Eerste Maritime Delta Skill-Sessie in het teken van Machine Learning

Op 23 mei vond de eerste Maritime Delta Skill-sessie plaats. Het doel van deze skill-sessies is om maritieme medewerkers van nu voor te bereiden op de technologieën van de toekomst. Deze eerste editie stond in het teken van Machine Learning.

Tijdens de sessie op 23 mei, tijdens het Navingo Career Event, kwam er een twintigtal maritieme professionasl bij elkaar om meer te leren over Machine Learning en de impact van deze technologie op de maritieme sector. Onder leiding van RDM Next kregen de deelnemers een hands-on workshop over machine learning waarbij ze met een vision kit van Google aan de slag gingen. Daarnaast kregen de deelnemers een rondleiding door de RDM maakhal en een rit op een toekomstig autonome watertaxi. Tijdens de vaart werd door Vincent Wegener van het jonge bedrijf CaptainAI uitgelegd hoe zij deze watertaxi autonoom gaan laten varen aan de hand van machine learning technologie.

Deelnemer Joeri ten Napel, Bachmann Electronic: ‘Hopelijk komen er meer sessies met eenzelfde opzet’

Heeft u ideeën voor een volgende skill-sessie? Bent u bijvoorbeeld zelf actief in de maritieme sector en heeft u specifieke interesse in een bepaalde technologie? Laat het ons weten via hilde.veeken@innovationquarter.nl.

 

 

Blog: Oproep aan de Nederlandse maritieme en offshore sector

Hugo Romer voor de Executive Board van Our Oceans Challenge doet in zijn call for action een oproep aan de Nederlandse maritieme en offshore sector:

‘In de jaren 90 heeft de industrie samen met overheden een ongelooflijke prestatie neergezet waarbij offshore safety enorm is verbeterd. Nu is het tijd om opnieuw de krachten te bundelen, maar dan voor klimaat-uitdagingen.’

Momenteel worden we geconfronteerd met een aantal trends en realiteiten die tegelijkertijd plaatsvinden. Exponentiële groei in consumptie van goederen/energie/mobiliteit, gecombineerd met de eindigheid van natuurlijke bronnen, een stijgende zeespiegel, en de effecten van schadelijke uitstoot; oplossingen hiervoor zijn niet zomaar gevonden. Ik geloof stellig dat (technische) innovaties het antwoord hierop zijn. Daarbij denk ik dat in het bijzonder de Nederlandse maritieme en offshore sector hier substantieel aan kan bijdragen. Eind 2018 heb ik daarom besloten plaats te nemen in het Executive Board voor “Our Oceans Challenge” (OOC). Met OOC vragen we de maritieme en offshore industrie om gezamenlijk haar sustainability-gerelateerde uitdagingen concreet te definiëren, waarbij OOC vervolgens gerichte ideeën-generatie faciliteert.

Zelf werk ik voor Huisman Equipment, dat net als andere bedrijven in de Nederlandse offshore en maritieme sector veel dankt aan haar pioniersmentaliteit op het gebied van technische innovaties. Dit is precies waar we bij OOC gebruik van willen maken: onze sector is rijk aan mensen met goede ideeën, maar de potentie van kruisbestuiving wordt onderbenut. Een potentieel baanbrekend idee dat wordt bedacht door iemand die toevallig niet werkzaam is bij het juiste bedrijf, heeft een grote kans om te stranden. Zonde!

Met de OOC wil ik dit doorbreken met de volgende aanpak:

  1. [Challenge definition] Een vijftal concrete, eventueel technische uitdagingen wordt gedefinieerd vanuit de industrie.
  2. [Ideation] Via het OOC platform worden zo veel mogelijk mensen achter bedrijven, kennisinstellingen en andere groepen gemotiveerd hun ideeën bij deze uitdagingen te delen.
  3. [Development] Met hulp van experts worden de meest levensvatbare ideeën begeleid in hun directe aansluiting met de industrie.

Voorgaande OOC Cycles hebben een variëteit aan ideeën opgeleverd, waarvan sommigen ook in de praktijk werden toegepast:

  • The Great Bubble Barrier: afvang van plastic vervuiling vanuit rivieren
  • Screw Piles: een alternatief voor installatie van offshore skirt piles
  • Waveparasite: opwekking getijdenenergie via monopiles van windturbines

Alhoewel een aantal indrukwekkende bedrijven en instellingen hun medewerking inmiddels heeft toegezegd, willen we ons partnernetwerk zo breed mogelijk maken. Vandaar mijn Call for Action: sluit je aan bij dit initiatief, want uitdagingen van dit formaat kunnen we alleen als industrie gezamenlijk aanpakken!

Meer informatie: http://www.ouroceanschallenge.org
Contact: info@ouroceanschallenge.org

Namens het OOC Executive Board,

Hugo Romer