Kansen en uitdagingen voor de superjachtsector

Net als in de Formule1 kunnen de nieuwste technieken in de superjachtensector doorgevoerd worden in andere sectoren!

Gezamenlijk webinar NMT RMSC Maritime Delta

Tijdens een van de eerste inhoudelijk webinar activiteiten van 2021,werd de focus door NMT, RMSC en Maritime Delta gelegd op de superjachten sector. Hein Velema van Marstrat startte met een overzicht van de sector, die aangaf dat de invloed van COVID-19 op de economie en specifiek in deze sector is gegroeid; Miljardairs zijn nog rijker geworden en jachten worden gezien eruit als een veilige plek om met familie te zijn. De “Pre-loved” superjacht markt is in de tweede helft van 2020 juist versneld gegroeid, evenals de orderportefeuille voor nieuwbouw.

Hein stelde het publiek de vraag Waarom denken we alleen aan bouwen van jachten terwijl er nog zoveel meer is in deze markt waar de regio mee aan de slag kan, zoals de maritiem zakelijke dienstverleners.
De operationele markt in deze sector, zoals de jaarlijkse kosten om een jacht in bedrijf te houden, zijn voor jachten erg groot. Hier kan de groot Rotterdamse regio ook haar aandeel in uitbreiden, het geeft genoeg kansen voor surveyors, toeleveranciers bij kleine reparaties etc.

Jachteigenaren zien dat hun imago verandert, en verdere verduurzaming in de sector kan juist helpen om dat imago te verbeteren. Economische noodzaak is niet direct de aanleiding om te vergroenen, maar deze doelgroep kan geënthousiasmeerd worden om bij refit te kiezen voor de Nederlandse superjachten sector, welke wereldwijd in de top 3 staat.

Een goede tool om het productieproces, jacht operational life, en einde levensduur inzichtelijk te maken is de life cycle assessment tool. Robert van Tol van Water Revolution Foundation vertelde dat dit belangrijk is om duurzaam refitten te optimaliseren.

Dennis Bravenboer (Hug Engineering) begon direct met een stelling, om zo het publiek te verleiden tot actieve deelname: Als NL dezelfde vooraanstaande positie voor refit wil verwerven als voor nieuwbouw, dan is het belangrijk dat gespecialiseerde toeleveranciers als een cluster al in een zeer vroeg stadium worden betrokken.
Het bouwen van een jacht is een lang traject,  zeker met geavanceerde systemen is het van belang om er vroeg bij te zijn. Een hecht cluster over de hele keten is daarom belangrijk.

Er zijn vele kansen voor de maritieme sector. Ten eerste, “nieuwere jachten” gaan ook graag terug voor onderhoud naar het land waar ze gebouwd zijn.  Als er in NL een combinatie gemaakt kan worden met de ‘Noordelijke Route’ en de plannen voor de Rijnhaven als Rotterdam Marina (link) uitkomen, kunnen er tijdens de winterstalling veel operationeel, onderhanden werk gedaan worden, en zijn de kleinere upgrades en reparaties weer wel interessant. De promotie van de regio in combinatie met de werven wordt dan een win-win situatie.

Daarnaast gaf Robert aan dat de jachtensector niet afhankelijk is voor innovatie van regelgeving maar probeert op de troepen vooruit te lopen. Als industrie is het juist goed om verder te gaan en nieuwste inzichten te delen. Net als in de Formule1 kunnen nieuwe technieken in de superjachten doorgevoerd worden in andere sectoren. Zowel de hybride aandrijvingen in Noordelijke fjorden worden belangrijker qua milieu overwegingen en ook de Middellandse Zee havens gaan kijken naar strengere regels. Daar kan onze sector nu al op in spelen door met de eigenaren zelf hoge standaarden te ontwikkelen en uit te venten.

Een van de aanbevelingen tijdens het webinar was te kijken naar de initiatieven in bijv Italië die te vinden zijn in de kleinere jachten markt (tot 500 GT) op het gebied van duurzaamheid – die doelgroep is genoodzaakt om sneller te schakelen, omdat er kleine technische ruimtes aanwezig zijn en ze vaker in serie bouwen, waardoor er gekozen moet worden voor duurzame opties ivm de lange levensduur van de innovatie.

