MIIP project: Methanol als alternatieve brandstof

Het afgelopen jaar hebben Maritiem Kennis Centrum, TNO en TU Delft met steun (via de z.g. MIIP-regeling van Nederland Maritiem Land) van het Ministerie van EZK, de mogelijkheden onderzocht om methanol in te zetten om luchtemissies in de scheepvaart drastisch te verminderen. Hoewel LNG als alternatieve transportbrandstof inmiddels toegepast wordt in de maritieme sector zijn de investeringskosten en het ruimtebeslag aan boord vooral voor kleinere schepen relatief hoog. Methanol heeft vergelijkbare milieuprestaties als LNG, maar scoort duidelijk beter op de twee bovengenoemde terreinen. Lees hier meer.

Subsidie beschikbaar voor Duurzame Scheepsbouw

Voor 2018 is € 6 miljoen gereserveerd voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en an dere schadelijke emissies. Lees hier meer over de regeling.

Twee offshore cursussen bij DOB-Academy in februari

DOB-Academy biedt educatie op het gebied van offshore windenergie. In februari staan er twee cursussen op het programma: Offshore wind operation and maintenance en Offshore wind project development. Het gaat om tweedaagse cursussen, waar boeiende theoretische colleges met interessante (gast) sprekers worden afgewisseld met originele hands-on games en cases. Lees meer >

Stimuleringsfonds schone binnenvaart geopend

Op 1 december 2017 is de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam geopend. Deze regeling verstrekt financiële bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart. Meer informatie.

Marine Innovators ontvang bijdrage mkb katalysatorfonds Drechtsteden

Marine Innovators ontvangt bijdrage MKB Katalysatorfonds

Het bedrijf Marine Innovators uit Papendrecht ontvangt een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze co-financiering om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor hun innovatieve installatieconcept voor windmolens op zee. Het bedrijf investeert zelf ook in dit onderzoek.

Lees hier het hele artikel.

Huisman test eerste 3D geprinte offshore kraan

Begin januari is ‘s werelds eerste 3D geprinte offshore kraanhaak, geproduceerd door Huisman uit Schiedam, met vlag en wimpel geslaagd voor alle bijbehorende kwaliteitscontroles volgens de strengste criteria. De door Huisman gebruikte 3D printtechnologie heeft een enorme stap voorwaarts gemaakt naar een nieuwe productietechnologie. Lees meer >

Masterclass windturbine voor docenten Da Vinci College

In de Duurzaamheidsfabriek Dordrecht vond recent een masterclass Windturbine plaats. Deze masterclass, georganiseerd door het CIV Maritieme Techniek, is verzorgd door het Da Vinci College. Docenten maakten kennis met de innovatieve Nacelle windturbinesimulator van Festo, de eerste windturbinesimulator in Nederland. Lees hier meer.

Financiering maakt internationale ambities mogelijk

Heeft uw bedrijf internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) wellicht interessant. Lees meer. 

Veel belangstelling voor deelname TER Noorwegen 2018 (Vol)

In 2018 wordt de Technology Exchange Roadshow (TER) naar Noorwegen georganiseerd. Bezoek op 24 & 25 april a.s. Noorse topspelers zoals Rolls Royce, VARD Design, Ulstein Shipyard en Kleven Shipyard. Neem deel en kom in contact met de juiste personen binnen deze bedrijven. De TER Noorwegen 2018 zit inmiddels vol. Lees meer op de website van Netherlands Maritime Technology.

Maritime Delta - Hilde Veeken

Nieuw gezicht bij Maritime Delta: Hilde Veeken

Vanaf 1 januari is Hilde Veeken in dienst bij InnovationQuarter als project medewerker Maritime Delta. Hilde gaat fungeren als een van de aanspreekpunten voor Maritime Delta en gaat een deel van de projectwerkzaamheden op zich nemen zoals de maritime monitor en de nieuwsbrief.

Voor haar komst bij InnovationQuarter werkte Hilde in Brussel waar ze de belangen behartigde van de Europese scheepsbouwers en maritieme toeleveranciers. De maritieme sector is Hilde dus niet vreemd en ze kijkt er naar uit om haar bestaande kennis en netwerk in te zetten voor het maritiem cluster van Zuid-Holland.

Contactinformatie

hilde.veeken@innovationquarter.nl
+31 6 121 772 09