Wat doet de Maritime Delta Netwerkmakelaar Sanne de Vleeschhouwer?

Als ik nieuwe mensen leer kennen en uitleg wat voor werk ik doe, dan ligt een sales pitch voor de hand. Niet voor een product of een dienst maar voor de maritieme sector. Vanaf mijn eerste werkdag bij de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT), in juni 2013, ben ik nog meer van de maritieme sector gaan houden. In deze sector werken mensen met hart voor hun vak. Mensen die ideeën dankzij daadkracht en enthousiasme weten om te zetten naar duurzame concrete oplossingen voor hun klanten.

Sinds de start van de Maritime Delta is NMT als partner actief betrokken bij de uitvoering van het programma. Een belangrijk deel van onze leden is gevestigd in de regio Zuid-Holland en Werkendam en dankzij onze samenwerking kunnen we in deze regio meer activiteiten organiseren voor onderwijs en bedrijfsleven.

Als netwerkmakelaar voor de Maritime Delta breng ik (MKB)bedrijven in contact met opleidingen en studenten. Ook organiseer ik activiteiten om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast ondersteun ik (MKB)ondernemers bij innovatietrajecten gericht op energietransitie en digitalisering. Bijvoorbeeld door hen te informeren over lopen innovatieprojecten, op zoek te gaan naar samenwerkingspartners of hen informatie en advies te geven over testfaciliteiten en financieringsmogelijkheden. Dat klinkt misschien wat vaag, dus neem gerust contact met mij op om te zien wat ik voor u kan betekenen!

Mail Sanne de Vleeschhouwer – Maritime Delta Netwerkmakelaar