Femke Brenninkmeijer Maritime Delta

Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC: ‘Verduurzaming van de binnenvaart gaat over meer dan schone scheepsmotoren’

Toen afgelopen zomer de Ever Given het Suezkanaal blokkeerde, hield de wereld zijn adem in. In één keer was het maatschappelijke belang van de maritieme sector duidelijk. Van Femke Brenninkmeijer mag er nog veel meer publieke aandacht uitgaan naar transport over het water. ‘Op de waterwegen is nog zat ruimte en de binnenvaart is een duurzame vorm van transport.’

Na bijna twaalf jaar bij het Amsterdamse havenbedrijf maakte Femke medio 2020, vlak voor de tweede coronagolf, de overstap naar Rotterdam. Als CEO van binnenvaartcoöperatie NPRC zet ze zich in om de binnenvaartsector op de kaart te zetten. Dat doet ze onder meer door de aandacht te richten op innovatieprojecten en de waarde van de binnenvaart in de hele maritieme keten te laten zien.

Van kunstmest tot strooizout en suikerbieten
Iedere dag zijn er in Europa minimaal tweehonderd schepen onderweg in opdracht van NPRC, de grootste coöperatieve bevrachter in de Europese binnenvaart. Het ledenbestand van 145 binnenvaartondernemers vervoert samen ruim 14 miljoen ton vracht per jaar: van staal en ijzererts tot kunstmest en van strooizout tot suikerbieten, bouwmateriaal en biomassaproducten.

Ladingstromen en vaargebieden spreiden
NPRC heeft vijf kantoren: in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Duisburg en Mannheim. ‘Van daaruit zijn we actief in alle Noordwest-Europese zeehavens om de industrie in het achterland te bevoorraden’, vertelt Femke. De strategie van de organisatie richt zich daarmee op een spreiding in ladingstromen en vaargebieden. ‘Dat heeft enorm geholpen in de coronacrisis: we bleven gewoon doorvaren ondanks dat bepaalde markten meer inzakten dan andere. Ook voor de toekomst zorgen het internationale klantbestand en onze veelzijdige vloot voor stabiliteit.’

“Op de vaarwegen is nog zat ruimte.”
– Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC

Krachten bundelen
De coöperatievorm draagt eveneens bij aan de weerbaarheid van NPRC. ‘Dat vind ik zelf heel mooi’, zegt Femke. ‘We zijn een bundeling van familiebedrijven en doen het echt met elkaar. Dat is ook de reden dat de coöperatie is opgezet. Door de krachten te bundelen sta je als binnenvaartondernemer sterker dan alleen.’

Langetermijndoelen
De coöperatie heeft de nieuwe strategie vastgesteld, met een focus op de lange termijn. Duurzaamheid speelt daarin een grote rol. ‘Dat sluit ook aan op onze cultuur. Duurzaamheid gaat over rekening houden met de volgende generaties en met je medemens: onze leden, collega’s, familie. Daarom gaat verduurzaming van de binnenvaart wat ons betreft over veel meer dan de vraag of die motor wel schoon is.’

Modal shift
Om die langetermijndoelen te behalen is volgens Femke niet alleen samenwerking binnen de sector nodig, maar ook een maatschappelijke modal shift. ‘Vanuit de overheid mag er veel meer aandacht uitgaan naar de waterwegen als alternatief voor wegtransport. De Europese Unie deelt die ambitie en wil zoveel mogelijk bulk- en containerlogistiek van de weg verplaatsen naar het water. Op de vaarwegen is nog zat ruimte.’ Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan België, vindt ze. ‘Daar is de binnenvaart een speerpunt in het mobiliteitsbeleid en bestaat er een subsidieprogramma voor de bouw van een betere infrastructuur voor de binnenvaart.’

“Het binnenvaartschip op waterstof is een van de vele routes naar verduurzaming.”
– Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC

Binnenvaartschip op waterstof
Maar ook de Nederlandse overheid ontgaat het belang van de binnenvaart niet. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kende dit jaar een flinke subsidie toe aan het consortium dat NPRC samen met chemiepartner Nobian en binnenvaartondernemer Harm Lenten vormt. De consortiumpartners ontwikkelen het eerste nieuwbouw waterstof-elektrisch aangedreven binnenvaartschip ter wereld. ‘Zo’n project kost veel tijd en energie’, reageert Femke. ‘Het vergt lef en samenwerking met de volledige keten. De subsidie bewijst het succes van die sectorbrede samenwerking.’

