Blog: 3 Tips om te starten met innovatie in de Maritieme Industrie

Deze maand geven we het podium aan Vincent Wegener van RDM Next. Hij geeft drie tips om te starten met innovatie in de Maritieme Industrie.

3 tips om te starten met innovatie in de Maritieme Industrie

Innoveren in de Rotterdamse Haven

Autonoom varen en 3d-geprinte scheepsonderdelen; je kan het je moeilijk voorstellen maar door verschillende initiatieven van RDM Next gebeurt het écht al. De eerste autonome watertaxi – bestuurd door de software van Captain AI – vaart vanaf deze zomer over de Nieuwe Maas. En de door RAMLAB 3d geprinte scheepsschroef hing een jaar geleden al onder een sleepboot. Wat je volgens nodig hebt om te innoveren: een goed idee en de juiste samenwerking. En een beetje lef natuurlijk.

Zorg voor kennis van zaken, weet wat de nieuwste technologieën opleveren

Waar begin je? Hoe kom je op een goed idee? Wij beginnen meestal bij het inwinnen van kennis over opkomende technologieën: Wat is 3d printen? Wat is kunstmatige intelligentie? Waar ligt de grootste waarde die opkomende technieken kunnen leveren? De antwoorden op deze vragen combineren we met wat we om ons heen zien door ons af te vragen waar we efficiënter kunnen werken. Of waar we het leven een stukje makkelijker kunnen maken.

Doe het niet alleen: Vraag niet hoe, maar wie jouw idee gaat realiseren

Vanaf dan is het zoeken naar hoe we het mogelijk maken, of eerder wie het mogelijk gaat maken. Hierin is samenwerking van cruciaal belang. Allen komen we er niet: Je hebt meer kennis en middelen nodig om het te realiseren. Dat betekent dat je de knappe koppen moet vinden en de andere partijen die willen innoveren. Gelukkig zijn die er. De autonome watertaxi heeft al zes verschillende partijen nodig om het mogelijk te maken: KPN, Watertaxi Rotterdam, Captain AI gesteund door V-Step en Post&Co en Havenbedrijf Rotterdam waar Captain AI ook toegang heeft tot hun RPA3 vaartuig. ‘s Werelds eerste 3d geprinte schroef van RAMLAB komt voort uit een consortium van 30 partners waar o.a. Damen, Havenbedrijf Rotterdam en natuurlijk InnovationQuarter een belangrijke rol hebben gespeeld. De juiste partijen zijn in regio Rotterdam zeker te vinden!

Vind de partijen die innovatie kunnen versnellen met de juiste middelen

Ook qua funding zijn middelen beschikbaar. Wanneer je een goed idee hebt, zijn er verschillende partijen die je kunnen helpen. Denk daarbij aan Uniiq en het Rotterdam Port Fund. Deze partijen zorgen er voor dat elk goed idee uitgewerkt en opgeschaald kan worden.

Kortom, hoe maak je die eerste stap in innoveren?

  1. Zorg voor kennis van zaken, weet wat de nieuwste technologieën opleveren
  2. Ga op zoek naar mensen die je kunnen helpen jouw idee te realiseren, doe het niet alleen!
  3. Vind de partijen die jouw innovatie kunnen versnellen.

Kom langs!

Begin met kennis: Volg tijdens het Navingo Career Event de Machine Learning workshop van RDM Next en zet je eerste voet aan boord van de – bijna – autonome watertaxi. Volg RDM Next op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze volgende ontwikkelingen.

 

Vincent Wegener van RDM Next

 

Pitchronde tijdens het Maritiem Innovatie Overleg

Op 3 april jl. kwamen maritieme intermediaire partijen bij elkaar voor het Maritiem Innovatie Overleg. De aanwezige partijen ondersteunen het maritiem bedrijfsleven in de regio. Om de markt beter van dienst te zijn en het aanbod af te stemmen, organiseert Maritime Delta dit jaarlijkse overleg.

In een pitchronde vertelden de aanwezige partijen op kort en bondige wijze over innovatieprojecten binnen hun eigen organisatie, variërend van lasrobots tot demonstraties in autonoom varen. Na de pitches werd aan thematafels dieper ingegaan op de thema’s offshore renewables, vergroening scheepvaart en autonoom varen.

Overeenstemming bestond over het belang van deze thema’s voor de verschillende partijen en een aantal organisaties hebben een vervolgafspraak met elkaar gemaakt. Daarnaast is tijdens de thematafels geïdentificeerd welke projecten potentie hebben tot samenwerking en zal er een concreet overzicht van lopende projecten worden opgesteld. Een nuttig instrument om in beeld te krijgen op welke thema’s de deelnemende partijen mogelijk kunnen samenwerken. Daarnaast zullen de aanwezige organisaties hun project- en activiteitenkalenders delen om overlap in activiteit te voorkomen.

Aanwezige organisaties waren: Rijkswaterstaat/ SMASH, Netherlands Maritime Technology, Vereniging van Waterbouwers/ Van Oord, DOB academy, Hogeschool Rotterdam/ RDM CoE, STC Group, Gemeente Rotterdam, iTanks, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, InnovationQuarter/ Maritime Delta, EICB, SmartPoart, Werkendam Maritime Industries, Da Vinci College/ Duurzaamheidsfabriek en Buccaneer Delft.

 

 

 

Blog: MKB-katalysatorfonds stimuleert innovaties in de (maritieme) maakindustrie in de Drechtsteden

Deze maand geven we het podium aan Hilbert de Jong, beleidsadviseur economie van de gemeente Sliedrecht (één van de zeven Drechtsteden) en sinds februari 2019 secretaris van het fonds.

