Blog Maritime Delta Vincent Wegener van RDM Next

Deze maand geven we het podium aan Vincent Wegener van RDM Next. Hij geeft drie tips om te starten met innovatie in de Maritieme Industrie.

3 tips om te starten met innovatie in de Maritieme Industrie

Innoveren in de Rotterdamse Haven

Autonoom varen en 3d-geprinte scheepsonderdelen; je kan het je moeilijk voorstellen maar door verschillende initiatieven van RDM Next gebeurt het écht al. De eerste autonome watertaxi – bestuurd door de software van Captain AI – vaart vanaf deze zomer over de Nieuwe Maas. En de door RAMLAB 3d geprinte scheepsschroef hing een jaar geleden al onder een sleepboot. Wat je volgens nodig hebt om te innoveren: een goed idee en de juiste samenwerking. En een beetje lef natuurlijk.

Zorg voor kennis van zaken, weet wat de nieuwste technologieën opleveren

Waar begin je? Hoe kom je op een goed idee? Wij beginnen meestal bij het inwinnen van kennis over opkomende technologieën: Wat is 3d printen? Wat is kunstmatige intelligentie? Waar ligt de grootste waarde die opkomende technieken kunnen leveren? De antwoorden op deze vragen combineren we met wat we om ons heen zien door ons af te vragen waar we efficiënter kunnen werken. Of waar we het leven een stukje makkelijker kunnen maken.

Doe het niet alleen: Vraag niet hoe, maar wie jouw idee gaat realiseren

Vanaf dan is het zoeken naar hoe we het mogelijk maken, of eerder wie het mogelijk gaat maken. Hierin is samenwerking van cruciaal belang. Allen komen we er niet: Je hebt meer kennis en middelen nodig om het te realiseren. Dat betekent dat je de knappe koppen moet vinden en de andere partijen die willen innoveren. Gelukkig zijn die er. De autonome watertaxi heeft al zes verschillende partijen nodig om het mogelijk te maken: KPN, Watertaxi Rotterdam, Captain AI gesteund door V-Step en Post&Co en Havenbedrijf Rotterdam waar Captain AI ook toegang heeft tot hun RPA3 vaartuig. ‘s Werelds eerste 3d geprinte schroef van RAMLAB komt voort uit een consortium van 30 partners waar o.a. Damen, Havenbedrijf Rotterdam en natuurlijk InnovationQuarter een belangrijke rol hebben gespeeld. De juiste partijen zijn in regio Rotterdam zeker te vinden!

Vind de partijen die innovatie kunnen versnellen met de juiste middelen

Ook qua funding zijn middelen beschikbaar. Wanneer je een goed idee hebt, zijn er verschillende partijen die je kunnen helpen. Denk daarbij aan Uniiq en het Rotterdam Port Fund. Deze partijen zorgen er voor dat elk goed idee uitgewerkt en opgeschaald kan worden.

Kortom, hoe maak je die eerste stap in innoveren?

 1. Zorg voor kennis van zaken, weet wat de nieuwste technologieën opleveren
 2. Ga op zoek naar mensen die je kunnen helpen jouw idee te realiseren, doe het niet alleen!
 3. Vind de partijen die jouw innovatie kunnen versnellen.

Kom langs!

Begin met kennis: Volg tijdens het Navingo Career Event de Machine Learning workshop van RDM Next en zet je eerste voet aan boord van de – bijna – autonome watertaxi. Volg RDM Next op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze volgende ontwikkelingen.

 

 

Pitchronde tijdens het Maritiem Innovatie Overleg

Op 3 april jl. kwamen maritieme intermediaire partijen bij elkaar voor het Maritiem Innovatie Overleg. De aanwezige partijen ondersteunen het maritiem bedrijfsleven in de regio. Om de markt beter van dienst te zijn en het aanbod af te stemmen, organiseert Maritime Delta dit jaarlijkse overleg.

