Futureproof maritieme maakindustrie Maritime Delta

NMT’s nieuwe sectorstrategie voor 2030 beschrijft palet aan kansen

NMT’s nieuwe sectorstrategie ‘Slim navigeren naar een futureproof maritieme maakindustrie’ beschrijft de ambities van de Nederlandse maritieme maakindustrie voor 2030. De spreekwoordelijke ‘start- en landingsbaan’ worden er uitgebreid in omschreven. De reis naar 2030 is er één met vele kansen en uitdagingen. En hoewel we soms donkere wolken moeten trotseren, ligt er een positieve glans over ons maritieme avontuur.

Met Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director bij NMT, lichten we vast een klein tipje van de sluier op. Krikke brengt ons een hoopgevend verhaal, zorgvuldig geformuleerd op basis van actuele en verwachte ontwikkelingen. Lees binnenkort het complete interview met hem in het a.s. NMT Magazine.

Door Jeanine Kwakernaak

De sectorstrategie richt zich op vijf focusgebieden. De eerste drie zijn: 1) Markt: een ijzersterke concurrentiepositie, 2) Energietransitie: bouwers van de schoonste schepen ter wereld, 3) Digitalisering: bouwers van de slimste schepen ter wereld. De ambities rond deze thema’s kunnen alleen worden behaald door inzet op de aanvullende focuspunten; 4) Human Capital: aantrekkelijke werkgever en voldoende vakmensen en 5) Ketensamenwerking: samen slim en flexibel.

Een goede visie op de toekomst opent letterlijk deuren. Krikke: “We hebben heel goed gekeken naar de maatschappelijke vraagstukken en hoe wij als sector daarin een rol kunnen spelen. Er kwamen verrassende inzichten uit. We kunnen écht het verschil maken op de gebieden duurzaam transport, voedselwinning op zee (naast visserij ook aquafarming), mineralenwinning op de zeebodem, energiewinning en energie-infrastructuur op zee, kustbescherming en veiligheid (marine & kustwacht).”

Palet aan kansen

“Er valt nog heel veel te winnen op het gebied van slim bouwen, verbeterd procesmanagement en het drastisch terugbrengen van faalkosten. We moeten efficiënt samenwerken en produceren in de complete keten. Een heel praktisch voorbeeld is inzet van robots. Circulariteit is ook een kans. Het schoner bouwen met het oog op het in de toekomst kunnen hergebruiken van de materialen. Een grotere rol spelen in de levenscyclus van een schip biedt ook interessante mogelijkheden. Het is een wens die ook steeds vaker speelt bij klanten van o.a. superjachtwerven. Leasing constructies bieden ook een kans betrokken te blijven bij de gebruiker en vormen een antwoord op het dikwijls lastige financieringsvraagstuk.” Krikke benoemt daarnaast een andere belangrijke ontwikkeling. De wereldwijde vloot is namelijk aan het verouderen. “Vanaf 2025 verwachten we een grote verduurzamingsgolf. De footprint van een schip ligt meer dan ooit onder een vergrootglas. Bouw van duurzame schepen wordt regel in plaats van uitzondering.”

Download hier het rapport Een futureproof maritieme maakindustrie.

Jan van Dinther Maritime Delta

Jong Haventalent 2021: ‘Transitie tastbaar maken voor jongeren en young professionals’

In aanloop naar de Regionale Maritieme Agenda geven maritieme koplopers uit de regio hun visie op de sector. De komende periode publiceren we verschillende van deze interviews via onze Maritime Delta-kanalen. We starten de interview reeks met Jan van Dinther op het thema human capital en digitaliseren.

‘Jíj bent de verandering die nodig is om de Rotterdamse haven te verduurzamen en de energietransitie te laten slagen.’ Die boodschap wil Jan van Dinther, Energy Transition Developer bij Siemens en Jong Haventalent 2021, uitdragen aan scholieren, studenten en young professionals.

Als ambassadeur en rolmodel wil hij jong talent laten zien welke concrete veranderingen nodig zijn. ‘Niet met een grafiek die de CO2-uitstoot van de haven weergeeft, maar door de uitdagingen van havenbedrijven tastbaar te maken. De industrie heeft de jongere generatie hard nodig om de transitie tot een succes te maken.’

