Betekent autonoom varen onbemand varen?

Deze maand geven we het podium aan het team van Smart-Ship dat in 2018 opgezet is door Roy en Brent Kok. Deze maand sloot Jelle Tiemensma zich bij het team aan.

De transitie naar autonoom varen: betekent autonoom ook onbemand?

In vergelijking met de auto-industrie staat de transitie naar autonoom transport in de maritieme sector nog redelijk in de kinderschoenen. De drang ernaar is echter groot, zo blijkt ook uit het Ideecafé: Visie op Autonoom Varen, georganiseerd door Maritieme Delta op 19 februari 2019. Het doel is bekend, maar hoe komen we er?

In de EU hebben er tussen 2011 en 2017 meer dan 20000 ongelukken plaatsgevonden in de maritieme sector. Opmerkelijk is dat zo’n 60% van de incidenten te herleiden is naar menselijke fouten (Bron: EMSA). Maar is het wel zo makkelijk om de schuld af te schuiven op het falen van de mens? In werkelijkheid speelt het steeds drukker wordende verkeer op de binnenwateren en in/rondom de havens ook een belangrijke rol alsmede het gebrek aan goed opgeleid personeel.

Het mag duidelijk zijn wat autonoom varen op deze vlakken te bieden heeft, maar niemand lijkt de manier te weten waarop dit bereikt moet worden. Nu is de filosofie van menig autonoom varen-project dat de controle bij de mens weggenomen moet worden, aangezien een computer het toch beter zou kunnen. Echter ontstaat er ook hierover weer discussie: Wie is er verantwoordelijk als er iets misgaat? Kan de AI het werkelijk beter dan een menselijke bestuurder? Toepassing van AI zorgt dus voor vragen op het gebied van ethiek en aansprakelijkheid. Daarnaast moet veiligheid te allen tijde gegarandeerd kunnen worden aangezien kleine fouten al snel miljoenen euro’s kunnen kosten, zie bijvoorbeeld het ongeval met de Helge Ingstad waarbij voor meer dan €400 miljoen schade ontstond door communicatiefouten. Om deze redenen is het niet vreemd dat de schattingen voordat we volledig autonoom functionerende schepen in grote getalen voorbij zien komen uiteenlopen van 15 tot meer dan 25 jaar.

Er is dus nog een flinke periode te overbruggen, waarin we veiligheid en duurzaamheid niet overboord kunnen zetten. Wij bij Smart-Ship geloven niet direct in een volledig autonoom varend schip, maar eerder in een harmonieuze samenwerking tussen de mens en de machine, waarin we de rekenkracht van de computer kunnen combineren met de flexibiliteit van de menselijke bestuurder. Door informatie aan de bestuurder op een directe en intuïtieve manier te communiceren door middel van haptiek blijft de aandacht behouden en wordt de werkdruk verminderd, wat uiteindelijk resulteert in een veiligere sector. Het gebruik van krachten en trillingen voor het communiceren van informatie heeft zijn waarde al bewezen in de auto- en luchtvaartindustrie, echter valt er in de maritieme markt op dit vlak nog veel te winnen.

Kortom, de weg naar volledig autonoom varen zit dus vol onzekerheden. Ineens het roer omgooien is door al het bovengenoemde niet mogelijk, de transitie zal geleidelijk moeten verlopen en het blijkt dat er in de huidige situatie nog veel te verbeteren valt. Een blik op de horizon is goed, maar het is van belang ook van de directe omgeving bewust te zijn. Hierdoor kunnen we samen zorgen voor een veiligere maritieme industrie, nu en in de toekomst!

Smart-Ship is opgezet door Roy en Brent Kok in september 2018. De startup is ontstaan uit Roy’s ambitie de opgedane kennis uit zijn master thesis aan de TU Delft om te zetten naar een praktische toepassing. In februari is het derde lid, Jelle, aangesloten en is Smart-Ship uit honderden andere startups als één van de 8 geselecteerd om deel te nemen aan het YES!Delft Accelerator programma. Tijdens dit intensieve, 5 maanden durende programma wordt kennis opgedaan op de gebieden van ondernemerschap, sales, marketing en persoonlijke ontwikkeling door trainingen en mentorschap van (oud) ondernemers en kan er gebruik worden gemaakt van het uitgebreide netwerk dat de incubator biedt.

