In the picture: Hedi Visscher, business developer duurzaam varen | Drechtsteden bij Innovation Quarter

Sinds dit najaar werkt Hedi Visscher bij InnovationQuarter als Business developer Duurzaam Varen voor de regio Drechtsteden. In deze blog maken we nader kennis.

Waarom een business developer voor de Drechtsteden?
Begin 2020 is de Regiodeal Drechtsteden toegekend vanuit het Rijk. Die deal heeft als doel om de economische groei en brede welvaart in de regio vlot te trekken. Vanuit die deal worden diverse ontwikkelingen gefinancierd op het gebied van Human Capital, innovatie en de rivieroevers. Voor toepasbare innovatie in de regio Drechtsteden en Gorinchem is de aankomende 3 jaar 4,5 miljoen beschikbaar. Focusgebieden zijn Zorginnovatie, Digitalisering, Smart Manufacturing, Delta technologie en Duurzaam Varen.

Wat is de opgave van duurzaam varen in de Drechtsteden & Gorinchem?
Dat we met z’n allen moeten werken aan een meer duurzame toekomst, daar is bijna iedereen wel van overtuigd. Er zijn een aantal vraagstukken die het tot een uitdagende opgave maken. Op welke technologie gaan we inzetten? Hoe gaan we die ontwikkeling financieren? Hoe komen we aan de juiste kennis? Met wie kunnen we samenwerken? Ik draag hier aan bij door partijen te ondersteunen in hun zoektocht naar partners, technologieën en financiële middelen

Op welke technologie gaan we inzetten? alleen al op het gebied van alternatieven brandstoffen zijn er verschillende scenario’s; wordt het waterstof, (bio)methanol, LNG, ammoniak, elektrisch of een combinatie daarvan? Los daarvan zijn er legio ontwikkelingen die ook een bijdrage leveren aan emissiereductie; van efficiënter rompontwerp tot slimmer verladen. We zien dat bedrijven soms terughoudend zijn om te investeren in een technologie waarvan niet helemaal zeker is dat die toekomstperspectief heeft. En dat is jammer want alleen door dingen uit te proberen doen we waardevolle kennis op die ons helpt om nu en in de toekomst de juiste keuzes te maken. Ik help bedrijven om wel die stap te zetten om te gaan innoveren.

Een andere uitdaging is om actuele kennis op te doen van die technologische ontwikkelingen. Veel kennis wordt ontwikkeld bij instellingen zoals de TU Delft en ook in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Die kennis komt niet vanzelfsprekend bij bedrijven terecht. Ook zijn er veel maritieme startups die interessant kunnen zijn voor meer gevestigde partijen. Ik breng ik die partijen bij elkaar zodat er een sterk netwerk ontstaat. Rondom grote thema’s of projecten, zoals bijvoorbeeld het walstroom-project van Heerema in de Rotterdamse haven, bouwen we mee aan een consortium dat samen het project realiseert.

We zien dat bedrijven in eigen R&D investeren, dat moedig ik uiteraard van harte aan. Investeren in innovatie is niet alleen goed voor het bedrijf zelf, het kan de hele regio versterken. Samenwerking is daarbij noodzakelijk want de opgave van duurzaam varen is te groot om alleen op te lossen. Zeker in de regio Drechtsteden, waar grote scheepsbouwers en toeleveranciers te vinden zijn, is zo ontzettend veel kennis, kunde en vakmanschap vertegenwoordigd. Als die de handen ineen slaan om met elkaar te leren en experimenteren, worden we een toonaangevende regio op het gebied van duurzaam varen op het wereldtoneel.

Daarmee komen we ook op mijn droom: in 2023 staat er op alle toonaangevende beurzen, van de Inmex tot SMM Hamburg, een stand propvol werkende innovaties rondom duurzaam varen. Waar je naast een goed verhaal ook concrete producten en diensten uit de regio vindt. Want als we ergens goed in zijn, dan is het om daadwerkelijk iets te maken.

Waarom ben jij hier eigenlijk zo gepassioneerd over?
Dat heeft met mijn roots te maken. Als geboren en getogen Sliedrechtse bagger(klein)dochter draag ik de regio en zeker de maritieme bedrijven daarbinnen een warm hart toe. En misschien is het nog wel sterker. Als je kijkt naar de historie van de regio zie je een maritieme traditie die ver teruggaat. Door de ligging van de steden en dorpen langs de rivier, leven we al eeuwen met het water. Zo waren arbeiders uit de regio al in de 15e eeuw betrokken bij het graven van de havens van Dordrecht. En ontstond in 1600 baggerbedrijf Prins, met een heel netwerk van toeleveranciers daar omheen. Niet voor niets zijn de bedrijven uit onze regio toonaangevend op het maritieme wereldtoneel. Daar ben ik als Drechtstedeling trots op en het is dan ook mijn persoonlijke missie dat we die concurrentiepositie behouden, of liever nog: versterken. Dat kan echt alleen als we ons gezamenlijk blijven ontwikkelen. Door de noodzaak om de klimaatverandering een halt toe te roepen, komt er steeds meer vraag naar producten en diensten op het gebied van duurzaam varen. Dat biedt nu en in de toekomst stevige kansen waar we vol op moeten inzetten.

