De Duurzame Tour 2022

Tijdens de Duurzame Tour in Rotterdam en Den Helder werden op 8 maart maar liefst acht MKB-bedrijven verwelkomd bij tien reders in Zuid-Holland en Noord-Holland om hen te overtuigen van hun duurzame oplossingen. Voor de Nederlandse Zeevaart is de energietransitie een van de belangrijkste opdrachten van het moment. Een groot deel van de sector heeft zich in het Maritiem Masterplan verenigd om in 2030 de eerste zero emissie schepen in de vaart te nemen.

De Duurzame Tour werd georganiseerd om zeevarende reders kennis te laten maken met ondernemers met een duurzame oplossing. “Zodoende versnellen we de transitie naar zero emissie scheepsvaart.” Opvallend was de aanwezigheid van veel digitale oplossingen om CO2 te verminderen en inzicht te geven in de (toekomstige) energie behoefte van de schepen. De technische toeleveranciers willen samen met de reders de volgende stap zetten in de verduurzamingsopgaven en het ontwikkelen van de technologie.

In Den Helder waren reders en toeleveranciers op bezoek bij de Koninklijke Marine. EST FLoattech, MSA sevice, Techbinder en Onboard pitchten hun innovaties. De Bock Maritiem, de Koninklijke Marine, de Rijksrederij, ETA shipping en Red Wise waren aanwezig en gingen met hen in gesprek. ‘De energietransitie start bij kleine schepen’ aldus De Bock Maritiem en volgens de toeleveranciers kan verduurzaming niet zonder digitalisering!

In Rotterdam waren Eye Gauge, Finsulate, Nedstack en Smart-ship aanwezig om te vertellen over hun innovaties en de impact die ermee gemaakt wordt. Royal van Oord, ALP Maritime Services, Chemgas, Heerema Marine Contractors en Vroon waren aanwezig bij Van Oord uit interesse om hun vloot te verduurzamen. ‘Goed en inspirerend om elkaar weer live te zien en leuk om te horen waar andere reders mee bezig zijn.’ zei Robert van Heerema Marine Contractors. Rodion van Eye Gauge vond het een mooie kans om in contact te komen met de reders.

De Duurzame Tour is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology, Stichting De Noordzee, InnovationQuarter en samenwerkingsverband Maritime Delta.

Wilt u meer informatie over deze tour? Neem dan contact op met Tessa Luijben.

 

Minister Mark Harbers ontvangt de Regionale Maritieme Agenda Zuid-Holland

Minister Mark Harbers ontvangt de Regionale Maritieme Agenda Zuid-Holland

Minister Mark Harbers ontvangt de recent gepubliceerde Regionale Maritieme Agenda van Jeannette Baljeu, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland namens de regio. Mark Harbers nam de agenda in ontvangst tijdens een werkbezoek aan de haven van Rotterdam samen met Minister Rob Jetten. De agenda heeft als doel om door middel van intensievere samenwerking in Zuid-Holland de huidige voorlopers positie van de regionale maritieme sector te versterken en hiermee een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering.

Minister Mark Harbers ontvangt de Regionale Maritieme Agenda Zuid-Holland

Jeannette Baljeu: “De Regionale Maritieme Agenda laat zien waar we de komende jaren aan moeten werken om in 2030 koploper te zijn, en te blijven, in de energietransitie en in digitalisering. Een ambitie die past. Want de scheepsbouw, offshore, scheepvaart en vele andere maritieme bedrijven in Zuid Holland lopen al honderden jaren voorop in de wereld.”

Experts, kennisinstellingen en overheden uit de maritieme sector hebben samen de ambitie geformuleerd om in 2030 de koploper te zijn en te blijven in de energietransitie en digitalisering. Het cluster wil daarnaast op internationaal gebied nóg concurrerender zijn dan nu en dat op een duurzame manier. Zij willen dit bereiken met intensieve samenwerking en slimme oplossingen.

Maritime Delta heeft de agenda met verschillende partners helpen opstellen en gaat de opvolging uitvoeren. Het samenstellen van de Regionale Maritieme agenda is een omvangrijk traject geweest met tientallen sessies met experts uit de sector. Ook zijn de afgelopen periode meer dan 80 CEO’s, directeuren en bestuurders uit de regionale sector gesproken. Dit heeft geleid tot een succesvolle bijeenkomst 4 november vorig jaar tijdens Europort waarin de verkenning van en uitkomsten centraal stonden.

De Regionale Maritieme agenda is hier te bekijken en te downloaden. Vanuit Maritime Delta zullen we in samenwerking met regionale en nationale partners de agenda monitoren en deels uitvoeren. Wilt u betrokken zijn bij activiteiten of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Edward Gilding of Tessa Luijben.

InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van Maritime Delta uit.