Drie nieuwe bestuursleden Maritime Delta: ‘Van praten naar doen’

Sinds dit voorjaar is het bestuur van samenwerkingsverband Maritime Delta drie leden rijker: Jan van der Tempel, CEO van offshore dienstverlener Ampelmann, Petra de Groene, directeur Economie en Duurzaam bij de gemeente Rotterdam en Femke Brenninkmeijer, CEO van de Europese binnenvaartcoöperatie NPRC. Brenninkmeijer volgt Jan van de Wouw op als voorzitter. De komst van De Groene maakt het bestuur bovendien triple helix, met vertegenwoordiging van maritieme ondernemers, het onderwijs en nu ook de regionale overheid. Na afloop van hun eerste bestuursvergadering in de DOB Academy in Delft gaan de drie bestuursleden met elkaar in gesprek over hun visie op de sector en hun doelen voor het komende programma.

Maritime Delta zet zich sinds tien jaar in voor de versterking van het maritieme cluster van Zuid-Holland. Met collaboratieve projecten en activiteiten jaagt de organisatie regionale samenwerking en kennisuitwisseling aan. Ontwikkelmaatschappij InnovationQuarter neemt de coördinatie op zich. Het huidige Maritime Delta-programma loopt van 2022 tot 2025, met als focus de uitvoering van de Regionale Maritieme Agenda: de leidraad voor de toekomst van het Zuid-Hollandse cluster. Brenninkmeijer: ‘De agenda geeft ons als bestuur veel richting en zorgt voor de essentiële vertaalslag van praten naar doen.’

Veranderingen in bestuur

Behalve voormalig voorzitter Jan van de Wouw, verlaat ook Jan Lokker het bestuur, hij vanwege zijn vertrek bij het Rotterdamse Albeda College. Met de wijzigingen bestaat het bestuur nu uit negen leden. Naast de drie nieuwe leden zijn dit:

  • Arie Koedood van Koedood Marine Group
  • Fulko Roos van Royal Roos
  • Jan Kweekel van STC Group
  • Roel de Graaf van Netherlands Maritime Technology
  • Eefje Dekkers van InnovationQuarter
  • David Roodenburg van Huisman Equipment

Het huidige bestuur en InnovationQuarter willen beide vertrekkende bestuursleden hartelijk danken voor hun inzet voor Maritime Delta.

Belangrijk economisch centrum

De NPRC telt 145 leden die vorig jaar in totaal 14,5 miljoen ton voornamelijk droge bulk vervoerden binnen Europa. In een eerder interview benadrukte de coöperatiedirecteur de toegevoegde waarde van de Nederlandse sector voor de maritieme innovatiekracht en het economisch welzijn van het land. Het is een van de redenen waarom ze zich naast de binnenvaart nu ook inzet voor het complete regionale cluster. ‘De scheepvaart heeft ons als land ontzettend veel gebracht’, steekt ze af. ‘De Zuid-Hollandse maritieme industrie vormt een belangrijk economisch centrum met een sterk vestigingsklimaat en een uitstekend opleidingsapparaat. Dat mogen we niet onderschatten.’

Enerzijds wil ze dat wat het maritieme cluster zo sterk heeft gemaakt koesteren. ‘De vakkennis, de opleidingsinstituten, de maakindustrie en de nautische infrastructuur die uniek is in de wereld. Tegelijkertijd moeten we niet stilzitten, maar goed kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen en daarop inspelen; als cluster in beweging blijven.’

Mensen, ruimte en technologie

‘Ons netwerk is enorm’, vult Van der Tempel aan. ‘Wij kunnen in Nederland dingen die de rest van de wereld niet kan. Daarmee geven we antwoord op grote maatschappelijk vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, met offshore-wind en varen op waterstof.’ Onze voorsprong danken we volgens hem onder meer aan onze open en directe manier van communiceren, waardoor we snel stappen zetten. ‘Multinationals en kleine bedrijven werken gelijkwaardig samen en ook de overheid is een waardevolle partner. Al die bouwstenen heb je nodig.’

“Dit is na Singapore het meest complete maritieme cluster ter wereld.”

Petra de Groene, directeur Economie & Duurzaam bij gemeente Rotterdam

De Groene ziet die diversiteit als de kracht van de regio. ‘Dit is na Singapore het meest complete maritieme cluster ter wereld’, stelt ze. ‘En we willen ook het meest innovatieve en duurzame zijn. De basis is dat de logistieke keten moet blijven werken. Daar zijn we goed in, maar het is geen vanzelfsprekendheid, en daar hebben we mensen, ruimte en technologie voor nodig. Als gemeente is het onze taak om die te faciliteren.

Jeugdliefde en carrièreswitch

Voor Van der Tempel is zijn carrière in de maritieme sector even vanzelfsprekend als de haven dat is voor Rotterdam. Na een jeugdliefde met de zee en een studie civiele techniek aan de TU Delft kwam hij twintig jaar geleden op het idee voor zijn succesvolle uitvinding: een offshore-loopbrug met stabilisatietechnologie, die de verbinding tussen verschillende platforms op zee veiliger en efficiënter maakt. Zijn Ampelmann startte als spin-off van de TU Delft en heeft inmiddels meer dan 6 miljoen mensen en 17 miljoen kilo goederen op open zee verplaatst, wat het bedrijf wereldleider maakt op het gebied van offshore-constructies.

