Smart Shipping Forum gaat er komen

Nationaal Forum Smart Shipping gaat er komen

Nationaal Forum Smart Shipping – In aanbouw voor heel Nederland, maar met een stevige fundatie in de Maritime Delta

Publiek private samenwerking is een manier om Smart Shipping, ofwel vergaand geautomatiseerd- of autonoom varen, in Nederland goed van de grond te krijgen. Er is kennis nodig, een economisch voordeel en er is aanpassing van regelgeving nodig. Onder andere NML, EICB, Port of Rotterdam, de gemeente Rotterdam, het ministerie van I&W, Innovation Quarter en NMT zijn bezig met de opzet van een Nationaal Forum Smart Shipping om die samenwerking tot stand te brengen.

Het Forum brengt deze drie soorten partijen (overheden, bedrijven & kennis) bij elkaar in een eigen ecosysteem. De Maritieme Delta huisvest een aanzienlijk deel van dit Nederlandse ecosysteem, en het Forum zal dan ook in Rotterdam haar thuishaven hebben en nauw samenwerken met het Maritime Delta programma.

Het Forum speelt een rol door de implementatie van Smart Shipping in Nederland te bevorderen, zowel in de zeevaart als in de binnenvaart. Dat doet het forum door het bundelen van energie, maar ook door met elkaar (regionale) ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Denk daarbij aan technische aspecten (zoals technische en data standaarden, maar ook standaarden voor veiligheid), juridische en operationele aspecten, maar ook aan de sociaal-economische gevolgen van automatisering in de scheepvaart.

Halverwege dit jaar gaat het Forum haar werkzaamheden beginnen. Naast de oprichtende partijen staat deelname aan de activiteiten van het  forum open voor alle geïnteresseerde maritieme partijen in Nederland, en is er uitdrukkelijk ruimte voor nieuwe deelnemers en netwerkpartners.

We zullen u vanzelfsprekend via deze nieuwsbrief en de site www.maritimedelta.nl op de hoogte houden. Heeft u Marco Scholtens of Edward Gilding, kwartiermakers van het forum, nog niet gesproken en denkt u een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact met één van hen op.

 

Duurzame Tour maritieme sector is belangrijke stap voor schonere zeevaart

Tijdens de Duurzame Tour in Rotterdam en Delfzijl werden op 10 oktober maar liefst acht MKB-bedrijven van harte verwelkomd bij zes reders in Zuid-Holland en Groningen om hen te overtuigen van hun duurzame oplossingen. De Nederlandse zeescheepvaart wil namelijk snel verduurzamen. Sneller zelfs dan wereldwijd afgesproken in de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo blijkt onder meer uit de dit jaar ondertekende Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

“We doen mee aan de Duurzame Tour omdat we een pilot of onderzoek willen starten samen met de zeescheepvaart, om de industrie te helpen verduurzamen”, aldus Ruben Geutjens van Qlayers in Zuid-Holland, waar de bedrijven Finsulate, GBM Works, Qlayers, Luijkx Ultrasound en HDM Sustainable Solutions een bezoek brachten aan de reders Jumbo Maritime, Van Oord en Vertom.

De Duurzame Tour is een kleine maar belangrijke stap in de enorme opgave waar de zeevaart voor staat. Het illustreert dat elke kleine stap bijdraagt en de opmaat kan zijn naar een doorbraak. De rol van (technologische) innovaties speelt bij het verduurzamen van de zeegaande vloot een essentiële rol. Er zijn al veel goede en realistische ideeën en tal van  maritieme toeleveranciers zoeken voor hun nieuwe duurzame oplossingen testruimte om de verduurzamingswinst van hun producten te bewijzen. En vanuit de behoefte om met behulp van technologie emissies te verminderen, kunnen reders die rol van launching customer oppakken.

In het Groningse Delfzijl pitchten de bedrijven Zepp Solutions, Marine Performance Systems en Widget Brain hun duurzame oplossing bij de reders Amasus Shipping, Koninklijke Wagenborg, en MF Shipping Group. “Dit zijn hele mooie dingen vanuit het perspectief van de reder om te kijken hoe we onze milieuprestatie kunnen verbeteren”, aldus Environmental Coordinator Bas Luurtsema van MF Shipping Group over de Duurzame Tour.

