Rijk en regio starten onderzoek naar uitbreiding van de haven Werkendam

Florerende binnenvaarthaven

De binnenvaarthaven van Werkendam is onderdeel van de Maritime Delta. Gelegen aan de Merwede, heeft de haven van Werkendam uitstekende verbindingen naar Antwerpen, Rotterdam en Duitsland. Mede door de gunstige ligging heeft zich hier een vooraanstaand innovatief scheepvaartcluster gevormd, gericht op beheer, onderhoud en afbouw van binnenvaartschepen. Daarnaast bevinden er zich belangrijke bedrijven voor schepen ten behoeve van zee- en kustvaart en voor projecten in de offshore, baggerij en waterbouw. Tenslotte is Werkendam de op twee na belangrijkste thuishaven voor binnenvaartschippers in Nederland. De haven is volledig benut. Om vertrek van bedrijven te voorkomen, is uitbreiding van de haven op korte (<2025) en middellange termijn noodzakelijk (rond 2030).

Stapsgewijze uitbreiding

Op korte termijn wil de gemeente Altena in goed overleg met de ondernemers een insteekhaven aan de Biesboschhaven Zuid realiseren. De beoogde locatie betreft het terrein van de voormalige mengvoederfabriek en directe omgeving ten oosten van de Biesboschsluis (zie kaartje). Het gaat in totaal om een servicehaven met een omvang van circa 135 x 50 meter. Het is een eerste stap, eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat er behoefte is aan 2600 meter extra kaderuimte. Als tweede stap moet een uitbreiding van de haven rivierinwaarts een einde maken aan het nijpende plaatsgebrek.

Indicatie plangebied insteekhaven Biesboschhaven Zuid Werkendam.

Combineren van opgaven

Naast de noodzaak voor uitbreiding van de haven zijn er nog andere belangrijke riviergebonden opgaven vanuit zowel Rijksoverheid, provincies en Waterschap Rivierenland. Het gaat hierbij onder meer om waterveiligheid (rivierverruiming en dijkversterking), overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart, waterkwaliteit in de rivieren en natuurontwikkeling in de uiterwaarden. De ambities van de overheden zijn op initiatief van de gemeente Altena verwoord en verbeeld in een brochure. Om riviergebonden opgaven gezamenlijk en in samenhang op te pakken is het nationale Programma Integraal Riviermanagement vorig jaar gestart. Werkendam is binnen dit programma aangewezen als pilotstudie.

MIRT-Onderzoek

Het Rijk, regio (provincies, waterschap) en gemeente Altena hebben afspraken gemaakt om de opgaven en kansen in het gebied rond Werkendam-Sleeuwijk gezamenlijk te onderzoeken in een MIRT-onderzoek. Het MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT zijn projecten opgenomen waarbij het Rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het MIRT-onderzoek Werkendam zal onder meer inzicht geven in het toekomstperspectief voor de haven. Dit wordt onder meer bekeken vanuit de rol van Werkendam in de bredere context, namelijk de Maritime Delta. Het MIRT-onderzoek geeft tevens inzicht in de kosten en de financieringsmogelijkheden. Op basis van het onderzoek zullen betrokken overheden in juni 2021 duidelijkheid geven of en op welke wijze er een vervolg komt.