MKB Katalysatorfonds bestaat vijf jaar Maritime Delta

Lustrum MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden bestaat 5 jaar

Lustrum MKB-Katalysatorfonds: Drechtsteden stimuleert al 5 jaar
succesvol innovaties binnen het MKB. Innovatief idee? Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt subsidie en steun aan ondernemers in de regio

Het MKB-katalysatorfonds viert dit jaar het lustrum. In 2016 riepen de Drechtsteden-gemeenten het fonds in het leven om bedrijven in de (maritieme) maakindustrie te ondersteunen met het verder brengen van hun innovatie. Ondernemers in de regio kunnen sindsdien een beroep doen op het fonds voor o.a. een kennisvoucher, een haalbaarheidsonderzoek of het ontwikkelen van een prototype. In de afgelopen 5 jaar kregen 29 bedrijven in Drechtsteden steun bij hun innovatieve projecten, met in totaal een subsidiebedrag van 665.903 euro, waarbij de bedrijven zelf ruim 1,7 miljoen euro investeren. Een belangrijk instrument voor het stimuleren van innovatie en uiteindelijk werkgelegenheid in de Drechtsteden.

“Mkb-ondernemers kunnen voor de eerste fase van hun innovatieplannen veelal niet terecht bij reguliere financiers. De risico’s zijn daarvoor te groot. Terwijl innovatie wel de drijvende kracht achter de (maritieme) maakindustrie in onze regio is,” legt wethouder Maarten Burggraaf uit. “Financiering in de eerste fase van innovatieontwikkeling blijft zowel voor jonge- (start-ups en scale-ups) als gevestigde mkb-bedrijven daarom een knelpunt om de stap naar een nieuw of verbeterd product of proces te maken. Het MKB-katalysatorfonds heeft in de afgelopen 5 jaar zijn waarde bewezen en laat zien dat we als regio met een herkenbaar en laagdrempelig fonds ondernemers concreet kunnen helpen. Het MKB-katalysatorfonds past in onze brede aanpak om bedrijven in onze regio te laten groeien en uiteindelijk daarmee te zorgen voor behoud en groei van werkgelegenheid.”

Van kennis tot onderzoek
Urban Deltas en Netics waren de eerste twee bedrijven die een financiering uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden ontvingen. Hun projecten ‘Modulair Drijvend Groen’ en de ‘Baggerfabriek’ zijn innovatief, vergroten de potentie voor economische groei in de regio en versterken het economische ecosysteem in de Drechtsteden. Bedrijven uit de regio kunnen voor dit soort innovatie projecten een tegemoetkoming in de kosten aanvragen onderverdeeld in vier categorieën: voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoekvraag, voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om in te schatten of het innovatieproject haalbaar, of voor het opzetten grootschalige locatie gebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten. Zo ontwikkelde 10XL met subsidie een prototype voor een hybride 3D-printer en Edorado Marine BV een prototype voor een elektrische speedboot, bedacht Marine Innovators het Sitting Up System, een innovatief installatieconcept voor windmolens op zee en onderzocht Holland Shipyards het hergebruik en overbrengen van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren. Allen met een bijdrage vanuit het fonds. De innovatieprojecten vallen hierbij binnen minimaal één van de thema’s en speerpunten van het fonds: duurzaam varen, delta technologie en slimme maakindustrie.

Meer dan alleen geld voor innovatieve projecten
De subsidie die ondernemers ontvangen is een cofinanciering tot 50% voor het verwerkelijken van innovatieve concepten. Bedrijven investeren dus ook altijd zelf minimaal de helft van de kosten van de ontwikkeling van hun innovatie. Het fonds onderscheidt zich hierbij onder meer door de laagdrempeligheid en de snelle doorlooptijden. Bovendien beoordeelt een adviescommissie van gerenommeerde ondernemers uit de gehele regio de aanvragen die binnenkomen. Maar dat niet alleen; het fonds biedt ook belangrijke andere diensten aan zoals toegang tot netwerken en advies. Hiervoor werkt het nauw samen met de Duurzaamheidsfabriek, van waaruit de innovatieve ondernemers bovendien toegang hebben tot faciliteiten, kennis en relevante netwerken in het onderwijs en bedrijfsleven. Belangrijk bijkomend voordeel van het fonds is dat bedrijven gemakkelijker toegang krijgen tot Europese investeringsfondsen.

Jaarverslag 2020 met overzicht alle projecten
In het jaarverslag van 2020 is alles te lezen over ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ook is hierin een overzicht te vinden van alle projecten die in de afgelopen 5 jaar subsidie hebben ontvangen uit het fonds. Het jaarverslag is hier te lezen.

Innovatief idee? Neem contact op!
Het MKB-katalysatorfonds nodigt nog steeds innovatieve ondernemers uit om zich te melden voor een subsidieaanvraag. Dit kan via de website: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl

Bekijk hier de video ‘Het MKB-katalysatorfonds bestaat 5 jaar’

Geschiedenis MKB-Katalysatorfonds
Alle Drechtsteden-gemeenten zagen in 2015 het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te ondersteunen en stemden dat jaar in met het opstarten van een MKB-fonds om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de regio te stimuleren en ondersteunen. In 2016 ging het fonds definitief van start. Er kwam een half miljoen beschikbaar voor ondernemers voor de concretisering van innovatieve ideeën. In de eerste fase financierde het fonds 19 innovaties in de Drechtsteden. Op 31 december 2018 liep de regeling van het MKB[1]katalysatorfonds af. De zeven gemeenten onderschreven het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te blijven ondersteunen en stemden daarom op donderdag 7 februari 2019 in met de continuering van de subsidieregeling voor het MKB-katalysatorfonds voor in ieder geval 2019. Het werd dat jaar aangevuld tot € 145.000. Met de verhoging van het subsidiebudget kan het fonds tot het einde van de looptijd op 1 januari 2020 op volle sterkte blijven functioneren en de innovatiekracht van de (maritieme) maakindustrie ondersteunen. Op dat moment wordt gewerkt aan een vervolg van het fonds voor de periode hierna. De Drechtsteden-gemeenten concluderen dat het fonds nog steeds bijdraagt aan de innovatiekracht van de regio en wordt het fonds wederom doorgezet tot eind 2022.