Een vraag uit het publiek over concrete plannen voor een sustainable refit werf moest helaas nog ontkennend beantwoord worden, maar de sprekers gaan gezamenlijk hun best doen om dit verder te concretiseren.

Kort werd nog stilgestaan bij het talent, human capital, wat belangrijk zal blijven, en daar mag ook wel wat aandacht voor komen. Er zijn gespecialiseerde opleidingen, maar de innovatieve ontwerpen van bijv Feadship leiden maar mondjesmaat tot opdrachten – een goed onderwerp voor een volgend ideecafé hoe dit omgezet kan worden naar concrete opdrachten.

Te veel onderwerpen in te korte tijd, NMT, RMSC en Maritime Delta danken de sprekers en hopen u snel weer bij een volgend Ideecafé te mogen begroeten!

Linda Treuman
RSMC

Terugblik ‘How to be an innovator’ Innovation lead crash course

Binnen twee uur een compleet ontwikkeltraject doorlopen: dat was het doel tijdens de Innovation Lead Crash Course. In de maritieme wereld wordt innovatie vaak gedreven door techniek. Tijdens deze skillsessie werden deelnemers uitgedaagd om de kansen vanuit andere hoeken te ontdekken. De skillsessie werd als samenwerking van Maritime Delta en RDM Next online gehost tijdens het Navingo Career event.

Innovatie als gedeelde verantwoordelijkheid
Waar innovatie eerder werd gezien als de verantwoordelijkheid van specifieke teams, wordt het tegenwoordig meer een gedeelde verantwoordelijkheid binnen bedrijven. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor werknemers om op zoek te gaan naar nieuwe kansen en verbetering van bestaande producten en processen. Maar waar je begin je met zoeken? En in welk idee steek je je beperkte resources? En hoe zorg je dat je idee verder dan de post-it komt?

Meer dan techniek
Vaak wordt het antwoord snel gevonden in ontwikkelingen in techniek. Technische verbeteringen zorgen nou eenmaal voor een beter product. Maar er zijn meer hoeken waarin je kunt zoeken naar innovatie. Bijvoorbeeld door te kijken naar de sterktes van jouw bedrijf: als jij goed bent in het ene, kan je misschien ook wel goed zijn in het andere. Tijdens de skillsessie kwamen aan de hand van verschillende gereedschappen in een hoog tempo verschillende zoekvelden voorbij. Dit leidde tot een overvloed aan kansen en problemen om te verbeteren.

De juiste kansen pakken
Als je veel kansen ziet, hoe maak je dan de juiste keuzes in wat je gaat ontwikkelen? Het is goed om een lijst met opties te hebben, maar je kunt je tijd en geld voor ontwikkeling maar één keer besteden. Voor het prioriteren van ideeën kunnen verschillende gereedschappen worden gebruikt. Tijdens de skillsessie werden de kansen gerankt op waarde en haalbaarheid, om zo te eindigen met één haalbaar en waardevol idee.

Doorontwikkelen of in de markt zetten
Het compleet uitontwikkelen van een idee kan een kostbare activiteit zijn, helemaal als achteraf blijkt dat het toch geen goed idee was. Maar er zijn manieren om een flop te voorkomen. Een daarvan wordt aangereikt door de Lean Startup method, namelijk: Test je aannames voordat je je idee uitwerkt. Zo kom je erachter of de wereld wel zit te wachten op jouw idee, zonder dat je veel hoeft te investeren. Oftewel: (vrijwel) risicoloos innoveren.

Terug naar de tekentafel
Het testen van je aannames kan er wel toe leiden dat je vastloopt. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen dat het probleem dat je gezien hebt helemaal geen probleem is of dat je oplossing niet werkt. Dit betekent dat je een andere doelgroep, een ander probleem of een andere oplossing moet selecteren. Dat kan voelen als een stap terug, maar je hebt wel een heleboel tijd en geld bespaard. Het is dus belangrijk om een open houding te hebben en te blijven leren.

De Innovation Lead Crash Course vat een proces van weken samen binnen enkele uren. Zie je zelf een kans voor ontwikkeling en kom je niet verder? Neem contact op, dan zorgen we samen dat jij de volgende stap kunt zetten.