Hoe ga jij daaraan bijdragen?
Mijn functie is erop gericht om consortia van bedrijven, instellingen en overheden te vormen waarmee we het maritieme cluster in de regio versterken. Ik zorg ervoor dat ik alle maritieme bedrijven in de regio goed ken, zodat ik ze kan koppelen aan interessante start-ups, kennisinstellingen of aan elkaar. En er gezamenlijk waardevolle kennis opgedaan en gedeeld wordt.  Indien nodig help ik ook met het vinden van toegang tot subsidie en investeringsfondsen.  Verder verdiep ik me graag in alle technologische ontwikkelingen zodat ik een goede sparringpartner kan zijn. En last but not least, ik ga zoveel mogelijk potentiële opdrachten naar de regio brengen. Als er iets uit te vinden, experimenteren, onderzoeken, ontwerpen of te bouwen is op het gebied van duurzaam varen, moet in de Drechtsteden zijn. Heb je nu al zo’n vraag, neem contact met me op dan breng ik je in contact met de juiste partij. Wil je graag kennismaken en/of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen: leg contact via LinkedIn, mail (hedi.visscher@innovationquarter.nl) of bel 06-82483457.

Ideecafé Jachtbouw

Laatste marktontwikkelingen Nederlandse jachtbouw met in het bijzonder aandacht voor het maritieme cluster in Zuid-Holland

Netherlands Maritime Technology, Rotterdam Maritime Services Community en Maritime Delta werken samen om inzicht te geven in de Nederlandse superjachtindustrie, een relatief onbekende industrie met meerdere mogelijkheden – zeker in deze onzekere tijden. Superjachten blijken minder kwetsbaar voor economische neergang.

Hein Velema van Marstrat heeft 30 jaar ervaring in de branche en zal zijn licht laten schijnen op de branche en de uitdagingen en kansen.

Daarna zullen we ons meer richten op de duurzaamheidsonderwerpen die nu naar boven komen voor superjachten. Eddie Kloosterman, divisiedirecteur NMT zal de huidige ontwikkelingen presenteren. Reders zijn op de hoogte van de mogelijkheden en hoe kan het Nederlandse cluster hiervan profiteren?

Tijdens een paneldiscussie (of presentatie) gaan we dieper in op één van deze elementen, refits. Refits zijn wellicht een slimme en snelle manier om de duurzaamheid van een schip te verbeteren en daarnaast zijn de Nederlandse scheepswerven daar op ingericht.

Uiteraard is er de mogelijkheid voor vragen en discussie.

Programma donderdag 21 januari 2021
16:00 – 16:05 uur Welkom
16:05 – 16:25 uur Laatste ontwikkelingen marktjachtbouw Nederland met in het bijzonder Zuid-Holland
16:25 – 16:45 uur Refitting in de Nederlandse Jachtbouw
16:45 – 16:55 uur Vragenronde
16:55 – 17:00 uur Afsluiting

Meld u nu aan voor deelname.

Maritime Delta blog: Drecht Cities Young Professionals door Marit van Heugten

Drechtsteden is een doe-regio. Toen de Economic Development Board in 2017 aan de slag ging met het aantrekken en behouden van talent stond dit ‘doen’ dan ook centraal. Vanuit deze mentaliteit ontstond het Drecht Cities Young Professionals programma. Een programma waarin jong talent innovatieve oplossingen vindt voor diverse uitdagingen.

Veel bedrijven zullen de uitdaging van het vinden en vasthouden van jong talent herkennen. Deze uitdaging geldt ook voor de Drechtsteden als gebied. Jonge mensen trekken nog teveel weg. Tijd hier iets aan te doen op een manier die past bij het DNA van de regio.

Een board bestaande uit negen young professionals uit bedrijven en overheid organiseert challenges en events. Een challenge organiseren is natuurlijk niet iets nieuws. Wat dit programma uniek maakt is dat het gaat om échte challenges en cross-overs tussen sectoren. Zo is er een nieuwe fabrieksindeling voor GKN Fokker ontworpen, een coachboot op waterstof voor het Olympische zeilteam en is de toepassing van blockchain in de supply chain onderzocht. In een team zitten steeds acht tot tien young professionals met verschillende achtergronden en uit verschillende bedrijven. Denk aan scheepsbouwers, vliegtuigbouwers, transportbedrijven, toeleveranciers, maar ook het ziekenhuis en de schouwburg doen mee. Het team wordt steeds begeleid door een business owner en een senior project coach gedurende acht werkdagen. Een serieuze tijdsbesteding, wat ook zorgt voor serieuze oplossingen.

Het doel is een netwerk bouwen van jonge mensen in het gebied. We zorgen dat de banden in deze groep hecht zijn, waardoor samenwerking in de toekomst vanzelfsprekender wordt. Deze jonge mensen stromen later namelijk door naar hogere functies in de bedrijven. Naast die mooie strategische doelen is het natuurlijk ook gewoon heel leuk om mee te doen. Je krijgt de kans even uit je dagelijkse ritme te stappen en te leren van andere werkculturen.

