Berichten

Subsidie beschikbaar voor Duurzame Scheepsbouw

Voor 2018 is € 6 miljoen gereserveerd voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en an dere schadelijke emissies. Lees hier meer over de regeling.

Financiering maakt internationale ambities mogelijk

Heeft uw bedrijf internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) wellicht interessant. Lees meer.