In een pitchronde vertelden de aanwezige partijen op kort en bondige wijze over innovatieprojecten binnen hun eigen organisatie, variërend van lasrobots tot demonstraties in autonoom varen. Na de pitches werd aan thematafels dieper ingegaan op de thema’s offshore renewables, vergroening scheepvaart en autonoom varen.

Overeenstemming bestond over het belang van deze thema’s voor de verschillende partijen en een aantal organisaties hebben een vervolgafspraak met elkaar gemaakt. Daarnaast is tijdens de thematafels geïdentificeerd welke projecten potentie hebben tot samenwerking en zal er een concreet overzicht van lopende projecten worden opgesteld. Een nuttig instrument om in beeld te krijgen op welke thema’s de deelnemende partijen mogelijk kunnen samenwerken. Daarnaast zullen de aanwezige organisaties hun project- en activiteitenkalenders delen om overlap in activiteit te voorkomen.

Aanwezige organisaties waren: Rijkswaterstaat/ SMASH, Netherlands Maritime Technology, Vereniging van Waterbouwers/ Van Oord, DOB academy, Hogeschool Rotterdam/ RDM CoE, STC Group, Gemeente Rotterdam, iTanks, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, InnovationQuarter/ Maritime Delta, EICB, SmartPoart, Werkendam Maritime Industries, Da Vinci College/ Duurzaamheidsfabriek en Buccaneer Delft.

 

 

 

Blog Maritime Delta door Hilbert de Jong, secretaris MKB-katalysatorfonds

Deze maand geven we het podium aan Hilbert de Jong, beleidsadviseur economie van de gemeente Sliedrecht (één van de zeven Drechtsteden) en sinds februari 2019 secretaris van het fonds.

MKB-katalysatorfonds stimuleert innovaties in de (maritieme) maakindustrie in de Drechtsteden

Denk je aan de maritieme delta van Nederland, dan zou je allereerst aan de regio Drechtsteden moeten denken. Bakermat van de maritieme sector in Nederland, thuishaven van tal van grote maritieme wereldspelers zoals Boskalis, IHC, Damen en Oceanco en dé locatie voor allerlei kleinere innovatieve bedrijven. Samen zijn de Drechtsteden maritieme topregio en daar zijn we trots op. Om die ambitie blijvend waar te maken, investeert de regionale overheid met het MKB-katalysatorfonds in de innovatiekracht van het bedrijfsleven. Uiteindelijk moet dit leiden tot duurzame economische groei en meer werkgelegenheid.

Als beleidsadviseur economie van de gemeente Sliedrecht (één van de zeven Drechtsteden) ben ik sinds februari 2019 secretaris van het fonds. Voor mij een mooie kans om mee te kijken in de innovatieve keuken van de Drechtsteden. Het MKB-katalysatorfonds bestaat sinds 2016 en stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de concretisering van innovatieve ideeën in de eerste fases van productinnovatie in de (maritieme) maakindustrie. Sinds de start in 2016 zijn 20 innovaties in de Drechtsteden gefinancierd. Het fonds biedt meerwaarde aan allerlei ondernemers. Omdat te laten zien hebben we recent een filmpje laten maken: https://www.youtube.com/watch?v=4B_Sin9nu0E.

Gemiddeld verstrekt het fonds € 145.000 aan subsidie per jaar. Ondernemers kunnen aankloppen voor 4 typen subsidies: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek, prototyping en de kwartiermaker. Maximale subsidiebedrag is € 40.000 en het gaat in alle gevallen om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. De overige 50% moet de ondernemer zelf inbrengen in geld, materialen en/of tijd (tegen een redelijk tarief).

De meeste aanvragen die we krijgen gaan over een kennisvoucher of een haalbaarheidsonderzoek. Een voordeel van het fonds is dat het laagdrempelig is. Daarnaast werken we snel: de doorlooptijd van een aanvraag bedraagt slechts 6 weken. Ondernemers lichten hun aanvraag mondeling toe bij een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. Zij adviseren vervolgens over toekenning, adviseren vanuit hun eigen ervaring en leggen verbinden met hun netwerk. Toegekende aanvragen komen nog terug voor een tussentijdse en eindpresentatie bij de adviescommissie.