Niet iedereen kan zomaar acht dagen vrij maken. Daarom worden ook events en challenges van een dag georganiseerd. Een voorbeeld is de jaarlijkse ‘Drecht Cities Experience’. Georganiseerd volgens de methode: Inspire, experience, fun, oftewel: een inhoudelijk gesprek, een rondleiding en een borrel. Dit vindt plaats bij drie verschillende bedrijven en natuurlijk gaat het verplaatsen tussen de locaties over het water.

De Drecht Cities Young Professionals Board wordt ondersteund vanuit het management van Deal Drecht Cities. Wil jij meedoen als young professional of als bedrijf? Of kom je uit een andere regio en wil je dit ook organiseren? Neem contact op met projectleider Marit van Heugten. We delen graag onze ervaringen!

Meer informatie: www.economicdevelopmentboard.nl/en/youngprofessionals.

A map for much needed change in the Maritime Industry

By Maarten Fonteijn

There is a growing need for the maritime industry to shift towards sustainable growth. Though the industry makes up 90% of the world’s trade, it is responsible for 3% total greenhouse gas emissions and just one large container vessel in the open sea emits as much sulphur as about 19 million cars in city traffic.[1]

If no action is taken, the maritime industries combined global climate impact share is set to increase exponentially in the coming decades. However, there exist many barriers to change in the industry, namely: the lack of regulation for new fuel sources, unvalidated technologies and overall scattered development budgets. The problem presented by these barriers is that not one solution, innovation or development can ‘fix’ the industry.

This is why Enviu built its THRUST program (Towards Hydrogen-based Renewables Used for Ship Transportation), a multi-year initiative to reduce the climate impact created by the maritime industry and accelerate sustainable growth.

To spur systemic change in the maritime industry THRUST supports research, initiates pilot projects and builds new ventures. By uniting industry partners, technology owners and potential solutions we are demonstrating that the adoption of zero-emission technologies is not just possible, but a profitable long term solution with a working business case.

Right now we have both the moment and momentum to transition towards a more sustainable maritime industry. Intense collaboration can make this potential reality.

Mapping change in the industry
With this goal in mind, THRUST has just developed a Green Maritime Initiatives map, an online resource that displays currently active initiatives on an interactive map, both locally in the Netherlands and globally.

‘At Innovation Quarter we have the mission to stimulate the potential for innovation focusing on South Holland. However the maritime industry is an innately global sector and even regional innovators need to collaborate beyond borders and learn from international projects and development. The Green Maritime Initiatives overview put together by THRUST is a great tool to enable this kind of cross border collaboration and accelerate innovation, in South Holland and beyond’.
Edward Gilding, Innovation Quarter

 

       

 

We want this map to exist as a living overview that can constantly be updated, we urge the sector to reach out and help make this vision come true.

Already, the map is clear proof of the growing momentum for green initiatives across the industry, clearly demonstrating that The Netherlands in particular has a wealth of interesting projects currently underway, firmly countering the common claim that the Dutch industry lags behind the rest of the world.

This is where collaboration can happen
A substantial barrier to transition in the maritime industry is the fragmented nature of most existing research and initiatives. Until now there existed no easy way to gain a quick overview of all the work being conducted.

This meant it was easy for projects to remain isolated and miss opportunities for further collaboration, integration or development.

This map provides two key opportunities to remedy this:

 • It will assist players in the sector in better understanding the currently active initiatives avoiding repeat work and reinventing the wheel.
 • It will highlight opportunities for collaboration both regionally and across borders, creating the opportunity to both strengthen existing projects and accelerate the implementation of existing zero-emission technologies into the maritime sector.

‘In order to build a cleaner maritime sector we need collaboration. We need academia, entrepreneurs and corporates to work together. An overview of all green maritime initiatives is important to make sure that within this field all break-through projects find, learn from and work with one another. That way we can focus our efforts on what has not yet been done or to take what has been done to the next level –  creating a cleaner industry together.’
Klaas Visser, TU Delft

Collaboration: The key towards a zero-emission future
Within the industry, there is growing momentum for a transition towards zero-emission fuels. In our talks with stakeholders just a couple of years ago, zero emission fuels like hydrogen were seen as an unknown and a far off utopian goal rather than something that had a realistic shot at mainstream adoption.

Today when we talk to those same stakeholders, there is now widespread recognition that change is on the horizon. Today’s talks are now of adoption so as not to be left behind – a radical departure from the conversations just two years ago.

We know to accomplish such a transition, intense collaboration between fundamental researchers, technology providers, industry players and business builders is not just important, but a necessary prerequisite. We believe our green initiatives map represents a step towards fostering this kind of collaboration.

If there is any information in our map that is inaccurate or you notice that your initiative or an initiative you know is not included, please reach out! You can find Maarten or Tim via their emails  maarten@enviu.org or tim@enviu.org.

If you’re interested in the work we’re doing at THRUST you can get an overview of our current work and active projects on our website.

