Blog: In the picture: Hedi Visscher, business developer duurzaam varen | Drechtsteden bij Innovation Quarter

Sinds dit najaar werkt Hedi Visscher bij InnovationQuarter als Business developer Duurzaam Varen voor de regio Drechtsteden. In deze blog maken we nader kennis.

Waarom een business developer voor de Drechtsteden?
Begin 2020 is de Regiodeal Drechtsteden toegekend vanuit het Rijk. Die deal heeft als doel om de economische groei en brede welvaart in de regio vlot te trekken. Vanuit die deal worden diverse ontwikkelingen gefinancierd op het gebied van Human Capital, innovatie en de rivieroevers. Voor toepasbare innovatie in de regio Drechtsteden en Gorinchem is de aankomende 3 jaar 4,5 miljoen beschikbaar. Focusgebieden zijn Zorginnovatie, Digitalisering, Smart Manufacturing, Delta technologie en Duurzaam Varen.

Wat is de opgave van duurzaam varen in de Drechtsteden & Gorinchem?
Dat we met z’n allen moeten werken aan een meer duurzame toekomst, daar is bijna iedereen wel van overtuigd. Er zijn een aantal vraagstukken die het tot een uitdagende opgave maken. Op welke technologie gaan we inzetten? Hoe gaan we die ontwikkeling financieren? Hoe komen we aan de juiste kennis? Met wie kunnen we samenwerken? Ik draag hier aan bij door partijen te ondersteunen in hun zoektocht naar partners, technologieën en financiële middelen

Op welke technologie gaan we inzetten? alleen al op het gebied van alternatieven brandstoffen zijn er verschillende scenario’s; wordt het waterstof, (bio)methanol, LNG, ammoniak, elektrisch of een combinatie daarvan? Los daarvan zijn er legio ontwikkelingen die ook een bijdrage leveren aan emissiereductie; van efficiënter rompontwerp tot slimmer verladen. We zien dat bedrijven soms terughoudend zijn om te investeren in een technologie waarvan niet helemaal zeker is dat die toekomstperspectief heeft. En dat is jammer want alleen door dingen uit te proberen doen we waardevolle kennis op die ons helpt om nu en in de toekomst de juiste keuzes te maken. Ik help bedrijven om wel die stap te zetten om te gaan innoveren.

Een andere uitdaging is om actuele kennis op te doen van die technologische ontwikkelingen. Veel kennis wordt ontwikkeld bij instellingen zoals de TU Delft en ook in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Die kennis komt niet vanzelfsprekend bij bedrijven terecht. Ook zijn er veel maritieme startups die interessant kunnen zijn voor meer gevestigde partijen. Ik breng ik die partijen bij elkaar zodat er een sterk netwerk ontstaat. Rondom grote thema’s of projecten, zoals bijvoorbeeld het walstroom-project van Heerema in de Rotterdamse haven, bouwen we mee aan een consortium dat samen het project realiseert.

We zien dat bedrijven in eigen R&D investeren, dat moedig ik uiteraard van harte aan. Investeren in innovatie is niet alleen goed voor het bedrijf zelf, het kan de hele regio versterken. Samenwerking is daarbij noodzakelijk want de opgave van duurzaam varen is te groot om alleen op te lossen. Zeker in de regio Drechtsteden, waar grote scheepsbouwers en toeleveranciers te vinden zijn, is zo ontzettend veel kennis, kunde en vakmanschap vertegenwoordigd. Als die de handen ineen slaan om met elkaar te leren en experimenteren, worden we een toonaangevende regio op het gebied van duurzaam varen op het wereldtoneel.

Daarmee komen we ook op mijn droom: in 2023 staat er op alle toonaangevende beurzen, van de Inmex tot SMM Hamburg, een stand propvol werkende innovaties rondom duurzaam varen. Waar je naast een goed verhaal ook concrete producten en diensten uit de regio vindt. Want als we ergens goed in zijn, dan is het om daadwerkelijk iets te maken.