Uitdagingen van de haven

‘Dat veel bedrijven werken aan CO2-reductie en duurzame businessmodellen, dat weten jongeren inmiddels wel’, zegt Jan. ‘Maar wat betekent dat nou concreet? Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij het aansluiten van een windpark in de haven, en wie houden zich daar allemaal mee bezig? Uit welke schakels bestaat de energieketen en wat doen die bedrijven nou echt? En wat maakt de onvermijdelijke verandering zo’n grote opgave?’ Als Jong Haventalent wil hij antwoord geven op zulke vragen, om zo de uitdagingen in beeld te brengen en te laten zien wat jongeren daarin kunnen betekenen.

Actie en daadkracht

In een podcastserie gaat Jan in gesprek met managers en ondernemers over hun rol in de energietransitie. Om zo een realistisch beeld te geven van wat zij dagelijks doen om de haven te verduurzamen. ‘Dat leer je niet van een grafiekje of mooi praatje in een video of vacaturetekst. Jongeren willen actie zien. Daadkracht is essentieel om deze generatie te inspireren en aan je te binden.’ Dat besef dringt nu ook door bij de havenbedrijven zelf, merkt Jan. ‘Ze zijn net als ik op zoek naar manieren om de jongere doelgroep te boeien, dus vertellen graag hun verhaal.’

“Om iets te bereiken, moet je risico’s nemen. Juist de jongere generaties kunnen daarin het verschil maken.”

– Jan van Dinther, Energy Transition Developer bij Siemens en Jong Haventalent 2021

Energie-infrastructuur digitaliseren

Bij Siemens houdt Jan zich bezig met de digitalisering van de energie-infrastructuur, een belangrijk onderdeel van de transitie in de haven. Hij ontwerpt bijvoorbeeld software waarmee netbeheerders het rendement van een investering berekenen. ‘Heel waardevol, want de energietransitie is nog heel onzeker. We hebben geen idee wat er binnen nu en 2050 gebeurt, maar wat we wel weten is dat het elektriciteits-, waterstof- en gasnet een grote rol gaan spelen. Daarom wil je robuuste investeringen doen, die ook in de toekomst van waarde blijven. Hoe die toekomst er ook uitziet.’

Morele plicht

Jans interesse in grote technische systemen ontstond tijdens zijn studie Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. ‘Ontzettend complex en interessant, zeker omdat ze zo moeilijk te veranderen zijn. De energietransitie is een goed voorbeeld: de urgentie is bekend, maar hele sectoren zoeken naar manieren om het voor elkaar te krijgen.’ Tijdens zijn afstuderen zag hij wat onder meer Shell, Van Oord en Siemens doen om de toepassing van waterstof en windenergie op grote schaal mogelijk te maken. ‘Dat gaat met name om technologische innovaties, bijvoorbeeld om de installatie van offshore-windturbines te vereenvoudigen. Ik voelde me verplicht die ervaringen te delen met leeftijdsgenoten.

Onmisbare schakel

Om zijn doelgroep te bereiken, gaf Jan zich op als Jong Haventalent. De titel wordt jaarlijks toegekend door de Jong Havenvereniging om young professionals te inspireren. ‘Ik wil jongeren laten zien hoeveel impact ze kunnen maken, juist omdat er veel verandering nodig is’, licht Jan toe. ‘Grote, traditionele havenbedrijven gedragen zich vaak risicomijdend. Maar om te vernieuwen, moet je risico’s nemen. Jongeren kunnen daarin het verschil maken. Ze zijn een onmisbare schakel; het succes van de energietransitie hangt grotendeels van deze generatie af. Dat wil ik ze laten zien, zodat ze hun kennis en ideeën durven te laten gelden.’

“Bij de bedrijven zelf gaat de verandering niet snel genoeg.”

– Jan van Dinther, Energy Transition Developer bij Siemens en Jong Haventalent 2021

Kennis, ervaring én innovatie

Jan verwacht dat jongeren meer risico’s nemen om klimaatverandering tegen te gaan en grotere stappen zetten op het gebied van digitalisering. ‘Dat gaat vast minder gestructureerd en gepaard met wat fouten, maar dat is onvermijdelijk bij innovatie. Tot op zeker hoogte uiteraard.’ Het Jong Haventalent is zich tegelijkertijd bewust van het belang van kennis en ervaring. ‘Zonder kennis van de bedrijfsgeschiedenis kom je niet ver. Ook inhoudelijke kennis van het werk is onmisbaar. Daarin lopen oudere generatie voor op jongeren, simpelweg doordat ze meer uren hebben gemaakt.’

