Blog: Innovatieve concepten Mampaey

Deze maand geven we het podium aan Wouter van Reenen van Mampaey Offshore Industries. Mampaey is een toonaangevend familiebedrijf op het gebied van mooring systemen. Lees in de blog van Wouter aan welke innovatieve concepten Mampaey momenteel werkt.

‘We zien de automooring markt langzaam maar zeker en met een steeds grotere snelheid groeien.’

Mampaey is een klein, maar in de nichemarkt van quick release mooring hooks zeer belangrijk familiebedrijf. Al vanaf 1904 is de familie Mampaeij verantwoordelijk geweest voor de uitvinding van het “quick release” mechanisme voor meerhaken die sleepboten ondersteunen en meerlijnen trotseren. Het mechanisme dat er voor zorgt dat je onder hoge spanning van de lijn makkelijk de haak kan openen is een simpele, maar briljante vinding geweest, wat ertoe geleid heeft dat dit mechanisme verplicht is gesteld voor alle meerinstallaties van nieuwe olieterminals die gebouwd worden

Mampaey Offshore is dus met trots “mooring specialist” en heeft altijd het voortouw genomen in het ontwikkelen van nieuwe innovatieve concepten. Mampaey heeft na het Dynamic Oval Towing systeem (DOT360, een sleepconstructie die de sleepboot de mogelijkheid geeft om 360 graden te kunnen bewegen zonder dat de tros in de weg zit), het ambitieuze docklock project op zich genomen. Dit “automooring” project hebben wij met de VT Groep geïnitieerd vanuit een afstudeeropdracht van de Erasmus Universiteit. Gerard Mampaeij heeft zich toen aangesloten om het concept naar een marktwaardig niveau te tillen.

Sindsdien hebben we voor de VT Groep een ship-to-ship automooring systeem gebouwd en daaropvolgend een shore-to-ship systeem voor de Woolwich ferry in Londen, een super prestigieus project met een locatie die wereldwijd in het oog staat. Door de heldere business case bij ferries hebben we onze pijlen hier nu vol op gericht. Ook zijn we onderdeel van een Horizon2020 consortium dat een protocol ontwikkelt voor autonoom varen. Eén van de concepten die we hier uitdiepen, de mooring drone, is een idee dat tijdens een Dare2Cross sessie met InnovationQuarter het levenslicht zag. Hierin speelde het vraagstuk hoe je een automooring systeem slimmer en flexibeler kon maken. Dit concept maakt het een op zichzelf staande entiteit, die met iedereen kan communiceren en overal zijn diensten (mooring) aan kan bieden. We zijn dat nu met MARIN aan het scale testen.

We zien de automooring markt langzaam maar zeker en met een steeds grotere snelheid groeien. Veel toonaangevende havens zien in de toekomst verregaande automatisering als een absolute pijler voor het behouden en uitbreiden van de huidige machtspositie. Rotterdam en Singapore zijn hier goede voorbeelden van, maar ook in Korea en China wordt hier naar gekeken en is de lange termijn visie erop afgesteld.

Automooring brengt nieuwe data, versnelt het afmeerproces en zorgt voor een veilig afmeer proces waarbij men niet meer manueel betrokken is en menselijk leed door ongelukken uitblijft. Dit zorgt niet alleen voor een efficiëntere, minder arbeidsintensieve supply chain, maar ook voor verminderd gebruik van de motor van het schip zelf of van ondersteunende schepen, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan verminderde uitstoot.

Een mooie kers op de taart van al deze ontwikkelingen is onze Technical Innovation Award tijdens de Seatrade Maritime Awards Asia in Hong Kong vorig jaar en onze nominatie voor de NMT Maritime Innovation Award 2018. Nadat we Woolwich hebben opgeleverd, staan er nog een aantal grote projecten in het verschiet, dus we kijken met enthousiasme naar de toekomst!

Meer weten? Neem dan contact op met Wouter van Reenen via w.vanreenen@mampaey.com