Energy Skills&Tech – Accelerating the energy transition with skills

Energy Skills&Tech

LET OP: Wegens onvoldoende aanmeldingen wordt dit evenement uitgesteld. Als je geïnteresseerd bent, registreer je dan onderaan deze pagina, dan nemen wij contact met je op zodra we een aantal data hebben geselecteerd.

Wist je dat slechts 25% van de innovaties die in Nederland slagen, wordt bepaald door R&D-investeringen en 75% door sociale innovatie? Onderzoek* laat zien dat technologische innovatie weliswaar goed is voor kenniscreatie, maar dat snelle en goede inzet en gebruik sociale innovatie en vaardigheden vereist.

In plaats van je met een andere presentatie te informeren over wat het betekent en hoe het werkt, geven we je de kans om echt te leren door te doen. In een serious game van Perspectivity werk je samen met een team aan duurzaamheids- en klimaatdoelen en ervaar je de behoefte aan soft skills. Je wordt geconfronteerd met de cruciale afweging tussen duurzaamheid op lange termijn en economische groei op korte termijn; hoe gaan we om met deze complexe situatie?

We hebben minimaal 12 mensen nodig om het spel te spelen en maximaal 30 mensen om op zijn best te spelen.

Het evenement wordt live georganiseerd in Buccaneer Delft.

Aanmelden voor dit event kan via deze link.


PLEASE NOTE: This event will be postponed due to insufficient number of registrations. We want to involve you in determining when is the best time to organize this event. So, if you are interested, please register at the bottom of this page and we’ll contact you as soon as we have some dates selected.

Did you know that only 25% of the innovations that succeed in the Netherlands are determined by R&D investments and 75% by social innovation? Research* shows us that technological innovation may be good for the creation of knowledge, but its rapid and good deployment and use requires social innovation and skills.

Instead of informing you with another presentation about what it means and how it works, we give you the opportunity to really learn by doing. In a serious game by Perspectivity you will work together with a team on sustainability and climate goals and experience the need for soft skills. You will be confronted with the crucial trade-off between long-term sustainability and short-term economic growth; how are we going to deal with this complex situation?

We need a minimum of 12 people to play the game and a maximum of 30 people to play at its best.

The event will be organized live at Buccaneer Delft.

Click here to sign up for the event.

Innovation&Matchmaking – (European) subsidy programs, how to apply and increase your success rate

Innovation&Matchmaking

Op donderdag 28 oktober organiseert TKI Wind op Zee samen met Buccaneer Delft en Martime Delta de eerste “Innovation&Matchmaking”. Tijdens deze bijeenkomst zal je alles leren over de aankomende (Europese) subsidies en hoe je deze kunt aanvragen. We zullen ook dieper ingaan op hoe je een consortium bouwt om de kans op gunning te vergroten.

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op een praktijkvoorbeeld van een toegekende Europese subsidie. Hoe zorg je dat iedereen de neuzen dezelfde kant op wijzen om een 25 miljoen euro met meer dan honderd stakeholders, dertien werkpakketten met meerdere demonstratieprojecten te winnen? En vooral, wat moet je niet doen… Tijdens deze sessie wordt er voornamelijk aandacht besteed aan subsidies voor Offshore wind en maritieme industrie.

Aanmelden voor dit event kan via deze link.

Thursday 28 October TKI Wind op Zee will organize, together with Buccaneer Delft and Maritime Delta, the first Innovation&Matchmaking. During this session you will learn everything you need to know about (European) subsidy programs that are opening up and how to apply for them. Followed by how to build a project consortium and increase your success rate for granting.

We will dive deep into a real case of an European subsidy that was granted. Focusing on how to get everybody on the same page and work together to win a 25 million Euro, multi stakeholder grant with thirteen work packages and several demonstrators. And, what not to do.. We’re specifically focusing on the maritime and offshore wind sector.

Click here to sign up for the event.

Vernieuwend idee of pilot? Vraag vandaag nog subsidie aan!

Een innovatief idee voor de (maritieme) maakindustrie? Vraag vandaag nog subsidie aan bij het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden!

De Drechtsteden-gemeenten stellen geld beschikbaar voor het stimuleren van innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot? En bent u op zoek naar financiering om dit mogelijk te maken? Vraag dan vandaag nog subsidie aan bij het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden!

Innovaties versnellen
​​​​​​​Het MKB-katalysatorfonds wil innovaties versnellen en een nieuwe dynamiek creëren in de regio. Daarvoor is meer nodig dan alleen geld. Het fonds wil dan ook nadrukkelijk nieuwe verbindingen tot stand brengen. Naast cofinanciering, biedt het daarvoor toegang tot relevante netwerken en faciliteiten in de regio. Bedrijven met innovatieve ideeën in de (maritieme) maakindustrie in de Drechtsteden kunnen een beroep doen op dit fonds. Een team van toonaangevende bedrijven uit de regio Drechtsteden die o.a. opereren in de maritieme, industriële en financiële sector en de Drechtsteden-gemeenten zijn de drijvende kracht achter het fonds. De Duurzaamheidsfabriek, Maritime Delta en InnovationQuarter zijn daarbij belangrijke partners.

Vele bedrijven gingen u al voor!

  • Zo vroeg Imbarcazione Barone in 2016 subsidie aan bij het MKB-Katalysatorfonds voor hun innovatie ‘de Futuro’. Dit moet de meest duurzame watertaxi ter wereld worden. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek ontwikkelt en test het bedrijf een nieuwe, hybride en energiezuinige rompvorm van een snelle boot voor personenvervoer en professioneel gebruik. >> Meer info!
  • En vertelt Huub Kleinrouweler van FCoE: ‘Zonder de bijdrage van het MKB Katalysatorfonds Drechtsteden was een paar jaar geleden het project o.l.v. VAF Instruments om de DMTF te ontwikkelen en te realiseren waarschijnlijk (nog) niet van de grond gekomen.

Innovatief idee? Neem contact op!
Download hier de flyer waarin kort op een rij staat wat het fonds voor u kan betekenen.

Kijk hier voor meer informatie en doe meteen eenvoudig online een aanvraag!