Mond opentrekken

Kennis mag dan belangrijk zijn, toch vindt Jan dat young professionals zich nog te snel van de wijs laten brengen door meer ervaren collega’s. ‘Heb je een beeld van hoe het beter kan, blijf daar dan in geloven. Probeer een weg te vinden om je ideeën mogelijk te maken en verzamel mensen om je heen om er samen mee aan de slag te gaan. Want bij de bedrijven zelf gaat de verandering niet snel genoeg. Als mensen zoals jij hun mond niet opentrekken, komen we er niet met z’n allen.’

Jan is nog tot en met december Jong Haventalent. Lees meer over de verkiezing op de website van de Havenvereniging Rotterdam. Meer weten over Regionale Maritieme Agenda? Neem contact op met Tessa Luijben op telefoonnummer 06 – 4900 0218 of via email

Energy Skills&Tech – Accelerating the energy transition with skills

Energy Skills&Tech

LET OP: Wegens onvoldoende aanmeldingen wordt dit evenement uitgesteld. Als je geïnteresseerd bent, registreer je dan onderaan deze pagina, dan nemen wij contact met je op zodra we een aantal data hebben geselecteerd.

Wist je dat slechts 25% van de innovaties die in Nederland slagen, wordt bepaald door R&D-investeringen en 75% door sociale innovatie? Onderzoek* laat zien dat technologische innovatie weliswaar goed is voor kenniscreatie, maar dat snelle en goede inzet en gebruik sociale innovatie en vaardigheden vereist.

In plaats van je met een andere presentatie te informeren over wat het betekent en hoe het werkt, geven we je de kans om echt te leren door te doen. In een serious game van Perspectivity werk je samen met een team aan duurzaamheids- en klimaatdoelen en ervaar je de behoefte aan soft skills. Je wordt geconfronteerd met de cruciale afweging tussen duurzaamheid op lange termijn en economische groei op korte termijn; hoe gaan we om met deze complexe situatie?

We hebben minimaal 12 mensen nodig om het spel te spelen en maximaal 30 mensen om op zijn best te spelen.

Het evenement wordt live georganiseerd in Buccaneer Delft.

Aanmelden voor dit event kan via deze link.


PLEASE NOTE: This event will be postponed due to insufficient number of registrations. We want to involve you in determining when is the best time to organize this event. So, if you are interested, please register at the bottom of this page and we’ll contact you as soon as we have some dates selected.

Did you know that only 25% of the innovations that succeed in the Netherlands are determined by R&D investments and 75% by social innovation? Research* shows us that technological innovation may be good for the creation of knowledge, but its rapid and good deployment and use requires social innovation and skills.

Instead of informing you with another presentation about what it means and how it works, we give you the opportunity to really learn by doing. In a serious game by Perspectivity you will work together with a team on sustainability and climate goals and experience the need for soft skills. You will be confronted with the crucial trade-off between long-term sustainability and short-term economic growth; how are we going to deal with this complex situation?

We need a minimum of 12 people to play the game and a maximum of 30 people to play at its best.

The event will be organized live at Buccaneer Delft.

Click here to sign up for the event.

Innovation&Matchmaking – (European) subsidy programs, how to apply and increase your success rate

Innovation&Matchmaking

Op donderdag 28 oktober organiseert TKI Wind op Zee samen met Buccaneer Delft en Martime Delta de eerste “Innovation&Matchmaking”. Tijdens deze bijeenkomst zal je alles leren over de aankomende (Europese) subsidies en hoe je deze kunt aanvragen. We zullen ook dieper ingaan op hoe je een consortium bouwt om de kans op gunning te vergroten.

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op een praktijkvoorbeeld van een toegekende Europese subsidie. Hoe zorg je dat iedereen de neuzen dezelfde kant op wijzen om een 25 miljoen euro met meer dan honderd stakeholders, dertien werkpakketten met meerdere demonstratieprojecten te winnen? En vooral, wat moet je niet doen… Tijdens deze sessie wordt er voornamelijk aandacht besteed aan subsidies voor Offshore wind en maritieme industrie.