Quote van de dag: “Het is heel cool om zo binnen twee uur met alle fasen van innovatie kennis te maken.”

 

Platforms: Communicatie: Zoom // Brainstorm: Ideaflip

Methodes / tools:  Design Thinking, Lean Startup // How-to’s, validation board

Techniek: Camera 1: JVC GCPX100BE// Camera 2: JVC GCPX100BE // Video mixer 1: Roland V-02HD // Video mixer 2: Roland V-1HD // Audio mixer: Pioneer DJM-900 nexus met 2x Sennheiser draadloze mics // Computers: 2x Mac mini // Beeldschermen: 2x Cisco webex boards

Terugblik workshop groene brandstoffen voor de offshore wind vloot

Op 15 oktober jl. vond de tweede online workshop plaats van het Rotterdam Offshore Wind Coalition  (ROWC) en Maritime Delta in het kader van het verduurzamen van de offshore wind vloot. Dit keer is er ingezoomd op groene brandstoffen. MARIN, Royal IHC en Shell presenteerden hun ambities voor 2030 voor een duurzame offshore wind sector.

De workshop trapte af met een drietal presentaties gevolgd door een discussie met ca. 30 specialisten uit de sector.

MARIN presenteerde hun Model Based System Engeneering waarbij een 3D model gemaakt kan worden op basis van de eigenschappen die een schip moet hebben. Aan de hand van dit model kan onder andere een inschatting van de kosten voor een dergelijk schip worden gemaakt. Royal IHC heeft meer achtergrond gegeven over hoe ze voor een bepaalde groene brandstof kiezen op basis van de classificaties die daar nu al over bekend zijn. Shell presenteerde hun plannen rondom het Crosswind project en het ontwikkelen van een waterstofproductie locatie op de tweede Maasvlakte.

Tijdens de discussie kwam naar voren dat om de vloot op groene brandstoffen te laten varen er een aantal zaken moeten worden beklonken. De infrastructuur voor dergelijke bunker-, tank- of oplaadstations moet ontwikkeld worden om de vloot voldoende van brandstoffen te kunnen voorzien. Daarnaast is de huidige prijs van duurzame brandstoffen tegenover petrochemische brandstoffen te hoog om een sluitende businesscase te maken.  Verder werd vastgesteld dat het optimaliseren in de keten de innovatie gaat versnellen. Aan de oproep om samen pilots op te pakken werd dan ook breed gehoor gegeven. Ten slotte zou de sector graag zien dat de overheid met een duidelijke visie (en financiële ondersteuning) over zero emissie in de scheepsvaart naar buiten treedt.

Wilt u ook graag bijdragen aan een pilot voor het verduurzamen van de offshore wind vloot? Dan kunt u contact opnemen met Hans Kursten of Babet van der Giesen van het ROWC.

Voor overige hulp bij het versnellen van uw innovatie kunt u altijd contact opnemen met Tessa Luijben van InnovationQuarter.

Maritiem Innovatie Overleg

Succesvol Intermediair maritiem Innovatieoverleg

Op donderdag 3 september vond in de Duurzaamheidfabriek in Dordrecht het maritiem intermediair innovatie overleg plaats. Na een lange tijd bijeenkomen op een passende locatie werd een waardevol moment van kennis delen en samenwerken. De aanwezige organisaties ondersteunen het maritieme bedrijfsleven en stimuleren innovatie in de regio.

Het intermediair innovatieoverleg is bedoeld voor afstemming, verbinding en kennisuitwisseling van regionale partners, intermediairs en instellingen. De deelnemers begonnen met een pitch over een innovatie waar ze mee bezig zijn of de afgelopen tijd aan hebben bijgedragen. Opvallend waren de initiatieven van verschillende partijen die inspelen op de gevolgen die de situatie rondom Corona met zich mee brengt. Elke partij sloot af met een hulpvraag voor de groep.

Rondom de thema’s energietransitie, digitalisering en human capital werden ook de kansen en bedreigingen en de eerste te ondernemen stappen met elkaar besproken.