Ook uniek aan het MKB-katalysatorfonds is dat het direct verbonden is aan de Duurzaamheidsfabriek. Via deze ‘innovatie hotspot’ hebben ondernemers toegang tot faciliteiten én tot relevante netwerken in het bedrijfsleven en het onderwijs. Zelf vervul ik mijn rol als secretaris onder de paraplu van de Duurzaamheidsfabriek en ben ik als fondsmanager het eerste aanspreekpunt van het MKB-katalysatorfonds.

Voor meer informatie:

https://www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl/

hdejong@duurzaamheidsfabriek.nl

Duurzaamheidsfabriek

 

 

 

Binnenvaart Centre of Excellence verbindt en innoveert

Binnenvaartondernemers en belanghebbenden van de sector gaan elkaar steeds beter vinden. Dat heeft het eerste jaar van het Binnenvaart Centre of Excellence bewezen. Kennis wordt gebundeld, concrete business owners dienen zich aan en de regionale trots op deze bedrijfstak wordt teruggebracht.

De vliegende start bracht mooie resultaten. Denk aan bijeenkomsten van het Platform Zero Incidents, concrete partnerships voor Technology Shipping, het nieuwbouwproject van lokale rondvaartonderneming Barone en de start van de Talent Innovation Pool van Hogeschool Rotterdam.

Afgelopen jaar zijn zestien potentiële projecten verkend, waarvan er zeven tot concrete resultaten hebben geleid. Ook staan er diverse initiatieven in de startblokken. De locatie van het Binnenvaart Centre of Excellence heeft reeds 500 bezoekers verwelkomd en dit aantal groeit nog altijd. Het netwerk waar de ondernemer en zijn schip centraal worden gesteld raakt bekend. Projectmanager Cees-Willem Koorneef: ‘Het Binnenvaart Centre of Excellence focust op innovatieve vraagstukken van ondernemers. We zien vooral de behoefte van ondernemers voor een ontmoetingsplek van waaruit aan inhoudelijke thema’s wordt gewerkt. De organisatie en samenwerking rondom de Zwijndrechtse Binnenvaartdagen die later dit jaar plaatsvinden is daar een goed voorbeeld van.’

Ook dit jaar werkt de projectmanager van het Binnenvaart Centre of Excellence aan het opzetten van projecten. Veelvoorkomende thema’s zijn het verduurzamen van het schip, het digitaliseren van bedrijfsprocessen en oplossingen voor de arbeidsmarkt. Oftewel; de toekomst van de binnenvaartsector. Waar aanbieders van oplossingen nog moeite hebben de schipper te vinden, kan het vakmanschap en de expertise uit de sector zelf meer worden ingezet bij innovatie. Het Binnenvaart Centre of Excellence is er om deze verbinding te maken.

Ziet u een kans voor een project? Neem contact op met projectmanager Cees-Willem Koorneef of bel 06-23693774.

 

 

 

 

Wat doet de Maritime Delta Netwerkmakelaar Sanne de Vleeschhouwer?

Als ik nieuwe mensen leer kennen en uitleg wat voor werk ik doe, dan ligt een sales pitch voor de hand. Niet voor een product of een dienst maar voor de maritieme sector. Vanaf mijn eerste werkdag bij de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT), in juni 2013, ben ik nog meer van de maritieme sector gaan houden. In deze sector werken mensen met hart voor hun vak. Mensen die ideeën dankzij daadkracht en enthousiasme weten om te zetten naar duurzame concrete oplossingen voor hun klanten.

Sinds de start van de Maritime Delta is NMT als partner actief betrokken bij de uitvoering van het programma. Een belangrijk deel van onze leden is gevestigd in de regio Zuid-Holland en Werkendam en dankzij onze samenwerking kunnen we in deze regio meer activiteiten organiseren voor onderwijs en bedrijfsleven.