Aanmelden voor dit event kan via deze link.

Thursday 28 October TKI Wind op Zee will organize, together with Buccaneer Delft and Maritime Delta, the first Innovation&Matchmaking. During this session you will learn everything you need to know about (European) subsidy programs that are opening up and how to apply for them. Followed by how to build a project consortium and increase your success rate for granting.

We will dive deep into a real case of an European subsidy that was granted. Focusing on how to get everybody on the same page and work together to win a 25 million Euro, multi stakeholder grant with thirteen work packages and several demonstrators. And, what not to do.. We’re specifically focusing on the maritime and offshore wind sector.

Click here to sign up for the event.

Vernieuwend idee of pilot? Vraag vandaag nog subsidie aan!

Een innovatief idee voor de (maritieme) maakindustrie? Vraag vandaag nog subsidie aan bij het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden!

De Drechtsteden-gemeenten stellen geld beschikbaar voor het stimuleren van innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot? En bent u op zoek naar financiering om dit mogelijk te maken? Vraag dan vandaag nog subsidie aan bij het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden!

Innovaties versnellen
​​​​​​​Het MKB-katalysatorfonds wil innovaties versnellen en een nieuwe dynamiek creëren in de regio. Daarvoor is meer nodig dan alleen geld. Het fonds wil dan ook nadrukkelijk nieuwe verbindingen tot stand brengen. Naast cofinanciering, biedt het daarvoor toegang tot relevante netwerken en faciliteiten in de regio. Bedrijven met innovatieve ideeën in de (maritieme) maakindustrie in de Drechtsteden kunnen een beroep doen op dit fonds. Een team van toonaangevende bedrijven uit de regio Drechtsteden die o.a. opereren in de maritieme, industriële en financiële sector en de Drechtsteden-gemeenten zijn de drijvende kracht achter het fonds. De Duurzaamheidsfabriek, Maritime Delta en InnovationQuarter zijn daarbij belangrijke partners.

Vele bedrijven gingen u al voor!

 • Zo vroeg Imbarcazione Barone in 2016 subsidie aan bij het MKB-Katalysatorfonds voor hun innovatie ‘de Futuro’. Dit moet de meest duurzame watertaxi ter wereld worden. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek ontwikkelt en test het bedrijf een nieuwe, hybride en energiezuinige rompvorm van een snelle boot voor personenvervoer en professioneel gebruik. >> Meer info!
 • En vertelt Huub Kleinrouweler van FCoE: ‘Zonder de bijdrage van het MKB Katalysatorfonds Drechtsteden was een paar jaar geleden het project o.l.v. VAF Instruments om de DMTF te ontwikkelen en te realiseren waarschijnlijk (nog) niet van de grond gekomen.

Innovatief idee? Neem contact op!
Download hier de flyer waarin kort op een rij staat wat het fonds voor u kan betekenen.

Kijk hier voor meer informatie en doe meteen eenvoudig online een aanvraag!

Maritiem Masterplan Maritime Delta

Maritieme sector zet grote stap in groene toekomst

Deze week heeft de maritieme sector concrete voorstellen ingediend voor de R&D-regeling van 150 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze regeling is bedoeld voor innovatieve projecten in de sectoren maritiem, automotive en luchtvaart en is gericht op verduurzaming en digitalisering. De ingediende plannen lopen uiteen van waterstof en methanol als scheepsbrandstof tot autonoom varen en van varen op wind tot de afvang van CO2.

In de afgelopen maanden heeft de maritieme sector alle groene voornemens in kaart gebracht en vertaald naar concrete plannen als uitwerking van het ambitieuze R&D-programma van het Maritiem Masterplan. De subsidieregeling van de overheid is noodzakelijk om de plannen ook te kunnen realiseren. Het betreft namelijk nieuwe technieken, die door cofinanciering kunnen worden ontwikkeld. Tezamen hebben verschillende consortia deze voorstellen uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van EZK. Deze consortia bestaan uit zowel grote bedrijven als MKB’ers en start-ups. Bovendien werken spelers binnen en buiten de maritieme sector hierin samen om tot het beste resultaat te komen.

