Havenbedrijf Rotterdam en InnovationQuarter verwelkomen offshore wind experts op de Tweede Maasvlakte

Op 11 september kwamen verschillende partijen samen in Futureland, met uitzicht op de Tweede Maasvlakte, om de laatste ontwikkelingen in offshore wind met elkaar te delen. Met een grote afvaardiging van de TU Delft Wind Energy Institute en geïnteresseerden uit het kenniswezen en bedrijfsleven, kon het onderwerp rekenen op grote belangstelling.

De groep werd verwelkomd door Joost Eenhuizen van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij legde uit hoe het Havenbedrijf de offshore wind sector ondersteunt met een offshore wind test- en demonstratie site. Hier kunnen offshore wind bedrijven nieuwe technologieën testen en demonstreren. Een faciliteit met een cruciale functie nu dat offshore wind in opkomst is als alternatieve energiebron.

TU Delft gaf inzicht in hun activiteiten en projecten op het gebied van offshore wind. Wereldwijd is TU Delft voorloper op offshore wind technologie en de aanwezige kennis is voor het bedrijfsleven zeer relevant. Om deze kennis te delen informeerde Professor Simon Watson het publiek over de belangrijkste thema’s in offshore wind onderzoek. Daarnaast presenteerde Maxim Segeren het project ‘Gentle Driving of Piles’. Dit project wordt getest op de Tweede Maasvlakte en draagt bij aan het milieuvriendelijker en geluidsvrij heien van monopiles.

Piet Warnaar gaf inzicht in de vele offshore wind projecten waar ECN-TNO aan werk. Als kennisinstelling speelt ECN-TNO een belangrijke rol in het vertalen van fundamenteel onderzoek naar toepassingen voor de offshore wind markt. De aanwezige marktpartij GE Renewable Energy presenteerde over de offshore wind turbine die zij op de Tweede Maasvlakte bouwen. Dit is de grootste offshore wind turbine ooit met een potentiële energieopwekking van 12 MW. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 14.000 huishoudens. De turbine wordt gebouwd op de offshore wind test- en demonstratie site waar zij de ruimte en tijd hebben om deze turbine te bouwen en te testen. De aanwezigheid van de turbine geeft een impuls aan het onderzoek en bedrijvigheid op offshore wind gebied in de Maritime Delta regio.

Wilt u meer informatie over deze sessie? Neem dan contact op met Hilde Veeken.

Wilt u meer weten over de offshore wind test- en demonstratiesite? Bezoek dan de pagina van de port of rotterdam.

 

Blog: The young professionals program

In the month of july 2015 I moved to the Netherlands to pursue my Masters in Mechanical engineering at TU Eindhoven and I never left since. My inclination towards engineering is partly derived from my family. All of them inspired me during my formative years and sparked my interest in science and engineering. So, it was no coincidence that when it came down to my choice of studies, the adage, “the fruit doesn’t fall far from the tree”, again rang true.

After my studies I began my career at Wärtsilä in Drunen. In 2018 I was offered a position of Research and Development Hydrodynamics engineer at Veth Propulsion and I took this chance. I have several roles in a single position; In my position I’m thinking along with the development of new and improved products, optimizing the flow bodies and bow thruster housings using CFD, Advising sales and customers regarding optimal installation of our products, prepare the screw calculations, determine resistance curves of ships and elaborate power/speed forecasts.

Working in Drecht Cities is so different than where I have worked in the past. Here I’m closer to water and the working culture is different. People are quite amiable at Veth and I get a lot of chances. Our Technical Director asked me if I would like to join one of the Young Professionals challenges of the Economic Development Board. I didn’t hesitate for a moment, because the Clean Rib challenge was quite an interest to me and my field of work. Together with young professionals from Iv-Groep, Oceanco, Koedood Marine Group and students from the TU Delft we designed a sustainable rigid-hulled inflatable coach boat for international top sailing, commissioned by the Dutch Olympic Sailing team and the Sailing Innovation Center.

Working in a group of counterparts from vivid companies gave me an opportunity to learn about them and their way of working. It also opened gates for future conversations. The most I remember from the challenge was the part where everyone contributed the maximum to make it a success and I am very proud of our result! I would definitely advice others to be a part of the EDB challenges as they not only groom your personally but professionally as well.

More info on the Young Professionals program and how you can join? Please contact project leader Marit van Heugten.

Blog written by Navneet Chadha – Hydrodynamic Engineer at Veth Propulsion

 

Maritime Delta Diner

Lancering Maritime Delta bestuur; ondernemers, markt en onderwijs adviseren het programma

Op 10 september 2019 is voor de eerste maal het nieuwe bestuur van Maritime Delta bijeen gekomen bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen en brancheverenigingen. Zij zullen het programma concreet gaan adviseren over de focus en activiteiten. De eerste meeting vond plaats bij Koedood Marine Group in Hendrik-Ido-Ambacht, tevens één van de leden.

Maritime Delta, inmiddels sinds 2012, is een succesvol samenwerkingsprogramma dat zich in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, kennis-en onderwijsinstellingen en brancheorganisaties inzet voor het versterken van dit cluster. Het programma is actief van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. En werkt hierin nauw samen met landelijke netwerken & initiatievenen is ook aangesloten bij het netwerk van Rotterdam Maritime Capital of Europe. Het programma wordt gecoördineerd vanuit InnovationQuarter, regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland.

In de totstandkoming van het nieuwe programma 2019-2021 was de wens om gedurende het programma door de markt (ondernemers/bedrijven) doorlopend feedback te krijgen op de uitvoering/functioneren. Om hier mee nog beter aan te sluiten over de behoeften en vragen die er leven.

Jan van der Wouw, Directeur digital business Royal IHC, en voorzitter van Maritime Delta bestuur:

“De wereld veranderd steeds sneller. Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, digitalisering, innovatie en human capital management hebben een enorme impact op organisaties. Samenwerking is de sleutel tot blijvend succes. Leren van en met elkaar, uitwisselen van ideeën en het creëren van begrip over deze ontwikkelingen, draagt bij tot een gezonde ontwikkeling van de organisaties in de maritieme delta.”

Het bestuur zal het programma onder meer concreet adviseren over de thematiek van bijvoorbeeld ideecafés of symposia. Ook heeft besluiten ze over de inzet van kwartiermakers en uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken die door het programma worden mogelijk gemaakt.

Maritime Delta bestuur:

  • Arie Koedood   (CEO/Owner – Koedood Marine Group)
  • Angelique Heijnen   (Group Human Resources Director – Huisman Equipment BV)
  • Arjen Dekker   (Algemeen directeur – Scheepswerf Slob)
  • Fulko Roos   (CEO/Owner – Royal Roos)
  • Jan van de Wouw (vz)   (Directeur digital business – Royal IHC)
  • Astrid Kee   (Lid college van bestuur – STC Group)
  • Jan Lokker   (Lid college van bestuur – Da Vinci  College)
  • Roel de Graaf   (Managing director – Netherlands Maritime Technology)
  • Hoofd Innoveren – InnovationQuarter

Het bestuur zal halfjaarlijks bijeenkomen. Edward Gilding, programma-coördinator zal in het bestuur optreden als secretaris. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel. Neemt u dan contact op met Edward Gilding via edward.gilding@innovationquarter.nl