Als netwerkmakelaar voor de Maritime Delta breng ik (MKB)bedrijven in contact met opleidingen en studenten. Ook organiseer ik activiteiten om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast ondersteun ik (MKB)ondernemers bij innovatietrajecten gericht op energietransitie en digitalisering. Bijvoorbeeld door hen te informeren over lopen innovatieprojecten, op zoek te gaan naar samenwerkingspartners of hen informatie en advies te geven over testfaciliteiten en financieringsmogelijkheden. Dat klinkt misschien wat vaag, dus neem gerust contact met mij op om te zien wat ik voor u kan betekenen!

Mail Sanne de Vleeschhouwer – Maritime Delta Netwerkmakelaar

 

 

 

Blog Maritime Delta door Smart-Ship: Betekent autonoom varen onbemand varen?

Deze maand geven we het podium aan het team van Smart-Ship dat in 2018 opgezet is door Roy en Brent Kok. Deze maand sloot Jelle Tiemensma zich bij het team aan.

De transitie naar autonoom varen: betekent autonoom ook onbemand?

In vergelijking met de auto-industrie staat de transitie naar autonoom transport in de maritieme sector nog redelijk in de kinderschoenen. De drang ernaar is echter groot, zo blijkt ook uit het Ideecafé: Visie op Autonoom Varen, georganiseerd door Maritieme Delta op 19 februari 2019. Het doel is bekend, maar hoe komen we er?

In de EU hebben er tussen 2011 en 2017 meer dan 20000 ongelukken plaatsgevonden in de maritieme sector. Opmerkelijk is dat zo’n 60% van de incidenten te herleiden is naar menselijke fouten (Bron: EMSA). Maar is het wel zo makkelijk om de schuld af te schuiven op het falen van de mens? In werkelijkheid speelt het steeds drukker wordende verkeer op de binnenwateren en in/rondom de havens ook een belangrijke rol alsmede het gebrek aan goed opgeleid personeel.

Het mag duidelijk zijn wat autonoom varen op deze vlakken te bieden heeft, maar niemand lijkt de manier te weten waarop dit bereikt moet worden. Nu is de filosofie van menig autonoom varen-project dat de controle bij de mens weggenomen moet worden, aangezien een computer het toch beter zou kunnen. Echter ontstaat er ook hierover weer discussie: Wie is er verantwoordelijk als er iets misgaat? Kan de AI het werkelijk beter dan een menselijke bestuurder? Toepassing van AI zorgt dus voor vragen op het gebied van ethiek en aansprakelijkheid. Daarnaast moet veiligheid te allen tijde gegarandeerd kunnen worden aangezien kleine fouten al snel miljoenen euro’s kunnen kosten, zie bijvoorbeeld het ongeval met de Helge Ingstad waarbij voor meer dan €400 miljoen schade ontstond door communicatiefouten. Om deze redenen is het niet vreemd dat de schattingen voordat we volledig autonoom functionerende schepen in grote getalen voorbij zien komen uiteenlopen van 15 tot meer dan 25 jaar.

Er is dus nog een flinke periode te overbruggen, waarin we veiligheid en duurzaamheid niet overboord kunnen zetten. Wij bij Smart-Ship geloven niet direct in een volledig autonoom varend schip, maar eerder in een harmonieuze samenwerking tussen de mens en de machine, waarin we de rekenkracht van de computer kunnen combineren met de flexibiliteit van de menselijke bestuurder. Door informatie aan de bestuurder op een directe en intuïtieve manier te communiceren door middel van haptiek blijft de aandacht behouden en wordt de werkdruk verminderd, wat uiteindelijk resulteert in een veiligere sector. Het gebruik van krachten en trillingen voor het communiceren van informatie heeft zijn waarde al bewezen in de auto- en luchtvaartindustrie, echter valt er in de maritieme markt op dit vlak nog veel te winnen.

