Voortvarend!

2023 is voortvarend begonnen! Deze maand hebben vele maritieme bedrijven in Zuid-Holland – van rederijen, havenindustrie, werven, binnenvaartschippers tot leveranciers – hun duurzame ideeën ingediend voor het Just Transition Fund Rijnmond. En dat is goed nieuws voor zowel de energietransitie als voor een  (toekomstbestendige) economie in de regio.

De ingediende projecten voor dit subsidiefonds zijn erg divers: van schepen op alternatieve duurzame brandstoffen, nieuwe concepten voor energieopslag tot circulaire oplossingen die kritische grondstoffen wederom beschikbaar maken voor nieuwe toepassingen. Daarnaast is er in de energietransitie óók op nationaal niveau voortgang geboekt; het Maritiem Masterplan onder leiding van Nederland Maritiem Land, is onlangs ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Met de serieuze ambitie van 150 emissieloze  schepen in 2030 en inzet op de ontwikkeling van de benodigde nieuwe vaardigheden en (digitale) kennis in de sector. Uiteraard zijn we voor zowel het Just Transition Fund als het Nationaal Groeifonds nog in afwachting van de definitieve beoordelingen cq toekenningen, maar de ambities uit de sector, en de omvangrijke samenwerking én inzet die achter deze voorstellen schuilgaan, stemmen al buitengewoon hoopvol.

Tegelijkertijd horen en zien we de huidige uitdagingen in de sector; van arbeidstekorten, beschikbaarheid van grondstoffen en onderdelen, tot de benodigde fysieke ruimte voor de energietransitie en ondernemerschap. Deze vraagstukken vragen dan om aandacht en een toenemende samenwerking tussen sector en overheid. Regionale (en nationale) partijen hebben zich vorig jaar gebundeld in de Regionale Maritieme Agenda. Een visie voor het cluster in 2030 en wat er in Zuid-Holland nodig is om deze doelstellingen te realiseren.

Op 13 februari aanstaande komt de top van het cluster bijeen voor het Maritime Delta Diner. Dit keer in de RDM Campus in Rotterdam. Bovenstaande  thema’s komen tijdens het diner uiteraard aan bod en er wordt met CEO’s, bestuurders en koplopers uit de sector gesproken wat dit aan (aanvullende) concrete inzet vereist.

Met de uitkomsten gaat Maritime Delta in samenwerking met de sector weer verder aan de slag. Het programma zet zich sinds 2012 in voor het versterken van het regionaal maritieme cluster. InnovationQuarter als regionaal ontwikkelingsmaatschappij coördineert dit en voert de gezamenlijke agenda met vele partners ook concreet uit. Dit doen we door onder meer netwerkactiviteiten te organiseren, regionale projecten (zoals voor het Just Transition Fund) te ondersteunen en te zorgen voor afstemming en kennisuitwisseling binnen en buiten het cluster. Dit uiteraard in nauwe dialoog met de sector en onder aansturing van het Maritime Delta-bestuur. Een richtinggevende groep uit de sector van ondernemers, branche, overheid en onderwijs.

Voor 2023 staan er vanuit Maritime Delta al verschillende activiteiten gepland zoals de Duurzame Tour en de Maritime Student Challenge. Voor een actueel overzicht van inzet en activiteiten verwijs ik graag naar de website en nieuwsbrief. Heeft u ideeën of ambities om te versnellen rond thema’s uit de Regionale Maritieme Agenda? Neem dan contact met mij of het team op.

Edward Gilding
Programmamanager Maritime Delta