Tessa Luijben en Edward Gilding werken vanuit Maritime Delta aan de ambities van de maritieme sector in Zuid-Holland

De maritieme sector kent vele kansen en uitdagingen. Vanuit het Maritime Delta programma worden onder uitvoering van Edward Gilding en Tessa Luijben met vele partners activiteiten georganiseerd en samenwerkingen gestart om ervoor te zorgen dat de maritieme sector in Zuid-Holland voorloper is én blijft. Dit gebeurt allemaal vanuit ambities die zijn samengebracht in de recent gepubliceerde Regionale Maritieme Agenda. In dit artikel stellen Edward en Tessa zich voor. Wie zijn ze en wat kan het programma betekenen voor de bedrijven uit deze sector?

Edward Gilding is als programma coördinator werkzaam voor het Maritime Delta programma. Dit doet hij al enkele jaren. Hij is daarnaast Business Developer op de maritiem en haven thema’s bij InnovationQuarter. Edward heeft altijd op het snijvlak van (technische) vernieuwing, economie en mens & organisatie gewerkt.

Tessa Luijben werkt inmiddels twee jaar voor het Maritime Delta programma en is daarnaast Business Developer bij InnovationQuarter. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoer van het programma en organiseert een groot deel van de events en de activiteiten. Tessa komt uit de ondernemerswereld. Zij heeft haar eigen startup gehad en daarvoor voor een startup gewerkt en is altijd in die hoedanigheid bezig geweest met innovatie.

Voor wie Maritime Delta niet kent: wat is Maritime Delta eigenlijk?

Edward: “Maritime Delta is een programma dat zich inzet voor het versterken van het maritieme ecosysteem in deze regio: van Tweede Maasvlakte tot Gorinchem en Werkendam. Omdat er in deze regio het meest grote en diverse maritieme cluster zit van heel Europa. Het merendeel van het Nederlandse maritieme cluster zit in deze regio. Dat is uniek. Van startups tot overheden en kennisinstellingen. Het hele spectrum van bouwers van de schepen tot de toeleveranciers en rederijen zit hier en dat is heel bijzonder. Tegelijkertijd is het belangrijk om het gebied te blijven versterken. Enerzijds om het cluster te kunnen concurreren, maar ook de grotere uitdagingen van dit moment aan te gaan. Zoals op het gebied van duurzaamheid en Human Capital.

Maritime Delta heeft daar een regionale inslag in. Maritime Delta is ooit ontstaan vanuit de Drechtsteden om als hele regio Zuid-Holland meer met elkaar af te stemmen en samen de uitdagingen aan te gaan. Daarvoor is Maritime Delta sinds 2012 actief samen met partners zoals Netherlands Maritime Technology. We organiseren allerlei activiteiten om die samenwerking en uitdagingen aan te gaan en te versterken. Het belangrijkste component is dat het met én op verzoek van de markt gebeurd. Dat is altijd ons afwegingskader.”

Tessa: “Het is zo bijzonder omdat we hier een heel compleet cluster hebben. Dat komt omdat heel veel maakbedrijven hier zitten, maar ook binnenvaart en havens. We zitten hier aan een grote binnenvaart ader, een aanvaarroute. De grootste haven van Europa zit hier. Logistiek gezien is het ook een van de belangrijkste havens. We zijn op heel veel vlakken bekend.”

Wat voor activiteiten hebben jullie in het verleden georganiseerd?

Tessa: “Heel veel! Zoals bijvoorbeeld de Maritime Delta Student Challenge en de Duurzame Tour. Dat zijn echt dingen die wij geïnitieerd hebben. We zien dat de Student Challenge meer geborgen wordt in het onderwijs.”

Edward: “Daardoor hopen we dat de studenten en werknemers met de juiste match met elkaar in contact komen, wat resulteert in een baan of stage. De duurzame tour is ook een hele waardevolle activiteit waarin we technische toeleveranciers en reders met elkaar in contact brengen.

We proberen tijdens al onze activiteiten gelijkgestemden rond een bepaald thema bij elkaar te brengen. Dat kunnen grote en kleine sessies zijn, maar waar het gaat om grote betrokkenheid van de markt. Soms proberen we dat toch een beetje te regisseren, zodat de juiste mensen elkaar spreken.”