“Het is indrukwekkend om de samenwerking en het innovatievermogen van de sector te zien in de totstandkoming van de projectvoorstellen. Dat is nodig om gezamenlijk het Maritiem Masterplan te realiseren en hiermee geven wij als sector een duidelijk signaal dat wij de kansen en uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt, kunnen en willen aangaan”, aldus Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land.

Achtergrond

Het Maritiem Masterplan is de ambitie van de Nederlandse maritieme sector voor de systeemverandering naar een emissieloze en digitale sector. Onderdelen van het plan zijn – naast de R&D-agenda – het launching customership van de Koninklijke Marine en de Rijksrederij, de ontwikkeling en bouw van 30 emissieloze schepen, slimme en schone productie van deze schepen en aansluiting van human capital. Uitvoering van het plan levert breed beschikbare kennis en ervaring op van en met nieuwe technologieën. Daarmee versterken we het concurrentievermogen van de sector en ons land en leveren we een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Rotterdam Mainport Institute Maritime Delta

En de winnaar is…

Het Prakijk-Integratieproject (PI-project) van alle derdejaars studenten van Rotterdam Mainport Institute werd dit collegejaar afgesloten met een webinar. Alle studentengroepen hebben aan een jury (met o.a. Marnix Krikke) pitches gegeven van hun innovatieve multidisciplinaire projecten.

Door de jury is er niet één, maar zijn er twee projecten tot winnaars benoemd:

·      Plastic Soup Project van studenten Bryan A.E. Agunbero, Joey de Boe, Cathalijn Quint, Yannick Udogaranya en Tim Versteegh in samenwerking met Kenniscentrum Duurzame HavenStad.
Bij dit project werd wordt onderzoek gedaan naar het opvangen en verwerken van afvalplastics, die voorkomen in het water. Hierbij wordt er gekeken naar verschillende opvangsystemen en worden deze met elkaar vergeleken om hierbij te bepalen wat de beste toepassing is. Voor het verwerken wordt gekeken wat de beste mogelijkheid is, waarbij kosten, milieu en efficiëntie een grote rol spelen.

·      Energy Boat van studenten Abel Hakvoort, Dennis Kleijwegt, Jesse Koreman, Tom Koffeman en Tonny Oosterwijk in samenwerking met Oceanco.
Bij dit projec wordt een cockpit en voortstuwing gebouwd die gaat deelnemen aan de Monaco Energy Boat Challenge. Hiervoor is een team aangewezen voor onderzoek/optimalisatie van de voortstuwing en een team voor het ontwerp van de cockpit die tussen twee drijvers komt te liggen. Deze Challenge gaat vooral om duurzaamheid en innovatie. Aan het ontwerp van de cockpit zijn een aantal eisen gesteld, zo hebben de drijvers, waar de cockpit tussen wordt bevestigd, vaste afmetingen. Hiernaast is er een gewichtscriterium dat eist dat het totale ontwerp, inclusief bestuurder, niet zwaarder mag zijn dan 270 kg. Verder zijn er nog praktische regels voor het waarborgen van veiligheid en uitvoerbaarheid. Om het gewichtscriterium te behalen is er samen met de opdrachtgever een richtlijn afgesproken voor het leeggewicht van de cockpit van 25 kg.

Tijdens de webinar heeft een gastspreker van Instituut voor Faalkunde (Saakje Bakker) een presentatie gegeven over o.a. de weerbaarheid, flexibiliteit en groeimindset in verschillende processen en gedrag.

De voorbereidingen van een volgend PI-project starten weer na de zomervakantie. Mochten er interessante en relevante maatschappelijk vraagstukken zijn die gerelateerd zijn aan data en duurzaamheid, horen wij dat natuurlijk graag, zodat wij die weer kunnen opnemen in het aanbod naar de studenten en docenten voor de PI onderzoeken van volgend jaar.

Hopelijk volgend jaar weer een live event!

Duurzame Tour Maritime Delta

De Duurzame Tour 16 en 18 November 2021

For English please scroll down

UPDATE: DE DUURZAME TOUR IS VERPLAATST NAAR 8 MAART 2022

Een aantal initiatiefnemers (KVNR, NMT, Stichting De Noordzee, Maritime Delta / InnovationQuarter)  organiseren op 16 november offline en 18 november online, een tweedaagse ‘Duurzame Tour’ gericht op het verduurzamen van de zeescheepvaart.

