Rotterdam Mainport Institute Maritime Delta

En de winnaar is…

Het Prakijk-Integratieproject (PI-project) van alle derdejaars studenten van Rotterdam Mainport Institute werd dit collegejaar afgesloten met een webinar. Alle studentengroepen hebben aan een jury (met o.a. Marnix Krikke) pitches gegeven van hun innovatieve multidisciplinaire projecten.

Door de jury is er niet één, maar zijn er twee projecten tot winnaars benoemd:

·      Plastic Soup Project van studenten Bryan A.E. Agunbero, Joey de Boe, Cathalijn Quint, Yannick Udogaranya en Tim Versteegh in samenwerking met Kenniscentrum Duurzame HavenStad.
Bij dit project werd wordt onderzoek gedaan naar het opvangen en verwerken van afvalplastics, die voorkomen in het water. Hierbij wordt er gekeken naar verschillende opvangsystemen en worden deze met elkaar vergeleken om hierbij te bepalen wat de beste toepassing is. Voor het verwerken wordt gekeken wat de beste mogelijkheid is, waarbij kosten, milieu en efficiëntie een grote rol spelen.

·      Energy Boat van studenten Abel Hakvoort, Dennis Kleijwegt, Jesse Koreman, Tom Koffeman en Tonny Oosterwijk in samenwerking met Oceanco.
Bij dit projec wordt een cockpit en voortstuwing gebouwd die gaat deelnemen aan de Monaco Energy Boat Challenge. Hiervoor is een team aangewezen voor onderzoek/optimalisatie van de voortstuwing en een team voor het ontwerp van de cockpit die tussen twee drijvers komt te liggen. Deze Challenge gaat vooral om duurzaamheid en innovatie. Aan het ontwerp van de cockpit zijn een aantal eisen gesteld, zo hebben de drijvers, waar de cockpit tussen wordt bevestigd, vaste afmetingen. Hiernaast is er een gewichtscriterium dat eist dat het totale ontwerp, inclusief bestuurder, niet zwaarder mag zijn dan 270 kg. Verder zijn er nog praktische regels voor het waarborgen van veiligheid en uitvoerbaarheid. Om het gewichtscriterium te behalen is er samen met de opdrachtgever een richtlijn afgesproken voor het leeggewicht van de cockpit van 25 kg.

Tijdens de webinar heeft een gastspreker van Instituut voor Faalkunde (Saakje Bakker) een presentatie gegeven over o.a. de weerbaarheid, flexibiliteit en groeimindset in verschillende processen en gedrag.

De voorbereidingen van een volgend PI-project starten weer na de zomervakantie. Mochten er interessante en relevante maatschappelijk vraagstukken zijn die gerelateerd zijn aan data en duurzaamheid, horen wij dat natuurlijk graag, zodat wij die weer kunnen opnemen in het aanbod naar de studenten en docenten voor de PI onderzoeken van volgend jaar.

Hopelijk volgend jaar weer een live event!

Duurzame Tour Maritime Delta

De Duurzame Tour 16 en 18 November 2021

For English please scroll down

UPDATE: DE DUURZAME TOUR IS VERPLAATST NAAR 8 MAART 2022

Een aantal initiatiefnemers (KVNR, NMT, Stichting De Noordzee, Maritime Delta / InnovationQuarter)  organiseren op 16 november offline en 18 november online, een tweedaagse ‘Duurzame Tour’ gericht op het verduurzamen van de zeescheepvaart.

Er zijn veel reders met duurzaamheidsvraagstukken zoals emissieloos varen; alternatieve brandstoffen of walstroom, plasticgebruik verminderen en bevordering van de biodiversiteit. Het ontbreekt deze potentiële launching customers echter vaak aan tijd om kennis te maken met innovaties die hier een oplossing voor bieden. Dus heeft uw bedrijf een innovatie of technologie voor bovenstaande vraagstukken of bent u een reder die op zoek is naar een duurzame oplossing, neem dan deel aan de tour en kom in contact met potentiële launching customers.

Daarnaast willen we de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector in de kijker zetten en laten zien dat deze wereldwijd voorop loopt in het ontwikkelen en toepassen van duurzame technologieën.

Op 16 november gaan we op 2 locaties in Nederland, in Zuid Holland/Rotterdam en Noord Nederland/Den Helder, parallelle sessies organiseren waarbij toeleveranciers hun innovaties kunnen presenteren aan 3-4 rederijen.  Op 18 november zal de online versie plaatsvinden, waarbij u kennis maakt met de reders in de andere regio.

Er zijn al geïnteresseerde reders die voornamelijk op zoek zijn naar:

 • Operationele efficiëntie
 • Alternatieve brandstoffen/voorstuwing, batterijen
 • Duurzame brandstoffen/zero emissie voor retrofitten en nieuwe schepen
 • Verminderen van uitstoot van generatoren aan boord
 • Vermindering van plasticgebruik
 • Bevordering van biodiversiteit door een verminderde milieu-impact

Heeft u een van een van deze oplossingen en bent u geïnteresseerd om deze te presenteren tijdens de Duurzame Tour meld je dan aan via deze link? Na aanmelding krijg je het officiële inschrijfformulier, deze moet op 10 september ingevuld zijn. Voor vragen, neem contact op met Tessa Luijben.

The Sustainable Tour 16 and 18 November

A number of initiators (KVNR, NMT, Stichting De Noordzee, Maritime Delta / InnovationQuarter) are organizing a two-day ‘Sustainable Tour’, aimed at making maritime shipping more sustainable on 16 November (offline) and 18 November (online).

There are many shipowners with sustainability challenges such as zero-emission shipping; alternative fuels or shore power, reducing plastic use and promoting biodiversity. However, these potential launching customers often lack the time to get acquainted with innovations that offer a solution. So if your company has an innovation or technology for the above issues or if you are a shipowner looking for a sustainable solution, join the tour and get in touch with potential launching customers.

In addition, we want to promote the innovative power of the Dutch maritime sector and show that The Netherlands is global leader in the development and application of sustainable technologies.

On November 16, we will be organizing parallel sessions at two locations in the Netherlands, in South Holland/Rotterdam and North Netherlands/Den Helder. Suppliers can present their innovations to three to four shipping companies. The online version will take place on November 18, during which you will get to know the shipowners in the other region. There are already interested shipowners who are mainly looking for:

 • Operational efficiency
 • Alternative fuels/propulsion, batteries
 • Sustainable fuels/zero emissions for retrofits and new ships
 • Reducing emissions from onboard generators
 • Reduction of plastic use
 • Promoting biodiversity through reduced environmental impact

Do you have one of these solutions and are you interested in presenting it during the Sustainable Tour sign up via this page? After signing up you will receive an application form, please send this in before 10 September. For questions please contact Tessa Luijben.