De Nederlandse en Belgische baggerindustrie: een toekomstverkenning

Van links naar rechts: Tjeerd Roozendaal (Rijkswaterstaat), Dave Vander Heyde (Royal IHC), Paul Verheul (Royal Van Oord), Jan van den Ende (RSM Erasmus Universiteit)

Toenemend protectionisme en de opkomende concurrentie uit China brengen de huidige concurrentiepositie van de Nederlandse en Belgische baggerindustrie in gevaar. Tijdens het symposium “Toekomst van de Baggerindustrie” op 29 november in Rotterdam is een rapport gepresenteerd door Jan van den Ende, hoogleraar Management of Technology and Innovation aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De belangrijkste conclusies van het rapport zijn dat de baggerindustrie in Nederland en België internationaal nog altijd een sterke positie heeft, maar dat de visie op concurrentie en innovatie opnieuw bekeken moet worden om ook in de toekomst nog relevant te blijven.

Het rapport The Dutch and Belgian Dredging Industry: An Exploration of the Future geeft aan dat verschillende tendensen de sector verder kunnen versterken: zowel de nieuwe vraag naar baggerwerkzaamheden, bijvoorbeeld ten gevolge van klimaatverandering en verstedelijking in kustgebieden, alsmede de zoektocht naar duurzaamheid. Ondanks deze positieve vooruitzichten is de Chinese concurrentie in opkomst en deze zal in de nabije toekomst naar verwachting sterk toenemen.

Over het symposium

Naast de presentatie van het rapport verklaarde geschiedkundige Joke Korteweg de sterke geografische wortels van het baggercluster in Nederland en België. Verder presenteerden organisaties zoals Royal Van Oord, Royal IHC en Rijkswaterstaat hun visie op de toekomst van de baggerindustrie.

Na de pauze werd een pitchdebat georganiseerd tussen kleine, innovatieve bedrijven die gevestigd zijn in de regio Maritime Delta, een samenwerkingsprogramma gecoördineerd vanuit InnovationQuarter. Programmacoördinator Edward Gilding, moderator van het pitchdebat, merkt hierover op: “Onze regio, die het gebied tussen de Tweede Maasvlakte en Werkendam bestrijkt, is uniek. Het is niet alleen de thuishaven van grote, gevestigde Nederlandse baggerbedrijven, maar is tevens een rijke voedingsbodem voor kleine, innovatieve bedrijven.” Het in Delft gevestigde bedrijf Qlayers demonstreerde bijvoorbeeld hoe een ‘sharkskin’-coating aangebracht kan worden op schepen om het brandstofverbruik te verminderen. Daarnaast presenteerde OnBoard een platformoplossing voor het verzamelen en analyseren van informatie. Netics toonde dat baggerspecie een waardevol materiaal is, door opgebaggerd materiaal te gebruiken bij de bouw van constructies op duurzame wijze. Taniq liet zien hoe ze de productie van baggerslangen innoveren.

Het symposium sloot af met een paneldiscussie over innovatie en samenwerking binnen de sector. Als vervolg op het symposium zal de regionale economische ontwikkelingsorganisatie InnovationQuarter & Maritime Delta begin februari twee workshops organiseren over de thema’s digitalisering en duurzaamheid in de baggerindustrie. Het is al mogelijk om uw interesse in deze sessies aan te geven via deze link.

Betrokken partijen

Het onderzoek en het symposium zijn geïnitieerd door Royal Van Oord, DEME, Boskalis, Royal IHC, Damen Shipyards Group, MAN Energy Solutions en PON Power. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit, met inbreng van de Nederlandse Vereniging van Waterbouwers (International Association of Dredging Contractors – IADC), Maritime Delta, InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology (NMT). Maritime Delta, InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology waren tevens verantwoordelijk voor de organisatie van het symposium.

Vragen over Maritime Delta en het symposium kunt u richten aan Hilde Veeken, project medewerker Maritime Delta, hilde.veeken@innovationquarter.nl

Voor nadere informatie over het rapport kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, communicatiemanager voor RSM, mschouten@rsm.nl.

Blog Maritime Delta door Linda Treuman: Voordelen van (keten)samenwerking

Deze maand geven we het podium aan Linda Treuman, manager bij Rotterdam Maritime Services Community (RMSC) en onderwijsaanbieder bij Netherlands Maritime University (NMU).

Voordelen van (keten)samenwerking

Nadat de Maritime Delta mij vroeg om een column te schrijven hoefde ik niet lang na te denken over een geschikt onderwerp. De recent gepubliceerde Maritime Delta Monitor toont het belang van een (op regionaal niveau) geclusterde aanpak duidelijk aan. Gelukkig beschikt het bedrijfsleven in onze regio over een krachtige eigenschap: de natuurlijke drang om binnen de keten samen te werken met alle betrokken partijen is alom aanwezig. Maar waarom is dit eigenlijk zo?

