Maritime Delta Student Challenge 2020

Covid-19 onderwijs impact en belang stages

Als gevolg van de Covid-19 pandemie is het fysieke (maritiem) onderwijs sinds medio maart abrupt gestopt. Met man en macht is het onderwijs overgeschakeld naar digitale lessen. Gelet op de omstandigheden is dit succesvol verlopen. Uiteraard heeft het wel wisselende impact op de diverse studenten. Jongens en meiden die bijvoorbeeld gewend zijn om veel met de handen te doen en dan een periode volledig te zijn veroordeeld tot digitale (theorie)lessen, maakt je niet erg blij. Gelukkig is er weer meer ruimte om meer en meer praktijk onderwijs op de opleidingslocaties uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van veel maritieme opleidingen.

Het onderwijs doet er alles aan om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele achterstanden in te halen. Voor de maritieme studenten die komend studiejaar op stage moeten is het van enorm belang dat er ook voldoende stageplaatsen door het bedrijfsleven worden aangeboden. Uiteraard begrijpt iedereen in het onderwijs dat ook bij het maritieme bedrijfsleven de gevolgen duidelijk merkbaar zijn van deze onzekere periode. Dat dit soms het beschikbaar stellen van stage- en afstudeerplaatsen in een ander daglicht kan zetten, is begrijpelijk. Toch is het de gezamenlijke uitdaging van onderwijs en bedrijfsleven om te zorgen dat studenten verder kunnen in hun ontwikkeling en stappen zetten in hun weg naar de maritieme sector.  Voldoende stage- en afstudeerplaatsen zijn daarin van wezenlijk belang, ook als dit soms betekent dat deze net iets anders ingericht moet worden dan gebruikelijk.