[1] https://www.cadmatic.com/en/resources/articles/does-one-ship-pollute-as-much-as-50-million-cars/

MATCH by PortXL – Think like a tugboat

Al vijf jaar lang zet PortXL zich in om innovatieve (jonge) ondernemers voet aan de grond te laten krijgen in het maritieme bedrijfsleven. Zo werken we samen aan een sterke, toekomstbestendige haven. En juist nu, in deze tijd van crisis, moet er een tandje bij. Daarom komt PortXL met een nieuwe aanpak, MATCH by PortXL.

De missie van MATCH by PortXL is simpel: we willen 100 innovatieve experimenten in een jaar tijd realiseren. Hoe? Door bedrijven en ondernemers met elkaar te verbinden, anders gezegd: schepen verbinden met sleepboten die het grote schip veilig naar de haven begeleiden. De samenwerking tussen schip en sleepboot is namelijk belangrijk om het doel te bereiken, de een kan simpelweg niet zonder de ander. Daarom de oproep aan de bedrijven in de Rotterdamse haven: Think like a Tugboat!

De Rotterdamse haven is nog altijd de grootste haven van Europa en een onmisbare speler op de wereldmarkt. Maar we leven momenteel in een lastige tijd. COVID-19 speelt nog steeds een grote rol en dat zorgt voor een onzekere markt. De uitdagingen zijn enorm. Willen we onze haven toekomstbestendig houden, dan moeten we nu (en blijvend) aan de slag. De haven moet niet alleen schoner en duurzamer worden, maar vooral ook slimmer. Om sterk en competitief te blijven, moeten we innoveren; openstaan voor nieuwe ontwikkelingen omtrent automatisering en digitalisering en kansen durven aangrijpen. Niet alleen, maar met elkaar, samenwerken om het beste resultaat te bereiken. Het grote schip kan de haven immers niet veilig bereiken zonder sleepboten.

MATCH by PortXL
Innovatie is inmiddels een veelgehoord en populair woord in de maritieme sector. Ieder bedrijf doet er wel ‘iets’ mee, sommigen meer dan anderen. In de praktijk zien wij van PortXL dat innovatie vaak ook nog spannend wordt gevonden. Maar feit is: we kunnen er niet meer omheen. Het is geen keuze meer of een leuk ‘extraatje’; het is noodzaak willen we als haven, en als havenbedrijfssector, met elkaar blijven voortbestaan. Daarom heeft PortXL MATCH by PortXL opgezet.

Wat is MATCH?
Think like a tugboat, dat is de kern van MATCH. In kleine stapjes samen met anderen de juiste richting opgaan. Zo maken we met elkaar de Rotterdamse haven nog sterker en maak je ook als bedrijf stappen richting de toekomst. Want we moeten constateren dat budgetten voor onderzoek en ontwikkeling bevroren zijn en veel innovatieprojecten tot stilstand zijn gebracht. Een harde klap voor veel innovatieve ondernemers maar uiteindelijk ook voor de bedrijven in de haven; een hoop potentie blijft immers onbenut. En juist wanneer er straks betere tijden aanbreken, moeten we er als haven weer staan. Hoe mooi en kansrijk is het dan als de bedrijven in de haven dat samen met innovatieve (jonge) ondernemers doen?

100!
MATCH is september 2020 gestart met een testgroep van 30 bedrijven uit de haven. Onze ambitie ligt hoog! Wij willen in 12 maanden tijd:

 • 200 bedrijven (onze ‘schepen’) bedienen
 • 400 innovatie uitdagingen verwerken
 • 2000 startups/scale-ups (onze ‘sleepboten’) matchen
 • 100 innovatieve experimenten tot stand brengen

100 pilots… Is dat veel? Ja, dat is heel veel, maar niet onhaalbaar, want PortXL neemt zoveel mogelijk drempels weg. In het kort ons stappenplan:

 • Elk bedrijf (het ‘schip’) vanuit de haven kan digitaal zijn innovatie uitdaging inbrengen bij PortXL. Denk hierbij aan: alternatieve brandstoffen, het voorspellen van onderhoud of het optimaliseren van document stromen in de organisatie.
 • Wij raadplegen vervolgens ons wereldwijde netwerk van meer dan 4000 innovatieve ondernemers (onze ‘sleepboten’), en zoeken naar oplossingen die passend zijn bij de betreffende vraag van het bedrijf.
 • Vervolgens selecteert PortXL vijf tot tien oplossingen en presenteert deze in een rapport bij de aanvrager. Geen ellenlange analyses, maar korte, bondige rapporten. Tien oplossingen betekent tien A4-tjes.
 • Als jij als aanvrager een interessante oplossing ziet, dan verzorgt PortXL de introductie, inclusief handvatten voor mogelijke samenwerking. De pilot kan van start en schip en sleepboot liggen op koers!
 • PortXL biedt de bedrijven die een pilot starten drie maanden digitale ondersteuning.

Zo had een partner van PortXL een uitdaging rondom de zuivering van water. PortXL vond een bedrijf in Canada die de oplossing bleek te hebben met een speciaal membraam. Tijdens de test werd het afvalwater met 95% gereduceerd. Een enorm succes! De handen zijn ineen geslagen om dit op grote schaal uit te rollen.

