Speerpunten Human Capital binnen Maritime Delta

Eén van de vijf thema’s van de Regionale Maritieme Agenda om internationaal koploper te blijven binnen de sector, is Human Capital. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de eerste stappen te zetten aan de realisatie van de aanbevelingen die op dit gebied in de Regionale Maritieme Agenda gedaan zijn. Ook vanuit Maritime Delta hebben we op dit onderwerp al veel gedaan. De maritieme sector kampt al jaren met een tekort aan personeel en het tekort is inmiddels zo opgelopen dat orders soms moeten worden afgehouden. Reden om onze inzet op Human Capital de komende periode te intensiveren. We nemen je graag mee in de activiteiten die we al doen en hoe je zelf kan bijdragen binnen dit thema.

Human Capital kaart

We hebben in 2022 een overzicht gemaakt van alle Human Capital initiatieven die in de Maritime Delta regio spelen. Dit zijn er ongeveer 70. Dit geeft aan dat de behoefte en urgentie van en bij bedrijven en organisaties groot is. Door deze initiatieven inzichtelijk te maken,  kunnen we zien dat er veel inzet  binnen het maritieme en havencluster is op het aantrekken van talent en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. We zien echter minder initiatieven die zich richten op een toekomstgerichte (en toekomstbestendige) arbeidsmarkt en diversiteit en inclusie. Het komende jaar zullen wij vanuit Maritime Delta daarom extra aandacht besteden aan wat nodig is voor  een toekomstbestendige arbeidsmarkt met aandacht voor diversiteit en inclusie. Een arbeidsmarkt waarbij werknemers en werkgevers zich bewust zijn dat in de toekomst andere vaardigheden en een andere manier van denken nodig zijn om te blijven innoveren.

 

Ontwikkeling Kennis en vaardigheden

Om de transitie naar duurzaam varen en de digitalisering van de sector goed door te komen, focust het Maritiem TechPlatform zich op kennis en ontwikkeling van vaardigheden van de toekomst. Maritime Delta is betrokken bij dit project door aansluiting met de markt en innovatieve oplossingen te faciliteren.

Daarnaast hebben wij enkele jaren de Maritime Delta Student Challenge georganiseerd. Studenten van het Da Vinci College en Scheepsvaart en Transport College (STC Group) gaan hierin samen aan de slag met een challenge van een maritiem bedrijf. Zo komen de studenten in aanraking met deze bedrijven en  wordt tegelijkertijd de kennis van de sector vergroot. Ook de samenwerking tussen student en bedrijf wordt op een speelse en innovatieve manier bevorderd. Bedrijven en studenten waren beiden enthousiast en daarom is besloten dat de Challenge een onderdeel wordt van het Maritiem TechPlatform. Zo wordt het oplossen van challenges als onderwijsmethode gestimuleerd en blijft een structurele ontmoeting tussen student en bedrijfsleven gewaarborgd. Tijdens de editie van 2023 worden daarom ook docenten betrokken en neemt het projectteam van het MTP de organisatie op zich. Meer weten over de Maritime Student Challenge die 24 maart 2023 plaatsvindt of wil je deelnemen aan de meet en greet?  Klik dan hier.

Ontwikkeling Human Capital strategie met Nederland Maritiem Land (NML)

In de Regionale Maritieme Agenda wordt benadrukt dat samenwerking op Human Capital op landelijk niveau essentieel is om tot regionale oplossingen te komen. Deze bevinding werd door NML  gedeeld en zijn we gezamenlijk aan de slag gegaan. Samen met een kernteam van de Human Capital Council zijn we gestart om een visie voor 2030 te schrijven, obstakels in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren. NML zal met deze strategie de aanbevelingen concreet maken door in een jaarplan de te nemen acties te prioriteren.