Brenninkmeijer en De Groene kwamen beiden op een meer spontane manier in aanraking met de sector. ‘Ik heb altijd gezeild en een grote liefde voor water gehad’, vertelt Brenninkmeijer. ‘Via via kwam ik aan een baan op de juridische afdeling van het Amsterdamse Havenbedrijf, waar ik later verantwoordelijk werd voor de volledige maritieme portefeuille. Twee jaar geleden maakte ze de overstap naar binnenvaartcoöperatie NPRC met haar hoofdkantoor in Rotterdam. ‘Het mooie aan de binnenvaart en de maritieme sector is dat ze niet stoppen bij de grens’, zegt ze. ‘De sector is internationaal georiënteerd in een lokale omgeving, en bovendien down-to-earth en wars van mooie powerpoints: het werk is direct in de praktijk zichtbaar.’

 “Het cluster is uniek, maar om dat te blijven hebben we een visie nodig. Zeker nu de uitdagingen steeds groter worden.”

Jan van der Tempel, CEO Ampelmann

De Groene herkent dat beeld maar al te goed. Ze werkt nu drieënhalf jaar bij de gemeente Rotterdam en merkte daar meteen hoe het maritieme ‘in het DNA van de stad’ zit. ‘Het is overal zichtbaar en veel inwoners werken in de havenindustrie. Dat creëert een grote verbondenheid en geeft de stad z’n unieke karakter. De haven is alomtegenwoordig en inwoners zijn er echt trots op.’

Jong talent, beter imago

Om het sterke regionale vestigingsklimaat en de krachten van het cluster op peil te houden en uit te bouwen, focust het bestuur de komende periode op de twee meest urgente punten uit de Regionale Maritieme Agenda: human capital en imagoverbetering. ‘Beide aspecten versterken elkaar’, verwacht De Groene. ‘Een goed imago trekt mensen aan; andersom versterkt jong talent het aanzien van de sector.’ Vanuit Maritime Delta wil ze daarom het vertrouwen in de sector vergroten, de jonge generatie aantrekken en talent aan de sector binden door in te zetten op daadkracht en interdisciplinaire samenwerking.

Ze waardeert het dat ondernemers zoals haar medebestuursleden tijd vrijmaken voor samenwerkingsverbanden. ‘We hebben echt dat bredere plaatje nodig om de verandering die nodig is in gang te zetten’, benadrukt ze. Brenninkmeijer licht toe waarom ze dat zo belangrijk vindt: ‘Als commercieel bedrijf maak je deel uit van een groter geheel, dat we met elkaar creëren. Je bent er dagelijks mee bezig en trots op, dus wil je dat het goed blijft gaan. Dat lukt het beste als je niet alleen van binnenuit kijkt, maar ook met een helikopterview. Ik neem daar graag verantwoordelijkheid voor.’

“Je werkt heeft hier meteen zichtbaar effect. En je maakt deel uit van een community.”

Femke Brenninkmeijer, CEO NPRC

Van der Tempel besteedt om diezelfde reden meer dan de helft van zijn tijd aan samenwerkingen zoals Maritime Delta. ‘Ons cluster is uniek in zijn kennis, netwerk en diversiteit, maar om dat te blijven hebben we een visie nodig. Zeker nu de uitdagingen steeds groter worden. Veel jonge mensen vergeten dat je er alleen met kleine stapjes komt; dat het veel tijd en energie kost om succesvol te ondernemen. Door vanaf de bovenkant de biotoop te besturen, kun je de juiste richting kiezen.’

Handen uit de mouwen

Brenninkmeijer benadert die uitdagingen het liefst als kansen. ‘We willen laten zien wat er allemaal mogelijk is en inzetten op optimisme en verbinding.’ Dat doet Maritime Delta onder meer door activiteiten als de Wereldhavendagen en het Maritime Delta Diner, maar ook door alle relevante opleidingen van Zuid-Holland in kaart te brengen. ‘Op die manier krijgen we zelf inzicht in en overzicht van het human capital hier in de buurt’, concretiseert Van der Tempel. ‘En zorgen we dat iedereen elkaar begrijpt vanuit een gedeelde interesse.’

Het bestuur wil vervolgens stap voor stap de beweging maken naar een ‘toekomstbestendige sector, voor de werknemer van nu en van de toekomst en met innovatieve slagkracht’. De Groene: ‘Aan de hand van praktijkverhalen willen we laten zien hoe gaaf het is om in de maritieme sector te werken. We willen een nieuw, innovatief imago creëren en als sector bovenaan de populaire vakgebieden komen te staan, waar gave technologieën en innovaties op allerlei fronten worden ontwikkeld en toegepast.’

Dat is precies wat Brenninkmeijer zelf ook zo mooi vindt aan de sector, sluit ze af. ‘Je werk heeft hier meteen zichtbaar effect. En je maakt deel uit van een community: je hoort ergens bij, wat veel verder gaat dan alleen je eigen organisatie.’ Vanuit die gedrevenheid willen de drie nieuwe leden samen met hun collega-bestuurders inzetten op meer samenwerking, innovatie en daadkracht. Om het zo succesvolle Zuid-Hollandse cluster in binnen- en buitenland nog beter op de kaart te zetten.