PortXL: wie wij zijn
PortXL zet zich sinds 2015 in om het havenbedrijfsleven te ondersteunen bij innovatie. Wij helpen innovatieve ondernemers en startups voet aan de grond te krijgen bij bedrijven die hun processen willen verbeteren. Voor startups is het vinden van de juiste ingangen bij bedrijven, het wachten op besluitvorming, het opstarten van projecten, et cetera, een  tijdrovend proces. Bedrijven op hun beurt zijn ook gebaat bij de snelle start van een innovatief project, zodat hun werk efficiënter en kostenbesparender kan worden uitgevoerd. Win-win!

PortXL: hoe wij werken
Met een wereldwijd netwerk van inmiddels meer dan 4000 innovatieve ondernemers, heeft PortXL voor bijna elke vraag een oplossing. Bedrijven benaderen ons met een probleem of vraagstuk, wij zoeken oplossingen waarna we hen in contact brengen met ons netwerk. We werken regelmatig samen met bedrijven als Shell, Vopak, Havenbedrijf Rotterdam en Van Oord en hebben al meer dan 200 betaalde contracten tot stand gebracht.

PortXL en startups
PortXL is kritisch op startups die zich aan het netwerk toevoegen. Wij werken alleen met afgeronde innovaties. Producten moeten voorbij de testfase zijn en ‘klaar’ zijn, en alleen nog afgestemd worden op de specifieke cases van een opdrachtgever.

Werk samen met een van onze sleepboten!
De potentie in de Rotterdamse haven is enorm. Veel bedrijven in de stad en de haven hebben nog geen innovatiebudget en voeren slechts ad hoc een project uit. Dit is de kans voor jouw bedrijf om over de inzet van een sleepboot te gaan denken. Want het gaat niet alleen om de toekomst van de Rotterdamse haven, het gaat ook om de toekomst van jouw bedrijf. Dus ben jij een van die schepen die samen de sleepboten de haven gereed willen maken voor de toekomst? Neem dan contact op met het team van PortXL via match@portxl.org

Over de sleepboot
Kleine sleepboten manoeuvreren enorme schepen de haven in en uit en daarvoor moeten ze zware staalkabels aan die schepen bevestigen. Dat gebeurt stap voor stap. Steeds wordt een groter touw aan het schip bevestigd. Het hele proces om de haven te bereiken is er een van kleine duwtjes geven in de juiste richting. Beetje bij beetje vaart het schip met behulp van de sleepboot de juiste koers. Zodat uiteindelijk de sleepboot het enorme schip begeleidt naar de veilige haven. Dat is pas teamwork. Daar waar het schip eindigt, start de sleepboot.

Zonder sleepboten bereiken vrachtschepen de haven niet. En zonder containers is het werk van een sleepboot overbodig. Het een heeft het ander nodig.

 www.matchbyportxl.com

Maritime Delta blog: Talent Innovation Pool Community door Lisa Weggemans

Hoe kunnen we de veelzijdigheid en innovaties van de maritieme wereld meer naar buiten brengen, om zo nieuwsgierigheid te wekken voor deze dynamische sector?  Dat is de vraag waar het multidisciplinaire team van studenten en young professionals van de TIP Community zich mee bezig houdt. In deze blog lees je meer over de community en hoe het team te werk gaat!

Eerst even voorstellen; ik ben Lisa Weggemans en werk als campus recruiter en stage coördinator bij Damen Shipyards. Samen met Femke, die haar kantoorstage bij ons volgt, doen we vanuit Damen mee aan het TIP project. Andere deelnemende bedrijven zijn Mammoet, RH Marine en GustoMSC.

Maar wat is nu eigenlijk de TIP Community? TIP staat voor Talent Innovatie Pool, waarin jonge medewerkers van verschillende bedrijven samenkomen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hierdoor ontstaat een kenniscommunity van young professionals die samenwerken aan innovatie. Aan elke medewerker wordt een student gekoppeld die, voor zijn of haar stage, voor een betrokken bedrijf een innovatievraag onderzoekt.

Wat bijzonder is aan het project, is dat het doel niet van te voren vast staat, dit bepaal je met elkaar. Vervolgens faciliteert de project leider, Danielle Stolk, in passende masterclasses die ons helpen dit doel te behalen. Het doel waaraan wij werken is om nieuwsgierig te wekken voor de maritieme sector en de veelzijdigheid van deze sector zichtbaar maken. We zijn op dit doel gekomen omdat we allemaal zien dat er al diverse dingen gebeuren aan innovaties en verduurzaming in de sector. Tegelijkertijd zijn het vaak traditionele (familie-)bedrijven, die de innovatieve kant niet echt uitstralen en naar buiten brengen, waardoor bijvoorbeeld jongeren en studenten wellicht eerder kiezen voor een sector die wél meer het innovatieve karakter naar buiten brengt.

