Berichten

Subsidie beschikbaar voor Duurzame Scheepsbouw

Voor 2018 is € 6 miljoen gereserveerd voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en an dere schadelijke emissies. Lees hier meer over de regeling.