Inclusiviteit en diversiteit

Door het oude imago van vuil en zwaar werk, werkt er nog maar een beperkt aantal vrouwen in de maritieme industrie, tenminste, dat is de algemene gedachte. Ook het aantal medewerkers met een allochtone achtergrond is nog zeer beperkt. Daarnaast is er een groeiende krapte op de arbeidsmarkt die bedrijven raakt. Veel bedrijven willen wel “divers” personeel aantrekken maar lopen tegen meerdere uitdagingen aan. Ze weten niet waar ze deze mensen moeten vinden, weten niet hoe hen te selecteren of weten ze niet te behouden als ze gevonden en aangenomen zijn. Voor die laatste uitdaging is in 2022 het project In de haven en maritieme sector is werk voor iedereen! geïnitieerd. In dit project worden bedrijven gescand op inclusie en diversiteit binnen de bedrijfscultuur, hoe welkom voelt iedereen zich binnen een organisatie? Door de scan, ontwikkeld door TNO, krijgen bedrijven antwoord op de vraag “hoe inclusief is mijn bedrijf eigenlijk?”. Een inclusieve bedrijfscultuur is randvoorwaardelijk voor het behoud van personeel, in het bijzonder “divers” personeel. Vervolgens kunnen bedrijven, onder begeleiding, aan de slag om hun cultuur aan te passen en inclusiever te maken. In januari 2023 is het project ondergebracht en ingediend met het Human Capital Coalitie Energietransitie voor het Just Transition Fund. Bij gunning wordt het project samen met de markt en onder leiding van Deltalinqs verder ontwikkeld en uitgerold.

Naast dit project gaan we ons als Maritime Delta zelf dit jaar focussen op sociale innovatie waar diversiteit en inclusie een onderdeel van is. Zo nemen we de tijd om met een goede visie en concrete activiteiten  de sector te komen.

Aankomende evenementen

Daarnaast werken we met meerdere partners samen om activiteiten te organiseren. Op 8 maart organiseren we samen met WISTA een evenement op internationale vrouwendag en op 17 april samen met TKI Maritiem een event over diversiteit en inclusie, meld je aan!

Meepraten over de human capital agenda?

Ontbreekt jouw Human Capital initiatief op de kaart of ken je een initiatief dat zeker niet mag ontbreken? Wil je meepraten en -denken over de invulling van de Regionale Maritieme Agenda? Wil je mee doen aan het project “In de maritieme sector is er werk voor iedereen!”? Laat het ons weten en neem contact op met Tessa Luijben.

 

Fatimazhra Belhirch, directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, over maritieme sector als aantrekkelijke en inclusieve werkgever

Op het eerste gezicht is ze een onverwachte spreker op het aankomende Maritime Delta Diner: Fatimazhra Belhirch is directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en voormalig rechterhand van ministers Lilianne Ploumen en Sigrid Kaag. Toch heeft ze al van kinds af aan een band met het maritieme. Ze groeide op in Rotterdam en Capelle aan den IJssel, ‘met de Wereld Havendagen en een uitzicht op de Rotterdamse skyline.’ Op 13 februari spreekt ze tijdens het jaarlijkse diner over inclusiviteit en diversiteit in het maritieme cluster. Hoe kan de sector zich profileren als aantrekkelijke werkgever voor gevluchte professionals en studenten?

In haar vijftien jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte Fatimazhra tal van handelsmissies mee met offshoregiganten als Van Oord en Boskalis. ‘Dan zie je Nederland echt als water- en innovatieland en als expert op het gebied van havens, windparken en scheepvaart’, zegt ze via een videoverbinding vanuit haar kantoor in Utrecht. ‘Daarmee hebben we de wereld veroverd en tegelijkertijd veel andere landen geholpen. Het is een sector waarin veel gebeurt, met op dit moment de energietransitie en de waterstofdiscussie.’

Diversiteit en inclusiviteit

Al van jongs af aan vormen maatschappelijke betrokkenheid en gelijkheid haar persoonlijke drijfveren. ‘Ik vind het belangrijk om mensen op waarde te schatten, dat we iedereen op dezelfde wijze behandelen en gelijke kansen bieden. Zeker nu de kloof tussen arm en rijk groeit. Anders raken verschillende groepen steeds meer van elkaar verwijderd.’ Ze ziet werk als middel om die kloof te verkleinen. ‘Werk maakt het mogelijk om een duurzaam leven op te bouwen, om kinderen goed te verzorgen en te onderwijzen. Daarom moet iedereen de kans krijgen om passend en waardig werk te doen.’

