Gjalt Lindeboom, Managing Director bij Seaqualize: ‘De maritieme sector heeft lef en daadkracht nodig’

‘Bij een startup is het vast makkelijker praten’, erkent Gjalt Lindeboom. Maar hij zou gevestigde offshore contractors graag uitdagen. ‘Kom op jongens, neem wat meer risico, probeer nieuwe dingen uit! De maritieme sector heeft lef en daadkracht nodig.’

Gjalt is Managing Director van Seaqualize. De startup ontwikkelt een innovatief systeem dat de zwaarste windturbineonderdelen in de lucht stil laat hangen in de kraan van een bewegend schip, of voorzichtig kan oppakken van of kan neerzetten op een bewegend schip. Hierdoor kunnen installateurs op zee sneller en veiliger werken, ook onder uitdagende weersomstandigheden. Gjalt geeft leiding aan het team van elf ingenieurs en brengt daarmee zijn technische achtergrond, consultancyervaring en voorliefde voor de maritieme sector samen. Hij vindt dat veel bedrijven in de sector best wat meer inspiratie mogen putten uit de mentaliteit van startups als Seaqualize.

Technische verzekering

Uit de Noordzee rijzen steeds meer windparken op, sommige zichtbaar vanaf de kust. Gjalt: ‘Er zijn al veel windturbines gebouwd, maar de sector is nog altijd op zoek naar optimale methodieken voor installatie, zeker omdat de ‘makkelijke’ gebieden snel opraken. Daar komt ontzettend veel bij kijken, zoals de invloed van extreme weersomstandigheden.’ Seaqualize beperkt die invloed met een zogeheten actieve deiningscompensator, die de beweging van de last dempt. ‘Hiermee bieden we als het ware een technische verzekering die bijdraagt aan een veilige en voorspoedige installatie van windturbines op zee. We werken toe naar een verhuurmodel zodat installatiebedrijven onze apparatuur zo flexibel en goedkoop mogelijk kunnen gebruiken.’ Zeker bij de aankomende krapte in de wind-installatie schepen, biedt dit een oplossing voor meer standaard schepen om eenvoudig slimme functionaliteit tijdelijk toe te voegen aan hun kraan.

“Je komt een bootlading praktische problemen tegen.

Die moet je één voor één wegkoppen om de markt te overtuigen.”

– Gjalt Lindeboom, Managing Director bij Seaqualize

Intrinsieke motivatie

‘Offshore wind is inmiddels een van de grote pijlers in de energietransitie’, vervolgt Gjalt. ‘Bij veel maritieme bedrijven bestaat de omzet al grotendeels uit renewables, duurzame energie.’ Als voorbeeld noemt hij Van Oord, oorspronkelijk een groot baggerbedrijf, dat in 2020 voor het eerst meer dan de helft van z’n omzet uit windenergie op zee haalde. ‘Sceptici schreven de toenemende interesse in windenergie toe aan het feit dat de olie- en gasindustrie op z’n gat lag. Maar dat tegenwoordig zeker niet de enige reden dat bedrijven zich erin verdiepen: de vraag explodeert! Maar je ziet dat de bedrijven die vroeg het risico aandurfden nu ver voorliggen: zonder intrinsieke motivatie begin je niet aan zo’n complex en omvangrijk vraagstuk.’

‘Dat lukt jullie nooit’

Tot vorig jaar werkte Seaqualize aan de certificering van een prototype op ware grootte. Die kan tot maar liefst 600 ton dragen, driehonderd keer zoveel als het eerste prototype. ‘Dat lukt jullie nooit’, hoorden Gjalt en zijn collega’s geregeld. Ze lieten zich er niet door uit het veld slaan. ‘Wil je meespelen op de markt, dan moet je het gewoon doen: proberen, bouwen, testen, verbeteren. Niemand heeft dit ooit eerder gedaan, je moet alles zelf uitzoeken. Zelfs de beste leveranciers weten niet altijd hoe hun product in zo’n unieke situatie functioneert. Het vergt doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk stond dat ding er en werkt ’ie. Dat maakt trots.’ Na succesvolle tests in november, is het bedrijf nu gestart met een nog grotere, voor 1000 ton. Die moet in maart 2023 klaar zijn.