De Regionale Maritieme Agenda (RMA) is recent naar buiten gebracht. Wat is de RMA eigenlijk?

Edward: “Voor mij is de RMA een strategie en een visie wat op verzoek en samen met de markt is ontwikkeld wat heel goed weergeeft wat de huidige uitdagingen en kansen zijn op dit moment en hoe we die vertalen naar ambities voor 2030 op de belangrijkste thema’s.”

Tessa: “De RMA is een concretisering van iets wat er in de sector al best een tijdje leefde, maar nog nooit concreet gemaakt was. Er waren al heel veel visiedocumenten en dergelijke. Daaruit kwam de vraag: wat betekend dat dan voor de maritieme sector?

“Dat is niet zo zeer een papierstuk,
maar het hele proces met sessies en verkenningen.”

Voor elk van die belangrijkste thema’s zijn ambities gedefinieerd en vervolgens welke activiteiten daarbij horen. Dit zijn initiatieven vanuit de markt, vanuit ons, vanuit onderwijs maar ook nationale inzet. Dat is denk ik heel mooi bij elkaar gekomen in wat de Regionale Maritieme Agenda is gaan heten. Dat is niet zo zeer een papierstuk, maar het hele proces met sessies en verkenningen. Juist wat nodig is om die sector zo concurrerend te houden maar ook te helpen in de route naar verduurzaming en digitalisering.”

Wat hebben ondernemers hieraan?

Edward: “Een aantal maritieme bedrijven heeft recentelijk de zorgen geuit over het vestigingsklimaat deze regio. Ze hadden behoefte aan meer industriepolitiek. Ook bedrijven onderling die de behoefte om te verduurzamen, te digitaliseren. Wat zij aan de agenda hebben is dat deze problemen gebundeld zijn als gehele sector vanuit alle verschillende kanten. Vanuit Maritime Delta hebben wij die mogelijkheid om met de juiste activiteiten gezamenlijk aan de slag te gaan. Daarom is het belangrijk dat de Regionale Maritieme Agenda gesteund wordt door zoveel mogelijk partijen, die bij kunnen dragen aan industriële activiteiten. Sommige lopen al, sommige worden opgestart en zo gaan wij het verschil maken.“

Waarom moeten wij als regio hard lopen op deze thema’s?

Tessa: “Omdat de maritieme sector en de haven en alles wat het omvat heel belangrijk is voor de regio, maar ook voor Nederland. Het is niet voor niets ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’. We kunnen niet door op de voet waarop we zitten. We moeten die energietransitie in. Als je doet wat je deed, hou je wat je hebt. Daarom moeten we ook die digitaliseringsslag maken. We moeten ook optimaler gaan produceren, groener gaan produceren. Er zit zo ontzettend veel onder wat allemaal in elkaar grijpt. We moeten echt samenwerken om dit te gaan doen, anders worden we voorbijgestreefd door andere maritieme regio’s of landen of werelddelen die hun eigen voordeel hebben. We hebben hier dat innovatieve voordeel. Van kennis van oudsher maar ook de kennis van nu. De innovatieve mindset die de sector sowieso al heeft, moeten we op de juiste manier gebruiken.”

Kunnen jullie een voorbeeld noemen, waarin wij hier in de regio vooroplopen?

Edward: “Er zijn veel subsectoren waarin we echt wereldleider zijn. Zelf denk ik bijvoorbeeld aan de offshore wind sector. We zitten hier aan de Noordzee. Er zijn veel bedrijven gespecialiseerd in installeren en onderhouden van de windparken. Zo heeft de rijksoverheid gezegd dat we het aantal windmolenparken gaan het verdubbelen ten aanzien van 2030. Dat betekent dat molens groter moeten en dat brengt uitdagingen met zich mee. Mooi dat we zowel grote als innovatieve kleine bedrijven in de regio hebben om samen te kijken naar hoe we dit gaan doen. Dat is niet vanzelfsprekend dus je moet zorgen dat de juiste partijen elkaar weten te vinden. Dat er in een vroege fase bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Dat is een mooi voorbeeld waarin we voorlopen, zowel economisch als maatschappelijk.”