Vanuit die overtuiging zet ze zich al ruim twintig jaar in voor de thema’s diversiteit en inclusiviteit. In het begin vooral gericht op vrouwen, later ging haar aandacht ook naar andere groepen die met ongelijkheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld mensen met een beperking, een lagere sociaal-economische positie en LGBTQ+’ers. ‘Ik kan erover meepraten’, vertelt ze. ‘Bij Buitenlandse Zaken werd er weleens tegen me gezegd dat ik een dubbel rugnummer heb, als vrouw met een Marokkaanse achtergrond. Je moet sterk in je schoenen staan om je daardoor niet uit het veld te laten slaan.’

Brede en positieve benadering

Bijna een jaar geeft Fatimazhra nu leiding aan het UAF, de oudste onafhankelijke vluchtelingenorganisatie van Nederland, die in 2023 haar 75-jarig bestaan viert. De stichting behartigt de belangen van gevluchte professionals en studenten, en helpt ze met advies, begeleiding en financiële steun hun studie of carrière in Nederland voort te zetten. Fatimazhra ziet er in de praktijk waar mensen die huis en haard achterlieten tegenaan lopen in hun zoektocht. En wat werkgevers kunnen doen om die obstakels te verlagen.

‘De grootste drempels zijn de taal en diploma’s’, geeft ze aan. ‘Ik ben voorstander van inburgeren – taal is essentieel om een bestaan op te bouwen – maar ik raad werkgevers aan om het gesprek aan te gaan met mensen die de taal nog onvoldoende beheersen. Kijk wat iemand te bieden heeft. Bovendien leer je de taal het snelst in de praktijk, op de werkvloer. Oekraïense vluchtelingen lieten dat duidelijk zien. Veel van hen kregen meteen werk, terwijl ze amper Nederlands spraken. Daardoor ontstond bij andere vluchtelingen een gevoel van ongelijkheid. Het toont onze blinde vlek: er is te weinig bewustzijn van de ongelijke behandeling van verschillende mensen.’

Denken in kansen

Een positievere benadering ziet Fatimazhra als belangrijkste stap naar de oplossing. ‘Denken in kansen in plaats van drempels’, specificeert ze. ‘Zie vluchtelingen niet als last, maar als verrijking van de samenleving. Naast dat de mensenrechtengedachte van ons vraagt ze een veilige plek en een nieuw bestaan te bieden, brengen ze veel kennis, ervaring en talenten mee. Als wij ze de ruimte geven om te groeien en te aarden, kunnen ze daarmee uitkomst bieden op de krappe arbeidsmarkt.’

Vacatureteksten ziet ze daarin als een verbeterpunt. ‘Die zijn vaak ouderwets geschreven, met veel details en competenties. Dat maakt een baan minder toegankelijk voor bijvoorbeeld vrouwen, biculturelen en mensen met een vluchtelingenachtergrond, die over het algemeen bescheidener zijn. Vacatures moeten bewuster en inclusiever worden opgesteld. En werkgevers zouden meer moeten kijken naar vaardigheden en ervaringen: wat kan iemand? Wat brengt iemand mee?’

Leer-werktrajecten

Om meer gevluchte professionals aan het werk te krijgen, gaat het UAF in gesprek met ondernemers en organisaties. ‘We helpen ze zich toegankelijk op te stellen en een aantrekkelijke werkgever te zijn voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld door bewustzijn van obstakels te creëren en samen met bedrijven en onderwijsinstellingen leer-werktrajecten op te zetten. Door zulke trajecten kunnen gevluchte professionals sneller aan het werk en een duurzaam leven opbouwen.’

Ook voor de maritieme sector zouden zulke trajecten lonen, verwacht Fatimazhra. ‘Bij het maritieme denken mensen al snel aan fysiek zwaar werk, terwijl er ook kantoorbanen zijn. Het helpt om een ambassadeur over het werk te laten vertellen en mensen het in de praktijk te laten ervaren. Met samenwerkingsverbanden als Maritime Delta kunnen we nog sneller leer-werktrajecten opzetten en drempels verlagen. Zij voorzien ons van relevante informatie over de behoeften en kansen die er liggen.’

