Uitkomsten verkenning Regionale Maritieme Agenda

Wat heeft het regionale maritieme cluster in Zuid-Holland nodig om te blijven excelleren? Als verkenner voor de Regionale Maritieme Agenda is Ben Vree, bekend gezicht in de branche, op zoek gegaan naar antwoord op die vraag. Hiervoor heeft hij de afgelopen periode meer dan 80 CEO’s, directeuren en bestuurders uit de regionale sector gesproken. Deze inzichten in de grootste belemmeringen en kansen voor de maritieme sector in Zuid-Holland zijn gebundeld en met de sector gedeeld op 4 november tijdens Europort in Rotterdam Ahoy.

Tijdens deze bijeenkomst werd stil gestaan bij actuele uitdagingen van versplintering in de sector, samenwerking tussen gevestigde grote bedrijven en het innovatieve MKB en het regionale vestigingsklimaat. Door middel van een panel gaven Jan van der Tempel (Ampelmann), Femke Brenninkmeijer (NPRC) en Jeannette Baljeu (Provincie Zuid-Holland) hun inhoudelijke reacties op de uitkomsten. Aanwezigen konden eveneens aan de hand van stellingen op de uitkomsten reageren en konden aangeven welke thema’s ze graag zouden willen prioriteren en ook welke bijdrage ze zouden willen leveren.

Femke Brenninkmeijer: “We kunnen niet wachten tot de volgende generatie de problemen gaat aanpakken. We moeten nu aan de slag!”

Ben Vree: “We hebben een icoonproject nodig.”

Jan van der Tempel: “De CEO’s van grote bedrijven moeten de telefoon opnemen als startups bellen, zij hebben de innovatie die nodig is voor de grote jongens.”

De Regionale Maritieme Agenda is opgesteld op basis van de uitkomsten van deze verkenning samen met de output van verschillende expertsessies. De agenda heeft als doel om door middel van intensievere samenwerking in Zuid-Holland de huidige voorloperspositie van de regionale maritieme sector te versterken en hiermee een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering. Verschillende activiteiten die reeds in de agenda zijn opgenomen, zoals het Maritiem Masterplan, Vijfsluizen Academy en Maritime Techplatform werden door de betrokken projectleiders op 4 november gepresenteerd.

De agenda zal de komende periode met alle aanwezigen en betrokkenen uit de regio nader worden aangescherpt om begin 2022 te worden gelanceerd. Maritime Delta, een programma dat zich sinds 2012 inzet voor het versterken van de regionale maritieme sector, zal in nauwe samenwerking met vele partners hier mee aan de slag gaan.

Klik hier om de Regionale Maritieme Agenda te bekijken.