Regionale Maritieme Agenda

De Regionale Maritieme agenda is opgesteld om de ambities van het maritieme cluster in Zuid-Holland waar te maken. Experts, kennisinstellingen en overheden uit de maritieme sector hebben samen de ambitie geformuleerd om in 2030 de koploper te zijn in energie transitie en digitalisering. Het cluster wil daarnaast op internationaal gebied nóg concurrerender zijn dan nu en dat op een duurzame manier. Dit bereiken we met intensieve samenwerking en slimme oplossingen.