Kortom, de weg naar volledig autonoom varen zit dus vol onzekerheden. Ineens het roer omgooien is door al het bovengenoemde niet mogelijk, de transitie zal geleidelijk moeten verlopen en het blijkt dat er in de huidige situatie nog veel te verbeteren valt. Een blik op de horizon is goed, maar het is van belang ook van de directe omgeving bewust te zijn. Hierdoor kunnen we samen zorgen voor een veiligere maritieme industrie, nu en in de toekomst!

Smart-Ship is opgezet door Roy en Brent Kok in september 2018. De startup is ontstaan uit Roy’s ambitie de opgedane kennis uit zijn master thesis aan de TU Delft om te zetten naar een praktische toepassing. In februari is het derde lid, Jelle, aangesloten en is Smart-Ship uit honderden andere startups als één van de 8 geselecteerd om deel te nemen aan het YES!Delft Accelerator programma. Tijdens dit intensieve, 5 maanden durende programma wordt kennis opgedaan op de gebieden van ondernemerschap, sales, marketing en persoonlijke ontwikkeling door trainingen en mentorschap van (oud) ondernemers en kan er gebruik worden gemaakt van het uitgebreide netwerk dat de incubator biedt.

Meer te weten komen over Smart-Ship of tips/interesse voor een samenwerking? Neem contact op met info@smart-ship.eu of ga naar www.smart-ship.eu.

Auteurs:

Roy Kok – Founder/CEO

MSc Offshore and Dredging Engineering (TU Delft)

MSc Biomechanical Engineering (TU Delft)

BSc Aerospace Engineering (TU Delft)

 

Brent Kok – Co-Founder/CFO

MSc Student Tax Economics (Erasmus Universiteit)

BSc Tax and Business Economics (UVA)

 

Jelle Tiemensma – Co-founder/CTO

MSc Energy & Process Technology (TU Delft)

BSc Mechanical Engineering (TU Delft)

 

 

 

Terugblik op Ideecafé: Visie op Autonoom Varen

Op 19 februari vond het Ideecafé: Visie op Autonoom Varen plaats bij de STC Groep. In samenwerking met Netherlands Maritime Technology en Rotterdam Maritime Services Community werden visies op Autonoom Varen vanuit scheepsbouw, AI, verzekeraars en overheid samengebracht. Een onderwerp dat in de sector op veel belangstelling kon rekenen dus de zaal zat goed vol met ruim 70 bezoekers.

Het Ideecafé gaf een actueel blik op het onderwerp autonoom varen vanuit verschillende hoeken in de sector met als moderator Martin Bloem van Marstrat. Marnix Krikke van Netherlands Maritime Technology sprak over de verschillende lopende projecten en initiatieven op het gebied van autonoom varende schepen. Vincent Wegener, van het bedrijf Captain AI, legde uit hoe zij een algoritme kunnen laten leren van allerlei nautische situaties door middel van Machine Learning. Dit algoritme zal, op den duur, op een schip zelf besluiten kunnen nemen in ad-hoc situaties. Vanuit verzekeraar AON, onderstreepte Erwin van Geyte dat er in de juridische en verzekeringswereld nog veel vragen zijn. Is een autonoom varend schip bij wet nog wel een schip te noemen? En wie is er verantwoordelijk voor dat autonoom varend schip als er iets mis gaat? Tenslotte noemde Patrick Potgraven, namens I&W en het programma Smart Shipping NL, dat de overheid ruimte wil bieden voor autonoom varen tests in de binnenwateren.

Dat we hier nog niet over zijn uitgepraat, dat is duidelijk. Daarom wordt er al een vervolg van deze sessie gepland. Wilt u hierbij aanwezig zijn, meedenken of heeft u ideeën over autonoom varen? Dan kunt u contact opnemen met hilde.veeken@innovationquarter.nl

 

Maritime Delta Diner

Maritime Delta Diner brengt top maritieme sector samen

Regionale samenwerking loont! Dat werd duidelijk tijdens het jaarlijkse Maritime Delta Diner met de aanwezigen executives, bestuurders en directeuren dat plaatsvond op 11 februari bij GustoMSC in Offshore Valley Schiedam.

