Blog: Voordelen van (keten)samenwerking

Deze maand geven we het podium aan Linda Treuman, manager bij Rotterdam Maritime Services Community (RMSC) en onderwijsaanbieder bij Netherlands Maritime University (NMU).

Voordelen van (keten)samenwerking

Nadat de Maritime Delta mij vroeg om een column te schrijven hoefde ik niet lang na te denken over een geschikt onderwerp. De recent gepubliceerde Maritime Delta Monitor toont het belang van een (op regionaal niveau) geclusterde aanpak duidelijk aan. Gelukkig beschikt het bedrijfsleven in onze regio over een krachtige eigenschap: de natuurlijke drang om binnen de keten samen te werken met alle betrokken partijen is alom aanwezig. Maar waarom is dit eigenlijk zo?

Samenwerking binnen de keten komt geregeld terug in de lessen die ik geef op de Netherlands Maritime University (NMU). Bij het vak supply chain management bijvoorbeeld nemen we studenten mee in de keten. We laten ze direct het voordeel en impact van samenwerking tussen bedrijven binnen die keten inzien. De studenten, meestal met diverse culturele internationale achtergronden, vragen we intensief samen te werken. Zo krijgen ze inzicht in verschillen, maar vooral ook in overeenkomsten. Het wordt pas echt mooi als studenten deze inzichten gebruiken om hun perspectief bij te stellen. Juist dan zie je dat ze tot een beter resultaat komen. Prachtig om te zien hoe mensen met een compleet andere achtergrond in korte tijd zo zelf achter het belang van samenwerking binnen de maritieme en logistieke cluster komen.

Ook bij de Rotterdam Maritime Services Community, of kortweg RMSC, komt het belang voor samenwerking vaak boven drijven. Als branchevereniging voor de maritiem zakelijke dienstverlening tracht de RMSC deze samenwerking te versterken en te faciliteren. Onder andere door het bij elkaar brengen van de spelers. Een vereniging kenmerkt zich door mensen of bedrijven met een zelfde interesse of belang. Het zakelijk succes van onze leden is mede afhankelijk van een goede samenwerking met ander spelers in de keten. Door het organiseren van evenementen samen met andere partijen en verenigingen zijn worden kruisverbanden tussen de bedrijven makkelijk zichtbaar. Als we op deze manier mensen uit de verschillende bedrijven met elkaar kunnen verbinden, maakt dat het cluster weer sterker.

Een mooi voorbeeld was het Wereldhavendagen ontbijt, waar we, onder organisatie van iTanks, gezamenlijk de innovatiekracht van de haven en maritieme sectoren lieten zien. Of het nu over personeelswerving, blockchaintechnologie of een database met het gewicht van containers gaat, we hebben er allemaal mee te maken. Ook daar zie je dat samenwerking de keten sterker en succesvoller maakt. Een ander evenement waarbij het nuttige en het aangename bij elkaar kwam, was het seminar over Brexit, waarbij Deltalinqs, de Rotterdam Port Promotion Council en de RMSC gezamenlijk optrokken.

Verder zorgt kennisdeling ook voor versterking van het cluster. Zowel bij de NMU als de RMSC is dat een van de kerndoelen. Ik ben er trots op dat ik ”mijn” studenten iets mag meegeven over voordelen van (keten)samenwerking en daarnaast als manager van de RMSC in de praktijk mijn steentje aan bij mag dragen.

Tot bij een volgend kennis- of netwerkevenement!

Linda Treuman

06-54770385

l.m.m.treuman@stc-r.nl      / info@rotterdammaritimeservices.com