Routes naar verduurzaming
Het binnenvaartschip op waterstof is een mooie illustratie van ketenintegratie, maar een oplossing voor de lange termijn, benadrukt Femke. ‘Het is een van de vele routes naar verduurzaming. Er is nog veel meer mogelijk én nodig om de Nederlandse binnenvaartvloot – de grootste van Europa – te verduurzamen.’ Alternatieven zijn elektrisch varen, slimme logistieke oplossingen, biobrandstoffen en schone scheepsmotoren. Daar wordt in de sector al aan gewerkt. En met het consortium Topsector Logistiek ontwikkelt NPRC een CO2-monitor die klanten inzicht geeft in de uitstoot per transport. ‘Door slimmer samen te werken kun je met de monitor veel winst behalen. Bijvoorbeeld door leegvaart en retourvrachten inzichtelijk te maken en op basis daarvan slimmer te plannen.’

Datagedreven sector
Voor de langetermijnstrategie vindt Femke digitalisering een belangrijke ontwikkeling. ‘De logistiek is een datagedreven sector en NPRC loopt daarin ver voorop. In verschillende platforms verzamelen we data van de ruim tienduizend transporten die we jaarlijks uitvoeren. Met die gegevens kunnen we onze supplychain efficiënter inrichten en de keten nog transparanter maken. Met realtime data kun je bijvoorbeeld beter inspelen op verwachte wachttijden bij het laden en lossen. Die tijden maken we inzichtelijk als verlies in de keten. Zo verbeteren we de keten samen met de klant, stap voor stap en op basis van data.’

Van Amsterdam naar Rotterdam
Femke werkt inmiddels ruim een jaar in de Rotterdamse haven. ‘Het was wel wennen hoor, iedere ochtend de bordjes Feyenoord volgen’, zegt ze lachend. Maar helemaal nieuw was het niet: vanuit Amsterdam werkte ze al nauw samen met Rotterdamse collega’s. ‘Zeker voor het internationale plaatje is het slim om als grote havens samen op te trekken. Daarom heb ik nu nog steeds contact met de Amsterdamse haven, daar komen onze schepen ook.’

“In Rotterdam bestaat een vruchtbare samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisorganisaties.”
– Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC

Samenwerking tussen overheid en bedrijven
Het verschil tussen beide havens merkt ze vooral in de grootte en bekendheid. ‘Je hoeft niemand uit te leggen waarom de Rotterdamse haven er is, dit is waar het gebeurt. Het havencluster is heel benaderbaar, iedereen ademt trots en werkt echt vanuit een drive. De haven wordt bovendien omarmd door de overheid.’ Dat merkt ze onder meer aan de hechte contacten met de provincie en gemeente. ‘Daardoor ontstaat een vruchtbare samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisorganisaties als InnovationQuarter en de Erasmus Universiteit. Heel mooi om te zien hoe dat allemaal samenkomt.’

Hands-on, fysiek en onmisbaar
In haar antwoorden straalt Femke die drive zelf ook uit. ‘Het mooie aan dit werk is dat het niet ophoudt bij de grens. In havens komen mensen, ideeën en goederen samen. Heel inspirerend! De sector is ook heel hands-on: je ziet dagelijks de schepen, kranen en warehouses waar het om draait. De combinatie van die fysieke omgeving, het deel uitmaken van een internationaal geheel en de onmisbaarheid van de haven voor onze economie maken dit werk zo waardevol.’

Meer weten over duurzaam varen? Bekijk de website van NPRC.

Smart Shipping Road Map Maritime Delta

SMASH! lanceert Roadmap Smart Shipping

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Maar hoe ziet smart shipping er in 2030 uit? En, waarom is het belangrijk? Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) heeft dit uitgewerkt in de digitale Roadmap Smart Shipping, die tijdens de vakbeurs Europort in Rotterdam werd gelanceerd. De roadmap is digitaal beschikbaar via de website www.smashroadmap.com.

Waarom een Roadmap Smart Shipping?
Als Nederland een rol wil blijven spelen op het internationale maritieme toneel, moet er worden ingezet op baanbrekende technologieën. Daarnaast is verregaand geautomatiseerd varen een antwoord op problemen als het groeiend personeelstekort, ontsluiten van moeilijk te bereiken gebieden en veiligheid. Smart shipping biedt de maritieme sector de oplossing. Maar deze ontwikkeling is gelijktijdig ontzettend complex. Niet alleen op technisch gebied, maar ook rondom regelgeving.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven reeds bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Om smart shipping verder te realiseren, is overzicht, strategie en samenwerking nodig. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) biedt met de digitale Roadmap Smart Shipping inzicht in de kansen en uitdagingen die de maritieme sector op het gebied van smart shipping zal tegenkomen tot 2030.