In september zijn we met het project gestart en om de week komen we in totaal 10 keer (virtueel) bij elkaar. Nadat we in de eerste sessies elkaar hebben leren kennen en ons gezamenlijke doel hadden bepaald, zijn we aan de slag gegaan. Zo hebben we tijdens een training van Youngworks ons verdiept in generatie Z. Wat vindt deze generatie belangrijk en hoe enthousiasmeer je hen? En in november kwamen we voor het eerst fysiek bijeen op een inspirerende locatie: het Innovation Dock op de RDM campus waar Jurjen Lengkeek, co-founder van RDM Next ons meenam in de wereld van innovaties. Naast de verdiepende sessies wordt ook gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. Iedereen heeft een persoonlijk doel gesteld, waarmee we ook aan de slag gaan tijdens het project.

Op deze manier vergaren wij kennis van allerlei verschillende onderwerpen. Het zijn als het ware puzzelstukjes waar wij als team een geheel van maken om uiteindelijk nieuwe technologieën in de maritieme sector meer te laten zien aan de buitenwereld! Het is een hele leuke manier om door samen te werken met mensen van verschillende bedrijven je kennis te verrijken! Benieuwd hoe het project zich ontwikkelt? Volg de updates via: https://www.linkedin.com/company/tip-community/

Multidisciplinaire Praktijkintegratie data en/of duurzaamheid opdrachten gevraagd!

Op zoek naar HBO-techniektalenten die binnen twee jaar beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt? Heeft u een praktisch vraagstuk op het gebied van data en/of duurzaamheid dat zich leent voor een multidisciplinaire aanpak? Wilt u een creatieve of vernieuwende blik op een actueel praktisch vraagstuk in het kader van ‘Wij leren de haven innoveren’?

Doe dan mee met het multidisciplinaire spel en ontmoet uw eigen projectteam van de Rotterdam Mainport Institute op 18 februari 2021, als kick-off van het Praktijkintegratie (PI) project in het kader van ‘Wij leren de haven innoveren’. (Wegens alle maatregelen rondom COVID-19, zal de kick-off “online” plaatsvinden.)

Een projectteam, bestaande uit 4 tot 5 gevorderde studenten met verschillende technische achtergronden, gaat voor u aan de slag. De studierichtingen die meedoen aan het PI Project zijn:

 • Chemische Technologie
 • Logistics Engineering
 • Maritiem Officier
 • Maritieme Techniek

De doorlooptijd is februari t/m juni 2021, bijeenkomsten zijn op donderdagen. In de week voorafgaand aan de ontmoeting met u als opdrachtgever, zullen de leden van het projectteam elkaar ontmoeten en zich voorbereiden op de ontmoeting met u.

Voor het volledige project is 108 uur per student beschikbaar waarbij de praktijk uitwijst dat de studenten ook tijd kwijt zijn in het leren samenwerken in een multidisciplinair team. Van u wordt verwacht enkele uren per week beschikbaar te zijn om vragen van de studenten te beantwoorden en relevante informatie te verstrekken. Heeft u mogelijk een opdracht en bent u benieuwd naar de spelregels en verwachtingen, neem dan contact met Annemarie Labee (NMT/Maritime Delta).

Inspiratie voorbeelden zijn:

 • Techbinder – Big data in Shipping operation;
 • Wartsila – Incentives for Green Shipping;
 • STC Ab Initio – Predictive maintenance / emission free;
 • DAF – Effect of simulated drive cycles on urea deposit regeneration of a SCR Catalyst;
 • Port of Rotterdam – Shore information and vessel traffic management;
 • Anthony Veder – Sustainable drinking water supply onboard;
 • Mogelijke opties zijn ook het maken van trend- of knelpuntanalyses op het gebied van data en/of duurzaamheid.

Terugblik ‘How to be an innovator’ Innovation lead crash course

Binnen twee uur een compleet ontwikkeltraject doorlopen: dat was het doel tijdens de Innovation Lead Crash Course. In de maritieme wereld wordt innovatie vaak gedreven door techniek. Tijdens deze skillsessie werden deelnemers uitgedaagd om de kansen vanuit andere hoeken te ontdekken. De skillsessie werd als samenwerking van Maritime Delta en RDM Next online gehost tijdens het Navingo Career event.

Innovatie als gedeelde verantwoordelijkheid
Waar innovatie eerder werd gezien als de verantwoordelijkheid van specifieke teams, wordt het tegenwoordig meer een gedeelde verantwoordelijkheid binnen bedrijven. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor werknemers om op zoek te gaan naar nieuwe kansen en verbetering van bestaande producten en processen. Maar waar je begin je met zoeken? En in welk idee steek je je beperkte resources? En hoe zorg je dat je idee verder dan de post-it komt?

Meer dan techniek
Vaak wordt het antwoord snel gevonden in ontwikkelingen in techniek. Technische verbeteringen zorgen nou eenmaal voor een beter product. Maar er zijn meer hoeken waarin je kunt zoeken naar innovatie. Bijvoorbeeld door te kijken naar de sterktes van jouw bedrijf: als jij goed bent in het ene, kan je misschien ook wel goed zijn in het andere. Tijdens de skillsessie kwamen aan de hand van verschillende gereedschappen in een hoog tempo verschillende zoekvelden voorbij. Dit leidde tot een overvloed aan kansen en problemen om te verbeteren.