Meer te weten komen over Smart-Ship of tips/interesse voor een samenwerking? Neem contact op met info@smart-ship.eu of ga naar www.smart-ship.eu.

Auteurs:

Roy Kok – Founder/CEO

MSc Offshore and Dredging Engineering (TU Delft)

MSc Biomechanical Engineering (TU Delft)

BSc Aerospace Engineering (TU Delft)

 

Brent Kok – Co-Founder/CFO

MSc Student Tax Economics (Erasmus Universiteit)

BSc Tax and Business Economics (UVA)

 

Jelle Tiemensma – Co-founder/CTO

MSc Energy & Process Technology (TU Delft)

BSc Mechanical Engineering (TU Delft)

 

 

 

Terugblik op Ideecafé: Visie op Autonoom Varen

Op 19 februari vond het Ideecafé: Visie op Autonoom Varen plaats bij de STC Groep. In samenwerking met Netherlands Maritime Technology en Rotterdam Maritime Services Community werden visies op Autonoom Varen vanuit scheepsbouw, AI, verzekeraars en overheid samengebracht. Een onderwerp dat in de sector op veel belangstelling kon rekenen dus de zaal zat goed vol met ruim 70 bezoekers.

Het Ideecafé gaf een actueel blik op het onderwerp autonoom varen vanuit verschillende hoeken in de sector met als moderator Martin Bloem van Marstrat. Marnix Krikke van Netherlands Maritime Technology sprak over de verschillende lopende projecten en initiatieven op het gebied van autonoom varende schepen. Vincent Wegener, van het bedrijf Captain AI, legde uit hoe zij een algoritme kunnen laten leren van allerlei nautische situaties door middel van Machine Learning. Dit algoritme zal, op den duur, op een schip zelf besluiten kunnen nemen in ad-hoc situaties. Vanuit verzekeraar AON, onderstreepte Erwin van Geyte dat er in de juridische en verzekeringswereld nog veel vragen zijn. Is een autonoom varend schip bij wet nog wel een schip te noemen? En wie is er verantwoordelijk voor dat autonoom varend schip als er iets mis gaat? Tenslotte noemde Patrick Potgraven, namens I&W en het programma Smart Shipping NL, dat de overheid ruimte wil bieden voor autonoom varen tests in de binnenwateren.

Dat we hier nog niet over zijn uitgepraat, dat is duidelijk. Daarom wordt er al een vervolg van deze sessie gepland. Wilt u hierbij aanwezig zijn, meedenken of heeft u ideeën over autonoom varen? Dan kunt u contact opnemen met hilde.veeken@innovationquarter.nl

 

Maritime Delta Diner

Maritime Delta Diner brengt top maritieme sector samen

Regionale samenwerking loont! Dat werd duidelijk tijdens het jaarlijkse Maritime Delta Diner met de aanwezigen executives, bestuurders en directeuren dat plaatsvond op 11 februari bij GustoMSC in Offshore Valley Schiedam.

Maritime Delta vaart een solide koers

Tijdens het jaarlijks Maritime Delta Diner kwamen meer dan 80 personen op executive level uit de maritieme sector bijeen, om terug te blikken op de successen en vooruit te kijken naar komende activiteiten en kansen. Het diner vond dit jaar plaats bij GustoMSC in Schiedam. GustoMSC is een gerenommeerd ontwerp- en ingenieursbureau in de offshore sector.

De Maritime Delta is inmiddels een begrip als de grootste maritieme regio van West-Europa met meer dan 5.000 maritieme vestigingen. En kenmerkend door wereldspelers op het gebied van onder andere offshore, scheepsbouw, en de vele toeleveranciers voor het clusters.

Daarnaast is Maritime Delta, inmiddels sinds 2012, een succesvol samenwerkingsprogramma dat zich in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, kennis-en onderwijsinstellingen en brancheorganisaties inzet voor het versterken van dit cluster. Samen met de partners wordt daarbij gewerkt aan afstemming en concrete activiteiten op het gebied van innovatie en human capital.

