Vijfde blog Maritime Delta door Marije Ruysch van Aviso Instruments

De vijfde Maritime Delta blog is geschreven door Marije Ruysch van Aviso Instrument. Zij neemt ons mee in de wereld van meet- en monitoringtechniek in de maritieme sector en hoe Aviso hierop inspeelt.

‘Meten is weten’ – zo langzamerhand een redelijk cliché, maar wat als je er wel schade aan scheepsmotoren mee weet te voorkomen?

Aviso is een innovatief softwarebedrijf dat meet- en monitoringsystemen voor o.a. scheepsmotoren ontwikkelt. Met onze systemen leveren we de technische data waarop het management haar KPI’s en managementbeslissingen kan baseren. Neem nou REDS, Aviso’s motordiagnosesysteem. Het signaleert zeer nauwkeurig in een vroegtijdig stadium afwijkingen in de status en efficiëntie van motoren. Dit stelt de gebruiker in staat om op tijd passende maatregelen te nemen, om schade aan de motor en downtime te voorkomen. REDS blijkt een zeer succesvol product, waar wereldwijd grote interesse voor is, maar ook onze andere innovatieve meet- en monitoringssystemen vallen bij de maritieme industrie in goede aarde.

We krijgen van klanten steeds vaker de vraag of onze meetsystemen ook te koppelen zijn met andere meetgegevens aan boord. Een terechte vraag, want met het toenemen van de technologische ontwikkelingen, komt er steeds meer data beschikbaar. Daarom hebben wij een open platform ontwikkeld, waarmee we niet alleen onze eigen data, maar ook de data van andere bronnen en systemen kunnen koppelen en op een overzichtelijk tailormade dashboard kunnen weergeven. Waar de complexiteit aan boord alleen maar toeneemt, biedt Aviso vooral overzicht. Wij stellen klanten in staat om in plaats van reactief te blijven handelen, steeds trendmatiger te gaan kijken en zelf te beslissen wanneer in actie te komen. Er is echt nog zo veel te winnen in het maritieme onderhoud, dat is alleen maar positief!