Waarom ben jij hier eigenlijk zo gepassioneerd over?
Dat heeft met mijn roots te maken. Als geboren en getogen Sliedrechtse bagger(klein)dochter draag ik de regio en zeker de maritieme bedrijven daarbinnen een warm hart toe. En misschien is het nog wel sterker. Als je kijkt naar de historie van de regio zie je een maritieme traditie die ver teruggaat. Door de ligging van de steden en dorpen langs de rivier, leven we al eeuwen met het water. Zo waren arbeiders uit de regio al in de 15e eeuw betrokken bij het graven van de havens van Dordrecht. En ontstond in 1600 baggerbedrijf Prins, met een heel netwerk van toeleveranciers daar omheen. Niet voor niets zijn de bedrijven uit onze regio toonaangevend op het maritieme wereldtoneel. Daar ben ik als Drechtstedeling trots op en het is dan ook mijn persoonlijke missie dat we die concurrentiepositie behouden, of liever nog: versterken. Dat kan echt alleen als we ons gezamenlijk blijven ontwikkelen. Door de noodzaak om de klimaatverandering een halt toe te roepen, komt er steeds meer vraag naar producten en diensten op het gebied van duurzaam varen. Dat biedt nu en in de toekomst stevige kansen waar we vol op moeten inzetten.

Hoe ga jij daaraan bijdragen?
Mijn functie is erop gericht om consortia van bedrijven, instellingen en overheden te vormen waarmee we het maritieme cluster in de regio versterken. Ik zorg ervoor dat ik alle maritieme bedrijven in de regio goed ken, zodat ik ze kan koppelen aan interessante start-ups, kennisinstellingen of aan elkaar. En er gezamenlijk waardevolle kennis opgedaan en gedeeld wordt.  Indien nodig help ik ook met het vinden van toegang tot subsidie en investeringsfondsen.  Verder verdiep ik me graag in alle technologische ontwikkelingen zodat ik een goede sparringpartner kan zijn. En last but not least, ik ga zoveel mogelijk potentiële opdrachten naar de regio brengen. Als er iets uit te vinden, experimenteren, onderzoeken, ontwerpen of te bouwen is op het gebied van duurzaam varen, moet in de Drechtsteden zijn. Heb je nu al zo’n vraag, neem contact met me op dan breng ik je in contact met de juiste partij. Wil je graag kennismaken en/of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen: leg contact via LinkedIn, mail (hedi.visscher@innovationquarter.nl) of bel 06-82483457.

Blog: Drecht Cities Young Professionals door Marit van Heugten

Drechtsteden is een doe-regio. Toen de Economic Development Board in 2017 aan de slag ging met het aantrekken en behouden van talent stond dit ‘doen’ dan ook centraal. Vanuit deze mentaliteit ontstond het Drecht Cities Young Professionals programma. Een programma waarin jong talent innovatieve oplossingen vindt voor diverse uitdagingen.

Veel bedrijven zullen de uitdaging van het vinden en vasthouden van jong talent herkennen. Deze uitdaging geldt ook voor de Drechtsteden als gebied. Jonge mensen trekken nog teveel weg. Tijd hier iets aan te doen op een manier die past bij het DNA van de regio.

Een board bestaande uit negen young professionals uit bedrijven en overheid organiseert challenges en events. Een challenge organiseren is natuurlijk niet iets nieuws. Wat dit programma uniek maakt is dat het gaat om échte challenges en cross-overs tussen sectoren. Zo is er een nieuwe fabrieksindeling voor GKN Fokker ontworpen, een coachboot op waterstof voor het Olympische zeilteam en is de toepassing van blockchain in de supply chain onderzocht. In een team zitten steeds acht tot tien young professionals met verschillende achtergronden en uit verschillende bedrijven. Denk aan scheepsbouwers, vliegtuigbouwers, transportbedrijven, toeleveranciers, maar ook het ziekenhuis en de schouwburg doen mee. Het team wordt steeds begeleid door een business owner en een senior project coach gedurende acht werkdagen. Een serieuze tijdsbesteding, wat ook zorgt voor serieuze oplossingen.

Het doel is een netwerk bouwen van jonge mensen in het gebied. We zorgen dat de banden in deze groep hecht zijn, waardoor samenwerking in de toekomst vanzelfsprekender wordt. Deze jonge mensen stromen later namelijk door naar hogere functies in de bedrijven. Naast die mooie strategische doelen is het natuurlijk ook gewoon heel leuk om mee te doen. Je krijgt de kans even uit je dagelijkse ritme te stappen en te leren van andere werkculturen.

Niet iedereen kan zomaar acht dagen vrij maken. Daarom worden ook events en challenges van een dag georganiseerd. Een voorbeeld is de jaarlijkse ‘Drecht Cities Experience’. Georganiseerd volgens de methode: Inspire, experience, fun, oftewel: een inhoudelijk gesprek, een rondleiding en een borrel. Dit vindt plaats bij drie verschillende bedrijven en natuurlijk gaat het verplaatsen tussen de locaties over het water.