De oplossingen zijn in de Maritime Delta aanwezig

Twee bedrijven met wereldwijde impact, GustoMSC en GE, vertelden over hun rol in innovatie en duurzaamheid. Zo gaat GE de krachtigste windturbine ter wereld testen op de Tweede Maasvlakte en speelt GustoMSC een onmisbare rol in de ontwikkeling van offshore windparken overal ter wereld.

Wethouder van Schiedam, Fahid Minhas, benadrukte het economisch belang van Offshore Valley voor het gehele Rotterdamse havengebied. Onder de noemer Maritiem Onderwijs -en Innovatiecentrum (MOIC) ondertekenden Schiedamse bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente een intentieverklaring voor een gezamenlijke aanpak op arbeidsmarkt -en innovatievraagstukken. Doel van het MOIC is om de sterke economische positie van het havengebied te behouden, nu en in de toekomst.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Zuid-Holland voor economie en innovatie maakte tijdens de avond de investering van energie-innovatiefonds ENERGIIQ bekend in het maritieme bedrijf We4Sea. We4Sea is een Delfts bedrijf met een slimme oplossing om brandstofverbruik van schepen te monitoren.

Met de inspiratie van voorgaande sprekers in het achterhoofd, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens de negen parallelle thema-sessies, gebaseerd op actuele marktkansen, -ontwikkelingen of -hiaten. Deze sessies waren voorbereid en ingeleid door de verscheidene Maritime Delta-partners.

De thema’s waren:

  • Arbeidsmarkt branding & Leven lang Leren
  • Energie-transitie & Verduurzaming
  • Maritiem Onderwijs Innovatie Centrum
  • Binnenvaart
  • Autonoom Varen
  • Smart Productie
  • Promotie & Acquisitie
  • Financiering & Investeringen
  • Offshore Wind

Tijdens geanimeerde gesprekken aan de tafels werd gesproken over mogelijke gezamenlijk vervolgstappen. En welke acties gezamenlijk kunnen worden opgepakt tussen de partners. De komende periode worden uitkomsten verder uitgewerkt door de Maritime Delta en partners, en kunt u hier via onze mediakanalen binnenkort meer over verwachten.

Nieuwsgierig hoe de avond eruitzag? Bekijk hier de foto’s van het Maritime Delta Diner.

Innovatiesessie: Digitalisering in de Baggerindustrie

Op dinsdag 5 februari organiseerde InnovationQuarter, vanuit het samenwerkingsverband Maritime Delta, een innovatiesessie over Digitalisering in de Baggerindustrie. Met ruim 70 personen uit de baggerindustrie werd besproken hoe we digitalisering in deze industrie kunnen versnellen en wat daar voor nodig is.

De bijeenkomst ging van start met drie sprekers over de nieuwste ontwikkelingen binnen de digitalisering van de baggerindustrie. Aan het woord kwam Erwin Strik, van het jonge innovatieve bedrijf Onboard. Onboard biedt een online platform voor het verzamelen van data, op het schip maar ook aan de kade. Hij riep op tot gedeelde infrastructuren, om zo samen voordeel te halen uit digitalisering. Vanuit de corporate startup ShipSupport was Dominique van ‘t Hof aanwezig om te vertellen hoe zij met een e-commerce platform het online verkopen van scheepsonderdelen simpeler willen maken en wat zij nog meer kunnen doen met data. Jorn Bertens van Van Oord sprak over het initiatief One Marine Data Standard waarmee Van Oord en andere partners uit de baggerindustrie één data standaard ontwikkelen. Dit maakt het uitwisselen van data en het gebruiken van deze data veel makkelijker.

Tijdens drie werksessies gingen de sprekers persoonlijk in gesprek met de aanwezigen en werden de blokkades in digitalisering van de industrie geïdentificeerd. Deze hebben vooral te maken met het delen van data. De sessies gaven ook inzicht in kansen voor samenwerking met name in het delen van kennis en data. Heeft u zelf ideeën over hoe we digitalisering in de baggerindustrie kunnen versnellen? Dan kunt u contact opnemen met hilde.veeken@innovationquarter.nl