Smart Shipping Forum gaat er komen

Nationaal Forum Smart Shipping gaat er komen

Nationaal Forum Smart Shipping – In aanbouw voor heel Nederland, maar met een stevige fundatie in de Maritime Delta

Publiek private samenwerking is een manier om Smart Shipping, ofwel vergaand geautomatiseerd- of autonoom varen, in Nederland goed van de grond te krijgen. Er is kennis nodig, een economisch voordeel en er is aanpassing van regelgeving nodig. Onder andere NML, EICB, Port of Rotterdam, de gemeente Rotterdam, het ministerie van I&W, Innovation Quarter en NMT zijn bezig met de opzet van een Nationaal Forum Smart Shipping om die samenwerking tot stand te brengen.

Het Forum brengt deze drie soorten partijen (overheden, bedrijven & kennis) bij elkaar in een eigen ecosysteem. De Maritieme Delta huisvest een aanzienlijk deel van dit Nederlandse ecosysteem, en het Forum zal dan ook in Rotterdam haar thuishaven hebben en nauw samenwerken met het Maritime Delta programma.

Het Forum speelt een rol door de implementatie van Smart Shipping in Nederland te bevorderen, zowel in de zeevaart als in de binnenvaart. Dat doet het forum door het bundelen van energie, maar ook door met elkaar (regionale) ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Denk daarbij aan technische aspecten (zoals technische en data standaarden, maar ook standaarden voor veiligheid), juridische en operationele aspecten, maar ook aan de sociaal-economische gevolgen van automatisering in de scheepvaart.

Halverwege dit jaar gaat het Forum haar werkzaamheden beginnen. Naast de oprichtende partijen staat deelname aan de activiteiten van het  forum open voor alle geïnteresseerde maritieme partijen in Nederland, en is er uitdrukkelijk ruimte voor nieuwe deelnemers en netwerkpartners.

We zullen u vanzelfsprekend via deze nieuwsbrief en de site www.maritimedelta.nl op de hoogte houden. Heeft u Marco Scholtens of Edward Gilding, kwartiermakers van het forum, nog niet gesproken en denkt u een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact met één van hen op.