De Drecht Cities Young Professionals Board wordt ondersteund vanuit het management van Deal Drecht Cities. Wil jij meedoen als young professional of als bedrijf? Of kom je uit een andere regio en wil je dit ook organiseren? Neem contact op met projectleider Marit van Heugten. We delen graag onze ervaringen!

Meer informatie: www.economicdevelopmentboard.nl/en/youngprofessionals.

Blog: A map for much needed change in the Maritime Industry

By Maarten Fonteijn

There is a growing need for the maritime industry to shift towards sustainable growth. Though the industry makes up 90% of the world’s trade, it is responsible for 3% total greenhouse gas emissions and just one large container vessel in the open sea emits as much sulphur as about 19 million cars in city traffic.[1]

If no action is taken, the maritime industries combined global climate impact share is set to increase exponentially in the coming decades. However, there exist many barriers to change in the industry, namely: the lack of regulation for new fuel sources, unvalidated technologies and overall scattered development budgets. The problem presented by these barriers is that not one solution, innovation or development can ‘fix’ the industry.

This is why Enviu built its THRUST program (Towards Hydrogen-based Renewables Used for Ship Transportation), a multi-year initiative to reduce the climate impact created by the maritime industry and accelerate sustainable growth.

To spur systemic change in the maritime industry THRUST supports research, initiates pilot projects and builds new ventures. By uniting industry partners, technology owners and potential solutions we are demonstrating that the adoption of zero-emission technologies is not just possible, but a profitable long term solution with a working business case.

Right now we have both the moment and momentum to transition towards a more sustainable maritime industry. Intense collaboration can make this potential reality.

Mapping change in the industry
With this goal in mind, THRUST has just developed a Green Maritime Initiatives map, an online resource that displays currently active initiatives on an interactive map, both locally in the Netherlands and globally.

‘At Innovation Quarter we have the mission to stimulate the potential for innovation focusing on South Holland. However the maritime industry is an innately global sector and even regional innovators need to collaborate beyond borders and learn from international projects and development. The Green Maritime Initiatives overview put together by THRUST is a great tool to enable this kind of cross border collaboration and accelerate innovation, in South Holland and beyond’.
Edward Gilding, Innovation Quarter

 

       

 

We want this map to exist as a living overview that can constantly be updated, we urge the sector to reach out and help make this vision come true.

Already, the map is clear proof of the growing momentum for green initiatives across the industry, clearly demonstrating that The Netherlands in particular has a wealth of interesting projects currently underway, firmly countering the common claim that the Dutch industry lags behind the rest of the world.

This is where collaboration can happen
A substantial barrier to transition in the maritime industry is the fragmented nature of most existing research and initiatives. Until now there existed no easy way to gain a quick overview of all the work being conducted.

This meant it was easy for projects to remain isolated and miss opportunities for further collaboration, integration or development.

This map provides two key opportunities to remedy this:

  • It will assist players in the sector in better understanding the currently active initiatives avoiding repeat work and reinventing the wheel.
  • It will highlight opportunities for collaboration both regionally and across borders, creating the opportunity to both strengthen existing projects and accelerate the implementation of existing zero-emission technologies into the maritime sector.

‘In order to build a cleaner maritime sector we need collaboration. We need academia, entrepreneurs and corporates to work together. An overview of all green maritime initiatives is important to make sure that within this field all break-through projects find, learn from and work with one another. That way we can focus our efforts on what has not yet been done or to take what has been done to the next level –  creating a cleaner industry together.’
Klaas Visser, TU Delft

Collaboration: The key towards a zero-emission future
Within the industry, there is growing momentum for a transition towards zero-emission fuels. In our talks with stakeholders just a couple of years ago, zero emission fuels like hydrogen were seen as an unknown and a far off utopian goal rather than something that had a realistic shot at mainstream adoption.

Today when we talk to those same stakeholders, there is now widespread recognition that change is on the horizon. Today’s talks are now of adoption so as not to be left behind – a radical departure from the conversations just two years ago.

We know to accomplish such a transition, intense collaboration between fundamental researchers, technology providers, industry players and business builders is not just important, but a necessary prerequisite. We believe our green initiatives map represents a step towards fostering this kind of collaboration.

If there is any information in our map that is inaccurate or you notice that your initiative or an initiative you know is not included, please reach out! You can find Maarten or Tim via their emails  maarten@enviu.org or tim@enviu.org.

If you’re interested in the work we’re doing at THRUST you can get an overview of our current work and active projects on our website.

[1] https://www.cadmatic.com/en/resources/articles/does-one-ship-pollute-as-much-as-50-million-cars/