Wat is smart shipping?
Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Schepen krijgen bijvoorbeeld steeds vaker systemen die de schipper ondersteunen. Smart shipping gaat verder dan alleen het slimme schip: ook aan de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk te kunnen laten doen. Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland verbetert. Het draagt bij aan een duurzamere scheepvaart en ook wordt de scheepvaart veiliger door digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.

Wat doet het Nederlands Forum Smart Shipping?
Het Nederlands Forum Smart Shipping (kortweg: SMASH!) is een publiek-private samenwerking waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan smart shipping. Samen hebben zij als doel de implementatie van verregaand geautomatiseerd varen in Nederland te realiseren. Door het inzicht dat de Roadmap Smart Shipping biedt kan SMASH! de juiste partijen samenbrengen om de obstakels zoals beschreven in de Roadmap weg te nemen, partijen te informeren en projecten te initiëren ter bevordering van smart shipping.

SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, Netherlands Maritime Technology, KVNR, EICB, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, InnovationQuarter, TU Delft,MARIN, Provincie Zuid-Holland en Hive.Mobility.

Maak jij de maritieme sector slim?
We nodigen iedereen in de maritieme sector – en daarbuiten – uit om samen met ons de uitdaging aan te gaan en smart shipping te realiseren. Samen maken we Nederland hét toonaangevende land op het gebied van smart shipping.

De Roadmap Smart Shipping is te vinden via www.smashroadmap.c0m

Smart Delta Drechtsteden Maritime Delta

Smart Delta Drechtsteden: Hét nieuwe merk voor de Drechtsteden

De Drechtsteden gaan verder onder een nieuwe naam en merk: Smart Delta Drechtsteden. Smart Delta Drechtsteden staat voor een nieuwe en slimme manier van samenwerken tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid en is de gezamenlijke afzender voor de ruimtelijk-economische ambities van de regio richting professionele stakeholders. Tijdens de eerste kwartaalbijeenkomst op 2 november van Smart Delta Drechtsteden is het merk met een lasershow officieel onthuld.

Gezamenlijke opgave
De Drechtsteden vormen samen een herkenbaar stedelijk gebied aan het water, met daarin bedrijven en instellingen met een eigen karakter en als gemene deler de maritieme maakindustrie. Al meer dan 170 jaar werken zij samen om kansen te creëren en te benutten in de regio. En dat blijven ze ook doen. Vorig jaar besloten de samenwerkende overheden in de regio om die samenwerking anders vorm te geven. Wouter Kolff, regiovoorzitter Drechtsteden: “We willen slim samen vooruit. Dat willen we doen als partner van het bedrijfsleven, onderwijs, omliggende gemeenten, regio’s en andere mede-overheden. Daarvoor is het van belang om krachten in dit gebied te bundelen. Met respect voor ieders rol, positie, gelijkwaardigheid en met hetzelfde doel: de Drechtsteden klaarmaken voor de toekomst. Dat is de gezamenlijke opgave. Als wij de handen
ineenslaan kunnen we dit gebied echt verder brengen, daar ben ik van overtuigd.”

Een merk van overheid, onderwijs en bedrijfsleven
Een gezamenlijke afzender biedt kansen om deze regio -net als andere regio’s dit doen- neer te zetten als een sterk merk richting professionele stakeholders. “De behoefte hieraan bleek groot,” vertelt André Flach, portefeuillehouder Externe betrekkingen en Communicatie. Tijdens een intensief traject, met breed draagvlak, kennis en advies uit de regio, is hier afgelopen periode naartoe gewerkt. “Komende periode gaan we het merk verder ontwikkelen. Smart Delta Drechtsteden is beoogd als merk van ons allemaal: bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Drechtsteden. We gaan daarom met hen in gesprek om samen met ons het merk en de samenwerking verder inhoud te geven én uit te dragen.”