Top als rolmodel

Op de uitnodiging voor het Maritime Delta Diner in Rotterdam zei de bevlogen bestuurder meteen ja: ‘Ik ben trots op de havenstad.’ Tegelijkertijd heeft ze een belangrijke boodschap aan de aanwezigen. ‘De top fungeert als rolmodel voor het management en de werkvloer. Een goede bestuurder is zich daarvan bewust en weet wat er speelt in de hele organisatie. Dat maakt je betrokken. Een D&I-officer (diversiteit & inclusie, red.) aannemen of checklist afvinken is niet genoeg. Je moet intrinsieke waarde hechten aan een divers team, waarin iedereen zichzelf kan zijn.’

Dat zegt ze niet alleen vanuit het perspectief van de werkzoekenden. ‘Het is bewezen dat een diverse groep betere beslissingen neemt dan een meer homogene groep. Daarmee heb je uiteindelijk meer kans op succes en een positief resultaat onder aan de streep. Ik raad managers daarom altijd aan om in gesprek te gaan met medewerkers, en ruimte te maken voor kritiek en openheid. Zo creëer je veiligheid en versterk je het interne draagvlak voor diversiteit en inclusiviteit.’

Ze sluit af met een positieve visie op dat draagvlak. ‘Volgens de kranten is het ver te zoeken, maar in de praktijk merk je dat het besef groeit dat we asielzoekers vanaf dag één moeten laten meedoen. Ze hebben een enorme tocht achter de rug en kunnen niet wachten om hier een nieuw leven op te bouwen. Het is aan ons om ze op waarde te schatten, en daarvoor is moreel en verbindend leiderschap vanuit de top van bedrijven en organisaties nodig. Dat bewustzijn wil ik vergroten, en daarmee de eigenwaarde van mensen die hier opnieuw beginnen.’

Het Maritime Delta Diner vindt plaats op 13 februari 2023.

PortXL Maritime Delta

Decarbonisatie-innovators rondden 7e editie van PortXL acceleratieprogramma af

In december kwamen alle partners van PortXL bij elkaar in het RDM Innovation Dock in Rotterdam als afsluiting van het PortXL acceleratieprogramma 2022. Tijdens deze editie werd aan 13 oplossingen gewerkt waarvan al zeker is dat tien een vervolg krijgen met reeds getekende contracten. Van vliegwielontwerpen die oorspronkelijk bedoeld waren voor ruimteoperaties tot offshore windturbinevlotters die nu ook dienst doen als waterstofopslag. PortXL is een acceleratieprogramma dat start-ups en scale ups koppelt aan het bedrijfsleven om innovaties versneld tot stand te brengen. En ook in 2022 is dat weer gelukt!

Toekomstige samenwerkingen

Tijdens de PortXLShake Down (het traditionele eindevenement van het programma) presenteerden  bedrijven hun reis en hoogtepunten in de afgelopen drie maanden van het PortXL-programma. Corporate vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam, Van Oord, Gemeente Rotterdam, Shell, Damen, Boskalis, Ampelmann, InnovationQuarter, Deltares, SPEED en Provincie Zuid-Holland sloten zich aan om samenwerkingen te ondertekenen.

Decarbonisatie-innovators rondden 7e editie van PortXL-acceleratieprogramma 2022 af

In december kwamen alle partners van PortXL bij elkaar in het RDM Innovation Dock in Rotterdam als afsluiting van het PortXL acceleratieprogramma 2022. Tijdens deze editie werd aan 13 oplossingen gewerkt waarvan al zeker is dat tien een vervolg krijgen met reeds getekende contracten. Van vliegwielontwerpen die oorspronkelijk bedoeld waren voor ruimteoperaties tot offshore windturbinevlotters die nu ook dienst doen als waterstofopslag. PortXL is een acceleratieprogramma dat start-ups en scale ups koppelt aan het bedrijfsleven om innovaties te versneld tot stand te brengen. En ook in 2022 is dat weer gelukt!

