Blog: ‘Innovation in an established company’

Deze maand geven we het podium aan Rachel Terry van Van Oord.

‘Innovation in an established company’

Van Oord is a leading international marine contractor specialising in dredging and offshore energy. We are an independent family owned business and this year we are celebrating 150 years of marine ingenuity!

Seven years ago I started my career at Van Oord in the execution and construction of our offshore wind projects, using different innovative solutions to design and build wind farms offshore. I am now in a role as Project Manager where I contribute to our goal to come up with smart and innovative solutions which provide value and sustainability in the long term across the whole business.

The United Nations adopted a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs.). Van Oord have assessed which of these goals are closest to our business and we will contribute to meeting the below seven SDGs:

Our Offshore Wind business is contributing daily to goal number 7 “Affordable and Clean Energy” through the construction of multiple offshore wind farms generating clean energy. Our programme of continuous improvement and innovation has made it possible to reduce the cost of this source of renewable energy and the need for subsidies. The challenge is balancing a growing business in an industry which is dynamic and open to innovation with lots of opportunities. For this reason, Van Oord makes an open environment for its employees bringing together ideas, supporting each other and helping to move innovations forward.

Van Oord also rewards internally for innovation and forward thinking, and I am proud to say I have been part of a team that won the Marine Ingenuity award for the implementation of innovations on Gemini Offshore Wind Project. These innovations are driving the industry to establish proven technology and reduce overall costs. One example of these innovations was replacing the traditional grouted connection in the turbine foundations for a bolted one, which since then has become the industry standard. Van Oord has been supporting, and currently still supports certifying agency DNVGL in a Joint Industry Project to further optimise this solution.

More broadly; Van Oord is actively involved in the accelerator programme PortXL meaning that in a one hundred day period, scouted start-ups of the PortXL programme are mentored within Van Oord to become market winners. These initiatives bring new ideas into Van Oord from the market and inspire us to look at things from a new perspective.

If you would you like to know more about our innovative projects you can read about it in our online magazine or contact us directly.

 

Maritime Delta Monitor 2017 toont groei economie in de Maritime Delta aan

Nederland is een belangrijke speler in de internationale maritieme wereld en de kracht van het Nederlands maritiem cluster bevindt zich in de Maritime Delta regio. Dat blijkt uit de Maritime Delta Monitor die op vrijdag 5 oktober trots werd overhandigd door wethouder Maarten Burggraaf (gemeente Dordrecht) aan Agnes Mulder, voorzitter Tweede Kamer commissie I&W. Hoe staat de sector er voor en welke koers varen we richting de toekomst?

Maritime Delta Monitor 2017 toont groei sector

De economie van de Maritime Delta groeit. Tussen 2014 en 2016 zijn het aantal bedrijfsvestigingen, de omzet en toegevoegde waarde van het cluster gestegen. Vergeleken met 2014 is het aantal bedrijfsvestigingen in 2016 zelfs met 24% toegenomen. Ook nam de werkgelegenheid van de Maritime Delta in dezelfde periode toe terwijl deze op landelijk niveau afnam. Maar liefst 43% van alle directe maritieme werkgelegenheid in Nederland bevindt zich in deze regio.

Belangrijkste aanbieder maritiem onderwijs

Ruim 52% van alle studenten in Nederland die een opleiding volgen in de maritiem-technische of logistieke hoek, doet dit in de Maritime Delta regio. De Maritime Delta heeft daarmee een strategische rol in het opleiden van toekomstig personeel voor het maritieme cluster in Nederland. De behoefte aan hoger opgeleid en technisch personeel neemt toe en er is behoefte aan personeel met ander type vaardigheden, zoals vaardigheden in ICT, data-analyse en smart technology zoals 3D-printen, IoT en/of big data. Deze kennis wordt alleen nog onvoldoende opgenomen in de lesstof. Het is van belang dat bedrijven samenwerken met onderwijsinstellingen om goed opgeleid personeel te creëren, zoals dit nu gebeurt in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Emissievrij varen is in zicht

Vergroening is een van de belangrijkste innovatiethema’s op dit moment. Emissievrij varen wordt een steeds realistischer doel voor de Maritime Delta. Daarnaast positioneert de Maritime Delta zich als offshore wind hotspot, met een sterke profilering vanuit de haven van Rotterdam. Het cluster heeft alle kennis en kunde in huis om een grote bijdrage te leveren aan vergroening van de sector, maar ze loopt nog wel tegen belemmeringen aan zoals het ontbreken van launching customers, lange terugverdientijd en onzekere wet- en regelgeving.

Maritime Delta, Europese hotspot

Met de aanwezigheid van de Rotterdamse haven en rivieren naar het achterland is de Maritime Delta dé regio voor scheepvaart en maritieme industrie. De aanwezigheid van havens, reders, werven, toeleverende bedrijven, dienstverleners en kennis- en onderwijsinstellingen blijkt een succesfactor: er wordt vlot geschakeld bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Door haar innovatieve karakter en een sterke combinatie tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen kan de regio internationaal blijven concurreren.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie, Provincie Zuid-Holland: “Nederland is een belangrijke speler in de internationale maritieme wereld en de kracht van het cluster bevindt zich in Zuid-Holland. Iets om trots op te zijn, want deze toonaangevende maritieme delta levert al decennia indrukwekkende prestaties op het gebied van offshore en scheeps- en waterbouw.”

Bekijk hier de Maritime Delta Monitor 2017

De Maritime Delta Monitor: Iedere twee jaar maakt samenwerkingsverband Maritime Delta de stand op in maritiem Zuid-Holland en de gemeente Werkendam. Zowel harde cijfers als zachte ontwikkelingen zijn in kaart gebracht door onderzoeksbureau Ecorys in samenwerking met Netherlands Maritime Technology en Erasmus UTP.