Maasvlakte 2: test- en demolocatie voor offshore wind

De maritieme hoofdstad van Europa is dé plek voor innovatie in offshore wind. De Rotterdamse Maasvlakte 2 biedt ruimte voor test- en demofaciliteiten voor offshore. Maar waar bevinden al deze faciliteiten zich en wat bieden de diverse locaties? Dat ziet u vanaf nu in het Offshore Innovatie overzicht. Klik hier voor meer informatie.

Tweede blog Maritime Delta door Anouk van Helvert, Gemeente Rotterdam

Het tweede blog van Maritime Delta blog is geschreven door Anouk van Helvert, project manager bij Gemeente Rotterdam.

Grote kansen in de vergroening van de scheepvaart en autonoom varen

Mijn naam is Anouk van Helvert. Ik werk als projectmanager Maritiem op de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Het doel van gemeente Rotterdam is deze regio verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten als maritieme hoofdstad van Europa. Mijn opgave hierin is om voor de scheepsbouw & offshore een vestigingsklimaat te creëren voor vernieuwing en vergroening en te zoeken naar de niches voor Rotterdam. Uiteraard, samen met alle andere publieke partijen, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen.

De Maritime Delta als publiek-private samenwerking is een mooi instrument om nieuwe innovatie- en onderwijstrajecten van de grond te krijgen waarvoor samenwerking nodig is. Juist gericht op ontwikkelingen in de markt en technologieën die nog volop in ontwikkeling zijn zoals slim onderhoud, smart shipping, emissieloos kunnen varen en windenergie. Een mooi voorbeeld is het Fieldlab Smart Maintenance of Ships.

Een van de leukste dingen van de sector is de mentaliteit van continu doorpakken en bezig zijn met innovatie. Vaak wordt gezegd dat de maritieme sector traag is in vernieuwing, ik ervaar dat helemaal niet zo. Bedrijven zijn bezig met het bedenken van oplossingen voor de grootste uitdagingen.

Er verandert veel op het gebied van wetgeving en wat er technologisch mogelijk is en in een razend tempo. Als stad kun je daar natuurlijk van profiteren door erop in te spelen. Grote uitdagingen en kansen liggen wat mij betreft in de vergroening van de scheepvaart en autonoom varen. Daar zal de overheid een belangrijke rol in moeten spelen, ook wij als gemeente. Dus heb je goede ideeën en hebben we nog geen kennis gemaakt, zou ik het leuk vinden om dit zo snel mogelijk te doen!

 

Anouk van Helvert is projectmanager op de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Heb je een goed idee? Bel met Anouk op telefoonnummer 06 – 22525818 of mail naar a.vanhelvert@rotterdam.nl

Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum uit de Startblokken

Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum (MLO) uit de startblokken

Het MLO is het netwerk voor maritieme HR professionals ter bevordering van arbeidsmobiliteit binnen de sector. Samenwerkingsverband Maritime Delta heeft het budget bijgedragen ter financiering van MLO kwartiermaker Frits Luijten. Het netwerk is nu uit de startblokken en kan na de derde vergadering al rekenen op de medewerking van 25 maritieme bedrijven. Voor verdere updates over het MLO lees dan het artikel van Nederland Maritiem Land. Klik hier voor meer informatie.

Het beest van de Technische Universiteit Delft is klaar voor actie

De hexapod, 60 ton zwaar en 6x5x3 meter groot, is de nieuwste aanwinst van de TU Delft: een testfaciliteit die krachten van 100 ton in alle zes richtingen kan aanbrengen. Het apparaat kan onder meer in 4 weken de vermoeiing in gelaste scheepsstukken nabootsen van 20 jaar varen op zee, maar is ook breder inzetbaar om constructies beter te kunnen ontwerpen. Klik hier voor meer informatie.

Offshore Wind Innovators lanceert financiële dienstverlening

Offshore Wind Innovators lanceert voor ondernemers in de offshore windindustrie die op zoek zijn naar financiering, een pakket op maat.

Deze financiële diensten maken hen wegwijs in specifieke financieringsvormen, stelt hen in staat om te onderbouwen of private financiering een optie is en vergroot de slaagkans op private investeringen. Dit is in Nederland het eerste initiatief om ondernemers in de offshore windindustrie en investeerders op deze manier aan elkaar te koppelen.

Het kabinet wil voor 2030 11,5 GW aan vermogen op de Noordzee realiseren. Om de kosten te reduceren zijn naast schaalvergroting innovaties van het MKB nodig. Gezien het kapitaalintensieve karakter van de sector, is het lastig en complex voor ondernemers om deze innovaties met eigen middelen succesvol naar de markt te brengen.

Daarom heeft Offshore Wind Innovators een pakket aan financiële diensten ontwikkeld. De community is daarvoor een uniek samenwerkingsverband aangegaan met een ervaren netwerk van business angels, Business Angel Connect.   Daarnaast hebben zich meerdere financiers bij de community aangesloten om het belang van private financiering voor deze groep ondernemers te onderschrijven.

Masterclass Finance op 17 mei

De beschikbare financieringsbronnen hebben elk hun voorwaarden en voor- en nadelen.  Offshore Wind Innovators start daarom met een Masterclass Finance op 17 mei. Experts van regionale ontwikkelingsmaatschappijen waaronder Innovation Quarter, venture capital, banken, subsidieverleners, crowd funding en business angels zullen hun opwachting maken. Zij zullen hun financiële (on)mogelijkheden, ervaringen, actuele ontwikkelingen en verwachtingen delen.

Investors Day op 21 juni

Offshore Wind Innovators en Business Angels Connect faciliteren vervolgens een bijeenkomst tussen ondernemers en private investeerders. Bijzonder is dat ondernemers als voorbereiding op deze Investors Day op 21 juni inhoudelijke feedback van experts krijgen om gefundeerd te kunnen bepalen of private financiering een optie is. Geselecteerde bedrijven worden geholpen bij de voorbereiding op hun presentatie tijdens de Investors Day.

Ondersteuning bij sluiten van deal

Na de Investors Day kan een ondernemer desgewenst een beroep doen op ondersteuning bij vervolggesprekken en het sluiten van de deal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specialistisch team van financiële en juridische experts van Business Angels Connect (o.l.v. René Reijtenbagh).

Neem voor meer informatie contact op met Martin Weissmann of René Reijtenbagh.

 

Topbedrijven Drechtsteden dagen hun young professionals uit

Fokker Technologies (onderdeel van GKN Aerospace), Damen Shipyards Group, Koninklijke Boskalis Westminster en Heerema Fabrication Group gaan samen aan de slag met hun young professionals door innovatiekracht te bundelen ten goede van maatschappelijke doelen in de Drechtsteden, de regio waar deze bedrijven zijn gevestigd. Klik hier voor meer informatie.