Speerpunten Human Capital binnen Maritime Delta

Eén van de vijf thema’s van de Regionale Maritieme Agenda om internationaal koploper te blijven binnen de sector, is Human Capital. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de eerste stappen te zetten aan de realisatie van de aanbevelingen die op dit gebied in de Regionale Maritieme Agenda gedaan zijn. Ook vanuit Maritime Delta hebben we op dit onderwerp al veel gedaan. De maritieme sector kampt al jaren met een tekort aan personeel en het tekort is inmiddels zo opgelopen dat orders soms moeten worden afgehouden. Reden om onze inzet op Human Capital de komende periode te intensiveren. We nemen je graag mee in de activiteiten die we al doen en hoe je zelf kan bijdragen binnen dit thema.

Human Capital kaart

We hebben in 2022 een overzicht gemaakt van alle Human Capital initiatieven die in de Maritime Delta regio spelen. Dit zijn er ongeveer 70. Dit geeft aan dat de behoefte en urgentie van en bij bedrijven en organisaties groot is. Door deze initiatieven inzichtelijk te maken,  kunnen we zien dat er veel inzet  binnen het maritieme en havencluster is op het aantrekken van talent en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. We zien echter minder initiatieven die zich richten op een toekomstgerichte (en toekomstbestendige) arbeidsmarkt en diversiteit en inclusie. Het komende jaar zullen wij vanuit Maritime Delta daarom extra aandacht besteden aan wat nodig is voor  een toekomstbestendige arbeidsmarkt met aandacht voor diversiteit en inclusie. Een arbeidsmarkt waarbij werknemers en werkgevers zich bewust zijn dat in de toekomst andere vaardigheden en een andere manier van denken nodig zijn om te blijven innoveren.

 

Ontwikkeling Kennis en vaardigheden

Om de transitie naar duurzaam varen en de digitalisering van de sector goed door te komen, focust het Maritiem TechPlatform zich op kennis en ontwikkeling van vaardigheden van de toekomst. Maritime Delta is betrokken bij dit project door aansluiting met de markt en innovatieve oplossingen te faciliteren.

Daarnaast hebben wij enkele jaren de Maritime Delta Student Challenge georganiseerd. Studenten van het Da Vinci College en Scheepsvaart en Transport College (STC Group) gaan hierin samen aan de slag met een challenge van een maritiem bedrijf. Zo komen de studenten in aanraking met deze bedrijven en  wordt tegelijkertijd de kennis van de sector vergroot. Ook de samenwerking tussen student en bedrijf wordt op een speelse en innovatieve manier bevorderd. Bedrijven en studenten waren beiden enthousiast en daarom is besloten dat de Challenge een onderdeel wordt van het Maritiem TechPlatform. Zo wordt het oplossen van challenges als onderwijsmethode gestimuleerd en blijft een structurele ontmoeting tussen student en bedrijfsleven gewaarborgd. Tijdens de editie van 2023 worden daarom ook docenten betrokken en neemt het projectteam van het MTP de organisatie op zich. Meer weten over de Maritime Student Challenge die 24 maart 2023 plaatsvindt of wil je deelnemen aan de meet en greet?  Klik dan hier.

Ontwikkeling Human Capital strategie met Nederland Maritiem Land (NML)

In de Regionale Maritieme Agenda wordt benadrukt dat samenwerking op Human Capital op landelijk niveau essentieel is om tot regionale oplossingen te komen. Deze bevinding werd door NML  gedeeld en zijn we gezamenlijk aan de slag gegaan. Samen met een kernteam van de Human Capital Council zijn we gestart om een visie voor 2030 te schrijven, obstakels in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren. NML zal met deze strategie de aanbevelingen concreet maken door in een jaarplan de te nemen acties te prioriteren.

Inclusiviteit en diversiteit

Door het oude imago van vuil en zwaar werk, werkt er nog maar een beperkt aantal vrouwen in de maritieme industrie, tenminste, dat is de algemene gedachte. Ook het aantal medewerkers met een allochtone achtergrond is nog zeer beperkt. Daarnaast is er een groeiende krapte op de arbeidsmarkt die bedrijven raakt. Veel bedrijven willen wel “divers” personeel aantrekken maar lopen tegen meerdere uitdagingen aan. Ze weten niet waar ze deze mensen moeten vinden, weten niet hoe hen te selecteren of weten ze niet te behouden als ze gevonden en aangenomen zijn. Voor die laatste uitdaging is in 2022 het project In de haven en maritieme sector is werk voor iedereen! geïnitieerd. In dit project worden bedrijven gescand op inclusie en diversiteit binnen de bedrijfscultuur, hoe welkom voelt iedereen zich binnen een organisatie? Door de scan, ontwikkeld door TNO, krijgen bedrijven antwoord op de vraag “hoe inclusief is mijn bedrijf eigenlijk?”. Een inclusieve bedrijfscultuur is randvoorwaardelijk voor het behoud van personeel, in het bijzonder “divers” personeel. Vervolgens kunnen bedrijven, onder begeleiding, aan de slag om hun cultuur aan te passen en inclusiever te maken. In januari 2023 is het project ondergebracht en ingediend met het Human Capital Coalitie Energietransitie voor het Just Transition Fund. Bij gunning wordt het project samen met de markt en onder leiding van Deltalinqs verder ontwikkeld en uitgerold.

Naast dit project gaan we ons als Maritime Delta zelf dit jaar focussen op sociale innovatie waar diversiteit en inclusie een onderdeel van is. Zo nemen we de tijd om met een goede visie en concrete activiteiten  de sector te komen.

Aankomende evenementen

Daarnaast werken we met meerdere partners samen om activiteiten te organiseren. Op 8 maart organiseren we samen met WISTA een evenement op internationale vrouwendag en op 17 april samen met TKI Maritiem een event over diversiteit en inclusie, meld je aan!

Meepraten over de human capital agenda?

Ontbreekt jouw Human Capital initiatief op de kaart of ken je een initiatief dat zeker niet mag ontbreken? Wil je meepraten en -denken over de invulling van de Regionale Maritieme Agenda? Wil je mee doen aan het project “In de maritieme sector is er werk voor iedereen!”? Laat het ons weten en neem contact op met Tessa Luijben.