Rijk en regio Zuid-Holland zetten in op versterking maakindustrie

De regio Zuid-Holland kent van oudsher veel maakindustrie. De scheepvaart, de tuinbouw en de luchtvaart profiteren daarvan. De toepassing van nieuwe digitale productieprocessen en het gebruik van robots begint langzaam voet aan de grond te krijgen. Dat is een belangrijk want op die manier krijgt de maakindustrie toekomst. Een groep innovatieve ondernemers pioniert en zo zijn vele fieldlabs ontstaan in Zuid-Holland, waarvan acht rondom Smart Manufacturing.

De acht fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben eind 2017 de handen ineengeslagen en Smart Industry Hub SMITZH opgericht: Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Dit initiatief zorgt ervoor dat Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering terechtkunnen bij één duidelijk loket. Het ministerie van EZK sluit nu aan en geeft daarmee een extra impuls aan de sector in de regio.

Lees hier meer.