SAMXL Smart Advance Manuafacturing

Blog: Smart Advanced Manufacturing voor de maritieme maakindustrie bij SAM|XL

Automatisering is een veel besproken onderwerp. Vaak wordt er gesproken over de vermindering van productiekosten, of toename van output en veiligheid. Kijk bijvoorbeeld naar de automotive industrie; hierin is de automatisering in een ver ontwikkeld stadium. KuKa robots verzorgen daar geavanceerde processen ter ondersteuning van het bouwen van een auto. Deze mate van automatisering is niet vanzelfsprekend, zeker niet in specialistische sectoren zoals de maritieme sector of die van de lucht- en ruimtevaartindustrie.

In deze sectoren is het automatiseren van een productieproces met traditionele robottechnologie gewoon inefficiënt en ontzettend duur. In tegenstelling tot de auto-industrie, wordt er in genoemde specialistische sectoren vaak over kleine batches, complexe vormen en unieke producten gesproken. Het opzetten van een automatiseringsproces voor een onderdeel wat vervolgens maar 50-100 keer wordt geproduceerd is daarom ook niet rendabel.

Daarnaast is het opzetten van een valide business case erg lastig: wat is de eerste stap richting automatisering? Wat is de impact op CAPEX, vloeroppervlak, logistiek, de kennis en kunde van de workforce?

Toch is het vooruitstreven nodig. Om te blijven concurreren in een internationale sector is het nodig om innovatief te zijn. Het automatiseren van complexe, unieke en veeleisende productieprocessen is hier onderdeel van. Hoe pak je een dergelijk probleem aan? Een simpele robotarm die 10.000 keer per dag dezelfde actie uitvoert, is niet de oplossing in specialistische sectoren. De maakindustrie van een kenniseconomie vereist vaak iets anders. Dit is een probleem waar de lucht- en ruimtevaartsector afgelopen jaren tegen aan is gelopen. Hieruit is een initiatief onstaan waarin de sector zijn krachten bundelt om gezamenlijk de innovatie op het gebied van slimme productietechnieken te versnellen: Smart Advanced Manufactuting XL, oftewel SAM|XL.

SAM|XL is een non-profit fieldlab, gevestigd op de campus van de TU Delft. Een gezamelijk onderzoekscentrum waar technologie op het gebied van slimme geautomatiseerde productieprocessen wordt ontwikkeld, gedemonstreerd en gede-risked. Bij SAM|XL kan je een nieuwe productietechnologie namelijk eerst testen voordat je zelf kostbare investeringen doet in het automatiseren van je productieproces. Hierbij gaat het vooral om grote complexe producten, die in kleine batches worden geproduceerd. Slim omgaan met je middelen is dus van uiterst belang.

Afgelopen maand is er naar aanleiding van een aantal vragen geconcludeerd dat de problemen waar de lucht- en ruimtevaartsector tegen aanloopt vrijwel identiek zijn aan cassuses die ook voorkomen in de maritieme sector.

Juist vanwege het grote raakvlak, is SAM|XL in samenwerking met Netherlands Maritime Technology opzoek naar een mogelijke samenwerking. Graag willen wij uitzoeken wat veel voorkomende problemen zijn in de marieteme productiesector. Waar loop jij als bedrijf tegen aan als het aankomt op automatisering? Heb je wel eens nagedacht over de mogelijkheden, en zo ja hoe zie jij automatisering in de maritieme sector voor je?

Binnenkort organiseert SAM|XL een bijeenkomst voor de marietieme sector. Tijdens deze bijeenkomst wil SAM|XL voornamelijk de mogelijkheden van SAM|XL koppelen aan de problemen die te vinden zijn bij veel automatiseringsprocessen. Hierbij is input vanuit de industrie ontzettend belangrijk. Het doel is om uiteindelijk in samenwerking met de maritieme sector een werkgroep op te zetten. Met deze werkgroep wil SAM|XL kijken wat er in de toekomst gedaan kan worden om gezamelijk de internationale concurrentie een stapje voor te kunnen blijven, en hoe slim automatiseren daarbij een rol speelt.

Wil je meer weten over het initiatief SAM|XL, en wat smart advanced manufacturing inhoudt? Binnenkort gaat de uitnoding voor het SAM|XL / maritiem event de deur uit. Indien jij deze graag wilt ontvangen neem dan contact op met d.j.vanderhorst@tudelft.nl
www.samxl.com