Duurzame Tour

De Duurzame Tour vond plaats op 10 oktober 2019 en viel daarmee samen met de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Doel van deze activiteit is om in Nederland maritieme bedrijven aan elkaar te koppelen vanuit een verduurzamingsbehoefte. De oplossingen, inzichten en praktijkervaring van de ondernemers brengen discussies op gang die bijdragen aan nieuwe samenwerkingen. De deelnemende toeleveranciers zijn geselecteerd op basis van een beoordelingstraject en behoefte vanuit de reders. Om ook jong maritiem talent aan te betrekken werden beide delegaties vergezeld door jongerenambassadeurs van Nederland Maritiem Land. De Duurzame Tour is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology, Stichting De Noordzee, InnovationQuarter en samenwerkingsverband Maritime Delta.

Wilt u meer informatie over deze tour? Neem dan contact op met Hilde Veeken.

Green Deal: maritieme sector stelt ambitieuze verduurzamingsdoelstellingen

De vertegenwoordigers van verscheidene Nederlandse maritieme bedrijven en organisaties hebben dinsdag 11 juni hun handtekening gezet onder de Green Deal tussen de maritieme sector en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de deal worden ambitieuze afspraken gemaakt over de noodzakelijke verduurzaming van de maritieme sector.

Minstens 70% CO2 reductie in 2050

Ook een groot aantal Zuid-Hollandse partijen, zoals het Havenbedrijf Rotterdam en TU Delft hebben de Green Deal ondertekend. De sector is zeer ambitieus en de doelstellingen laten dit zien; een reductie van minstens 70% CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2008. Deze ambitie ligt hoger dan de 50% die door de Internationale Maritiem Organisatie (IMO) is afgesproken.

In de Green Deal zijn concrete afspraken gemaakt over samenwerking om de gestelde ambities te bereiken. Deze afspraken hebben ook effect op de Maritime Delta regio, rijkend van de Tweede Maasvlakte tot aan Werkendam, waar zich een groot deel van de Nederlandse maritieme industrie bevindt.

En hoe gaan we dit bereiken?

Onder deze afspraken valt onder andere de actievere rol van de overheid als Launching Customer en het verbeteren van toegang tot financiering van schone schepen. Bovendien stelt de overheid € 5 miljoen beschikbaar voor de validatie van duurzame maritieme oplossingen om verduurzaming te versnellen. Ook wordt er een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart opgezet. En is besloten om de energiebelasting op walstroom af te schaffen. Dit is een grote stap in het reduceren van uitstoot in en rondom de Rotterdamse haven.

Onze duurzame regio

Een keerzijde van de bruisende maritieme sector is de daarbij komende milieuvervuiling. Het maritiem bedrijfsleven zet daarom sterk in op het ontwikkelen van duurzame maritieme oplossingen. Van grote gevestigde bedrijven zoals Van Oord tot kleine innovatieve bedrijven zoals Skoon Energy, bedrijven in de Maritime Delta dragen hun steentje bij aan een schonere wereld. Om deze bedrijven te ondersteunen, helpt InnovationQuarter bedrijven met het opzetten van regionale innovatieprojecten. Daarnaast organiseert samenwerkingsverband Maritime Delta activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van de maritieme sector.

Hieronder een greep uit deze activiteiten en projecten.

Lees hier meer over de Duurzame Toer, georganiseerd door Maritime Delta in samenwerking met Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology en Stichting De Noordzee.

Lees hier meer over het Walstroom project in de Rotterdamse haven, ondersteund door InnovationQuarter.

Lees hier meer over het Offshore Wind Test en Demonstratie Site op de Tweede Maasvlakte, ondersteund door InnovationQuarter.

Meer informatie?

Neem contact op met Hilde Veeken van InnovationQuarter/ Maritime Delta.