“De bedrijven zitten bij elkaar om de hoek,
dus samen iets ontwikkelen lijkt een no-brainer.”

Tessa: “Ik denk dat die kracht vooral ligt in de combinatie van alles op één plek. De complexiteit daarvan en de compleetheid daarvan is zo’n ontzettende kans. De bedrijven zitten bij elkaar om de hoek, dus samen iets ontwikkelen lijkt een no-brainer.”

Welk thema spreekt jullie het meeste aan?

Edward: “Dat is voor mij de energietransitie. Opwekking en ook het gebruik van duurzame energie. Het is inspirerend om te zien dat je nu ondernemers en bedrijven hebt die hun nek uitsteken en zeggen: ondanks de onzekerheid gaan we hier iets mee doen. We moeten gewoon naar zero emissie, zoals een schip op waterstof of elektrisch varen. Het is een interessante en spannende tijd om mee te werken.”

Tessa: “Voor mij is het ook de energietransitie, maar dan de dingen die iets minder voor de hand liggen. Digitalisering is een onmisbare factor. Optimaal varen en produceren en ook kijken naar overnemen van taken van mensen, zodat we hier echt de duurzaamste blijven.”

“Daarnaast ook de aspecten van human capital die erbij gepaard gaan. Dat zijn lastige noten om te kraken, dat maakt het mega interessant. Wat ik vanuit mijn achtergrond belangrijk vind is circulariteit. Dat wordt vaak achteraf aan gedacht. Maar dat gaat over een hele grondstoffentransitie die aan de gang is.”

“Praten op thema’s is leuk, maar hoe
maken we dat concreet en hoe gaan we
de acties echt in gang zetten.”

Edward: “Het maken van impact is het meest belangrijk. Praten op thema’s is leuk, maar hoe maken we dat concreet en hoe gaan we de acties echt in gang zetten.”
“Belangrijke aandachtspunten zijn de mate van versplintering en hoe wij kunnen zorgen we dat dat verbeterd wordt. Dat bedrijven weten bij wie ze aan moeten kloppen. Daarnaast de samenwerking tussen de markt zelf. De dynamiek van grote en kleine partijen en hoe we die beter kunnen laten samenwerken. Dat zit in een vorm van leiderschap. Daar hebben we wat te winnen.”

Hoe nu verder?

Tessa: “Waar ik trots op ben, is die verdere stip op de horizon die we samen hebben kunnen zetten met partijen die dat ook willen. Op korte termijn is resultaat heel belangrijk. Daarvoor moet je die opgaven opknippen. Ook kleine opgave kunnen een grote impact hebben. Ik zou graag icoonprojecten optuigen en samen aan de slag gaan met die projecten. Misschien kan het nu nog niet, maar we willen wel. Dus hoe zorgen we ervoor dat het toch gaat lukken? Dat is het allermooist.”

“Voor het slagen van deze agenda moeten veel partijen (eigenlijk mensen) leiderschap tonen. Ondanks de uitdagingen gaan we dit samen doen. Dat is spannend, maar het moet gebeuren. Daarom interviewen we veel voorlopers die dit laten zien: we kunnen het en we doen het. We gaan gewoon zorgen dat het lukt.”

Edward: “Samenwerking is belangrijk. Zelf hebben we daar een belangrijke rol in te vervullen.”

Werk je aan een icoonproject of wil je samen iets organiseren? Neem dan contact op met Tessa.

Contactgegevens

Edward Gilding
Programma manager Maritime Delta
+31 6 12 22 71 64
edward.gilding@innovationquarter.nl

Tessa Luijben
Business Developer Maritime Delta
+31 6 490 002 18
tessa.luijben@innovationquarter.nl

dominique nieuwpoort kwartiermaker datawerf maritime delta

In gesprek met Dominique Nieuwpoort, onze kwartiermaker Datawerf

Sinds februari van dit jaar werkt Dominique Nieuwpoort als Kwartiermaker Datawerf voor InnovationQuarter. In deze blog maken we nader kennis.