Er zijn veel reders met duurzaamheidsvraagstukken zoals emissieloos varen; alternatieve brandstoffen of walstroom, plasticgebruik verminderen en bevordering van de biodiversiteit. Het ontbreekt deze potentiële launching customers echter vaak aan tijd om kennis te maken met innovaties die hier een oplossing voor bieden. Dus heeft uw bedrijf een innovatie of technologie voor bovenstaande vraagstukken of bent u een reder die op zoek is naar een duurzame oplossing, neem dan deel aan de tour en kom in contact met potentiële launching customers.

Daarnaast willen we de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector in de kijker zetten en laten zien dat deze wereldwijd voorop loopt in het ontwikkelen en toepassen van duurzame technologieën.

Op 16 november gaan we op 2 locaties in Nederland, in Zuid Holland/Rotterdam en Noord Nederland/Den Helder, parallelle sessies organiseren waarbij toeleveranciers hun innovaties kunnen presenteren aan 3-4 rederijen.  Op 18 november zal de online versie plaatsvinden, waarbij u kennis maakt met de reders in de andere regio.

Er zijn al geïnteresseerde reders die voornamelijk op zoek zijn naar:

 • Operationele efficiëntie
 • Alternatieve brandstoffen/voorstuwing, batterijen
 • Duurzame brandstoffen/zero emissie voor retrofitten en nieuwe schepen
 • Verminderen van uitstoot van generatoren aan boord
 • Vermindering van plasticgebruik
 • Bevordering van biodiversiteit door een verminderde milieu-impact

Heeft u een van een van deze oplossingen en bent u geïnteresseerd om deze te presenteren tijdens de Duurzame Tour meld je dan aan via deze link? Na aanmelding krijg je het officiële inschrijfformulier, deze moet op 10 september ingevuld zijn. Voor vragen, neem contact op met Tessa Luijben.

The Sustainable Tour 16 and 18 November

A number of initiators (KVNR, NMT, Stichting De Noordzee, Maritime Delta / InnovationQuarter) are organizing a two-day ‘Sustainable Tour’, aimed at making maritime shipping more sustainable on 16 November (offline) and 18 November (online).

There are many shipowners with sustainability challenges such as zero-emission shipping; alternative fuels or shore power, reducing plastic use and promoting biodiversity. However, these potential launching customers often lack the time to get acquainted with innovations that offer a solution. So if your company has an innovation or technology for the above issues or if you are a shipowner looking for a sustainable solution, join the tour and get in touch with potential launching customers.

In addition, we want to promote the innovative power of the Dutch maritime sector and show that The Netherlands is global leader in the development and application of sustainable technologies.

On November 16, we will be organizing parallel sessions at two locations in the Netherlands, in South Holland/Rotterdam and North Netherlands/Den Helder. Suppliers can present their innovations to three to four shipping companies. The online version will take place on November 18, during which you will get to know the shipowners in the other region. There are already interested shipowners who are mainly looking for:

 • Operational efficiency
 • Alternative fuels/propulsion, batteries
 • Sustainable fuels/zero emissions for retrofits and new ships
 • Reducing emissions from onboard generators
 • Reduction of plastic use
 • Promoting biodiversity through reduced environmental impact

Do you have one of these solutions and are you interested in presenting it during the Sustainable Tour sign up via this page? After signing up you will receive an application form, please send this in before 10 September. For questions please contact Tessa Luijben.

In gesprek met Audrey Ernst, onze kwartiermaker voor Maritiem TechPlatform

Wil je een kleine introductie over jezelf geven?
Ik werk als innovatieregisseur bij de afdeling Innovatie & Onderwijsontwikkeling (I&O) van STC Group.  Van huis uit ben ik Arbeids- en Organisatiepsycholoog en ik werk al  20 jaar bij STC Group. In mijn functie mag ik mijn twee passies, menselijk gedrag en stimuleren van innovatief denken, combineren. Naast mijn werkzaamheden als innovatieregisseur mag ik ook de rol vervullen van kwartiermaker van het Maritiem TechPlatform. STC Group en Da Vinci College leiden samen een geweldig consortium waarin 38 partijen met elkaar samenwerken aan het versterken van het menselijk kapitaal in de maritieme sector in de regio Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden (waaronder Hardinxveld-Giessendam) en Werkendam.

