Energy Skills&Tech – Accelerating the energy transition with skills

Energy Skills&Tech

LET OP: Wegens onvoldoende aanmeldingen wordt dit evenement uitgesteld. Als je geïnteresseerd bent, registreer je dan onderaan deze pagina, dan nemen wij contact met je op zodra we een aantal data hebben geselecteerd.

Wist je dat slechts 25% van de innovaties die in Nederland slagen, wordt bepaald door R&D-investeringen en 75% door sociale innovatie? Onderzoek* laat zien dat technologische innovatie weliswaar goed is voor kenniscreatie, maar dat snelle en goede inzet en gebruik sociale innovatie en vaardigheden vereist.

In plaats van je met een andere presentatie te informeren over wat het betekent en hoe het werkt, geven we je de kans om echt te leren door te doen. In een serious game van Perspectivity werk je samen met een team aan duurzaamheids- en klimaatdoelen en ervaar je de behoefte aan soft skills. Je wordt geconfronteerd met de cruciale afweging tussen duurzaamheid op lange termijn en economische groei op korte termijn; hoe gaan we om met deze complexe situatie?

We hebben minimaal 12 mensen nodig om het spel te spelen en maximaal 30 mensen om op zijn best te spelen.

Het evenement wordt live georganiseerd in Buccaneer Delft.

Aanmelden voor dit event kan via deze link.


PLEASE NOTE: This event will be postponed due to insufficient number of registrations. We want to involve you in determining when is the best time to organize this event. So, if you are interested, please register at the bottom of this page and we’ll contact you as soon as we have some dates selected.

Did you know that only 25% of the innovations that succeed in the Netherlands are determined by R&D investments and 75% by social innovation? Research* shows us that technological innovation may be good for the creation of knowledge, but its rapid and good deployment and use requires social innovation and skills.

Instead of informing you with another presentation about what it means and how it works, we give you the opportunity to really learn by doing. In a serious game by Perspectivity you will work together with a team on sustainability and climate goals and experience the need for soft skills. You will be confronted with the crucial trade-off between long-term sustainability and short-term economic growth; how are we going to deal with this complex situation?

We need a minimum of 12 people to play the game and a maximum of 30 people to play at its best.

The event will be organized live at Buccaneer Delft.

Click here to sign up for the event.