Wat is de Datawerf?

De Datawerf moet het voor MKBers in de provincie Zuid-Holland makkelijker maken om door gebruikmaking van data de bestaande bedrijfsvoering te optimaliseren of het bedrijf uit te breiden met nieuwe digitale businessmodellen. Het doel is om bedrijven sneller van ‘data-idee’ naar concreet product te helpen, zodat zij de continuïteit van hun omzet weten te garanderen en de (internationale) concurrentie voorblijven.

We brengen concrete stappen en inzichten zodat bedrijven eenvoudig en snel een nieuw datagedreven product lanceren. Een product met een goede business case en een product waar de klant ook daadwerkelijk op zit te wachten.

Aan wat voor data moeten we dan denken?

Tegenwoordig wordt bijna overal data opgeslagen in bedrijven, denk aan klantgegevens, data uit het productieproces of data uit de operatie. Daarnaast is er ook data van externe databronnen die toegankelijk is, zoals waterhoogtes, weersvoorspellingen of je kunt abonnementen afsluiten op diverse databases.

Het gaat er bij de Datawerf niet over om zoveel mogelijk data te verzamelen, maar het gaat er juist over om data te gebruiken als middel om je bedrijfsdoelen te behalen.

Zo kan je data gebruiken om de levensduur van je producten te verlengen of te voorspellen, zodat er bijvoorbeeld minder kosten worden gemaakt tijdens een garantieperiode. Het in kaart brengen van je installed base om deze te vergelijken met de mogelijke afzetmarkt om zo je omzet te doen groeien. Of om je product beter in de markt te zetten, omdat je op basis van data kunt aantonen dat jouw performance beter is dan die van de concurrent. Of erg actueel nu, data gebruiken om brandstofbesparing te bewerkstelligen en dat niet alleen in de operatie maar ook in de fabriek. Zomaar wat voorbeelden waarbij data een rol kan spelen om zo je bedrijfsdoelen te behalen.

Waar staan jullie nu?

Momenteel bevinden we ons in de voorbereidende fase en is er officieel nog geen Datawerf programma. De komende zeven maanden richten we ons op maritieme MKB-bedrijven in de Provincie Zuid-Holland. We zijn met een klein team (Tim Franken van InnovationQuarter en Tessa Luijben van Maritime Delta) aan het testen welke service deze bedrijven het best helpt om te versnellen met data innovatie. Hiervoor voeren we veel klantgesprekken, interviews met scheepswerven, toeleveranciers en operators. Van de zomer zullen we een aantal pilots gaan draaien waar bedrijven zich voor kunnen aanmelden. Deze informatie zullen we uiteraard ook via Maritime Delta delen.

Wat heb je tot nu toe al geleerd uit de interviews?

We hebben eerst met name gekeken naar welke problemen er worden ervaren omtrent data innovatie bij het maritieme MKB. Hieruit volgden de drie meest genoemde problemen:

  • Weinig kennis van datagedreven werken – Er is weinig kennis over data-innovatie aanwezig bij MKB-bedrijven. Er is niemand structureel mee bezig en het is daardoor niet duidelijk wat de kansen zijn voor een bedrijf. Het is wel duidelijk dat er veel data is, maar niet hoe dit zou kunnen leiden tot omzetgroei.
  • Te weinig kennis om een digitale Business Case op te stellen – Het opstellen van een digitale Business case vraagt andere kennis dan voor de bestaande business. Er is onvoldoende inzicht in de omvang van de investering als wel als van de opbrengsten van een mogelijk data-idee. Een business case opstellen ligt dan voor de hand, maar daar heb je meer kennis voor nodig.
  • Geen kartrekker die deze nieuwe data innovatie uitwerkt – Stel dat er wel een idee is en een valide business case, is het ook de vraag wie dit dan gaat uitvoeren? Want als directielid zie je wel de kansen, maar kan je het niet zelf uitvoeren. Maar wie dan wel? Er is eigenlijk niemand beschikbaar die 20 uur per week kan besteden aan deze nieuwe innovatie.