Dit zijn de 13 deelnemers aan het programma in 2022:

 1. CleanSubSea, Australië
  Hun Envirocart™-systeem maakt de verwijdering, opvang, insluiting en filtratie van marine biofouling van de romp van een schip mogelijk in het water zonder de aangroeiwerende verf te beschadigen of het omringende marine milieu te vervuilen. Er wordt geen brandstof of tijd verspild aan het rijden naar een droogdoklocatie.
 2. QuinteQ, Nederland
  Vliegwielenergieopslagtechnologie gebaseerd op Boeing-ontwikkelingen. Deze kan tot een vijftienvoudige verbetering leiden van energieopslag en is toepasbaar in energiesystemen en -netwerken wereldwijd, en levertmeer dan 50 keer financieel rendement op voor investeerders. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde materialen met een hoge treksterkte waardoor ze verbeteringen in de energiedichtheid kunnen realiseren die de ontwikkelingen in de batterijtechnologieën ver overtreffen.
 3. Ensemble Analytics, Verenigd Koninkrijk
  Platform voor havens dat gegevens verwerkt en gedetailleerd advies geeft voor real-time besluitvorming over personeelstoewijzing, training en investeringen. Efficiënte besluitvorming kan schepen ongeveer acht procent sneller doen draaien, de uitstoot in de haven verminderen en de lokale luchtkwaliteit verbeteren.
 4. Conexbird, Finland
  Hardware voor trillingsanalyse ondersteund door een softwarecomponent, ontworpen voor montage op container spreaders en bestand tegen de zware omstandigheden waar aan spreaders worden blootgesteld.
 5. Mathclick, Italë
  Op AI gebaseerde oplossingen om aquatische gegevens te interpreteren en te voorspellen.
 6. Finsulate, Nederland
  Revolutionair antifouling product waarbij niet langer verf nodig is. In plaats daarvan wordt een milieuvriendelijke, fysiek klevende barrière op de romp aangebracht met een verwachte levensduur van 5 jaar.
 7. Psiori, Duitsland
  Creëert Crane AI, die 3D-scans van de inventaris en de omgeving maakt en camera’s die de positie van de lading detecteren. Dankzij deze technologie kan de kraanmachinist fouten vermijden of trainen voor speciale gebeurtenissen.
 8. DecisionHall, Nederland
  Brengt belanghebbenden met een wereldwijd bereik bij elkaar die de nieuwste Digital Engineering-technieken gebruiken om de risico’s, kosten en tijd die nodig zijn om complexe projecten op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid te realiseren, aanzienlijk verminderen.
 9. Rombit Studio, België
  Co-creëert innovatieve en duurzame digitale producten die waarde creëren en de efficiëntie voor klanten verhogen. Door digitalisering en voorspellende analysetechnologie toe te passen, verbindt het bedrijf apparaten en platforms met bestaande infrastructuur.
 10. Noble Gas Systems, Verenigde Staten
  Richt zich op het ontwikkelen van veilige en lichtgewicht opslagsystemen voor gecomprimeerd gas. Onlangs heeft het bedrijf zijn nieuwste generatie aanpasbare gastanks gedemonstreerd. Deze kunnen worden geconfigureerd in bestaande voertuigarchitecturen.
 11. MayMaan, Verenigde Staten
  Creëert motortechnologie die wordt aangedreven door 70% water en 30% ethanol. De technologie is ontworpen om de operationele kosten systematisch te verlagen en om de ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen.
 12. GBMS, Nederland
  Richt zich op het ontwikkelen van systemen die het aantal verloren containers op zee moeten verminderen. Bij GBMS worden waarschuwingssystemen ontwikkeld door inzicht te krijgen in scheepsbewegingen, fysica, software en ontwikkeling van sensortechnologie.
 13. 12toZero, Nederland
  Het ontwikkelen van een unieke drijvende windfundering die speciaal is ontworpen om drijfvermogen en waterstofopslag in één constructie te combineren. De combinatie van deze functies in één platform vormt de basis voor een betrouwbare waterstofvoorziening voor het koolstofvrij maken van maritieme toepassingen en havengebaseerde industrieën.

     

Pictures by Marc Nolte