Maritime Delta vaart een solide koers

Tijdens het jaarlijks Maritime Delta Diner kwamen meer dan 80 personen op executive level uit de maritieme sector bijeen, om terug te blikken op de successen en vooruit te kijken naar komende activiteiten en kansen. Het diner vond dit jaar plaats bij GustoMSC in Schiedam. GustoMSC is een gerenommeerd ontwerp- en ingenieursbureau in de offshore sector.

De Maritime Delta is inmiddels een begrip als de grootste maritieme regio van West-Europa met meer dan 5.000 maritieme vestigingen. En kenmerkend door wereldspelers op het gebied van onder andere offshore, scheepsbouw, en de vele toeleveranciers voor het clusters.

Daarnaast is Maritime Delta, inmiddels sinds 2012, een succesvol samenwerkingsprogramma dat zich in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, kennis-en onderwijsinstellingen en brancheorganisaties inzet voor het versterken van dit cluster. Samen met de partners wordt daarbij gewerkt aan afstemming en concrete activiteiten op het gebied van innovatie en human capital.

De oplossingen zijn in de Maritime Delta aanwezig

Twee bedrijven met wereldwijde impact, GustoMSC en GE, vertelden over hun rol in innovatie en duurzaamheid. Zo gaat GE de krachtigste windturbine ter wereld testen op de Tweede Maasvlakte en speelt GustoMSC een onmisbare rol in de ontwikkeling van offshore windparken overal ter wereld.

Wethouder van Schiedam, Fahid Minhas, benadrukte het economisch belang van Offshore Valley voor het gehele Rotterdamse havengebied. Onder de noemer Maritiem Onderwijs -en Innovatiecentrum (MOIC) ondertekenden Schiedamse bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente een intentieverklaring voor een gezamenlijke aanpak op arbeidsmarkt -en innovatievraagstukken. Doel van het MOIC is om de sterke economische positie van het havengebied te behouden, nu en in de toekomst.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Zuid-Holland voor economie en innovatie maakte tijdens de avond de investering van energie-innovatiefonds ENERGIIQ bekend in het maritieme bedrijf We4Sea. We4Sea is een Delfts bedrijf met een slimme oplossing om brandstofverbruik van schepen te monitoren.

Met de inspiratie van voorgaande sprekers in het achterhoofd, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens de negen parallelle thema-sessies, gebaseerd op actuele marktkansen, -ontwikkelingen of -hiaten. Deze sessies waren voorbereid en ingeleid door de verscheidene Maritime Delta-partners.

De thema’s waren:

 • Arbeidsmarkt branding & Leven lang Leren
 • Energie-transitie & Verduurzaming
 • Maritiem Onderwijs Innovatie Centrum
 • Binnenvaart
 • Autonoom Varen
 • Smart Productie
 • Promotie & Acquisitie
 • Financiering & Investeringen
 • Offshore Wind

Tijdens geanimeerde gesprekken aan de tafels werd gesproken over mogelijke gezamenlijk vervolgstappen. En welke acties gezamenlijk kunnen worden opgepakt tussen de partners. De komende periode worden uitkomsten verder uitgewerkt door de Maritime Delta en partners, en kunt u hier via onze mediakanalen binnenkort meer over verwachten.

Nieuwsgierig hoe de avond eruitzag? Bekijk hier de foto’s van het Maritime Delta Diner.

Innovatiesessie: Digitalisering in de Baggerindustrie

Op dinsdag 5 februari organiseerde InnovationQuarter, vanuit het samenwerkingsverband Maritime Delta, een innovatiesessie over Digitalisering in de Baggerindustrie. Met ruim 70 personen uit de baggerindustrie werd besproken hoe we digitalisering in deze industrie kunnen versnellen en wat daar voor nodig is.