Wat er dan wel gebeurd is dat men zelf binnen het bedrijf een beetje tijd beschikbaar stelt om er af en toe wat aan te werken. Er wordt gesproken met familieleden over de problemen die zij ervaren en daaruit volgens soms vervolgstappen. In sommige gevallen wordt er meegewerkt aan een studentenproject, waarbij helaas niet altijd de verwachtingen worden waargemaakt.

Het nadeel van deze alternatieve oplossingen is dat het eigenlijk te langzaam gaat en dat is dan vervolgens ook weer de kritiek ‘het gaat allemaal zo langzaam!’. Er volgt geen resultaat, er is geen product of dienst om aan de klanten aan te bieden en daarmee de omzet te doen groeien.

Zonde! Want het werken met data kan juist zorgen voor een omzet groei en betere marges. Het biedt een kans om een pro-actieve houding ten opzichte van je klant aan te nemen. Tevens kan het ook helpen bij het aantrekken van nieuw personeel, omdat ook het nieuwe personeel ziet dat het bedrijf met de tijd mee gaat.

Waarom ben je hier zo gepassioneerd over?

Het MKB is een beetje de underdog als het gaat om data innovatie. Terwijl juist zij een zeer belangrijke schakel zijn in de gehele maritieme keten. We zien dat grootbedrijven voldoende geld hebben om te investeren in digitale technologieën en in het aantrekken van de juiste mensen. Zij hebben budgetten waar de gemiddelde MKBer van droomt, digitale innovatie wordt in-house of met externe consultants ontwikkelt. Echter als grootbedrijven hun doelen willen halen hebben zij data van het MKB nodig. Het MKB kan momenteel onvoldoende aan die vraag voldoen. Aan de andere kant zie je dat startups ook nieuwe digitale diensten ontwikkelen, zij weten via subsidies of investeringen voldoende geld en de juiste mensen aan te trekken. Het probleem dat zij echter ervaren is dat zij hun diensten niet verkocht krijgen aan het MKB. Het MKB heeft onvoldoende kennis van de kansen die deze diensten kunnen brengen.

Kortom je kunt het MKB niet los zien van het innovatie succes van de gehele keten. Willen we als maritieme sector als geheel meer datagedreven werken, dan moeten we het MKB hierin meenemen. Daarom is de aandacht die de Datawerf besteed aan het MKB zo belangrijk. Hoe groot de uitdaging ook mag zijn. Voor een goede uitdaging kom ik juist mijn bed wel uit.

Hoe ga jij daaraan bijdragen?

Mijn rol als kwartiermaker Datawerf tijdens deze ontwikkelingsfase vraagt eigenlijk ook om een innovatieve houding. We zijn namelijk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe service voor de markt. Het is daarom van groot belang om in contact te staan en te blijven met maritieme MKB-bedrijven. Door middel van gesprekken en het bouwen van prototypes valideren we welke oplossing het beste aansluit bij de behoeften en waarmee we de grootste impact gaan maken.

Dus wil je ook meedenken of je mening geven, heb je een digitaal idee en weet je niet hoe je verder moet of wil je gewoon kennismaken?

Leg dan contact via LinkedIn of mail naar dominique.nieuwpoort@innovationquarter.nl.

Datawerf is een initiatief van Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Maritime Delta en InnovationQuarter. De kwartiermakers rol is mogelijk gemaakt door kwartiermakersbijdrage van Maritime Delta.

Volop interactie tussen studenten en maritieme bedrijven tijdens de Maritime Delta Student Challenge

Afgelopen maandag 14 maart vond de 2022 editie van de Maritime Delta Student Challenge plaats bij het STC College in Rotterdam. Ruim 80 2e-jaars technische mbo-studenten van STC en het Da Vinci College gingen aan de slag met challenges van Oceanco, Van der Leun en Damen Shipyards Group. Tijdens de Match&Greet konden de studenten zich bovendien oriënteren op een maritieme stageplaats. Bekijk hieronder de sfeerimpressie.

 

Wilt u meer informatie over de student challenge? Neem dan contact op met Tessa Luijben.