De juiste kansen pakken
Als je veel kansen ziet, hoe maak je dan de juiste keuzes in wat je gaat ontwikkelen? Het is goed om een lijst met opties te hebben, maar je kunt je tijd en geld voor ontwikkeling maar één keer besteden. Voor het prioriteren van ideeën kunnen verschillende gereedschappen worden gebruikt. Tijdens de skillsessie werden de kansen gerankt op waarde en haalbaarheid, om zo te eindigen met één haalbaar en waardevol idee.

Doorontwikkelen of in de markt zetten
Het compleet uitontwikkelen van een idee kan een kostbare activiteit zijn, helemaal als achteraf blijkt dat het toch geen goed idee was. Maar er zijn manieren om een flop te voorkomen. Een daarvan wordt aangereikt door de Lean Startup method, namelijk: Test je aannames voordat je je idee uitwerkt. Zo kom je erachter of de wereld wel zit te wachten op jouw idee, zonder dat je veel hoeft te investeren. Oftewel: (vrijwel) risicoloos innoveren.

Terug naar de tekentafel
Het testen van je aannames kan er wel toe leiden dat je vastloopt. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen dat het probleem dat je gezien hebt helemaal geen probleem is of dat je oplossing niet werkt. Dit betekent dat je een andere doelgroep, een ander probleem of een andere oplossing moet selecteren. Dat kan voelen als een stap terug, maar je hebt wel een heleboel tijd en geld bespaard. Het is dus belangrijk om een open houding te hebben en te blijven leren.

De Innovation Lead Crash Course vat een proces van weken samen binnen enkele uren. Zie je zelf een kans voor ontwikkeling en kom je niet verder? Neem contact op, dan zorgen we samen dat jij de volgende stap kunt zetten.

Quote van de dag: “Het is heel cool om zo binnen twee uur met alle fasen van innovatie kennis te maken.”

 

Platforms: Communicatie: Zoom // Brainstorm: Ideaflip

Methodes / tools:  Design Thinking, Lean Startup // How-to’s, validation board

Techniek: Camera 1: JVC GCPX100BE// Camera 2: JVC GCPX100BE // Video mixer 1: Roland V-02HD // Video mixer 2: Roland V-1HD // Audio mixer: Pioneer DJM-900 nexus met 2x Sennheiser draadloze mics // Computers: 2x Mac mini // Beeldschermen: 2x Cisco webex boards

Terugblik workshop groene brandstoffen voor de offshore wind vloot

Op 15 oktober jl. vond de tweede online workshop plaats van het Rotterdam Offshore Wind Coalition  (ROWC) en Maritime Delta in het kader van het verduurzamen van de offshore wind vloot. Dit keer is er ingezoomd op groene brandstoffen. MARIN, Royal IHC en Shell presenteerden hun ambities voor 2030 voor een duurzame offshore wind sector.

De workshop trapte af met een drietal presentaties gevolgd door een discussie met ca. 30 specialisten uit de sector.

MARIN presenteerde hun Model Based System Engeneering waarbij een 3D model gemaakt kan worden op basis van de eigenschappen die een schip moet hebben. Aan de hand van dit model kan onder andere een inschatting van de kosten voor een dergelijk schip worden gemaakt. Royal IHC heeft meer achtergrond gegeven over hoe ze voor een bepaalde groene brandstof kiezen op basis van de classificaties die daar nu al over bekend zijn. Shell presenteerde hun plannen rondom het Crosswind project en het ontwikkelen van een waterstofproductie locatie op de tweede Maasvlakte.

Tijdens de discussie kwam naar voren dat om de vloot op groene brandstoffen te laten varen er een aantal zaken moeten worden beklonken. De infrastructuur voor dergelijke bunker-, tank- of oplaadstations moet ontwikkeld worden om de vloot voldoende van brandstoffen te kunnen voorzien. Daarnaast is de huidige prijs van duurzame brandstoffen tegenover petrochemische brandstoffen te hoog om een sluitende businesscase te maken.  Verder werd vastgesteld dat het optimaliseren in de keten de innovatie gaat versnellen. Aan de oproep om samen pilots op te pakken werd dan ook breed gehoor gegeven. Ten slotte zou de sector graag zien dat de overheid met een duidelijke visie (en financiële ondersteuning) over zero emissie in de scheepsvaart naar buiten treedt.

Wilt u ook graag bijdragen aan een pilot voor het verduurzamen van de offshore wind vloot? Dan kunt u contact opnemen met Hans Kursten of Babet van der Giesen van het ROWC.

Voor overige hulp bij het versnellen van uw innovatie kunt u altijd contact opnemen met Tessa Luijben van InnovationQuarter.

innovationquarter maritime delta

Circulair ontwerpen – het win-win business model voor de bevolking, planeet en Damen

(See below for the text in English)

Onlangs volgden Jan van Ooijen, Bart Smit en ik een driedaagse workshop over circulair ontwerpen van CIRCO, een Nederlandse organisatie die het concept promoot en trainingsprogramma’s uitvoert om ondernemers en bedrijven te helpen zich aan te passen aan de nieuwe manier van werken.