De bijeenkomst ging van start met drie sprekers over de nieuwste ontwikkelingen binnen de digitalisering van de baggerindustrie. Aan het woord kwam Erwin Strik, van het jonge innovatieve bedrijf Onboard. Onboard biedt een online platform voor het verzamelen van data, op het schip maar ook aan de kade. Hij riep op tot gedeelde infrastructuren, om zo samen voordeel te halen uit digitalisering. Vanuit de corporate startup ShipSupport was Dominique van ‘t Hof aanwezig om te vertellen hoe zij met een e-commerce platform het online verkopen van scheepsonderdelen simpeler willen maken en wat zij nog meer kunnen doen met data. Jorn Bertens van Van Oord sprak over het initiatief One Marine Data Standard waarmee Van Oord en andere partners uit de baggerindustrie één data standaard ontwikkelen. Dit maakt het uitwisselen van data en het gebruiken van deze data veel makkelijker.

Tijdens drie werksessies gingen de sprekers persoonlijk in gesprek met de aanwezigen en werden de blokkades in digitalisering van de industrie geïdentificeerd. Deze hebben vooral te maken met het delen van data. De sessies gaven ook inzicht in kansen voor samenwerking met name in het delen van kennis en data. Heeft u zelf ideeën over hoe we digitalisering in de baggerindustrie kunnen versnellen? Dan kunt u contact opnemen met hilde.veeken@innovationquarter.nl

 

Blog Maritime Delta door Anne Visser: Hoe trek ik de juiste mensen aan?

Deze maand geven we het podium aan Anne Visser, Business Unit Manager Navingo en Navingo Career.

De tijd dat je een vacature plaatst en daar direct in veelvoud reactie op krijgt is ruimschoots voorbij. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Centraal staat de vraag: hoe trek ik de juiste mensen aan? En, nog belangrijker, hoe bind en boei ik nieuwe medewerkers?

Cruciaal in het aantrekken van talent is hoe een bedrijf zich presenteert. De werkzoekende van vandaag wil meer dan alleen salaris en een pensioenplan. Binnen welke markten beweegt het bedrijf zich? Is het duurzaam en maatschappelijk betrokken? Future-proof, zoals een millennial zou zeggen. Visie, managementstijl, bedrijfscultuur en doorgroeimogelijkheden. Dit zijn de speerpunten waarop young professionals een definitieve keuze baseren . Pas als dit duidelijk is voor werkzoekenden, en op de juiste manier worden gepresenteerd, biedt de werkgever een lange termijnoplossing voor het aantrekken van talent.

De bovengenoemde factoren klinken heel gemakkelijk en geloof mij als ik zeg dat de maritieme en offshore sectoren pittige markten zijn. Scherpe doelstellingen, veranderende toekomstvooruitzichten en technologische innovaties vormen slechts een aantal van de uitdagingen voor bedrijven in deze industrieën. Voeg daar de energietransitie aan toe en je beweegt als organisatie binnen een zeer interessant speelveld. De energietransitie maakt dat bedrijven anders ingericht moeten worden om klaar te zijn voor de toekomst. Een aanzienlijke uitdaging.

Ik ben overtuigd dat de uitdagingen vandaag de dag ook kansen bieden. Het besef dat een persoonlijke match tussen werknemer en werkgever essentieel is in de industrie groeit. Dit kan volgens mij gezien worden als een positieve ontwikkeling. Investeer in je bedrijfspresentatie aan zowel de markt als aan potentieel talent. In een kandidatenmarkt ben jij als werkgever aan zet.

Anne Visser is Business Unit Manager Navingo en Navingo Career. Navingo is een mediabedrijf met een breed bereik in de maritieme, offshore en energiesector. Via multimedia platforms bestaande uit internationale events, websites en print, worden (potentiële) klanten en nieuwe werknemers waar ook ter wereld bereikt.