Kansen voor energietransitie werden onder andere gesignaleerd in Nederland als kenniseconomie en daarbij vooral vernieuwend te denken. Voor digitalisering bieden nieuwe businessmodellen kans alsook de vergroting van de verdiencapaciteit door efficiëntere productie en kostenbesparing door robotisering en minder verspilling grondstoffen. Meer focus op softskills, mindset en diversiteit zijn als kans geïdentificeerd bij het thema human capital.

Meer samenwerken in de ontwikkeling en ook in de uitvoering was voor alle drie de thema’s de hoofdgemeenschappelijke deler waar de mogelijkheden liggen voor de maritieme sector.

Aanwezige partijen waren: Rijkswaterstaat, Netherlands Maritime Technology, STC Group, Gemeente Rotterdam, iTanks, InnovationQuarter/ Maritime Delta, SmartPort, Werkendam Maritime Industries, Da Vinci College/ Duurzaamheidsfabriek, Deal! Drechtsteden, PortXL, MOIC, Rotterdam Maritime Services Community, TNO en Buccaneer Delft.

De Maritime Delta neemt dan ook de uitkomst van dit overleg mee in de programmering van de activiteiten in de toekomst. Heb je vragen, neem dan contact op met Tessa Luijben: tessa.luijben@innovationquarter.nl

Werkbezoek Maritime Delta aan Huisman

Werkbezoek Maritime Delta aan Huisman op maandag 21 september

Op maandag 21 september brachten verschillende regionale bestuurders vanuit de Maritime Delta een bezoek aan het Schiedamse bedrijf Huisman. Aanleiding voor het bezoek was een (hernieuwde) kennismaking met het maritieme en offshore bedrijf en hun vele innovatie-activiteiten. Evenals een ontmoeting met de recent aangetreden CEO David Roodenburg en president Joop Roodenburg.

Huisman is een innovatief en toonaangevend (internationaal) bedrijf gevestigd in Schiedam op het gebied van onder meer maritieme en offshore equipment zoals kranen en (boor)torens. Zo worden onder andere met hun kranen, offshore windturbines geïnstalleerd en die leveren hiermee een bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. Huisman is niet alleen een mooi voorbeeld van (maritieme) zelfscheppende maakindustrie in de regio, maar speelt ook een belangrijke rol in het regionaal ecosysteem van innovatieve bedrijven. Tijdens het werkbezoek werd de rijke historie van het bedrijf genoemd en de impact dat hun vestiging in de Wiltonhaven in de ontwikkeling van het gebied. Het belang van een goed nationaal en lokaal vestigingsklimaat werd hierbij nog eens benadrukt.

David Roodenburg, CEO van Huisman: “We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst waarin we de bestuurders konden laten zien wat innovatie in de praktijk betekent. Een van onze ‘step changing’ technische oplossingen is de ontwikkeling van speciale kranen voor de installatie van steeds grotere windturbines op zee. Door kennis en kunde in het maritieme cluster te combineren met de innovatieve kracht van Huisman, kunnen we een cruciale rol spelen in de energietransitie.”

Aan het werkbezoek namen onder andere deel: Wethouder Rotterdam, Arjan van Gils, Wethouder Drechtsteden, Maarten Burggraaff, Gedeputeerde Zuid-Holland, Jeannette Baljeu , Wethouder Schiedam; Fahid Minhas, Voorzitter Nederland maritiem Land Rob Verkerk, Managing Director Roel de Graaf, en Hoofd Innoveren InnovationQuarter, Eefje Dekkers.

Een additionele aanleiding voor het werkbezoek was een update van het regionaal programma Maritime Delta. Dit programma zet zich in samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen in voor het versterken van het maritieme cluster in Zuid-Holland. Het programma Maritime Delta is tevens onderdeel van de bredere regionale positionering en samenwerking Rotterdam Maritime Capital of Europe. In het huidige programma is er een duidelijk focus op energie-transitie, digitalisering en human capital. Vanuit InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology wordt sinds 2012 i.s.m. vele partners uitvoering gegeven aan het programma. Vanwege de huidige covid-19-situatie en gerelateerde economische impact op de sector, werd vanuit het programma de nut en noodzaak belang benadrukt van het organiseren van (online) netwerk-activiteiten evenals de ondersteuning bij (financiering van) innovatie in de sector.

