Blog: Het Maritiem TechPlatform gaat voor een opschaling

Het Maritiem Techplatform – Volle vaart vooruit! Samen innoveren in de maritieme sector.

Vanuit het Maritiem Tech Platform zitten we, ondanks de corona-crisis, niet stil. Orderportefeuilles zijn nu nog goed gevuld, maar lopen mogelijk straks terug. De opschaling subsidie aanvraag vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en de publiek private samenwerking die daaruit voortvloeit is daarmee een extra kans om bedrijven te ondersteunen in relatie tot het thema digitalisering in de Maritieme sector. Op 20 mei jl. hebben STC en Da Vinci College in samenwerking met adviesbureau Birch een succesvol webinar georganiseerd inzake digitalisering in de maritieme sector. Ruim 35 bedrijven en partners zoals overheid, brancheorganisaties en onderwijs gingen online met elkaar in gesprek over samen kansen benutten, de rol die het Maritiem Tech Platform hierin kan spelen en wie concreet een bijdrage aan deze activiteiten kan leveren. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete en mooie opbrengsten, zie onderstaande afbeelding.

Inhoudelijk zien we dat de maritieme sector voor grote veranderingen staat waarin digitalisering en automatisering een steeds belangrijkere rol spelen. Zo wordt het ontwerp en de ontwikkeling van schepen steeds vaker in de computer gedaan (digital twin); zijn alle apparatuur en machines op een schip aan elkaar gekoppeld waardoor data verzameld kan worden voor bijvoorbeeld predictive maintenance en worden vr-brillen ingezet om de monteur aan boord van een schip op afstand te helpen bij het onderhoud. Digitalisering vraagt om innovatie bij de bedrijven maar ook binnen het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om de studenten en medewerkers voor te bereiden om op een goede manier met deze ontwikkelingen om te kunnen gaan, wat ook aandacht vraagt voor de sociale competenties van zowel studenten als werknemers.

Dit leidt tot een aantal concrete ideeën om het maritieme onderwijs mee te laten innoveren met het bedrijfsleven. MTP zet met deze opschaling in op het ontwikkelen van hybride leeromgevingen en digitale leermiddelen. Bovendien willen we als platform meer bekendheid in de regio creëren zodat bedrijven ons gemakkelijker weten te vinden met hun projectvragen omdat we zien dat er nog niet voldoende bekendheid in de regio is met ons initiatief.

Ons doel voor de toekomst is dan ook dat het Maritiem Techplatform het platform wordt voor innovatieve maritieme samenwerking in de regio met als hoofdthema het vergroten van de Maritieme Digitalisering. Deze samenwerking is erop gericht om een nieuwe generatie mensen goed op te leiden voor het bedrijfsleven zodat ze in een wereld die steeds meer digitaal wordt van waarde zijn en blijven. Het platform biedt een plek waar alle betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Dit bevordert de aansluiting op het bedrijfsleven en daarmee de kwaliteit van het onderwijs en haar studenten. Het Maritiem Techplatform verbind de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Werkendam aan elkaar. Vanuit Maritiem Delta wordt dit initiatief ondersteund met een kwartiermakersbijdrage. Deze kwartiermaker gaat de uitvoering van het project en de samenwerking tussen partijen aanjagen.

We zullen u graag via deze nieuwsbrief en de site www.maritimedelta.nl op de hoogte houden. U bent van harte welkom om ons te bezoeken op het www.maritiemtechplatform.nl.