Eerste pilot Datawerf succesvol afgerond!

De pilots van de Datawerf zijn in volle gang en de eerste pilot bij MSA-Service is zelfs al succesvol afgerond. De reacties zijn positief: ‘We kregen veel waardevolle inzichten en weten daardoor nu beter waar we aan moeten werken om echt te kunnen versnellen’, aldus Ralf Stam van MSA-Service.

Digitale propositie en positionering

De uitdaging bij MSA-Service lag in het analyseren van de digitale propositie van de Multiped en de positionering hiervan richting de klant. Als Datawerf hebben we een expert beschikbaar gesteld om deze opgave met hen verder uit te zoeken. Hiervoor heeft MSA-Service uit het expert-netwerk van de Datawerf gekozen voor Philip Roos van Power2Match. Zes weken lang heeft Philip in samenwerking met Ralf Stam en Linda de Lange (beide MSA-Service) dit onderzoek uitgevoerd en zijn bevindingen uitgewerkt in concrete adviezen en vervolgstappen.

Achterhalen van de behoefte bij de klant

Vanuit de Datawerf was het van belang om in gesprek te gaan met eindklanten, de daadwerkelijke gebruikers van het product. Middels deze gesprekken kan een deelnemer achterhalen wat hun behoeften zijn en/of wat de problemen zijn in de operatie waar ze tegenaan lopen. Deze informatie zou aan de basis moeten staan bij de ontwikkeling van datagedreven digitale innovatie, nog voor de technologische ontwikkeling. Het in gesprek komen met deze eindklanten bleek lastig tijdens het traject. Voor het vervolgtraject van de Datawerf behoeft dit nog extra aandacht.

Eerste pilot Datawerf

Vanuit de Datawerf hebben we deze piloteditie bij MSA-Service gratis aan kunnen bieden. In ruil hiervoor hebben nauw contact gehad en hierdoor hebben ook wij een beter inzicht gekregen in waar de uitdagingen bij MKB-bedrijven op het gebied van data innovatie liggen. Bij de uitdagingen gaat het niet alleen om het verzamelen van data, maar juist ook om hoe richt je de organisatie in, wat ga je zelf doen en wat besteed je uit en wat is de korte termijn strategie versus de lange termijn strategie. Datagedreven werken gaat over veel meer dan alleen maar data, databronnen en datamanagement.

Denk je nu ik wil ook deelnemen aan de Datawerf meld je dan aan en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.