Jan van Dinther Maritime Delta

Jong Haventalent 2021: ‘Transitie tastbaar maken voor jongeren en young professionals’

In aanloop naar de Regionale Maritieme Agenda geven maritieme koplopers uit de regio hun visie op de sector. De komende periode publiceren we verschillende van deze interviews via onze Maritime Delta-kanalen. We starten de interview reeks met Jan van Dinther op het thema human capital en digitaliseren.

‘Jíj bent de verandering die nodig is om de Rotterdamse haven te verduurzamen en de energietransitie te laten slagen.’ Die boodschap wil Jan van Dinther, Energy Transition Developer bij Siemens en Jong Haventalent 2021, uitdragen aan scholieren, studenten en young professionals.

Als ambassadeur en rolmodel wil hij jong talent laten zien welke concrete veranderingen nodig zijn. ‘Niet met een grafiek die de CO2-uitstoot van de haven weergeeft, maar door de uitdagingen van havenbedrijven tastbaar te maken. De industrie heeft de jongere generatie hard nodig om de transitie tot een succes te maken.’

Uitdagingen van de haven

‘Dat veel bedrijven werken aan CO2-reductie en duurzame businessmodellen, dat weten jongeren inmiddels wel’, zegt Jan. ‘Maar wat betekent dat nou concreet? Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij het aansluiten van een windpark in de haven, en wie houden zich daar allemaal mee bezig? Uit welke schakels bestaat de energieketen en wat doen die bedrijven nou echt? En wat maakt de onvermijdelijke verandering zo’n grote opgave?’ Als Jong Haventalent wil hij antwoord geven op zulke vragen, om zo de uitdagingen in beeld te brengen en te laten zien wat jongeren daarin kunnen betekenen.

Actie en daadkracht

In een podcastserie gaat Jan in gesprek met managers en ondernemers over hun rol in de energietransitie. Om zo een realistisch beeld te geven van wat zij dagelijks doen om de haven te verduurzamen. ‘Dat leer je niet van een grafiekje of mooi praatje in een video of vacaturetekst. Jongeren willen actie zien. Daadkracht is essentieel om deze generatie te inspireren en aan je te binden.’ Dat besef dringt nu ook door bij de havenbedrijven zelf, merkt Jan. ‘Ze zijn net als ik op zoek naar manieren om de jongere doelgroep te boeien, dus vertellen graag hun verhaal.’

“Om iets te bereiken, moet je risico’s nemen. Juist de jongere generaties kunnen daarin het verschil maken.”

– Jan van Dinther, Energy Transition Developer bij Siemens en Jong Haventalent 2021

Energie-infrastructuur digitaliseren

Bij Siemens houdt Jan zich bezig met de digitalisering van de energie-infrastructuur, een belangrijk onderdeel van de transitie in de haven. Hij ontwerpt bijvoorbeeld software waarmee netbeheerders het rendement van een investering berekenen. ‘Heel waardevol, want de energietransitie is nog heel onzeker. We hebben geen idee wat er binnen nu en 2050 gebeurt, maar wat we wel weten is dat het elektriciteits-, waterstof- en gasnet een grote rol gaan spelen. Daarom wil je robuuste investeringen doen, die ook in de toekomst van waarde blijven. Hoe die toekomst er ook uitziet.’

Morele plicht

Jans interesse in grote technische systemen ontstond tijdens zijn studie Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. ‘Ontzettend complex en interessant, zeker omdat ze zo moeilijk te veranderen zijn. De energietransitie is een goed voorbeeld: de urgentie is bekend, maar hele sectoren zoeken naar manieren om het voor elkaar te krijgen.’ Tijdens zijn afstuderen zag hij wat onder meer Shell, Van Oord en Siemens doen om de toepassing van waterstof en windenergie op grote schaal mogelijk te maken. ‘Dat gaat met name om technologische innovaties, bijvoorbeeld om de installatie van offshore-windturbines te vereenvoudigen. Ik voelde me verplicht die ervaringen te delen met leeftijdsgenoten.

Onmisbare schakel

Om zijn doelgroep te bereiken, gaf Jan zich op als Jong Haventalent. De titel wordt jaarlijks toegekend door de Jong Havenvereniging om young professionals te inspireren. ‘Ik wil jongeren laten zien hoeveel impact ze kunnen maken, juist omdat er veel verandering nodig is’, licht Jan toe. ‘Grote, traditionele havenbedrijven gedragen zich vaak risicomijdend. Maar om te vernieuwen, moet je risico’s nemen. Jongeren kunnen daarin het verschil maken. Ze zijn een onmisbare schakel; het succes van de energietransitie hangt grotendeels van deze generatie af. Dat wil ik ze laten zien, zodat ze hun kennis en ideeën durven te laten gelden.’

“Bij de bedrijven zelf gaat de verandering niet snel genoeg.”

– Jan van Dinther, Energy Transition Developer bij Siemens en Jong Haventalent 2021

Kennis, ervaring én innovatie

Jan verwacht dat jongeren meer risico’s nemen om klimaatverandering tegen te gaan en grotere stappen zetten op het gebied van digitalisering. ‘Dat gaat vast minder gestructureerd en gepaard met wat fouten, maar dat is onvermijdelijk bij innovatie. Tot op zeker hoogte uiteraard.’ Het Jong Haventalent is zich tegelijkertijd bewust van het belang van kennis en ervaring. ‘Zonder kennis van de bedrijfsgeschiedenis kom je niet ver. Ook inhoudelijke kennis van het werk is onmisbaar. Daarin lopen oudere generatie voor op jongeren, simpelweg doordat ze meer uren hebben gemaakt.’

Mond opentrekken

Kennis mag dan belangrijk zijn, toch vindt Jan dat young professionals zich nog te snel van de wijs laten brengen door meer ervaren collega’s. ‘Heb je een beeld van hoe het beter kan, blijf daar dan in geloven. Probeer een weg te vinden om je ideeën mogelijk te maken en verzamel mensen om je heen om er samen mee aan de slag te gaan. Want bij de bedrijven zelf gaat de verandering niet snel genoeg. Als mensen zoals jij hun mond niet opentrekken, komen we er niet met z’n allen.’

Jan is nog tot en met december Jong Haventalent. Lees meer over de verkiezing op de website van de Havenvereniging Rotterdam. Meer weten over Regionale Maritieme Agenda? Neem contact op met Tessa Luijben op telefoonnummer 06 – 4900 0218 of via email