Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum uit de Startblokken

Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum (MLO) uit de startblokken

Het MLO is het netwerk voor maritieme HR professionals ter bevordering van arbeidsmobiliteit binnen de sector. Samenwerkingsverband Maritime Delta heeft het budget bijgedragen ter financiering van MLO kwartiermaker Frits Luijten. Het netwerk is nu uit de startblokken en kan na de derde vergadering al rekenen op de medewerking van 25 maritieme bedrijven. Voor verdere updates over het MLO lees dan het artikel van Nederland Maritiem Land. Klik hier voor meer informatie.