Oproep: Predictive maintenance voor optimaal onderhoud van offshore windparken met AI en data-analyse

Windenergie biedt het potentieel om de uitstoot van koolstof te verminderen en wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan. Een groot deel van de toekomstige ontwikkeling van Nederlandse windenergie zal plaatsvinden op zee. Sinds de oprichting van het eerste offshore windmolenpark, Egmond aan Zee, in 2007, heeft Nederland plannen ontwikkeld voor de uitbreiding van offshore windmolenparken tot 2023 en 2030. Tegen het einde van het jaar bereikten ze een operationele capaciteit van 4,5 GW en legden ze een solide marktkader vast voor offshore windenergie.

Bediening en Onderhoud (O&M) zijn dure en cruciale taken, die een aanzienlijk deel vormen van de algehele kosten van het exploiteren van offshore windmolenparken. Daarom is het nemen van beslissingen voor het plannen en inplannen van onderhoud in een windmolenpark cruciaal en speelt het een cruciale rol in de O&M-kosten. Hoewel er talloze studies zijn uitgevoerd over O&M van offshore windmolenparken, blijven er verschillende uitdagingen bestaan.

  1. Windenergiesystemen genereren extreem grote datasets, maar het effectief gebruiken van deze gegevens kan worden belemmerd door de schaalbaarheidsproblemen van traditionele databases.
  2. Hoewel predictive maintenance wordt erkend als de voorkeursoplossing voor offshore windturbines, is het volledige potentieel nog niet gerealiseerd. Huidige oplossingen richten zich vaak op individuele stappen van predictive maintenance en werken alleen voor specifieke scenario’s, waardoor er een aanzienlijke kloof ontstaat tussen lokale foutdiagnose en prognose en wereldwijde onderhoudsbesluitvorming.
  3. O&M-acties offshore zijn onderhevig aan verschillende onzekerheden, zoals de beschikbaarheid van reserveonderdelen, technici, middelen en gunstige weervensters. Er is aanzienlijk potentieel voor kostenbesparingen vanuit het perspectief van maritieme operaties, inclusief vloot- en voorraadbeheer, planning en routing met gekwantificeerde onzekerheid.

Momenteel werken we samen met TU Delft aan een voorstel voor de NWA-ORC2023 oproep getiteld “Een Zee van Windturbines.” Het doel is om een geïntegreerd beslissingsondersteuningssysteem te ontwikkelen op basis van AI en geavanceerde gegevensanalyse om de eerder genoemde uitdagingen aan te pakken en offshore wind O&M te optimaliseren in termen van verminderde kosten, verhoogde beschikbaarheid en een verminderde ecologische voetafdruk. Bovendien kan dit systeem worden gebruikt om effectievere plannen voor installatie en ontmanteling van windmolenparken te maken, wat uiteindelijk een optimaal levenscyclusbeheer van offshore windmolenparken mogelijk maakt.

We verwachten dat dit onderzoek windmolenparkbeheerders, onafhankelijke inspectie- en onderhoudsdienstverleners en bedrijven voor offshore installatie en exploitatie ten goede zal komen door aanzienlijke kostenbesparingen, verhoogde productiviteit, verbeterde effectiviteit en verminderde milieu-impact.

Als uw bedrijf of onderzoeksinstelling betrokken is bij offshore windenergie en geïnteresseerd is om deel te nemen of meer te weten te komen over ons project, neem dan gerust contact op met Xiaoli Jiang via x.jiang@tudelft.nl en/of Tessa Luijben via tessa.luijben@innovationquarter.nl.