Samenwerking binnen de keten komt geregeld terug in de lessen die ik geef op de Netherlands Maritime University (NMU). Bij het vak supply chain management bijvoorbeeld nemen we studenten mee in de keten. We laten ze direct het voordeel en impact van samenwerking tussen bedrijven binnen die keten inzien. De studenten, meestal met diverse culturele internationale achtergronden, vragen we intensief samen te werken. Zo krijgen ze inzicht in verschillen, maar vooral ook in overeenkomsten. Het wordt pas echt mooi als studenten deze inzichten gebruiken om hun perspectief bij te stellen. Juist dan zie je dat ze tot een beter resultaat komen. Prachtig om te zien hoe mensen met een compleet andere achtergrond in korte tijd zo zelf achter het belang van samenwerking binnen de maritieme en logistieke cluster komen.

Ook bij de Rotterdam Maritime Services Community, of kortweg RMSC, komt het belang voor samenwerking vaak boven drijven. Als branchevereniging voor de maritiem zakelijke dienstverlening tracht de RMSC deze samenwerking te versterken en te faciliteren. Onder andere door het bij elkaar brengen van de spelers. Een vereniging kenmerkt zich door mensen of bedrijven met een zelfde interesse of belang. Het zakelijk succes van onze leden is mede afhankelijk van een goede samenwerking met ander spelers in de keten. Door het organiseren van evenementen samen met andere partijen en verenigingen zijn worden kruisverbanden tussen de bedrijven makkelijk zichtbaar. Als we op deze manier mensen uit de verschillende bedrijven met elkaar kunnen verbinden, maakt dat het cluster weer sterker.

Een mooi voorbeeld was het Wereldhavendagen ontbijt, waar we, onder organisatie van iTanks, gezamenlijk de innovatiekracht van de haven en maritieme sectoren lieten zien. Of het nu over personeelswerving, blockchaintechnologie of een database met het gewicht van containers gaat, we hebben er allemaal mee te maken. Ook daar zie je dat samenwerking de keten sterker en succesvoller maakt. Een ander evenement waarbij het nuttige en het aangename bij elkaar kwam, was het seminar over Brexit, waarbij Deltalinqs, de Rotterdam Port Promotion Council en de RMSC gezamenlijk optrokken.

Verder zorgt kennisdeling ook voor versterking van het cluster. Zowel bij de NMU als de RMSC is dat een van de kerndoelen. Ik ben er trots op dat ik ”mijn” studenten iets mag meegeven over voordelen van (keten)samenwerking en daarnaast als manager van de RMSC in de praktijk mijn steentje aan bij mag dragen.

Tot bij een volgend kennis- of netwerkevenement!

Linda Treuman

06-54770385

l.m.m.treuman@stc-r.nl      / info@rotterdammaritimeservices.com

 

Gaan deze kleine ondernemers de baggerindustrie vernieuwen?

Op donderdagmiddag 29 november 2018 vindt het symposium ‘Toekomst van de Baggerindustrie’ plaats in Rotterdam. Naast bedrijven als Royal IHC, Van Oord, Damen Shipyards Group, DEME en Boskalis komen ook kleine innovatieve bedrijven uit de Maritime Delta regio aan het woord. Deze regio, die loopt vanaf Maasvlakte 2 tot aan Werkendam, is de thuishaven van grote gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijven, maar kent ook een rijk aanbod van kleine innovatieve bedrijven.

Zo laat het Delftse bedrijf QLayers tijdens het symposium zien hoe je ‘sharkskin’ coating aan kan brengen op schepen om brandstofverbruik te reduceren. Verder presenteert OnBoard een platformoplossing voor het verzamelen en analyseren van informatie. Dat baggerspecie waardevol materiaal is laat Netics zien. Deze ondernemers uit Alblasserdam gebruiken baggerspecie om op duurzame wijze constructies te bouwen. Het Rotterdamse Taniq toont aan hoe ze composiet gebruiken om sterkere baggerslangen te produceren.

Hoe zien de ondernemers achter deze bedrijven de toekomst van de baggerindustrie én welke innovatieve oplossingen hebben zij in huis? Onder leiding van moderator Edward Gilding (coördinator samenwerkingsverband Maritime Delta) gaan deze ondernemers in debat over vernieuwing, samenwerking en innovatie. Daarnaast tonen zij hun technologie tijdens de pauze en de netwerkborrel in de foyer van het Erasmus Paviljoen. Hier is ook een model van de ‘Robodredger’ van het bedrijf Aqitec te zien.

Meld u aan via de link aanmelden.