Fahid Minhas, wethouder Schiedam: ““Schiedam koestert de maritieme bedrijvigheid en ontwikkelingen in de sector. Leefbaarheid en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk verbonden in dichtbevolkte havensteden. Dat vraagt om visies en wederzijds begrip, om het beste van beide werelden te bewerkstelligen”

Het bezoek aan Huisman werd treffend afgesloten met een rondleiding langs de schepen en werkzaamheden in de haven. Hierbij werd nog eens het innovatieve karakter duidelijk van Huisman , en de cruciale bijdrage die zij leveren aan werkgelegenheid in de regio als ook de energietransitie van Nederland en daarbuiten.

Havenbedrijf Rotterdam en InnovationQuarter verwelkomen offshore wind experts op de Tweede Maasvlakte

Op 11 september kwamen verschillende partijen samen in Futureland, met uitzicht op de Tweede Maasvlakte, om de laatste ontwikkelingen in offshore wind met elkaar te delen. Met een grote afvaardiging van de TU Delft Wind Energy Institute en geïnteresseerden uit het kenniswezen en bedrijfsleven, kon het onderwerp rekenen op grote belangstelling.

De groep werd verwelkomd door Joost Eenhuizen van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij legde uit hoe het Havenbedrijf de offshore wind sector ondersteunt met een offshore wind test- en demonstratie site. Hier kunnen offshore wind bedrijven nieuwe technologieën testen en demonstreren. Een faciliteit met een cruciale functie nu dat offshore wind in opkomst is als alternatieve energiebron.

TU Delft gaf inzicht in hun activiteiten en projecten op het gebied van offshore wind. Wereldwijd is TU Delft voorloper op offshore wind technologie en de aanwezige kennis is voor het bedrijfsleven zeer relevant. Om deze kennis te delen informeerde Professor Simon Watson het publiek over de belangrijkste thema’s in offshore wind onderzoek. Daarnaast presenteerde Maxim Segeren het project ‘Gentle Driving of Piles’. Dit project wordt getest op de Tweede Maasvlakte en draagt bij aan het milieuvriendelijker en geluidsvrij heien van monopiles.

Piet Warnaar gaf inzicht in de vele offshore wind projecten waar ECN-TNO aan werk. Als kennisinstelling speelt ECN-TNO een belangrijke rol in het vertalen van fundamenteel onderzoek naar toepassingen voor de offshore wind markt. De aanwezige marktpartij GE Renewable Energy presenteerde over de offshore wind turbine die zij op de Tweede Maasvlakte bouwen. Dit is de grootste offshore wind turbine ooit met een potentiële energieopwekking van 12 MW. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 14.000 huishoudens. De turbine wordt gebouwd op de offshore wind test- en demonstratie site waar zij de ruimte en tijd hebben om deze turbine te bouwen en te testen. De aanwezigheid van de turbine geeft een impuls aan het onderzoek en bedrijvigheid op offshore wind gebied in de Maritime Delta regio.

Wilt u meer informatie over deze sessie? Neem dan contact op met Hilde Veeken.

Wilt u meer weten over de offshore wind test- en demonstratiesite? Bezoek dan de pagina van de port of rotterdam.

 

World Port Business Breakfast 2019

Op vrijdag 6 september 2019 staat de kracht van het netwerk centraal bij het World Port Business Breakfast in Hogeschool Rotterdam op RDM. Hier komt het Rotterdamse Innovatie Ecosysteem bijeen om kennis te delen rond de energietransitie.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren in de verandering en verduurzaming van de industrie in de Botlek. En minstens zo belangrijk, hoe houd je daar grip op met advies, innovaties, investeringen en gedeelde kennis? Met on-stage interviews en onderlinge discussies zorgen we voor een duurzame bijdrage aan het proces.

Wil je hierbij aanwezig zijn? We verwelkomen je graag!

Meld je direct aan om aanwezig te zijn bij het World Port Business Breakfast 2019.

Programma

07:30 uur            Inloop en ontbijt

08:00 uur            Interviews

08:30 uur            Netwerken

 

Dit event wordt mogelijk gemaakt door

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik bijeenkomst robotisering in de maritiem- en havensector

Op 3 juni kwamen verschillende partijen vanuit de Maritime Delta samen om de stand van zaken rondom de maritiem- en havensector te bespreken.