Bootlading problemen

Een inspiratiebron voor dit werkethos is Seaqualize’ vorige partner Ampelmann. Het Delftse bedrijf maakt en verhuurt offshore loopbruggen om van een schip naar een boorplatform over te steken. Gjalt: ‘Net als wij maken ze hardware die eerder niet bestond: groot, zwaar, van staal en met geïntegreerde hydraulische en elektrische systemen. Je komt dan een bootlading praktische problemen tegen. Die moet je een voor een wegkoppen om de markt te overtuigen. Zij begonnen ook met een klein clubje en doen dat nu al vijftien jaar, met veel succes. Gewoon door erin te geloven en te gaan bouwen, en steeds weer te testen en verbeteren.’

“Ik wilde met m’n handen werken, aan een fysiek product dat je kunt

vastpakken en waarvan je de tandwielen in elkaar ziet grijpen: tastbaar en concreet.”

– Gjalt Lindeboom, Managing Director bij Seaqualize

Ruimtevaartindustrie

Op grotere schaal ziet Gjalt diezelfde werkwijze bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. ‘Die hebben de ruimtevaartindustrie compleet veranderd. Van jarenlang achter een bureau een raket uitdenken naar meteen proberen, uittesten en vernieuwen. En ja, dan gaan er dingen kapot, maar die lessen accepteer je en heb je nodig om verder te komen. In de praktijk leer je het meest. Die mentaliteit spreekt ons enorm aan.’

Hardcore mechanische techniek

Het is bovendien deze mentaliteit die Gjalt een aantal jaar geleden terugtrok naar de techniek. Na zijn studie werktuigbouwkunde was hij andere wegen ingeslagen, naar de toneelschool en de consultancy. Maar de techniek bleef kriebelen. ‘Als strategieconsultant praat je de hele dag over ongrijpbare zaken. Ik dacht vaak: waar hébben we het over? Ik wilde met m’n handen werken, aan een fysiek product dat je kunt vastpakken en waarvan je de tandwielen in elkaar ziet grijpen: tastbaar en concreet. En dan het liefst de hardcore mechanische techniek.’

Verbindende schakel

Toen een goede vriend van hem Seaqualize oprichtte, zag Gjalt niet alleen een kans voor zijn eigen carrière, maar ook voor de startup zelf. ‘Technische kennis was er zat, maar ik zag dat de organisatie baat had bij een regelneef voor zaken als financiën, marketing en planning. Vanuit mijn consultancytijd had ik daar ervaring mee. Nu vorm ik de verbindende schakel tussen het technische en niet-technische aspect van het bedrijf. En daarmee combineer ik mijn werkervaring en mijn liefdes voor techniek, zeilen en de zee.’

Risicomijdend

Tot november werkte Seaqualize samen met Van Oord aan praktijktesten, medegefinancierd door investeringsfonds UNIIQ. Om de innovatie op de markt te brengen, waren nog meer testpartners, launching customers en investeerders nodig. Daar lijkt Seaqualize ondertussen succesvol in te zijn in de VS., waar juridische redenen installateurs verplichten om nieuwe logistieke methodes uit te proberen. Maar in de EU is vaak nog het motto: “dat doen we al jaren zo, en veranderen geeft teveel risico”. Gjalt: ‘We zoeken nog meer bedrijven, ook in de EU die onze innovatie willen inzetten om te zien of ze daarmee daadwerkelijk tijd en kosten besparen. Veel partijen vinden het prototype gaaf, maar zijn nog huiverig om met een nieuw apparaat van zo’n klein clubje ingenieurs in zee te gaan. Ze willen liever dat iemand anders het eerst offshore laat zien voordat ze zelf instappen. Nou, dat gaan we volgend jaar doen in de VS. Maar we kunnen nog veel meer! Dus we hebben jullie juist nodig om onze beloftes aan te tonen, zou ik willen zeggen.’

“Het is allemaal best te doen. Als je het maar leuk genoeg vindt.”

– Gjalt Lindeboom, Managing Director bij Seaqualize

Huis en haard in de waagschaal

Die terughoudendheid ziet Gjalt vooral bij grote, traditionele offshore en maritieme partijen. ‘Natuurlijk spelen daar veel verschillende en zwaarwegende belangen mee, maar kom op man. Onderneem iets! Het probleem is: bij grote bedrijven heeft iedereen een prima baan, met prima arbeidsvoorwaarden. Dus ja, ze willen daar best eens meekijken op zo’n spannend innovatiedossier, maar om daar nou huis en haard voor in de waagschaal te stellen… Die gouden kooi maakt de stap naar innoveren groot. Maar het is allemaal best te doen. Als je het maar leuk genoeg vindt en erin gelooft. Dan geeft die onzekerheid veel meer energie dan de zekerheid van dat salaris.’

