Agenda

Nieuwsbrief

Maritime Delta

Is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs- & kennisinstellingen, brancheorganisaties en overheden in het maritieme cluster van Zuid Holland tot aan Werkendam. Met elkaar willen we het maritiem cluster versterken door ons in te zetten op de thema’s innovatie, human capital, vestigingsklimaat en internationalisering. Deze website biedt u een overzicht van het laatste nieuws, activiteiten, projecten en voorzieningen in de maritime delta.

Projecten

© Copyright - Maritime Delta