling.

De groep werd verwelkomd door Joost Eenhuizen van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij legde uit hoe het Havenbedrijf de offshore wind sector ondersteunt met een offshore wind test- en demonstratie site. Hier kunnen offshore wind bedrijven nieuwe technologieën testen en demonstreren. Een faciliteit met een cruciale functie nu dat offshore wind in opkomst is als alternatieve energiebron.

TU Delft gaf inzicht in hun activiteiten en projecten op het gebied van offshore wind. Wereldwijd is TU Delft voorloper op offshore wind technologie en de aanwezige kennis is voor het bedrijfsleven zeer relevant. Om deze kennis te delen informeerde Professor Simon Watson het publiek over de belangrijkste thema’s in offshore wind onderzoek. Daarnaast presenteerde Maxim Segeren het project ‘Gentle Driving of Piles’. Dit project wordt getest op de Tweede Maasvlakte en draagt bij aan het milieuvriendelijker en geluidsvrij heien van monopiles.

Piet Warnaar gaf inzicht in de vele offshore wind projecten waar ECN-TNO aan werk. Als kennisinstelling speelt ECN-TNO een belangrijke rol in het vertalen van fundamenteel onderzoek naar toepassingen voor de offshore wind markt. De aanwezige marktpartij GE Renewable Energy presenteerde over de offshore wind turbine die zij op de Tweede Maasvlakte bouwen. Dit is de grootste offshore wind turbine ooit met een potentiële energieopwekking van 12 MW. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 14.000 huishoudens. De turbine wordt gebouwd op de offshore wind test- en demonstratie site waar zij de ruimte en tijd hebben om deze turbine te bouwen en te testen. De aanwezigheid van de turbine geeft een impuls aan het onderzoek en bedrijvigheid op offshore wind gebied in de Maritime Delta regio.

Wilt u meer informatie over deze sessie? Neem dan contact op met Hilde Veeken.

Wilt u meer weten over de offshore wind test- en demonstratiesite? Bezoek dan de pagina van de port of rotterdam.