Gemeente Altena trekt kwartiermaker aan voor ontwikkeling derde haven Werkendam

Gemeente Altena heeft een kwartiermaker aangetrokken voor het project derde haven in Werkendam. De behoefte aan ruimte voor het Werkendamse Maritieme cluster is groot en urgent. De bedrijven spelen een grote rol in het verduurzamen van de scheepvaart. Het Werkendamse maritieme cluster is dan ook meer dan ooit nodig voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendige scheepvaart. En dat vergt ruimte in en aan de haven. Het beschikbaar maken van ruimte is een uitdaging, maar wel één die de gemeente graag aangaat.

Vervolg na MIRT-onderzoek

Eind vorig jaar is het MIRT-onderzoek afgerond naar havenontwikkeling Werkendam en integraal riviermanagement (IRM). Het onderzoek is een eerste stap geweest om met andere partijen zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies Noord-Brabant, Zuid Holland en Gelderland, Waterschap Rivierenland en Werkendam Maritime Industries de haalbaarheid van een derde haven te onderzoeken. Niet als losstaand project maar in samenhang met andere ambities en opgaven die langs de uiterwaarden van de Merwede aan de orde zijn.

Onderzoek laat kans zien tussen opgaven en gewenste uitbreiding

Het onderzoek geeft niet alleen een beeld hoe die ambities, opgaven en initiatieven van verschillende partijen samenhangen, maar ook dat er een unieke kans is om de verschillende opgaven met de gewenste uitbreiding van de haven van Werkendam te combineren. Bijvoorbeeld een dijkversterking ter plaatse van de derde haven. Daarvoor is nog wel het nodige te doen. Om daar stappen in de zetten heeft de gemeente een kwartiermaker aangetrokken in de persoon van Lijdia Pater-de Groot van Movares-Water.

Kwartiermaker Lijdia Pater-de Groot heeft een belangrijke rol in het verbinden en aanhaken van belangrijke partijen zoals bedrijven, het Rijk, brancheorganisaties, provincies en de regio. Daarnaast gaat zij aan de slag om de haalbaarheid van de haven verder te onderzoeken onder andere op het gebied van financiën en benodigde vergunningen.

Derde haven ontwikkelen is niet makkelijk, wel nodig

Wethouder Hans Tanis: “Het ontwikkelen van een derde haven is geen gemakkelijke opgave. Maar we hechten er groot belang aan dat het Werkendamse maritieme cluster voldoende ruimte krijgt om de vooraanstaande positie, met name ook op het gebied van innovatie en vergroening van de scheepvaart, te kunnen blijven waarmaken. Schepen worden de komende jaren op grotere schaal gereviseerd of omgebouwd om aan duurzaamheidseisen te voldoen. Continuïteit van een vooraanstaand en innovatief scheepvaartcluster in Werkendam vergt ruimte. En die willen we maken. Met een kwartiermaker als voorloper, denken we hierin stappen vooruit te kunnen zetten”.

Lijdia Pater heeft grote ervaring in de wereld van de scheepvaart, is zelf scheepvaartondernemer geweest en heeft allerlei posities bekleed binnen de scheepvaartbranche. Lijdia Pater: “De maritieme maakindustrie – onmiskenbaar het hart van het Werkendamse scheepvaartcluster – is meer dan ooit nodig voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendige scheepvaart. Het Werkendamse maritieme cluster kan bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale en emissieloze scheepvaart én daarmee aan een bereikbaar, duurzaam en leefbaar Nederland en Europa. Namens de gemeente Altena ga ik mij inzetten om samen met andere partijen de plannen verder te ontwikkelen en stappen te zetten richting mogelijke uitbreiding.”

In het kader van het MIRT-onderzoek wordt gekeken naar de beschikbaarheid van bedrijfsruimte voor maritieme bedrijven in de regio. Hierbij sluit de kwartiermakerfase van Maritime Delta goed aan. Het borgen van voldoende ruimte voor maritieme bedrijvigheid in de regio is een belangrijk thema uit de Regionale Maritieme Agenda 2030, waarvan het vestigingsklimaat een onderdeel is. Maritime Delta ondersteunt deze ontwikkeling graag.

Maritime Student Challenge daagt toekomstige technische vakmensen uit

Op 24 maart vond de Maritime Student Challenge plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Dit jaarlijks terugkerende evenement brengt studenten en bedrijven in de maritieme sector samen om uitdagende en innovatieve ‘challenges’ op te lossen. Het evenement was een groot succes, met veel animo en enthousiasme van zowel studenten als bedrijven.

Het doel van de Maritime Student Challenge is om studenten te laten zien wat zij met hun opleiding kunnen bijdragen aan de maritieme sector. Door uitdagende en vernieuwende opdrachten te bieden, worden studenten uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen in de maritieme sector. Mede organisators Audrey Rost (STC) en Mascha de Mink (Da Vinci) blikken terug:

‘Wat was dit een mooie dag voor het onderwijs en de maritieme sector! We zagen veel energie in de challenges en enthousiasme voor het maritieme werkveld. En dat is waar we het voor doen!’

Match & Greet

Deelnemers van de Maritime Student Challenge kwamen tijdens het evenement in contact met bedrijven uit de maritieme sector. Tijdens de zogenaamde Match & Greet presenteerden zij alle mogelijkheden binnen de sector en werd er aansluiting gevonden tussen student en het bedrijf.

‘ik ben aangenaam verrast om ideeën te horen waar ik zelf nog niet aan had gedacht.’

De Match & Greet is een apart onderdeel van het programma. Dit is speciaal bedoeld om studenten een-op-een in contact te brengen met maritieme bedrijven om zich te kunnen oriënteren op de een stageplek of toekomstige werkgever. De Match & Greet in 2023 werd ingevuld door:
Alphatron Marine, Bayards Yacht Structures, Boskalis, Feadship, Koedood Marine Group, Kooiman Marine Group, MSA Services, Ned Marine Services, Oceanco, Royal IHC, Royal Van der Leun en Wärtsilä Netherlands.

Challengers – de vraagstukken van de toekomst

De deelnemende studenten moesten verder de meest uiteenlopende challenges oplossen. De ‘challengers’ van de editie 2023 waren Royal Van der Leun, Bayards Yacht Structures, Royal IHC, Feadship en Wärtsilä Netherlands. Zij brachten vraagstukken in op het gebied van digitalisering, robotisering, duurzaamheid en organisatie.

Zien wat het heeft opgeleverd? In de aftermovie hieronder blikken studenten terug. Wilt u zelf deelnemen aan de editie van volgend jaar? Neem dan een kijkje op deze website voor meer informatie.