Wat is het Maritiem TechPlatform?
Het Maritiem TechPlatform (MTP) is een plek waar alle betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Het doel van de samenwerking is namelijk om een nieuwe generatie mensen goed op te leiden voor het bedrijfsleven en de huidige generatie mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen zodat ze in een wereld, die steeds digitaler wordt, van waarde zijn en blijven.

De maritieme sector staat voor grote veranderingen waarin digitalisering en automatisering een belangrijkere rol spelen. Zo wordt het ontwerp en de ontwikkeling van schepen steeds vaker digitaal gedaan, zijn alle apparatuur en machines op een schip aan elkaar gekoppeld waardoor data verzameld kan worden voor bijvoorbeeld predictive maintenance en worden vr-brillen ingezet om de monteur aan boord van een schip op afstand te helpen bij het onderhoud.

Digitalisering vraagt om innovatie bij  bedrijven en binnen het onderwijs. Het is ook  belangrijk om  studenten en medewerkers voor te bereiden om op een goede manier met deze ontwikkelingen om te  gaan, dat er aandacht is voor de sociale competenties en een innovatieve mindset. Ons doel is dan ook dat het Maritiem Techplatform het platform wordt voor innovatieve maritieme samenwerking in de regio met als hoofdthema het vergroten van de maritieme digitalisering. Het motto daarbij is slim, schoon en samen.

Waarom is digitaliseren belangrijk en urgent en hoe pakken jullie dat dan aan?
Om bij de wereldtop te blijven horen moet de maritieme sector in de regio’s Rijnmond, Drechtsteden (waaronder Hardinxveld-Giessendam) en Werkendam innoveren. Er moet duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig geproduceerd worden. Goed opgeleide mensen zijn noodzaak. Dit betekent dat digitalisering een centrale rol moet krijgen in de opleiding van de nieuwe generatie.

Dit doet het MTP door te investeren in hybride leeromgevingen, het stimuleren van professionalisering en onderzoek en het werken aan de competenties van de medewerker van de toekomst (onderwijs) rond het thema digitalisering in de gehele ship life cycle.

De urgentie blijkt ook uit de toekenning van de subsidie die we hebben gekregen onder de RIF-regeling van de overheid.

Door digitalisering is het ontwerpen doelmatiger het bouwen efficiënter  en de exploitatie slimmer en schoner. Omdat we dit samen met bedrijven doen, komen studenten en medewerkers vroegtijdig en veelvuldig in aanraking met de huidige technologische ontwikkelingen en komen ze als goede vakmensen op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de kansen voor de maritieme sector?
Met de innovaties en de samenwerking kan Nederland de concurrentiepositie als leidend land in de maritieme sector  behouden,  verstevigen en ontwikkeling stimuleren.

Waarom ben je hier zo gepassioneerd over?
Ik ben een optimist pur sang en hou absoluut niet van denken in belemmeringen. Dit betekent niet dat ik niet kritisch ben – innovatie mag  best schuren -, maar deze kritiek moet niet een proces frustreren of de energie eruit halen. Graag buig ik kritiek  om naar een win-win situatie en vertaal deze naar constructieve oplossingen en kijk ik naar wat er wel kan. Het samenbrengen van mens en technologie vind ik het mooiste wat er is omdat ze elkaar zo goed kunnen aanvullen. Vaak genoeg worden ze nog behandeld als twee gescheiden werelden. Hoe mooi is het als je het beste uit mens én organisatie kunt halen door het menselijk kapitaal te vergroten en een verandering in de mindset te bewerkstelligen. Een innovatieve mindset leidt tot  ontwikkeling van talent, vergroten van een veiligheidscultuur, bewustzijn en een duurzame verandering van gedrag. Dan komt voor mij alles samen en  is de puzzel compleet.

Waar kom jij je bed voor uit?
Plezierig samenwerken in het maritiem ecosysteem in Nederland. Met elkaar iets moois ontwikkelen, warme contacten onderhouden en elkaar aanvullen en versterken. Ben Tiggelaar hoorde ik deze week in een webinar zeggen “dat je meer moet worden zoals je bent op je beste moment” en ik dacht op dat moment, dat is exact wat mij drijft: werk en opleiding moeten energie geven en je moet nieuwsgierig zijn om meer te weten en te durven.

