Duurzame Tour Maritime Delta

De Duurzame Tour 16 en 18 November 2021

For English please scroll down

UPDATE: DE DUURZAME TOUR IS VERPLAATST NAAR 8 MAART 2022

Een aantal initiatiefnemers (KVNR, NMT, Stichting De Noordzee, Maritime Delta / InnovationQuarter)  organiseren op 16 november offline en 18 november online, een tweedaagse ‘Duurzame Tour’ gericht op het verduurzamen van de zeescheepvaart.

Er zijn veel reders met duurzaamheidsvraagstukken zoals emissieloos varen; alternatieve brandstoffen of walstroom, plasticgebruik verminderen en bevordering van de biodiversiteit. Het ontbreekt deze potentiële launching customers echter vaak aan tijd om kennis te maken met innovaties die hier een oplossing voor bieden. Dus heeft uw bedrijf een innovatie of technologie voor bovenstaande vraagstukken of bent u een reder die op zoek is naar een duurzame oplossing, neem dan deel aan de tour en kom in contact met potentiële launching customers.

Daarnaast willen we de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector in de kijker zetten en laten zien dat deze wereldwijd voorop loopt in het ontwikkelen en toepassen van duurzame technologieën.

Op 16 november gaan we op 2 locaties in Nederland, in Zuid Holland/Rotterdam en Noord Nederland/Den Helder, parallelle sessies organiseren waarbij toeleveranciers hun innovaties kunnen presenteren aan 3-4 rederijen.  Op 18 november zal de online versie plaatsvinden, waarbij u kennis maakt met de reders in de andere regio.

Er zijn al geïnteresseerde reders die voornamelijk op zoek zijn naar:

 • Operationele efficiëntie
 • Alternatieve brandstoffen/voorstuwing, batterijen
 • Duurzame brandstoffen/zero emissie voor retrofitten en nieuwe schepen
 • Verminderen van uitstoot van generatoren aan boord
 • Vermindering van plasticgebruik
 • Bevordering van biodiversiteit door een verminderde milieu-impact

Heeft u een van een van deze oplossingen en bent u geïnteresseerd om deze te presenteren tijdens de Duurzame Tour meld je dan aan via deze link? Na aanmelding krijg je het officiële inschrijfformulier, deze moet op 10 september ingevuld zijn. Voor vragen, neem contact op met Tessa Luijben.

The Sustainable Tour 16 and 18 November

A number of initiators (KVNR, NMT, Stichting De Noordzee, Maritime Delta / InnovationQuarter) are organizing a two-day ‘Sustainable Tour’, aimed at making maritime shipping more sustainable on 16 November (offline) and 18 November (online).

There are many shipowners with sustainability challenges such as zero-emission shipping; alternative fuels or shore power, reducing plastic use and promoting biodiversity. However, these potential launching customers often lack the time to get acquainted with innovations that offer a solution. So if your company has an innovation or technology for the above issues or if you are a shipowner looking for a sustainable solution, join the tour and get in touch with potential launching customers.

In addition, we want to promote the innovative power of the Dutch maritime sector and show that The Netherlands is global leader in the development and application of sustainable technologies.

On November 16, we will be organizing parallel sessions at two locations in the Netherlands, in South Holland/Rotterdam and North Netherlands/Den Helder. Suppliers can present their innovations to three to four shipping companies. The online version will take place on November 18, during which you will get to know the shipowners in the other region. There are already interested shipowners who are mainly looking for:

 • Operational efficiency
 • Alternative fuels/propulsion, batteries
 • Sustainable fuels/zero emissions for retrofits and new ships
 • Reducing emissions from onboard generators
 • Reduction of plastic use
 • Promoting biodiversity through reduced environmental impact

Do you have one of these solutions and are you interested in presenting it during the Sustainable Tour sign up via this page? After signing up you will receive an application form, please send this in before 10 September. For questions please contact Tessa Luijben.