MKB-katalysatorfonds stimuleert innovaties in de (maritieme) maakindustrie in de Drechtsteden

Denk je aan de maritieme delta van Nederland, dan zou je allereerst aan de regio Drechtsteden moeten denken. Bakermat van de maritieme sector in Nederland, thuishaven van tal van grote maritieme wereldspelers zoals Boskalis, IHC, Damen en Oceanco en dé locatie voor allerlei kleinere innovatieve bedrijven. Samen zijn de Drechtsteden maritieme topregio en daar zijn we trots op. Om die ambitie blijvend waar te maken, investeert de regionale overheid met het MKB-katalysatorfonds in de innovatiekracht van het bedrijfsleven. Uiteindelijk moet dit leiden tot duurzame economische groei en meer werkgelegenheid.

Als beleidsadviseur economie van de gemeente Sliedrecht (één van de zeven Drechtsteden) ben ik sinds februari 2019 secretaris van het fonds. Voor mij een mooie kans om mee te kijken in de innovatieve keuken van de Drechtsteden. Het MKB-katalysatorfonds bestaat sinds 2016 en stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de concretisering van innovatieve ideeën in de eerste fases van productinnovatie in de (maritieme) maakindustrie. Sinds de start in 2016 zijn 20 innovaties in de Drechtsteden gefinancierd. Het fonds biedt meerwaarde aan allerlei ondernemers. Omdat te laten zien hebben we recent een filmpje laten maken: https://www.youtube.com/watch?v=4B_Sin9nu0E.

Gemiddeld verstrekt het fonds € 145.000 aan subsidie per jaar. Ondernemers kunnen aankloppen voor 4 typen subsidies: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek, prototyping en de kwartiermaker. Maximale subsidiebedrag is € 40.000 en het gaat in alle gevallen om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. De overige 50% moet de ondernemer zelf inbrengen in geld, materialen en/of tijd (tegen een redelijk tarief).

De meeste aanvragen die we krijgen gaan over een kennisvoucher of een haalbaarheidsonderzoek. Een voordeel van het fonds is dat het laagdrempelig is. Daarnaast werken we snel: de doorlooptijd van een aanvraag bedraagt slechts 6 weken. Ondernemers lichten hun aanvraag mondeling toe bij een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. Zij adviseren vervolgens over toekenning, adviseren vanuit hun eigen ervaring en leggen verbinden met hun netwerk. Toegekende aanvragen komen nog terug voor een tussentijdse en eindpresentatie bij de adviescommissie.

Ook uniek aan het MKB-katalysatorfonds is dat het direct verbonden is aan de Duurzaamheidsfabriek. Via deze ‘innovatie hotspot’ hebben ondernemers toegang tot faciliteiten én tot relevante netwerken in het bedrijfsleven en het onderwijs. Zelf vervul ik mijn rol als secretaris onder de paraplu van de Duurzaamheidsfabriek en ben ik als fondsmanager het eerste aanspreekpunt van het MKB-katalysatorfonds.

Voor meer informatie:

https://www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl/

hdejong@duurzaamheidsfabriek.nl

Duurzaamheidsfabriek

 

 

 

Binnenvaart Centre of Excellence verbindt en innoveert

Binnenvaartondernemers en belanghebbenden van de sector gaan elkaar steeds beter vinden. Dat heeft het eerste jaar van het Binnenvaart Centre of Excellence bewezen. Kennis wordt gebundeld, concrete business owners dienen zich aan en de regionale trots op deze bedrijfstak wordt teruggebracht.

De vliegende start bracht mooie resultaten. Denk aan bijeenkomsten van het Platform Zero Incidents, concrete partnerships voor Technology Shipping, het nieuwbouwproject van lokale rondvaartonderneming Barone en de start van de Talent Innovation Pool van Hogeschool Rotterdam.

Afgelopen jaar zijn zestien potentiële projecten verkend, waarvan er zeven tot concrete resultaten hebben geleid. Ook staan er diverse initiatieven in de startblokken. De locatie van het Binnenvaart Centre of Excellence heeft reeds 500 bezoekers verwelkomd en dit aantal groeit nog altijd. Het netwerk waar de ondernemer en zijn schip centraal worden gesteld raakt bekend. Projectmanager Cees-Willem Koorneef: ‘Het Binnenvaart Centre of Excellence focust op innovatieve vraagstukken van ondernemers. We zien vooral de behoefte van ondernemers voor een ontmoetingsplek van waaruit aan inhoudelijke thema’s wordt gewerkt. De organisatie en samenwerking rondom de Zwijndrechtse Binnenvaartdagen die later dit jaar plaatsvinden is daar een goed voorbeeld van.’

Ook dit jaar werkt de projectmanager van het Binnenvaart Centre of Excellence aan het opzetten van projecten. Veelvoorkomende thema’s zijn het verduurzamen van het schip, het digitaliseren van bedrijfsprocessen en oplossingen voor de arbeidsmarkt. Oftewel; de toekomst van de binnenvaartsector. Waar aanbieders van oplossingen nog moeite hebben de schipper te vinden, kan het vakmanschap en de expertise uit de sector zelf meer worden ingezet bij innovatie. Het Binnenvaart Centre of Excellence is er om deze verbinding te maken.

Ziet u een kans voor een project? Neem contact op met projectmanager Cees-Willem Koorneef of bel 06-23693774.