Wat is circulair ontwerpen? Het gaat erom producten en services te creëren die niet langer een levenscyclus hebben met een begin, een midden en een einde. In plaats daarvan zullen producten in de toekomst worden ontworpen om “opnieuw gemaakt te worden”. Het doel is dat er geen afval meer zal zijn en dat grondstoffen voortdurend worden hergebruikt. Sinds 2014 is de overgang naar een nieuwe en regeneratieve circulaire economie een verklaarde doelstelling van de EU.

Het doel van de workshop was om de deelnemers kennis te laten maken met tools die hen zouden helpen kansen te identificeren om circulair ontwerp toe te passen binnen de waardeketens van hun bedrijf, als een eerste stap om ze in detail te onderzoeken zodra ze weer aan het werk zijn. We gebruikten de Damen Ferry 2306 E3 als een geschikt onderwerp en onderzochten hoe we het ontwerpproces konden aanpassen om ze naar een meer circulaire levenscyclus te brengen. Bijvoorbeeld door na te gaan welke componenten en materialen al geschikt zijn voor recycling en die aan het einde van de levensduur van een veerboot daadwerkelijk economisch kunnen worden gerecycled.

Andere mogelijkheden die we tijdens de workshop hebben bekeken, waren onder meer het introduceren van circulaire vereisten in het ontwerp van onze veerboten en meer lokale inkoop van materialen en componenten. Een andere kans die een groot potentieel heeft voor Damen in het algemeen en voor veerboten in het bijzonder, is de overgang van rechtstreekse verkoop naar een bedrijfsmodel dat per prestatie moet worden betaald, zoals al in sommige andere sectoren wordt gebruikt. Als veerbootmaatschappij beslissen we welk product het meest geschikt is om de klus te klaren. Vanuit het ontwerp- en bouwperspectief vergroot dit de mogelijkheden voor veel meer standaardisatie en compatibiliteit aanzienlijk, evenals ontwerpen die zijn geoptimaliseerd voor aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid, demontage en hermontage. Het resultaat zijn producten van hogere kwaliteit met lagere eigendomskosten.

Het is een grote stap voorwaarts dat we nu eindelijk beoordelen welke circulaire initiatieven we al hebben binnen de Damen-groep. We kunnen dit echter niet alleen, we moeten samenwerken met onze leveranciers en klanten als we een echte en langdurige verschuiving willen maken van een lineaire naar een circulaire aanpak. Op zowel Nederlands als Europees niveau is het doel om in 2050 een 100% afvalvrije circulaire economie te realiseren.

Ons doel is om in 2025 een project op te leveren waarbij we een veerboot leveren op basis van dit prestatiebedrijfsmodel. Eerst moet er veel werk worden verzet. Onze volgende stap is om het idee verder te ontwikkelen voordat we het kunnen presenteren aan andere stakeholders binnen Damen voor input en validatie. Heeft u ideeën of gedachten, neem dan contact op met Jan van Ooijen, Bart Smit of mijzelf.

Door Dewi Wesselman
Industrial Designer Damen Ferries

Recently, Jan van Ooijen, Bart Smit and I attended a three-day workshop about circular design run by CIRCO, a Dutch organisation that promotes the concept and runs training programmes to help entrepreneurs and businesses adapt to the new way of doing things.

What is circular design? Well, it’s about creating products and services that no longer have a lifecycle with a beginning, a middle and an end. Instead, in the future products will be designed to “be made to be made again”, The objective is that there will be no waste anymore with resources continually being recycled. Since 2014 the transition to a new and regenerative Circular Economy has been a declared objective of the EU.

The workshop’s objective was to introduce the delegates to tools that would help them to identify opportunities to apply circular design within the value chains of their businesses, as a first step to exploring them in detail once back at work. We used the Damen Ferry 2306 E3 as a suitable subject and explored how we could modify the design process to move them towards a lifecycle that is more circular. For example, by assessing which components and materials that are already suitable for recycling and which could actually be recycled economically at the end of life of a ferry.

Other opportunities that we looked at during the workshop included introducing circular requirements in the design of our ferries and more local sourcing of materials and components. Another that holds great potential for Damen in general and ferries in particular is moving from outright sales to a pay-by-performance business model, as is already used in some other sectors. As the ferry provider we would decide which product is most suitable to perform the job to be done. From the design and build perspective this greatly expands the scope for much more standardisation and compatibility, as well as designs optimised for adaptability, upgradability, disassembly and reassembly. The result will be higher quality products with lower costs of ownership.

It’s a big step forward that at last we are now assessing what circular initiatives we already have operating within the Damen group. However we can’t do this alone, we need to collaborate with our suppliers and clients if we want to make a genuine and long-term shift from a linear to a circular approach. On both a Dutch and European level the goal is to achieve a 100% waste free circular economy by 2050.

Our target is to deliver a project in 2021 where we supply a ferry based on this performance business model. There’s a lot of work to do first. Our next step is to develop the idea further before we can present it to other stakeholders within Damen for the input and validation. If you have any ideas or thoughts, please contact Jan van Ooijen, Bart Smit or myself.

By Dewi Wesselman
Industrial Designer Damen Ferries