Kwartaalbijeenkomst Drechtsteden
De lancering van het nieuwe merk vond plaats tijdens de eerste bijeenkomst van de Drechtsteden ‘nieuwe stijl’ in het Energiehuis in Dordrecht. Deze kwartaalbijeenkomst is de vervanger van de Drechtraadvergaderingen (per 1-1-2022 wordt het overheidsconstruct met Drechtraad en Drechtstedenbestuur beëindigd). Tijdens deze bijeenkomsten, waar vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen, staat inspiratie, ontmoeting en verbinding
centraal. Journalist Antoin Peeters was tijdens deze editie dagvoorzitter. Naast inspiratie voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied voor de langere termijn door twee ontwerpbureaus en een paneldiscussie, sprak Jan Peter Balkenende de aanwezigen toe om ze te inspireren de opgaven voor onze regio samen op te pakken.

Over Smart Delta Drechtsteden
Met Smart Delta Drechtsteden willen we slim samen vooruit. Dat doen we met elkaar: bedrijven, onderwijs en overheid. Ontstaan uit de zeven Zuid-Hollandse gemeenten aan het water die samen een unieke delta vormen. Samenwerken doen ze al jaren, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Resultaatgericht, in wisselende verbanden, met respect voor elkaars identiteit, maar altijd langs de weg van een gezamenlijk punt en een plan. Koersvast en duurzaam vernieuwen de Drechtsteden zich, stap voor stap, recht op het doel af. Zo komt de regio in ruimtelijk en economisch opzicht slim samen vooruit voor de ongeveer 300.000 mensen die hier wonen.
Smart Delta Drechtsteden zit in de lift en gaat verder: handen uit de mouwen, nuchter doorgaan en bouwen. Met Smart Delta Drechtsteden gaan we voor meer woningen, extra banen, betere bereikbaarheid en nieuwe energie.

Meer weten over Smart Delta Drechtsteden? Ga naar smartdeltadrechtsteden.nl.

Uitkomsten verkenning Regionale Maritieme Agenda

Wat heeft het regionale maritieme cluster in Zuid-Holland nodig om te blijven excelleren? Als verkenner voor de Regionale Maritieme Agenda is Ben Vree, bekend gezicht in de branche, op zoek gegaan naar antwoord op die vraag. Hiervoor heeft hij de afgelopen periode meer dan 80 CEO’s, directeuren en bestuurders uit de regionale sector gesproken. Deze inzichten in de grootste belemmeringen en kansen voor de maritieme sector in Zuid-Holland zijn gebundeld en met de sector gedeeld op 4 november tijdens Europort in Rotterdam Ahoy.

Tijdens deze bijeenkomst werd stil gestaan bij actuele uitdagingen van versplintering in de sector, samenwerking tussen gevestigde grote bedrijven en het innovatieve MKB en het regionale vestigingsklimaat. Door middel van een panel gaven Jan van der Tempel (Ampelmann), Femke Brenninkmeijer (NPRC) en Jeannette Baljeu (Provincie Zuid-Holland) hun inhoudelijke reacties op de uitkomsten. Aanwezigen konden eveneens aan de hand van stellingen op de uitkomsten reageren en konden aangeven welke thema’s ze graag zouden willen prioriteren en ook welke bijdrage ze zouden willen leveren.

Femke Brenninkmeijer: “We kunnen niet wachten tot de volgende generatie de problemen gaat aanpakken. We moeten nu aan de slag!”

Ben Vree: “We hebben een icoonproject nodig.”

Jan van der Tempel: “De CEO’s van grote bedrijven moeten de telefoon opnemen als startups bellen, zij hebben de innovatie die nodig is voor de grote jongens.”

De Regionale Maritieme Agenda is opgesteld op basis van de uitkomsten van deze verkenning samen met de output van verschillende expertsessies. De agenda heeft als doel om door middel van intensievere samenwerking in Zuid-Holland de huidige voorloperspositie van de regionale maritieme sector te versterken en hiermee een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering. Verschillende activiteiten die reeds in de agenda zijn opgenomen, zoals het Maritiem Masterplan, Vijfsluizen Academy en Maritime Techplatform werden door de betrokken projectleiders op 4 november gepresenteerd.

De agenda zal de komende periode met alle aanwezigen en betrokkenen uit de regio nader worden aangescherpt om begin 2022 te worden gelanceerd. Maritime Delta, een programma dat zich sinds 2012 inzet voor het versterken van de regionale maritieme sector, zal in nauwe samenwerking met vele partners hier mee aan de slag gaan.

Klik hier om de Regionale Maritieme Agenda te bekijken.