Om de automatisering in de maritieme sector een boost te geven, kwamen op uitnodiging van InnovationQuarter, Maritime Delta, iTanks en RoboHouse de netwerken bijeen voor een informatieve middag. Hier werd door Jaimy Siebel van RoboHouse besproken wat robotisering inhoudt en vooral hoe je er snel, goed en effectief mee kunt starten. Johan Verlaan, directeur van Machinefabriek De Waal, vertelde over zijn ervaring met het gebruik van een lasrobot op de werkvloer. Tenslotte lichtte Pieter Blom van VertiDrive toe hoe zij de robotiseringsmarkt zien en wat VertiDrive hier aan toevoegt.

Ook werd de optie aangeboden om kosteloos een robotiseringssessie te volgen bij RoboHouse om te leren welke processen uw bedrijf het best kan robotiseren. Wilt u hier meer informatie over of heeft u ideeën voor verdere activiteiten over robotisering? Neem dan contact op met hilde.veeken@innovationquarter.nl. 

 

 

 

Eerste Maritime Delta Skill-Sessie in het teken van Machine Learning

Op 23 mei vond de eerste Maritime Delta Skill-sessie plaats. Het doel van deze skill-sessies is om maritieme medewerkers van nu voor te bereiden op de technologieën van de toekomst. Deze eerste editie stond in het teken van Machine Learning.

Tijdens de sessie op 23 mei, tijdens het Navingo Career Event, kwam er een twintigtal maritieme professionasl bij elkaar om meer te leren over Machine Learning en de impact van deze technologie op de maritieme sector. Onder leiding van RDM Next kregen de deelnemers een hands-on workshop over machine learning waarbij ze met een vision kit van Google aan de slag gingen. Daarnaast kregen de deelnemers een rondleiding door de RDM maakhal en een rit op een toekomstig autonome watertaxi. Tijdens de vaart werd door Vincent Wegener van het jonge bedrijf CaptainAI uitgelegd hoe zij deze watertaxi autonoom gaan laten varen aan de hand van machine learning technologie.

Deelnemer Joeri ten Napel, Bachmann Electronic: ‘Hopelijk komen er meer sessies met eenzelfde opzet’

Heeft u ideeën voor een volgende skill-sessie? Bent u bijvoorbeeld zelf actief in de maritieme sector en heeft u specifieke interesse in een bepaalde technologie? Laat het ons weten via hilde.veeken@innovationquarter.nl.

 

 

Pitchronde tijdens het Maritiem Innovatie Overleg

Op 3 april jl. kwamen maritieme intermediaire partijen bij elkaar voor het Maritiem Innovatie Overleg. De aanwezige partijen ondersteunen het maritiem bedrijfsleven in de regio. Om de markt beter van dienst te zijn en het aanbod af te stemmen, organiseert Maritime Delta dit jaarlijkse overleg.

In een pitchronde vertelden de aanwezige partijen op kort en bondige wijze over innovatieprojecten binnen hun eigen organisatie, variërend van lasrobots tot demonstraties in autonoom varen. Na de pitches werd aan thematafels dieper ingegaan op de thema’s offshore renewables, vergroening scheepvaart en autonoom varen.

Overeenstemming bestond over het belang van deze thema’s voor de verschillende partijen en een aantal organisaties hebben een vervolgafspraak met elkaar gemaakt. Daarnaast is tijdens de thematafels geïdentificeerd welke projecten potentie hebben tot samenwerking en zal er een concreet overzicht van lopende projecten worden opgesteld. Een nuttig instrument om in beeld te krijgen op welke thema’s de deelnemende partijen mogelijk kunnen samenwerken. Daarnaast zullen de aanwezige organisaties hun project- en activiteitenkalenders delen om overlap in activiteit te voorkomen.

Aanwezige organisaties waren: Rijkswaterstaat/ SMASH, Netherlands Maritime Technology, Vereniging van Waterbouwers/ Van Oord, DOB academy, Hogeschool Rotterdam/ RDM CoE, STC Group, Gemeente Rotterdam, iTanks, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, InnovationQuarter/ Maritime Delta, EICB, SmartPoart, Werkendam Maritime Industries, Da Vinci College/ Duurzaamheidsfabriek en Buccaneer Delft.