Pitchronde tijdens het Maritiem Innovatie Overleg

Op 3 april jl. kwamen maritieme intermediaire partijen bij elkaar voor het Maritiem Innovatie Overleg. De aanwezige partijen ondersteunen het maritiem bedrijfsleven in de regio. Om de markt beter van dienst te zijn en het aanbod af te stemmen, organiseert Maritime Delta dit jaarlijkse overleg.

In een pitchronde vertelden de aanwezige partijen op kort en bondige wijze over innovatieprojecten binnen hun eigen organisatie, variërend van lasrobots tot demonstraties in autonoom varen. Na de pitches werd aan thematafels dieper ingegaan op de thema’s offshore renewables, vergroening scheepvaart en autonoom varen.

Overeenstemming bestond over het belang van deze thema’s voor de verschillende partijen en een aantal organisaties hebben een vervolgafspraak met elkaar gemaakt. Daarnaast is tijdens de thematafels geïdentificeerd welke projecten potentie hebben tot samenwerking en zal er een concreet overzicht van lopende projecten worden opgesteld. Een nuttig instrument om in beeld te krijgen op welke thema’s de deelnemende partijen mogelijk kunnen samenwerken. Daarnaast zullen de aanwezige organisaties hun project- en activiteitenkalenders delen om overlap in activiteit te voorkomen.

Aanwezige organisaties waren: Rijkswaterstaat/ SMASH, Netherlands Maritime Technology, Vereniging van Waterbouwers/ Van Oord, DOB academy, Hogeschool Rotterdam/ RDM CoE, STC Group, Gemeente Rotterdam, iTanks, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, InnovationQuarter/ Maritime Delta, EICB, SmartPoart, Werkendam Maritime Industries, Da Vinci College/ Duurzaamheidsfabriek en Buccaneer Delft.