Maritime Delta Student Challenge 2020

Covid-19 onderwijs impact en belang stages

Als gevolg van de Covid-19 pandemie is het fysieke (maritiem) onderwijs sinds medio maart abrupt gestopt. Met man en macht is het onderwijs overgeschakeld naar digitale lessen. Gelet op de omstandigheden is dit succesvol verlopen. Uiteraard heeft het wel wisselende impact op de diverse studenten. Jongens en meiden die bijvoorbeeld gewend zijn om veel met de handen te doen en dan een periode volledig te zijn veroordeeld tot digitale (theorie)lessen, maakt je niet erg blij. Gelukkig is er weer meer ruimte om meer en meer praktijk onderwijs op de opleidingslocaties uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van veel maritieme opleidingen.

Het onderwijs doet er alles aan om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele achterstanden in te halen. Voor de maritieme studenten die komend studiejaar op stage moeten is het van enorm belang dat er ook voldoende stageplaatsen door het bedrijfsleven worden aangeboden. Uiteraard begrijpt iedereen in het onderwijs dat ook bij het maritieme bedrijfsleven de gevolgen duidelijk merkbaar zijn van deze onzekere periode. Dat dit soms het beschikbaar stellen van stage- en afstudeerplaatsen in een ander daglicht kan zetten, is begrijpelijk. Toch is het de gezamenlijke uitdaging van onderwijs en bedrijfsleven om te zorgen dat studenten verder kunnen in hun ontwikkeling en stappen zetten in hun weg naar de maritieme sector.  Voldoende stage- en afstudeerplaatsen zijn daarin van wezenlijk belang, ook als dit soms betekent dat deze net iets anders ingericht moet worden dan gebruikelijk.

 

Blog: Het Maritiem TechPlatform gaat voor een opschaling

Het Maritiem Techplatform – Volle vaart vooruit! Samen innoveren in de maritieme sector.

Vanuit het Maritiem Tech Platform zitten we, ondanks de corona-crisis, niet stil. Orderportefeuilles zijn nu nog goed gevuld, maar lopen mogelijk straks terug. De opschaling subsidie aanvraag vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en de publiek private samenwerking die daaruit voortvloeit is daarmee een extra kans om bedrijven te ondersteunen in relatie tot het thema digitalisering in de Maritieme sector. Op 20 mei jl. hebben STC en Da Vinci College in samenwerking met adviesbureau Birch een succesvol webinar georganiseerd inzake digitalisering in de maritieme sector. Ruim 35 bedrijven en partners zoals overheid, brancheorganisaties en onderwijs gingen online met elkaar in gesprek over samen kansen benutten, de rol die het Maritiem Tech Platform hierin kan spelen en wie concreet een bijdrage aan deze activiteiten kan leveren. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete en mooie opbrengsten, zie onderstaande afbeelding.

Inhoudelijk zien we dat de maritieme sector voor grote veranderingen staat waarin digitalisering en automatisering een steeds belangrijkere rol spelen. Zo wordt het ontwerp en de ontwikkeling van schepen steeds vaker in de computer gedaan (digital twin); zijn alle apparatuur en machines op een schip aan elkaar gekoppeld waardoor data verzameld kan worden voor bijvoorbeeld predictive maintenance en worden vr-brillen ingezet om de monteur aan boord van een schip op afstand te helpen bij het onderhoud. Digitalisering vraagt om innovatie bij de bedrijven maar ook binnen het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om de studenten en medewerkers voor te bereiden om op een goede manier met deze ontwikkelingen om te kunnen gaan, wat ook aandacht vraagt voor de sociale competenties van zowel studenten als werknemers.

Dit leidt tot een aantal concrete ideeën om het maritieme onderwijs mee te laten innoveren met het bedrijfsleven. MTP zet met deze opschaling in op het ontwikkelen van hybride leeromgevingen en digitale leermiddelen. Bovendien willen we als platform meer bekendheid in de regio creëren zodat bedrijven ons gemakkelijker weten te vinden met hun projectvragen omdat we zien dat er nog niet voldoende bekendheid in de regio is met ons initiatief.

Ons doel voor de toekomst is dan ook dat het Maritiem Techplatform het platform wordt voor innovatieve maritieme samenwerking in de regio met als hoofdthema het vergroten van de Maritieme Digitalisering. Deze samenwerking is erop gericht om een nieuwe generatie mensen goed op te leiden voor het bedrijfsleven zodat ze in een wereld die steeds meer digitaal wordt van waarde zijn en blijven. Het platform biedt een plek waar alle betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Dit bevordert de aansluiting op het bedrijfsleven en daarmee de kwaliteit van het onderwijs en haar studenten. Het Maritiem Techplatform verbind de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Werkendam aan elkaar. Vanuit Maritiem Delta wordt dit initiatief ondersteund met een kwartiermakersbijdrage. Deze kwartiermaker gaat de uitvoering van het project en de samenwerking tussen partijen aanjagen.

We zullen u graag via deze nieuwsbrief en de site www.maritimedelta.nl op de hoogte houden. U bent van harte welkom om ons te bezoeken op het www.maritiemtechplatform.nl.