Hoe heeft de kwartiermakersbijdrage geholpen bij deze doelen?
Het project had een aanjager en verbinder nodig die samen met een team van STC Group, Da Vinci College en de betrokken partijen optrok om deze innovatieve verdiepings- en verbredingsslag samen te maken. Door, of eigenlijk dankzij, de corona crisis hebben we zeer intensief een op een-gesprekken gevoerd met partijen, waardoor er niet alleen een mooie band is ontstaan, maar ook een divers en betrokken consortium en een goed plan van aanpak.

Nu het project daadwerkelijk gegund is blijf ik nauw betrokken en ondersteun ik de projectmanagers om innovatie in de werkpakketten aan te jagen. Daarnaast zal ik bijdragen aan het organiseren, faciliteren en ondersteunen van samenwerkingsbijeenkomsten, ben ik de contactpersoon voor de partners en andere partijen, zoek ik afstemming met bestaande initiatieven op het gebied van leren, ontwikkelen en digitalisering en volg ik de trends over digitalisering in de maritieme sector.

Hoe ga jij daaraan bijdragen?
Mijn rol als kwartiermaker van het Maritiem TechPlatform is erop gericht om de contacten binnen ons consortium van bedrijven, instellingen en overheden te versterken en de behoeftes van alle partijen te vertalen naar doelen binnen het Maritiem TechPlatform zodat we met onze activiteiten de maritieme maakindustrie in de regio kunnen versterken en ondersteunen.

We hebben rond het  thema  maritieme digitalisering verschillende partijen bij elkaar gebracht, van startups, AR/VR bedrijven, scheepsbouwers, brancheverenigingen, leveranciers, gemeenten, studenten, onderwijsinstellingen en medewerkers.  Samen gaan we innovatieve projecten uit voeren, van elkaar leren en kennis delen.

Natuurlijk doe ik het niet alleen. In de projectgroep zitten ook projectleiders Nicole van Spronsen en Marieke van Halm en subsidieadviseur Els Oprel.

Daarnaast is mijn rol in dit project mogelijk gemaakt door de kwartiermakersbijdrage van Maritime Delta en ben ik zeer blij dat ik hiermee mijn steentje bij kan dragen aan onze mooie maritieme sector.

Heb je vragen?  Wil jouw bedrijf ook aanhaken? Heb  je een inspirerend innovatievraagstuk dat om uitvoering vraagt? Of wil je gewoon  kennismaken en/of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen: leg contact via LinkedIn, mail (a.e.w.g.ernst@stc-r.nl) of bel 06-30962305.

 

Audrey Ernst Maritime Delta

Marieke, Audrey, Els en Nicole juichten toen de RIF-aanvraag gegund werd.

Navingo Career Event 2021 Maritime Delta

Navingo Career Event 2021

Op 26 en 27 oktober 2021 vindt voor het vijftiende achtereenvolgende jaar het Navingo Career Event plaats. Het event maakt onderdeel uit van Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) en wordt in RAI Amsterdam georganiseerd. In samenwerking met bedrijven, supporting partners en opleidingsinstituten organiseert Navingo hét event voor carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energiesector.

Door aan het Navingo Career Event deel te nemen, komt u in contact met een breed scala aan kandidaten, van starters tot senior professionals. U brengt uw vacatures onder de aandacht bij een groot, relevant publiek. Naast het vervullen van vacatures versterkt u door deelname ook uw werkgeversmerk.

Het tweedaagse Navingo Career Event vindt plaats op de uitgebreide beursvloer en in de conferentiezalen van RAI Amsterdam, op de gezamenlijke beursvloer van OEEC. Als aanvulling worden er ook online programmaonderdelen georganiseerd.

Samen ambities realiseren
Door aan het Navingo Career Event deel te nemen op 26 en 27 oktober kunt u gericht werven voor uw vacatures, kwalitatief matchen en kandidaten persoonlijk uitnodigen. Daarnaast heeft u een platform om uzelf als kennisorgaan en aantrekkelijke werkgever te positioneren.

Klik hier en bezoek de website van het Navingo Career Team voor alle informatie over het Navingo Career Event 2021.