Maritiem Innovatie Overleg

Succesvol Intermediair maritiem Innovatieoverleg

Op donderdag 3 september vond in de Duurzaamheidfabriek in Dordrecht het maritiem intermediair innovatie overleg plaats. Na een lange tijd bijeenkomen op een passende locatie werd een waardevol moment van kennis delen en samenwerken. De aanwezige organisaties ondersteunen het maritieme bedrijfsleven en stimuleren innovatie in de regio.

Het intermediair innovatieoverleg is bedoeld voor afstemming, verbinding en kennisuitwisseling van regionale partners, intermediairs en instellingen. De deelnemers begonnen met een pitch over een innovatie waar ze mee bezig zijn of de afgelopen tijd aan hebben bijgedragen. Opvallend waren de initiatieven van verschillende partijen die inspelen op de gevolgen die de situatie rondom Corona met zich mee brengt. Elke partij sloot af met een hulpvraag voor de groep.

Rondom de thema’s energietransitie, digitalisering en human capital werden ook de kansen en bedreigingen en de eerste te ondernemen stappen met elkaar besproken.

Kansen voor energietransitie werden onder andere gesignaleerd in Nederland als kenniseconomie en daarbij vooral vernieuwend te denken. Voor digitalisering bieden nieuwe businessmodellen kans alsook de vergroting van de verdiencapaciteit door efficiëntere productie en kostenbesparing door robotisering en minder verspilling grondstoffen. Meer focus op softskills, mindset en diversiteit zijn als kans geïdentificeerd bij het thema human capital.

Meer samenwerken in de ontwikkeling en ook in de uitvoering was voor alle drie de thema’s de hoofdgemeenschappelijke deler waar de mogelijkheden liggen voor de maritieme sector.

Aanwezige partijen waren: Rijkswaterstaat, Netherlands Maritime Technology, STC Group, Gemeente Rotterdam, iTanks, InnovationQuarter/ Maritime Delta, SmartPort, Werkendam Maritime Industries, Da Vinci College/ Duurzaamheidsfabriek, Deal! Drechtsteden, PortXL, MOIC, Rotterdam Maritime Services Community, TNO en Buccaneer Delft.

De Maritime Delta neemt dan ook de uitkomst van dit overleg mee in de programmering van de activiteiten in de toekomst. Heb je vragen, neem dan contact op met Tessa Luijben: tessa.luijben@innovationquarter.nl

Navingo Career Event 2020

Navingo Career Event extends to 2-day event

On 27 and 28 October 2020 the Navingo Career Event takes place for the fourteenth consecutive year. For the first time in a new location: RAI Amsterdam.

In this special year the organization is extending this event to two days. Various maritime, offshore and energy companies will present themselves to active and latent jobseekers. Every year many professionals and starters from various backgrounds and of various levels visit the (previously called) Maritime & Offshore Career Event.

Filling vacancies
The Navingo Career Event draws both jobseekers and networkers. For the companies present this means that they can directly have conversations with future colleagues. Within two days companies can collect dozens of interesting profiles for various open vacancies. On the informal exhibition floor vacancies can be filled immediately. Naturally Navingo and RAI Amsterdam will make sure the Navingo Career Event can be held in a safe manner.

Double chances
Moreover, Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC), Navingo’s B2B exhibition takes place at the same time at RAI Amsterdam. For those who are interested in the sector, can get to know companies and markets from all different sides: what it’s like to work there, what they do exactly, what is necessary and how companies from the sector handle innovations. Various companies are therefore partner of both events: for example Alewijnse Marine, Boskalis, Deme Offshore, Huisman Equipment, Damen Shipyards and Rolldock Shipping.

Deploy skills
Nathalie de Jongste, Marketeer at Navingo sees that there is a strong, lasting need for motivated personnel with specific abilities. “We notice that companies are looking for people with skills that can be deployed in this industry. Abilities such as flexibility, creativity, the ability to analyze data critically, the will to innovate and digital skills. You really don’t have to have a background from this sector to have a great match with these companies. That’s the type of visitor we consciously attract.” 

Matchmaking
In the run up to the Navingo Career Event, participating companies are also able to invite candidates for a one-on-one conversation on the exhibition floor. “We are using the latest technology so that the matching takes place based on the unique profile of the visitor. This is why conversations of a high level take place during the event”, says Nathalie de Jongste. As participating company, it’s also possible to present on stage or organize a workshop.

Meet future colleagues
Do you want your company to be noticed by (young) professionals and potentials and meet the most interesting candidates face-to-face? Contact Navingo through sales@navingocareer.com or call: +31 10-209 2600 and become a partner of the Navingo Career Event.

More information? Check https://werkgevers.navingocareer.com/career-event/information/ and become a partner.

Maritime Delta Student Challenge 2020

Covid-19 onderwijs impact en belang stages

Als gevolg van de Covid-19 pandemie is het fysieke (maritiem) onderwijs sinds medio maart abrupt gestopt. Met man en macht is het onderwijs overgeschakeld naar digitale lessen. Gelet op de omstandigheden is dit succesvol verlopen. Uiteraard heeft het wel wisselende impact op de diverse studenten. Jongens en meiden die bijvoorbeeld gewend zijn om veel met de handen te doen en dan een periode volledig te zijn veroordeeld tot digitale (theorie)lessen, maakt je niet erg blij. Gelukkig is er weer meer ruimte om meer en meer praktijk onderwijs op de opleidingslocaties uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van veel maritieme opleidingen.

Het onderwijs doet er alles aan om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele achterstanden in te halen. Voor de maritieme studenten die komend studiejaar op stage moeten is het van enorm belang dat er ook voldoende stageplaatsen door het bedrijfsleven worden aangeboden. Uiteraard begrijpt iedereen in het onderwijs dat ook bij het maritieme bedrijfsleven de gevolgen duidelijk merkbaar zijn van deze onzekere periode. Dat dit soms het beschikbaar stellen van stage- en afstudeerplaatsen in een ander daglicht kan zetten, is begrijpelijk. Toch is het de gezamenlijke uitdaging van onderwijs en bedrijfsleven om te zorgen dat studenten verder kunnen in hun ontwikkeling en stappen zetten in hun weg naar de maritieme sector.  Voldoende stage- en afstudeerplaatsen zijn daarin van wezenlijk belang, ook als dit soms betekent dat deze net iets anders ingericht moet worden dan gebruikelijk.