Blog: De wereld van meet- en monitoringtechniek in de maritieme sector

De vijfde Maritime Delta blog is geschreven door Marije Ruysch van Aviso Instrument. Zij neemt ons mee in de wereld van meet- en monitoringtechniek in de maritieme sector en hoe Aviso hierop inspeelt.

‘Meten is weten’ – zo langzamerhand een redelijk cliché, maar wat als je er wel schade aan scheepsmotoren mee weet te voorkomen?

Aviso is een innovatief softwarebedrijf dat meet- en monitoringsystemen voor o.a. scheepsmotoren ontwikkelt. Met onze systemen leveren we de technische data waarop het management haar KPI’s en managementbeslissingen kan baseren. Neem nou REDS, Aviso’s motordiagnosesysteem. Het signaleert zeer nauwkeurig in een vroegtijdig stadium afwijkingen in de status en efficiëntie van motoren. Dit stelt de gebruiker in staat om op tijd passende maatregelen te nemen, om schade aan de motor en downtime te voorkomen. REDS blijkt een zeer succesvol product, waar wereldwijd grote interesse voor is, maar ook onze andere innovatieve meet- en monitoringssystemen vallen bij de maritieme industrie in goede aarde.

We krijgen van klanten steeds vaker de vraag of onze meetsystemen ook te koppelen zijn met andere meetgegevens aan boord. Een terechte vraag, want met het toenemen van de technologische ontwikkelingen, komt er steeds meer data beschikbaar. Daarom hebben wij een open platform ontwikkeld, waarmee we niet alleen onze eigen data, maar ook de data van andere bronnen en systemen kunnen koppelen en op een overzichtelijk tailormade dashboard kunnen weergeven. Waar de complexiteit aan boord alleen maar toeneemt, biedt Aviso vooral overzicht. Wij stellen klanten in staat om in plaats van reactief te blijven handelen, steeds trendmatiger te gaan kijken en zelf te beslissen wanneer in actie te komen. Er is echt nog zo veel te winnen in het maritieme onderhoud, dat is alleen maar positief!

Blog: Slimme samenwerking in de maritieme sector

‘Door slimme publiek-private samenwerking blijkt juist op regionaal niveau toch veel mogelijk te zijn’

Het kost €3,50 meer om een setje sneakers geheel emissieloos per containerschip vanuit China naar Rotterdam te transporteren. Een prikkelende berekening die onderzoeksinstituut MARIN presenteerde tijdens de ‘Future of the Oceans Summit’in Scheveningen. Prikkelend vanwege de concreetheid. Maar ook prikkelend omdat er meteen talloze vervolgvragen opdoemen. Is de consument bereid dit te betalen? En als dat – bij wijze van spreken – voor een kwart van de consumenten geldt, wat dan? Het schip een kwart duurzamer maken? Zijn verladers, investeerders, overheden, rederijen, havens en toeleveranciers bereid samen te werken aan die verduurzaming? En dan niet alleen in Nederland, maar óók in China?

Zomaar een gedachtenexperiment om te laten zien hoe complex het is om duurzame vernieuwingen daadwerkelijk te realiseren. En om te laten zien dat samenwerking een absolute must is. Binnen de sector, met kennisinstellingen én met overheden.

Vanuit mijn werk als senior business developer bij InnovationQuarter, regionaal ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, en tevens coördinator van het regionaal samenwerkingsprogramma Maritime Delta, probeer ik bedrijven te helpen met innovatie-ontwikkeling. Daar is behoefte aan. In onze regio, waar zich grofweg 45 procent van het Nederlands maritieme cluster bevindt, ervaar ik dat steeds meer ondernemers bereid zijn hun nek uit te steken. Zij verkennen bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen, walstroom, hernieuwbare energie of aquacultute.

Veel van deze ondernemers krijgen al snel te maken met het zogeheten ‘First mover disadvantage’. Concreet: het loont niet om een bepaalde vernieuwing te ontwikkelen en op de markt te brengen. Bijvoorbeeld omdat meerwaarde op maatschappelijk en sociaal vlak zich zelden terug laat rekenen in de business case. Een flink deel van ons werk zit dan ook in het puzzelen om te komen tot een geschikt business model. Daarbij kijken we ook hoe publieke en private samenwerking dit structureel kan stimuleren, bijvoorbeeld door mee te financieren of risico’s af te dekken.

Dat gaat natuurlijk vaak op een aanzienlijk kleinere schaal dan het voorbeeld waarmee ik begon. Door slimme publiek-private samenwerking blijkt juist op regionaal niveau toch veel mogelijk te zijn. Zo kunnen we, ondanks dat veel van deze ontwikkelingen op een internationaal speelveld plaatsvinden, concrete stappen maken richting een duurzame economie.

 

Edward Gilding

Coördinator Maritime Delta

Reacties zijn welkom bij edward.gilding@innovationquarter.nl of mail direct.