Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum uit de Startblokken

Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum (MLO) uit de startblokken

Het MLO is het netwerk voor maritieme HR professionals ter bevordering van arbeidsmobiliteit binnen de sector. Samenwerkingsverband Maritime Delta heeft het budget bijgedragen ter financiering van MLO kwartiermaker Frits Luijten. Het netwerk is nu uit de startblokken en kan na de derde vergadering al rekenen op de medewerking van 25 maritieme bedrijven. Voor verdere updates over het MLO lees dan het artikel van Nederland Maritiem Land. Klik hier voor meer informatie.

TKI Maritiem stelt budget beschikbaar voor Innovatiemakelaar

Ook in 2018 stelt het TKI Maritiem geld beschikbaar voor het inhuren van innovatiemakelaars door het innovatief maritiem midden en klein bedrijf. Het mkb kan 50% van de kosten van de makelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van 10.000 euro. Het doel is om mkb-ondernemers te begeleiden bij het innovatieproces, het opzetten van een business case voor het in de markt zetten van hun innovatie of te ondersteunen bij het in de markt zetten van hun innovatieve product of dienst. Klik hier voor meer informatie.

 

MIIP project: Methanol als alternatieve brandstof

Het afgelopen jaar hebben Maritiem Kennis Centrum, TNO en TU Delft met steun (via de z.g. MIIP-regeling van Nederland Maritiem Land) van het Ministerie van EZK, de mogelijkheden onderzocht om methanol in te zetten om luchtemissies in de scheepvaart drastisch te verminderen. Hoewel LNG als alternatieve transportbrandstof inmiddels toegepast wordt in de maritieme sector zijn de investeringskosten en het ruimtebeslag aan boord vooral voor kleinere schepen relatief hoog. Methanol heeft vergelijkbare milieuprestaties als LNG, maar scoort duidelijk beter op de twee bovengenoemde terreinen. Lees hier meer.