Daadkracht en lef

Ondanks de uitdagingen voorziet Gjalt dat er de komende jaren veel zal verbeteren op het gebied van windturbine-installaties. ‘Ik weten dat de frequentie van het aantal installaties gigantisch moet groeien, dat de markt snel volwassen wordt en dat een gezonde winst maken zonder subsidies een ontzettend belangrijk doel gaat worden voor alle partijen. Overheden zetten er vol op in: er moet ontzettend veel wind- én zonne-energie bij komen. Wat nodig is om dat te bereiken? Meer daadkracht, en het lef om risico’s te nemen en buiten de gebaande paden te denken.’

Meer weten over Seaqualize en de deiningscompensatietool? Bekijk de website van Seaqualize of neem contact op met Gjalt Lindeboom: g.lindeboom@seaqualize.com

Regionale Maritieme Agenda

Het maritieme cluster Zuid-Holland en Werkendam is een veelzijdig cluster met veel veel verschillende partners. Partners uit de scheepvaart en de maritieme maakindustrie maar bijvoorbeeld ook onderwijs- en overheidsorganisaties. Al deze kanten van de maritieme sector komen in Zuid-Holland samen. Dat maakt de sector in deze regio al sinds jaar en dag sterk en biedt kansen voor de toekomst. Want met een nog betere samenwerking zetten we Zuid-Holland ook na 2030 stevig op de internationale kaart. Meer weten over de Regionale Maritieme Agenda? Klik hier voor de hele Agenda.

 

Eerste pilot Datawerf succesvol afgerond!

De pilots van de Datawerf zijn in volle gang en de eerste pilot bij MSA-Service is zelfs al succesvol afgerond. De reacties zijn positief: ‘We kregen veel waardevolle inzichten en weten daardoor nu beter waar we aan moeten werken om echt te kunnen versnellen’, aldus Ralf Stam van MSA-Service.

Digitale propositie en positionering

De uitdaging bij MSA-Service lag in het analyseren van de digitale propositie van de Multiped en de positionering hiervan richting de klant. Als Datawerf hebben we een expert beschikbaar gesteld om deze opgave met hen verder uit te zoeken. Hiervoor heeft MSA-Service uit het expert-netwerk van de Datawerf gekozen voor Philip Roos van Power2Match. Zes weken lang heeft Philip in samenwerking met Ralf Stam en Linda de Lange (beide MSA-Service) dit onderzoek uitgevoerd en zijn bevindingen uitgewerkt in concrete adviezen en vervolgstappen.

Achterhalen van de behoefte bij de klant

Vanuit de Datawerf was het van belang om in gesprek te gaan met eindklanten, de daadwerkelijke gebruikers van het product. Middels deze gesprekken kan een deelnemer achterhalen wat hun behoeften zijn en/of wat de problemen zijn in de operatie waar ze tegenaan lopen. Deze informatie zou aan de basis moeten staan bij de ontwikkeling van datagedreven digitale innovatie, nog voor de technologische ontwikkeling. Het in gesprek komen met deze eindklanten bleek lastig tijdens het traject. Voor het vervolgtraject van de Datawerf behoeft dit nog extra aandacht.

Eerste pilot Datawerf

Vanuit de Datawerf hebben we deze piloteditie bij MSA-Service gratis aan kunnen bieden. In ruil hiervoor hebben nauw contact gehad en hierdoor hebben ook wij een beter inzicht gekregen in waar de uitdagingen bij MKB-bedrijven op het gebied van data innovatie liggen. Bij de uitdagingen gaat het niet alleen om het verzamelen van data, maar juist ook om hoe richt je de organisatie in, wat ga je zelf doen en wat besteed je uit en wat is de korte termijn strategie versus de lange termijn strategie. Datagedreven werken gaat over veel meer dan alleen maar data, databronnen en datamanagement.

Denk je nu ik wil ook deelnemen aan de Datawerf meld je dan aan en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.